Riskerna och fördelarna med att använda en massagepistol

Av , , Bli först att kommentera 0

Massagepistoler har blivit allt populärare för att lindra muskelvärk och ömhet. Men innan du investerar i en sådan är det viktigt att förstå riskerna och fördelarna med att använda en massagepistol. I det här blogginlägget kommer vi att utforska vad du behöver veta om massagepistoler, från de tillgängliga typerna till de potentiella riskerna och fördelarna.

Introduktion till massagepistoler

Massagepistoler är handhållna enheter som använder slagterapi för att stimulera blodflödet och minska muskelspänningar. Även om dessa enheter är fördelaktiga för att lindra muskelspänningar och förbättra cirkulationen, kan de också utgöra vissa risker om de inte används på rätt sätt. Överanvändning av enheten eller för intensiv användning kan orsaka skador på muskler och bindväv. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella underliggande hälsoproblem som kan förvärras genom att använda en massagepistol. Till exempel bör personer med blödningsrubbningar eller lupus inte använda dessa enheter på grund av risken för ytterligare skador på deras vävnader och organ. Innan du använder en massagepistol är det viktigt att prata med en läkare för att avgöra om det är rätt för dig eller inte.

Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna med att använda en massagepistol, såsom blåmärken, ömhet och vävnadsskador. Massagepistolen är en mekanisk anordning som kan ge kraftfulla stötar till kroppen. Det är viktigt att användare är försiktiga när de använder en massagepistol och förstår gränserna för sin kropp. Överanvändning av en massagepistol kan leda till blåmärken, ömhet och vävnadsskador. Om du upplever något obehag eller smärta när du använder en massagepistol är det viktigt att sluta använda och rådfråga din läkare. Dessutom bör de med redan existerande tillstånd tala med sin läkare innan de använder en massagepistol för att säkerställa att det är säkert för dem. Genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder kan du se till att du kan dra största möjliga nytta av att använda din massagepistol utan risker för skada.

Det rekommenderas därför att du konsulterar en professionell innan du använder en massagepistol för första gången för att förstå hur du använder enheten på ett säkert sätt. Därefter innebär användning av massagepistol potentiella risker, så det är viktigt att vara kunnig innan du använder enheten. Det rekommenderas därför att du konsulterar en professionell innan du använder en massagepistol för första gången för att förstå hur du säkert använder enheten och identifiera eventuella risker i samband med användning av massagepistol. Genom att vara medveten och vidta försiktighetsåtgärder kan du säkerställa att användningen av massagepistoler är säker och fördelaktig för din hälsa.

Fördelar med att använda en massagepistol

Massagepistoler kan ge riktad lindring till spända muskler, hjälpa till att minska smärta och förbättra rörligheten. Men massagepistoler kan också innebära vissa risker. Om massagepistolen används för ofta eller med för mycket tryck kan det orsaka små revor i musklerna och till och med blåmärken. Dessutom bör massagepistoler inte användas på hud som har några öppna lesioner eller aktiva infektioner, eftersom detta potentiellt kan sprida infektionen. Dessutom bör massagepistoler inte användas på inflammerade eller svullna områden eftersom massage kan stimulera området och göra det värre. Slutligen bör massagepistoler inte användas direkt över ryggraden på grund av dess känsliga natur. Källa: fitnessfrank.se

Dessa enheter kan också öka blodflödet och minska mjölksyrauppbyggnaden efter ett träningspass, vilket hjälper till att återhämta musklerna. Men massagepistoler kan också innebära vissa risker och potentiella biverkningar. Till exempel kan massagepistoler orsaka blåmärken eller skada på huden om de används felaktigt eller för hårt. Dessutom kan massagepistoler vara för stimulerande för personer som har cirkulationsproblem och bör undvikas i dessa fall. Slutligen bör massagepistoler inte användas över leder på grund av risken för ytterligare skador. Av dessa skäl bör massagepistoler användas med försiktighet för att undvika eventuella risker.

Massagepistoler kan också bidra till att förbättra rörelseomfånget, vilket gör det lättare att utföra dagliga aktiviteter och träna. Dessutom, även om massagepistoler har potentiella fördelar, bör de användas med försiktighet. Dessa enheter kan vara farliga om de används överdrivet eller felaktigt, eftersom de kan orsaka vävnadsskador, nervskador och blåmärken. Dessutom bör individer med vissa underliggande medicinska tillstånd undvika att använda massagepistoler utan att rådfråga sin läkare. I slutändan kan massagepistoler vara ett bra komplement till din välbefinnanderutin när de används klokt för att förbättra rörelseomfånget; det är dock viktigt att alltid notera eventuella risker som är förknippade med att använda en massagepistol.

