Nej till skrämselpropaganda kring LOV!

Av , , Bli först att kommentera 9

På kommunfullmäktigemötet i Nordmaling förra måndagen tog vi beslutet om att återinföra LOV i kommunen. LOV står för lagen om valfrihetssystem och vi tänker införa detta inom hemtjänstområdet. Beslutet togs efter votering och en hel del väntade protester. Jag accepterar fullt ut att vi kan ha olika åsikter, det jag dock inte gillar är när man sprider felaktigheter och skräckpropaganda kring vad LOV egentligen innebär.En sak som ofta sägs om LOV är att det blir dyrare för kommunen och för de som har rätt till hemtjänst och det är helt fel. De företag som utför dessa tjänster får exakt samma summa per utförd hemtjänsttimme som samma timme kostar i kommunal regi och avgiften för hemtjänsten för den enskilde är också densamma oavsett vem som utför den. Det som däremot kommer att få styra är kvalitén. Vi har en bra hemtjänst i kommunen idag och personalen som utför den är mycket duktig men jag tror att det är nyttigt att få lite konkurrens. Är en kund inte nöjd så kan man, då det finns flera utförare, byta utförare. Det är alltså kunden själv som bestämmer vem som utför jobbet. Man kan alltså välja att ha kommunen eller någon annan som utförare och man kan byta om man inte är nöjd.

För mig handlar LOV framför allt om valfrihet, nu kan alla som har rätt till hemtjänst i vår kommun själva välja vem som ska komma hem till dem. Vi kan inte omyndigförklara någon bara för att man blir äldre. Personen i fråga vet självklart fortfarande vad som är bäst för hen.

Då LOV diskuteras pratar man också ofta om alla dessa stora företag med vinstintresse som kommer kliva in på arenan. De flesta företag som bedriver LOV är små företag med en eller ett fåtal anställda. De små företag som startas inom LOV säljer också ofta RUT-tjänster och kan då alltså utföra hemtjänst och om kunden sedan vill ha hjälp med något utöver det som står i hemtjänstbeslutet så kan kunden köpa det från samma person/företag och slipper alltså ha ytterligare en aktör i sitt hem. Om man sedan ska diskutera detta med vinstintresse så har ju även kommunen kravet på sig att verksamheten ska generera resultat.Skulle det nu vara så att något stort företag dyker upp så finns det ju inget som säger att de utför hemtjänst med lägre kvalité, de kanske gör det bästa jobbet? Och om man som kund inte vill ha dem som utförare så är det ju fortfarande kunden själv som bestämmer vilken utförare de vill ha och det är ju det som är själva poängen. LOV ger valfrihet till våra kunder i hemtjänsten!

Bli först att kommentera

Ett bra politiskt klimat på riktigt

Av , , 2 kommentarer 19

Inför valet och egentligen under hela tiden som jag har varit politiskt aktiv så har jag och Centerpartiet pratat om hur otroligt viktigt det är för Nordmalings kommuns fortsatta utveckling att de förtroendevalda förstår sitt uppdrag. Vi som har blivit valda av kommunmedborgarna att representera dem måste förstå att vi gör det bäst genom att försöka hitta långsiktiga och hållbara politiska lösningar. För att arbetet ska bli just långsiktigt och hållbart så måste vi diskutera och försöka hitta lösningar över partigränserna. Vi har hela tiden sagt att politiken i Nordmaling måste bort från sandlådan och det står jag verkligen för. Nu är det ett helt annat samarbetsklimat i kommunen och vi försöker diskutera oss fram till lösningar och kompromisser för kommunens bästa. Alla uppför sig på ett mycket bra sätt gentemot varandra, det borde ju så klart vara en självklarhet, men så har det inte alltid varit tidigare.

Det har säkert inte undgått någon att det har varit lite rörigt inom oppositionen sedan valet, flera förtroendevalda valde att lämna socialdemokraterna men sitter kvar på sina platser. Jag har självklart inte lagt mig i detta och kommer inte göra det fortsättningsvis heller men situationen ställer till en del problem då det gäller det samarbetsklimatet som vi så väl behöver i kommunen. För att se till att även socialdemokraterna fortsättningsvis får information kring vad som händer och vad som är på gång i politiken i Nordmaling så träffar jag deras gruppledare en gång i månaden för samtal kring just detta. Det är viktigt att alla har rätt information då vi fattar beslut och det är också viktigt att även socialdemokraterna är representerade i olika grupperingar, till exempel då det gäller våra nyligen inrättade tillfälliga beredningar. Vi försöker hitta de bästa lösningarna för just vår kommun och för kommunens utveckling, det är vårt uppdrag!

2 kommentarer