Det som är bra för näringslivet är bra för kommunen

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Förra året klättrade Nordmalings kommun 104 platser i rankingen och vi fortsätter klättra, i år med 79 platser. Nu ligger vi på plats 84, en klättring med 183 placeringar på två år! Det är helt otroligt roligt och det känns så bra att företagarna sänder den här signalen, Nordmaling är på rätt väg! Vi är så klart jätteglada men tänker inte luta oss tillbaka utan fortsätter vårt arbete med att, tillsammans med företagarna, skapa så bra förutsättningar för näringslivet som vi kan. Det är företagarna som skapar tillväxt och utveckling, de skapar jobben. Det finns så klart ingen patentlösning då det gäller att skapa ett bra företagsklimat utan varje kommun måste hitta sitt eget recept, att hitta receptet gör vi bäst i dialog med företagarna. Varje kommun behöver dock inte uppfinna hjulet utan vi bör så klart titta på hur andra kommuner jobbar. I Nordmalings kommun tittar vi nu på hur Rättvik jobbar med den sk Rättviksmodellen, det handlar bland annat om att företag betalar för tillsyn först när tillsynen är utförd och inte i förskott.

Politiker på alla nivåer måste förstå vikten av att skapa bra förutsättningar för våra företagare. Tyvärr är det inte dit regeringen är på väg. Nu finns det förslag på en kilometerskatt, en skatt på avstånd som verkligen skulle drabba företag som verkar i landsbygdskommuner. Ett annat förslag från sittande regering är inkvotering av kvinnor in i börsnoterade företags bolagsstyrelser. Självklart anser jag att vi behöver jobba för jämställdhet men jag tror inte att detta är rätt väg att gå, morötter är alltid bättre än piskor, det här berör dessutom bara ett litet antal kvinnor. Ett tredje hårt slag mot företagarna från regeringen är det vinsttak i välfärdsföretag som nu diskuteras. Det som borde diskuteras då det gäller välfärdsföretagen är kvalitén, det är där kraven ska ställas inte kring huruvida man tar ut vinst eller inte. Det man säger från regeringens sida är att skattemedel inte ska gå till vinst hos företagen, frågan är då, borde då inte förslaget gälla alla företag där kommuner, landsting och staten lägger skattemedel, det vill säga även byggföretag, medicinföretag och andra? Tre riktigt olyckliga förslag, gör om och gör rätt!

 

Bli först att kommentera

Härligt rankingresultat för skolan i Nordmaling!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag fick vi den härliga nyheten att skolan i Nordmalings kommun har klättrat 181 platser i Lärarnas riksförbunds årliga mätning! Från plats 198 till plats 17! Otroligt glädjande och ett oerhört stort jobb av personal och elever! Bra jobbat! Det LR tittar på är elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och lärarbehörighet. De största förbättringarna har skett inom elevresultat och likvärdigheten. Då det gäller likvärdigheten tittar man på skillnader mellan könen, skillnaden utifrån Salsa (beräknat resultat utifrån förutsättningar) samt skillnaden mellan resultaten i de nationella proven och betygen. Även då det gäller antalet behöriga lärare har det skett en förbättring. Lärarlönerna har också blivit något högre. Här kan ni se årets resultat och här kan ni läsa kommunens pressmeddelande kring detta! Jag vill rikta ett stort tack till personal och elever, nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen. Skolutveckling är ett långsiktigt arbete och det känns skönt att vi har så kompetent personal!

Bli först att kommentera

Företagsbesöken fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 3

Nu är vi i full gång med våra företagsbesök efter ett sommaruppehåll. Det är så otroligt givande, roligt och intressant att få träffa alla dessa driftiga, engagerade och kompetenta företagare. Stort tack till alla för att vi får komma. Under de senaste veckorna har vi besökt Olofsfors Herrgård, Nya SE Glas, Nordmalings alluthyrning, Den gamla butiken i Örsbäck samt Ole Rondung. Vi får många idéer och uppslag med oss från våra företagsbesök. Förslag som vi tar vidare och en del av dem ligger nu i en handlingsplan för näringslivet som tas fram i kommunen. Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för företagen att verka hos oss, därför är dialogen så oerhört viktig.

Det är dock tråkigt att regeringen inte ser det som sitt uppdrag att skapa förutsättningar för företagen i Sverige, företagen är ju så oerhört viktiga då det gäller att skapa tillväxt och utveckling både i kommunen och i landet. Nu finns det förslag på kilometerskatt och det slår riktigt hårt mot vissa företag, speciellt i landsbygd och glesbygd där avstånden är stora. Nu har man dessutom kommit med förslaget om lagstadgad könskvotering i börsbolagsstyrelser. Jag är generellt emot kvotering då jag anser att vi ska jobba med morötter istället för piska. Det är oerhört viktigt att jobba med jämställdhetsfrågorna och då vore det bättre att ta tag i de frågor som berör alla kvinnor med vanliga jobb och inkomster istället, det här förslaget berör ett hundratal kvinnor. Gör om och gör rätt!

den gamla butikennordmalings alluthyrningolofsfors herrgårdRondungSE glas

2 kommentarer