Förstå riskerna med att använda en massagepistol

Massagepistoler kan orsaka vävnadsskador om de används felaktigt eller med för mycket tryck. Även om dessa enheter marknadsförs som ett bekvämt, lättanvänt sätt att lindra muskelspänningar, bör de potentiella riskerna med att använda en massagepistol inte förbises. Vibrationerna från enheten kan orsaka allvarlig skada om den används för ofta och med för högt tryck. Det är viktigt för användare att förstå hur man använder massagepistolen korrekt och att följa alla säkerhetsinstruktioner från tillverkaren. Om den används på fel sätt finns det risk för skador på grund av vävnadsskador, blåmärken eller andra problem. Att känna till de potentiella riskerna med att använda en massagepistol kan hjälpa till att förebygga skador.

De med medicinska tillstånd som hjärtsjukdom, högt blodtryck eller diabetes bör rådfråga sin läkare innan de använder en massagepistol. Massagepistoler blir allt mer populära för att ge lindring till ömma eller trötta muskler, men det är viktigt att notera att det finns vissa potentiella risker med användningen av en massagepistol. Även om dessa enheter kan vara effektiva för att lindra muskelspänningar, kan de också orsaka mer skada än nytta om de inte används på rätt sätt. Överanvändning av enheten kan orsaka vävnadsskador och kan till och med orsaka blåmärken om pistolen appliceras för hårt. Dessutom kan massagepistoler vara ganska bullriga vilket kan störa grannar och andra människor i området. Det är viktigt att vara försiktig när du använder en massagepistol och att se till att du är uppmärksam och respektfull mot dem omkring dig.

Det är viktigt att också följa produktinstruktionerna för korrekt användning och underhåll av en massagepistol för att undvika skador. Sammantaget kan användningen av en massagepistol vara ett bra sätt att hjälpa till att minska ömhet och öka rörligheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att precis som med alla andra verktyg måste du använda massagepistolen korrekt och säkert för att undvika skador. Detta innebär att du läser instruktionerna noggrant och underhåller dem korrekt enligt anvisningarna. Genom att vara extra försiktig när du använder en massagepistol kan du uppleva dess fördelar utan att utsätta dig själv för risk.

Vilka typer av risker är förknippade med en massagepistol?

Överanvändning av en massagepistol kan leda till mjukvävnadsskador, vilket kan resultera i smärta, inflammation och till och med nervskador. Även om dessa massagepistoler kan vara extremt fördelaktiga för att lindra muskelspänningar och förbättra cirkulationen, är det viktigt att använda dem på ett ansvarsfullt sätt. Överanvändning av en massagepistol, eller att använda den på fel sätt, kan orsaka allvarliga skador på muskler, senor och ligament. Om den används för kraftigt kan en massagepistol få blåmärken i huden eller orsaka mikrorevor i vävnaden. Det är också viktigt att följa rekommenderade riktlinjer för användning och undvika att sätta för mycket press på en viss kroppsdel. Dessutom bör de med vissa medicinska tillstånd alltid konsultera en läkare innan du använder en massagepistol. Genom att vara försiktig och följa rekommenderade användningsriktlinjer kan massagepistoler vara relativt säkra att använda.

Det kan också orsaka ledirritation och förvärra befintliga tillstånd som artrit och tendinit. Att använda en massagepistol kan vara farligt om det inte används på rätt sätt. Kraften från massagepistolen kan orsaka blåmärken, svullnad och andra hudskador om den används med för mycket intensitet. Överanvändning av en massagepistol kan öka inflammationen och orsaka stelhet i lederna, muskelansträngning och förvärra befintliga tillstånd som artrit eller tendinit. Det är viktigt att vara medveten om dessa potentiella risker innan du använder en massagepistol och justera trycket efter behov.

Om den används på fel sätt kan massagepistolen också orsaka blåmärken eller andra former av trauma på huden eller musklerna. Men massagepistoler utgör risker om de används felaktigt. Massagepistolen kan orsaka blåmärken eller andra former av trauma på huden eller musklerna om den inte används försiktigt. Det är viktigt att notera att massagepistoler är kraftfulla verktyg och måste användas med omtanke för att undvika skador. Medan massagepistoler är fördelaktiga för målmassage och avslappning, är det viktigt att förstå de möjliga riskerna när du använder dem.

Hur man minimerar de potentiella riskerna när du använder en massagepistol
Se till att använda massagepistolen på den lägsta inställningen och öka gradvis intensiteten om det behövs. Om du gör det hjälper du till att minimera riskerna med att använda massagepistolen, eftersom den kan vara farlig om den används i för hög miljö. Det är viktigt att ta pauser mellan sessionerna och undvika att vistas i ett område för länge, eftersom det kan orsaka ömhet eller skada vävnad. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att massagepistoler inte bör användas nära öppna sår och inte bör appliceras direkt över benområden eller leder. Genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter kan du säkerställa att du kan njuta av fördelarna med en massagepistol på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Undvik att använda massagepistoler på områden med hudinfektioner, öppna sår eller blåmärken. Trots de potentiella fördelarna med massagepistoler kan användningen av dem vara farlig och utsätta dig för allvarliga skador. Om den används på fel sätt kan en massagepistol orsaka djupa blåmärken och andra vävnadsskador, liksom att skada huden eller skapa skador som brännskador. Att använda det för ofta eller för länge kan också orsaka påfrestningar eller skador på muskler och mjuka vävnader, så det är viktigt att aldrig överskrida den rekommenderade användningstiden eller hastighetsinställningen. I slutändan, med massagepistoler, är det bäst att vara försiktig och rådgöra med en läkare innan du använder en.

