Stöd och bidrag till företag – näringsidkare

Det hände under den Socialdemokratiska regeringen att det betalades ut stöd/bidrag till företag och näringsidkare under pandemin. Hur mycket sammantaget får vi nog aldrig reda på och det var inte bara mindre företag/näringsidkare som kan bestå av enskild firma, utan till bland Sveriges största. Bl a Volvo och SKF, några om jag inte minns helt fel. Sedan fick vi veta de delades ut aktievinster av samma företag som de tidigare fått pandemistöd. Sedan hur många som aldrig förmått betala tillbaka eller på annat sätt klarat sig från återbetalning vet nog ingen, endast skattemyndigheten torde ha reda på detta.

Nu blev det återigen staten som måste träda in, eller eller som stod för delegeringen för de utbetalningar utbetalningar som skett i elstödet. Ingen vet riktigt var det gått och här krävs heller inga tillbaka betalningar. Det enda man kan undra över om man driver en rörelse eller typ av företag såsom enskild firma, som även bönder och lantbrukare bl a kan göra om man inte är berättigad till avdrag. Det s k ”avdragen för intäkternas förvärvande” och hit måste inte också då strömkostnaderna vara medräknade, eller en del i detta beroende på hur verksamheten ser ut. Om nu man gjort avdrag för en del eller hela strömkostnaden är man då också berättigade till bidrag/elstöd?

Skulle vara intressant veta

5 kommentarer

 1. olle

  Helt riktigt som du skriver, om företaget erhåller elstöd (återbetalning av redan betalda el kostnader)
  minskar avdragsgilla elkostnaden i företaget, vilket innebär att den beskattningsbara intäkten i företaget ökar. Alltså istället för att betala en högre elkostnad kommer företaget att betala en högre
  skatt på en ökad intäkt.
  Alla blir nöjda o glada. Även staten anser sig som vinnare genom en ökad administration och byråkrati.

 2. brorson

  Om företagets kostnader minskar, utan att företaget sänker priset på sina varor (vilket företaget kansks gör av konkurrensskäl, för att behålla sina kunder), så ökar företagets beskattningsbara vinst. Rätt, så längt. Men hela vinstökningen går väl inte bort i ökad skatt? Nog för att man har hört talas om höga marginalskatter för privatpersoner (och företag?), men så illa är det väl inte?

  Jag vill också passa på att säga, att jag aldrig har stött Reinfeldts privatiseringspolitik. Jag kjan visserligen erkänna att allting inte kunde förbli som förut, eftersom många offentliga verksamheter (i vissa fall monopol) var både föråldrade och onödiga, men R;s privatiseringspolitik var ett hafsverk, som skapade fler problem än den löste. Vilket kan ha berott på att den första alliansregeringen (2006 – 2010) bara hade fyra år på sig för att genomföra sin politik. S hade med all säkerhet vunnit valet 2010, om inte dåvarande S-ledaren hade dissat V och lovat ministerposter åt MP.

  Men efter valet 2014 hade S åtta år på sig att rätta till det som blev fel om allinastiden, men åstadkom absolut ingenting, utom att förstöra Sveriges elförsörjning. Det som de S-ledda regeringarna inte lyckades genomföra under åtta år, begär S – nu i opposition – att den nuvarande regeringen ska ha genomfört under bara fyra månader. Det är inte seriöst.

  V kräver nu att regeringen ska förhandla med matgrossisterna. Svantesson säger visserligen att regeringen inte ska bestämma detalhandelspriser, men ställer sig inte helt avvisande till V:s krav. Så nog måste man erkänna att V driver en mer konstruktiv och ansvarsfull oppositionspolitik än S.

  • edor, Vilhelmina (inläggsförfattare)

   Jag ville egentligen bara ha svar på en enkel fråga: Kan man både göra avdrag i det här fallet för elen (700 000) som företag/enskild firma, vill säga som privatperson och samtidigt få ett bidrag/elstöd på detsamma. Bidrag och i det här fallet elstödet torde inte vara beskattningsbart. Hittills har bara luddiga svar inkommit.
   Beträffande elområden står det så här: ”Bakgrunden till att Sverige delades in i olika områden är en anmälan av Svenska Kraftnät till EU-kommissionen från Dansk Energi. Dansk Energi protesterade mot att exporten av el till Danmark begränsades då det svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el. År 2010 ställde EU-kommissionen krav på att Svenska kraftnät hanterade överföringsbegränsningarna på ett annat sätt och man delade därför in Sverige i olika elområden.”

   Sedan nämner du ”alliansregeringen (2006 – 2010) bara hade fyra år på sig för att genomföra sin politik.” Som vi alla vet regerade de fram till 2014 som du senare skriver.

   Jag tror inte ett pristak hjälper mot de höga, främst matpriserna. Du säger V kräver det och det är riktigt, men även Magda och S har sagt samma sak, fast inte i någon framträdande debatt.

   Sedan inflationen bekämpa den med höjda räntor kommer drabba människor hårt främst i städerna. Marginalerna krymper för oss alla när allting stiger, har man dessutom stora lån och ska betala ränta på dem kommer det bli ytterst kännbart. Visst lovade den här regeringen mycket innan man tillträdde och det är dem själva som trissat upp förväntningarna. Att nu sedan skylla på föregående regering hjälper inte. De flesta lever i nuet och den regering som f n sitter får ta skulden.

  • olle

   Som svar till brorson:

   Den högre elkostnaden är ju redan betald till el-leverantören och avdrag är gjort i bokföringen.
   Om elstöd utbetalas i efterskott flera månader senare, måste rimligen detta tas upp som en skattepliktig intäkt i bokföringen (inklusive moms och energiskatter) Att korrigera priset till kund i efterskott är ju inte hellre tänkbart på grund av orimlig administration. I slutändan uppstår troligen en marginell skattepliktig vinstförbättring för företaget
   Hela detta förfarande med kompensation av höga elpriser genom återbetalning av elstöd är ju orimligt att tänka sig i framtiden både för företag och privatpersoner, en rejäl sänkning av energiskatter och moms på energi är den enda utvägen.

   • brorson

    Som svar till olle:

    Jag avstår från att gå i polemik med edor och olle. Men konstaterar att edors fråga är rimlig och allt olles svar verkar rimligt. Frågan gäller ju beskattning av enskild firma, och då får man göra avdrag för utgifter i företaget men inte för privat konsumtion. Avdragen granskas av Skatteverket. Som kan godkänna eller avstyrka avdragen. Jag känner till ett fall med en företagare i reklambranschen, som hade köpt enorma mängder tyg. Skatteverket avstyrkte med motivering att det nog var till frun. Han överklagade till Förvaltningsrätten, vilket han hade gjort varje år, och fått avslag där också. En av nämndemännen sa att det är mer tyg än vad som åtgår för att sy kläder åt hela släkten. Själv ställde jag en enda fråga: ”Tänk om han har haft rätt varje gång?” Vi frågade och fick ett ilsket svar: ”Ni bryr er ju ändå inte om vad jag säger. Så därför har jag slutat svara på era dumma frågor. Men svaret finns i mitt första överklagande för åtta år sedan.” Och där stod det. Bakgrundsmontage till skyltning. Vi godkände avdraget.

    Står det inte i visan ”Den fria företagsamheten är det knepigaste på hela planeten”? Så nu har Skatteverket ett jobb att göra. Att bestämma hur elstödet till personer med enskild firma ska deklareras och beskattas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.