Använd alltid en massagepistol med en partner som kan övervaka dina reaktioner och justera inställningarna efter behov. Därför kan det vara farligt att använda en massagepistol. Var alltid försiktig och sök professionell vägledning när du använder en massagepistol. Använd dessutom alltid en massagepistol med en partner som kan övervaka dina reaktioner och justera inställningarna efter behov. Detta kommer att säkerställa att du får bästa möjliga resultat samtidigt som du minskar risken för skador eller obehag.

Slutsats

Massagepistoler kan vara ett effektivt verktyg för att lindra ömma och spända muskler, men användare bör rådgöra med en läkare innan de används. Massagepistolen är kraftfull och kan orsaka vävnadsskador om den används felaktigt. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som följer med massagepistolen och inte använda den för länge på någon muskel. Dessutom bör de med underliggande medicinska tillstånd rådfråga sin läkare innan de använder en massagepistol eftersom det kan förvärra tillståndet. Så länge den används på rätt sätt och med försiktighet är en massagepistol ett utmärkt val för att minska ömhet i muskler.

Det är viktigt att använda en massagepistol korrekt, undvika beniga områden och inte utsätta för mycket tryck. Felaktig användning av massagepistoler kan leda till allvarliga risker som muskel- eller nervskador, eller till och med vävnadsrevor. Som med alla verktyg är det viktigt att förstå hur det fungerar, var och hur man använder det, och hur det kan orsaka skada om det används felaktigt. Dessutom bör massagepistoler aldrig användas på trasig hud och bör inte användas om det finns inflammation. Var noga med att rådgöra med en läkare innan du använder en massagepistol för att utvärdera din lämplighet för massagepistolbehandling innan du börjar använda den.

Överanvändning av enheten kan orsaka blåmärken eller andra skador, så den bör användas med måtta för att förhindra eventuella risker. Sammantaget kan massagepistoler vara fördelaktiga för vissa delar av kroppen, som att lindra spänningar och ömhet, men det är viktigt att förstå riskerna med dem. Överanvändning av massagepistolen kan resultera i blåmärken eller andra skador, så den bör användas med måtta för att undvika risker.

Sammanfattningsvis kan massagepistoler vara ett bra sätt att lindra värk, ömhet och spänningar i kroppen. Oavsett om du använder den för återhämtning av skador, stressavlastning eller helt enkelt för skojs skull, kan en massagepistol hjälpa dig att må som bäst. Innan du investerar i en, se till att undersöka olika typer av massagepistoler, läs säkerhetsanvisningarna noggrant och fråga en professionell om du har fler frågor. Med korrekt användning och säkerhetsåtgärder kan en massagepistol hjälpa dig att skörda alla dess potentiella fördelar.

Foam Rollers och dess användningsområden

Av , , Bli först att kommentera 0

Foam Rollers

Ett av de allra hetaste verktygen för uppvärmning och stretch som finns på marknaden idag är foam rollers. De kan användas för att massera kroppen, och genom att värma upp olika kroppsdelar på ett skonsamt sätt kan de hjälpa till att minimera risken för skador. Det finns studier som tyder på att foam rollern är ett mycket effektivt redskap för att lösa upp ärrvävnader och öka elasticiteten i såväl senor, muskler och ligament.

Foam rolls och dess unika funktion

En av de mest effektiva sakerna man kan göra med en foam roller är att lägga den under den ömmande kroppsdelen och rulla över redskapet medan man slappnar av maximalt i kroppen. Trycket kommer att leda till att blodflödet ökar i den specifika kroppsdelen och detta leder till ökad energiomsättning, ökad bortförsel av slaggprodukter och tillförsel av syre och näring.

Motverkar muskelspänningar

Genom denna rörelse kommer muskelspänningar att släppa samtidigt som den ömmande känslan eller stelheten avtar. Ett vanligt fel som en del nybörjare gör är att de direkt försöker rulla över en muskelspänning, vilket kan leda till att en del muskelknutor finns kvar och att det därför gör ondare än det borde. Innan man börjar rulla över en foam roller skall man placera kroppen så att den mest ömmande punkten ligger direkt på redskapet.

Innan man börjar rulla skall man hålla denna position i 60 sekunder och slappna av. Denna statiska träning kommer att leda till att muskelknutor löses upp eller till och med försvinner. Efter detta kommer rullningen att vara mycket skönare och mer givande.

Kommer i olika former och storlekar

Det finns flera olika sorters foam rollers. Vilken som passar dig bäst vet nog bara du. Fitnessfrank.com går igenom ett par produkter lite mer noggrant. Du kan köpa foam rollers bland annat på nätet i butiker som gymgrossisten och svenskt kosttillskott, men även i fysiska butiker såsom rusta.

Glad och pigg i vinter

Av , , Bli först att kommentera 0

Hej alla människor!

Vintern nalkas med stormande steg, bokstavligen, och för många utav oss innebär det en ökande känsla av trötthet och bristande energi. Det känns som att man inte kan sova nog och enkla vardagsuppgifter i hemmet eller på jobbet syns nästintill oövervinneliga. Att ingen ler på bussen, att det blir mörkare dag för dag och att saker som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka ligger och lurar runt hörnet gör knappast tillvaron muntrare.

Faktum är dock att vintern är på väg och egentligen finns det bara två sätt att bemöta problemet: antingen genom att sitta och deppa eller att möta den kallaste årstiden utrustad med lämpliga vapen och verktyg. Bestäm dig för att den här vintern ska bli den bästa någonsin och sätt upp ett antal mål som till exempel att du ska skriva en novell, träffa dina vänner mer eller åka fem kilometer på skidor och pigga upp dig med god mat och dryck(själv fungerar snowboarden ännu bättre för mig själv 😉 ).

Kosttillskott för vinterhalvåret

För att ta lite extra hjälp inför vintersäsongen så kan några lämpliga kosttillskott vara den rätta vägen till energi och glädje. Självfallet är en bra och mångsidig kost viktigast av allt, men faktum är att några extra vitaminer eller mineraler kan göra susen. Få ställen i världen har en så tung och utdragen vinter som Skandinavien och det är inte för inte som många känner sig nedstämda och lite orkeslösa just då. Med några enkla kosttillskott kan man komma till bukt med de här känslorna i kombination med bra mat, regelbunden träning och kul saker som hobbys och socialt umgänge. En sak är säker: att bara sitta och hänga på soffan eller att konstant klaga på allt leder ingenvart!

Stärk immunförsvaret

Kylan och mörkret innebär att vi här uppe i norden lättare utsätts för förkylningsvirus då vi använder allmänna transporter mer och håller oss i instängda lokaler med massor med andra människor. Det är en myt att det cirkulerar fler virus om vintern, även om det kan verka så. I själva verket är det en fråga om att vara mer utsatt för personer som bär på smittan. Genom att tvätta händerna regelbundet, att vädra och att vara välnärd kan man sänka riskerna att bli förkyld, och tar man kosttillskott som stärker immunförsvaret är man inte bara bättre skyddad utan kan också tackla en förkylning bättre. De bästa medlen för ett bättre immunförsvar är bland annat C-vitamin, Omega fetter och ingefära, liksom mineraler som selen och zink.

Pigga upp humöret

En lika viktig faktor för att ha en bra och produktiv vinter är ett gott humör, och det finns faktiskt ämnen som kan påverka saker som temperament och leklust. Magnesium, folsyra och B6 har alla visat sig verka mot nedstämdhet, medan ginseng och vitamin B12 har uppiggande effekter på den som tar dem regelbundet.

En allround kur

Att ta ett multivitamin-tillskott under vintermånaderna är också ett bra sätt att ge sig själv en skjuts på traven då man får en övergripande kur av stärkande och uppiggande ”godis”. Det finns många bra produkter på marknaden som särskilt inriktar sig på män och kvinnor i alla åldrar, köttätare eller veganer, soffpotatisar eller träningsfantaster. Alla förtjänar att må bra, och i de allra flesta fallen ligger det i våra egna händer. Så bjud dig själv på en riktigt kul vinter och gör mörkret därute till ett brinnande ljus inombords!

Vad har jag missat?

Det finns ett vitamin som jag inte nämnt här i inlägget men som enligt mig och en majoritet av människorna använder sig utav som tillskott under framför allt vintern. Vilket tror ni det är?

Biotin – för styrka och förnyelse

Av , , Bli först att kommentera 0
Hej alla, dags för mig igen!
Jag har börjat med ett nytt kosttillskott som jag tänkte undersöka och se om jag får några resultat ifrån.
Till er alla som läser min blogg för första gången vill jag nämna att kosttillskott inte ska ses som ett substitut till bra kost utan snarare som ett eventuellt komplement.

Biotin

Biotin upptäcktes under 1900-talets första hälft efter att ett antal forskare konstaterat ett samband mellan ett högt intag av råa ägg och negativa symptom som håravfall, sköra naglar och hudproblem. Det skulle ta några år innan man haffat boven i dramat och det visade sig vara Biotin-brist. Biotin är nämligen ett vitamin som främjar en hälsosam metabolism, vilket i sin tur skyddar och stimulerar våra cellers bildande och tillväxt. Om cellerna försvagas eller deras delning saktas ner försämras snabbt vår förmåga att förnyas och stärkas; det var därför som hår- och nagelväxtens hämmande ledde till den stora upptäckten. Man skulle kunna likna det vid en skicklig löpare som springer i allt djupare lera – hur gärna löparen än vill komma fram går det inte och det är Biotinet som rensar bort geggan och med det tillåter sprintern att få upp farten med full energi igen.

Vad är Biotin egentligen?

Biotin är ett vitamin som annars kallas för B7 eller H och tillhör den familj av vitaminer som främjar ämnesomsättningen. Just i det här fallet handlar det framförallt om omsättningen av fettsyror, och att omvandla kolhydrater till glykos, vilket i sin tur ger oss energi nog att dels vara aktiv men också för kroppen att ha friska och nya celler.

 

Hur tillgodogör man sig Biotin?

För att ha bra nivåer av Biotin i sin kropp gäller det framförallt att äta en bra och balanserad kost. Forskare har hittat tecken på att även våra tarmbakterier kan producera vitaminet men man vet ännu inte riktigt hur det går till. I stället måste vi alla förlita oss på vår kost och det viktigaste av allt är att man håller sig till den klassiska tallriksmodellen, äter regelbundet och varierat. När det kommer till biotin som kosttillskott säger många källor, exempelvis kosttillskottguiden.nu, att det inte behövs. Vidare menar livsmedelsverket att det är mycket ovanligt med biotinbrist. 

 

Var finns Biotin?

Till skillnad från många andra ämnen så tål Biotin tillagning, och därför kan man få i sig mycket av vitaminet genom gammal hederlig lagad mat, till exempel kokad lax, stekt lever, havregrynsgröt och bakat bröd, men också saltade jordnötter, avokadoröror och solrosfrön. Biotin finns också i ägg, men då endast om det är tillagat då en av vitaminets värsta fiender är rå äggvita.

 

Kan man få Biotinbrist?

Det är ganska ovanligt med ren Biotinbrist men däremot finns det vissa riskgrupper som har lägre halter än andra. En sådan är människor som äter rå äggvita, då det är just här det motarbetande proteinet existerar som negativt påverkar inte bara håret, naglarna och huden utan också det centrala nervsystemet och immunförsvaret. Det är inte speciellt vanligt med människor som sätter i sig råa äggvita dagligen, men det kan förekomma bland kroppsbyggare eller personer som experimenterar med extrema dieter. En annan riskgrupp är rökare, särskilt kvinnor, och man har märkt lägre nivåer hos bland annat äldre personer och epileptiker, men också atleter i allmänhet.

Det finns ganska många symptom på Biotin brist och de har framförallt att göra med försämrad kvalitet av naglar, hud och hår. Om man får sköra naglar, håravfall eller matt och sprött hår, röda utslag på huden runt könsorganen eller i ansiktet, röda ögon eller att det sticker i fingerspetsarna kan det vara tecken på att man inte har tillräckliga nivåer av Biotin. Vid långvarig brist har man också konstaterat ett försämrat immunförsvar och den drabbade blir allmänt trött och hängig.

 

Kan man överdosera?

Biotin har klassificerats som ett ofarligt ämne och man har inte märkt några allvarliga biverkningar vid för hög konsumtion då ämnet är vattenlösligt och helt enkelt försvinner med kisset. I mycket sällsynta fall har personer som fått i sig för mycket fått utslag eller klåda, så om du märker sådana symptom efter att du börjat ta tillskottet kan det vara läge att dra ner på dosen.

Såhär äter olika elitidrottare

Av , , Bli först att kommentera 0

Ät som en elitcyklist

Näring är avgörande för en professionell cyklist, såväl för dem som vill öka sin hastighet, uthållighet eller bara den övergripande atletisk förmågan på cykeln. Maten du äter används för att maximera prestandan på cykeln, så du måste se till att din näring är på topp för att kunna ta dig till toppen. Genom att titta på vad proffsen äter kan du också öka din styrka och uthållighet för att höja ditt max, även om du inte är helt redo för Tour de France just än.

Läs mer om hur du äter som en elitcyklist på velo.se

 

Ät som en MMA fighter

MMA-fighters måste äta på exakt rätt tid varje dag för att få ut allt som deras kroppar har att erbjuda när den stora fighten kommer. Trots allt, till skillnad från andra proffsidrottare, har MMA-kämparna bara några få chanser per år för att påverka karriären. En misslyckad fight kan få stora konsekvenser. Därför är näringsplanen eliten följer är lika viktig som träningspasserna.

Fightermag.se, som är en välrenommérad tidning när det kommer till olika slags kampsporter, skriver här i en artikel mer om hur MMA-fighters äter.

 

Anda sporter

Oavsett vilken sport det gäller så äter de flesta elitidrottarna även en del kosttillskott som till exempel extra vitaminer och mineraler. Läs mer om C-vitamin tillskott på  aktad.se

Träning(och fotografering) utomlands

Av , , Bli först att kommentera 0

Dags för en uppdatering nu tycker jag.

Jag har varit på resande fot i snart 5 månader men ska precis röra mig hemåt. Anledningen är, precis som för många, att jag vill spendera julen hemma med nära och kära.
Under min resa har jag gjort mitt bästa för att hålla kroppen i hyfsad form – även om det är betydligt svårare än när man är hemma och fast i rutinerna på ett bättre sätt.

Hur som helst, jag vill dela med mig av 3 utav mina favoritbilder från resan där jag passade på att även köra lite enklare styrketräning med endast simplare redskap som hjälpmedel (ryggsäck med vattenflaskor i hjälpte till med biceps/tricepsträningen och så vidare.

cof

 

Den första bilden är från utkanten av Ha Long-bukten. Vädret var behagligt så det gick att köra på helt OK. Jag valde att satsa på enklare styrketräning.

cof

 

Den här är lite spännande. Den är tagen vid Sapa när jag var ute på en löprunda. För cirka 1 månad sedan.

burst

 

Avslutar med en liten skojbild när jag står på händerna och tar en bild upp och ner.

 

Summa summarum:

Det är helt klart möjligt att hålla igång när man är på resande fot. Det kan dock bli knepigt ibland men det är åtminstone svårt att alltid skylla ifrån sig att ”det gick inte”.

Glöm inte heller att ta mycket bilder. Såhär i efterhand älskar jag att titta igenom allt jag gjort på resan även. Även om det inte är ”samma sak” för en utomstående att kika på bilderna så kommer det alltid att förgylla för dig själv.
Jag tänkte beställa en fotobok med mina favoritbilder på resan samt att jag framkallar ett par stycken som jag tycker mest om. Kostnadsmässigt var det inte så illa heller (kostar cirka 1 krona per bild enligt kortobilder) så eventuellt att morföräldrarna får ta del av några fotografier med.

Mycket pekar på att detta blir årets sista inlägg så jag vill passa på att önska er alla en god jul och gott nytt år

//Träningsberra

 

Hur påverkas huden av träning?

Av , , Bli först att kommentera 0
Något som jag tycker är extra intressant nu under vintertider (huden kan ju bli extra torr då) är hur träning påverkar huden.
Att träning har positiva effekter på vikten och den övriga hälsan, är ingen hemlighet. Men hur påverkas huden i övrigt av tungt tränande?Alla som börjar närma sig mogen ålder, kommer att se hur huden blir slappare ju mer man ser tiden an och hur man än gör, så verkar det inte finns någon återvändo. Dock är alltför mycket solande och en stor andel socker, boven i dramat för en hud som sakta men säkert förlorar spänsten. Att äta rätt och att skydda huden mot UV-strålar är därför det första att beakta för att huden skall hålla sig ung och fräsch så lång tid som möjligt.

Vad händer vid träning?

Återigen, hur ser det då ut med träning? Att träna har goda hälsoeffekter och när man tränar så finns det en rad faktorer som även kan återge huden sin forna glans. En viktig aspekt är att man dricker mycket vatten när man rör sig och när man samtidigt svettas ut gifter och fyller på med ny vätska, så rensar man huden från slagg och dåliga ämnen som annars lättare hade stannat kvar. Resultatet blir att utslag, finnar och andra företeelser, har benägenhet att reduceras med kontinuerlig träning. Huden blir renare, vilket syns. Träning hjälper även till att stimulera huden så att nytt kollagen bildas, vilket är ett fiberprotein som bygger upp hudens struktur.
Det som dock kan ske om du förlorar mycket i vikt, är att huden har svårt att anpassa sig till den nya vikten alltför snabbt. Om du har varit kraftigt överviktig och går ned ett större antal kilon, så kan det tyvärr hända att din hud blir hängande och slapp när fettet försvinner. Det finns alltså ingenting som fyller ut den tidigare huden och i värsta fall kan man behöva göra ett ingrepp som en bukplastik eller ett lårlyft.

Om du snabbt sänker din vikt, kan även hudbristningar uppstå. Detta är vanligare i unga år då huden är spändare och mer känslig för förändringar. Ett tips är att inte gå ned för snabbt så att din nya kropp även hinner anpassa huden efter den nya formen. Ett annat råd är även att kombinera din konditionsträning med styrketräning så att musklerna fyller ut de hålrum som fettet tidigare hade ansvar för.

Tips för huden

Självklart kan du boosta din hud med en rad produkter för att vidhålla den spänst och fasthet som så många eftersträvar. Kollagen i form av kosttillskott finns att införskaffa på en rad hälsokostbutiker och på nätet. Var dock beredd på att det kan ta lite tid och om du slarvar med kost och träning i övrigt, kan du få vänta en smärre evighet. Kollagen finns vanligen i hudens vävnader, i leder, senor och ligament. När man blir äldre producerar huden mindre kollagen som gör att huden känns torr och hängig. Syftet är att återfukta huden så bra som möjligt och genom en kombination av träning, hälsosam kost och ett eventuellt kosttillskott av ämnet samt undvikande av sol och för mycket saltvatten, kan man bidra till ökade effekter av en föryngrad hud. Tre tips på naturliga produkter som är bra mot torr eller irriterad hud är Arganolja, Jojobaolja och mandelolja. (information hämtad från skonhetsguiden.se).

Hur är din hud före, vid och efter träning?

Spirulina eller Chlorella – Vad funkar bäst?

Av , , 1 kommentar 0

Spirulina eller Chlorella?

Naturen är ett enormt apotek med en myriad av välgörande örter och växter som kan hjälpa både människor och djur med alla möjliga typer av hälsoproblem, liksom att förebygga dem för framtiden. Idag vänder sig många alltmer åt just naturliga ämnen och metoder för att må bättre och känna sig starkare och två exempel på det är Spirulina och Chlorella som har mycket gemensamt med varandra men också en hel del skillnader.

Spirulina

Spirulina brukas klassas som en typ av blåalg men är i själva verket en bakterie som vanligtvis återfinns i olika typer av vattendrag, nära ytan. Bland de högsta halterna har man hittat i afrikanska Chad liksom Mexico, där man sedan urminnes tider konsumerat denna mikroalg som föda på grund av dess oerhört nyttiga innehåll. Azteker brukade till exempel samla stora mängder vid sjöar och havsytan och sedan torka Spirulina i solen och sedan konsumera algen i pulverform.

100 gram Spirulina innehåller 289 Kcal, 8g fett av vilka 2.1 är fleromättat, 57g proteiner, 24g kolhydrater, över 1000mg  kalium och natrium liksom ett antal vitaminer som A, B6, C, järn och magnesium. Detta innebär är algen innehåller nästan dubbelt så mycket kalcium som vanlig mjölk. Människor som är vegetarianer eller veganer kan dra extra nytta av Spirulina då de ofta konsumerar stora mängder tofu för protein och spenat för järn, medan detta tillskott  innehåller 670% och 5100% mer av respektive ämnen.

Om man vill skaffa sig Spirulina som kosttillskott kan man välja mellan att köpa algen i pulverform eller som tabletter och kapslar. Det finns många fördelar med denna alg men bland de främsta är att människor som konsumerar den regelbundet får bättre immunförsvar liksom lägre halter av blodfett, och den hjälper kroppen specifikt att kämpa mot vissa typer av leukemi på grund av sina antioxidanter.

Chlorella

Chlorella är en typ av grönalg som man hittar i havet runtom Japan, där man länge konsumerat den som en del av vardagsdieten. Den främsta fördelen med Chlorella är dess höga halter av järn och man har sedan 50-talet studerat dess effekter på cellformning. Enligt vissa undersökningar är detta en potentiell krigare mot olika former av cancer då det finns starka antioxidanter i algen men ännu är detta inte klarlagt helt.

För de som lider av järnbrist är detta därför ett alldeles utmärkt supplement till vardagskosten och man kan äta Chlorella för att få i sig nödvändigt kalcium och mycket energi. I 100g finns det 392 Kcal, 60% protein och 5% kolhydrater. Som kosttillskott kan man konsumera Chlorella som pulver eller tabletter och bland det vanligaste är att man helt enkelt blandar ner en sked i till exempel smoothies eller när man gör proteinbars eller muffins.

Spirulina eller Chlorella?

Så vilket skall man föredra av dessa två kosttillskott? Det beror lite grann på vad exakt man är ute efter. Över lag så innehåller Spirulina fler mineraler och proteiner och är ett bra tillskott för dem som vill ha en så balanserad kost som möjligt. Å andra sidan har Chlorella specifikt mer järn och är därför att föredra i detta syfte, liksom har högre detox resultat.

 

Får vi i oss tillräckligt med Kalcium och Vitamin D?

Av , , Bli först att kommentera 0

Att få tillräckligt med kalcium och D-vitamin är viktigt för att bygga och stärka våra ben när du är ung samt att hålla dem starka och friska när du åldrar. Här tänkte jag skriva lite mer om kalcium och D-vitamin – de två viktigaste näringsämnena för våra ben.

Kalciumrika livsmedelskällor

Mat är den bästa källan till kalcium. Mjölkprodukter, såsom låg fetthalt- och fettfri mjölk, yoghurt och ost är samtliga rika på kalcium. Vissa gröna grönsaker och andra livsmedel innehåller kalcium i mindre mängder. Vissa juicer(kolla innehållsförteckningen innan du köper), frukostmat, sojamjölk, flingor, snacks, bröd och flaskvatten har kalcium som har tillsatts. Om du dricker sojamjölk eller annan vätska som är förtätade med kalcium bör du vara noga med att skaka behållaren väl, eftersom kalcium kan lösa sig till botten.

Ett enkelt sätt att tillsätta kalcium till många livsmedel är att lägga till en enda matsked pulvermjölk med fett. Detta ka dock vara något som inte allt för många människor har hemma.

 

Kalciumtillskott

Mängden kalcium du behöver från ett tillskott beror på mängden kalcium du får i dig från mat. Syftet är framför allt att få den rekommenderade dagliga mängden kalcium du behöver från mat först och att använda ett tillskott om du behöver kompensera för eventuella brister. Om du får tillräckligt med kalcium från maten du äter, behöver du inte ta ett några kalciumtabletter. Faktum är att det inte finns någon extra fördel att ta mer kalcium än vad du behöver i kosttillskott.

I allmänhet bör du inte ta kosttillskott som du inte behöver. Kalciumtillskott finns att köpa receptfritt i ett brett utbud av preparat (inklusive tablettform och i flytande form) och i olika mängder. Det bästa tillskottet är det som uppfyller dina behov baserat på bekvämlighet, kostnad och tillgänglighet.

 

D-Vitamin

D-vitamin är ett fettlösligt mineral som bildas i huden när det utsätts för UVB-strålning i direkt solljus. Det är ett unikt vitamin som är nödvändigt för ett antal funktioner, inklusive upprätthållande av starka ben, muskler och tänder, celltillväxtkontroll, korrekt immun- och neuromuskulär funktion och vår övergripande hälsa. D-vitaminbrist kan leda till ett tillstånd som kallas rickets, där benen inte utvecklas och fungerar korrekt.

UV-strålar är den bästa naturliga källan till vitamin D. De omvandlar en kemikalie som finns i huden till vitamin D3. Detta transporteras till levern och njurarna och omvandlas sedan till aktivt D-vitamin. Men konstant exponering för solen under lång tid kan öka risken för att utveckla hudcancer. Så, du behöver begränsad exponering för solen för att undvika D-vitaminbrist.

I Sverige kan det behövas extra tillskott av D-vitamin under vinterhalvåret eftersom att exponeringen av solen minskar avsevärt. Detta gör att kroppen har det svårare att få i sig och producera tillräckligt med vitamin D av sig själv. Som tur var finns det en mängd olika sorters D-vitamintillskott att välja mellan, där kanske just d vitamintabletter är vanligast. Genom att enkelt googla på d-vitamin bäst i test kan du hitta en mängd olika tillskott för dig.

Brukar du äta tillskott av kalcium eller d-vitamin?

12 bevisade hälsofördelar med gurkmeja och curcumin

Av , , Bli först att kommentera 0

Under den senaste tiden har jag börjat uppskatta gurkmejakapslar allt mer. Jag är osäker på om jag mår bättre på grund av placebo (att jag tror att jag mår bättre men att skillnaden inte existerar egentligen) eller att kapslarna faktiskt har gett resultat.

 

Gurkmeja (Curcuma Longa), mest känd som kryddan som finns i Curry, är inte bara känd för sin smak, men även dess otaliga hälsofördelar.

Gurkmeja innehåller flera viktiga beståndsdelar, kända som Curcuminoider, som typiskt utgör ca 3% av dess vikt i kommersiellt tillgängliga preparat.

Curcumin är känt för att vara den mest aktiva fytokemiska av de fyra curcuminoiderna som finns i gurkmeja kapslar. Curcumin utgör 77% av curcuminoiderna. De återstående tre beståndsdelarna kommer typiskt till 17% desmetoxycurcumin, 3% bisdemetoxycurcumin och de återstående, en fjärde mer nyligen identifierade curcuminoiden, Cyclocurcumin.

Nedan listar jag 12 hälsofördelar av att få i sig gurkmeja och curcumin dagligen.

 • Flera studier har visat på att curcumin minskar både blodsockernivåer och kolesterolnivåer.
 • Curcumin förhindrar ackumulering av leverfett. Råttor som konsumerade curcumin hade minskat leverfett på en ”fet diet” jämfört med råttor som inte konsumerade curcumin.
 • Curcumin undertryckte aktiviteterna hos vita blodkroppar som kallas makrofager som orsakar inflammation. Denna funktion av gurkmeja / curcumin kan potentiellt sakta ner många komplikationer av diabetes, där inflammation spelar en roll.
 • Curcumin förbättrar insulinfunktionen. Det minskar insulinresistensen genom att hjälpa insulin att komma in i celler, kanske på AMPK-vägen där träningen också öppnas.
 • I en studie av 240 personer i Thailand förhindrade curcumin prediabetes från att utvecklas till diabetes. Ungefär 16% av de 116 personerna på placebo (inaktiv behandling) utvecklades till typ 2-diabetes inom nio månader. Ingen i gruppen som fick 250 milligram dagligen av ”curcuminoider” från kosttillskott utvecklades.
 • I en råttversion av typ 1 reverserade ett derivat av curcumin nästan helt sjukdomen över tio månader. Islet-celler regrover och insulinnivåerna ökar.
 • Curcumin skyddar betaceller som producerar insulin. Studier fann att betaceller växte snabbare och levde längre hos råttor som konsumerade curcumin.
 • Curcumin stöder njurar. Det främjar clearance av kreatinin och urea från blodet, vilket är vad njurarna ska göra.
 • Curcumin bekämpar cancer. Enligt Cancer Research UK, ”Det verkar kunna döda cancerceller och förhindra mer från att växa. Det har de starkaste effekterna på bröstcancer, tarmcancer, magecancer och hudcancerceller. ”
 • Curcumin förbättrad erektionsfunktion hos råttor som hade ”diabetes-inducerad erektil dysfunktion”. Det verkar tydligen detta genom att öka blodflödet till sina könsorgan.
 • Curcumin påskyndade magontömning hos råttor. Det förbättrade matsmältningen. Detta kan eventuellt vara en värdefull behandling för dem med komplikationen som kallas ”gastroparesis.
 • Curcumin är en ”antioxidant”. Syre behövs för livet. Men syre korroderar också saker, som du kan se när järn rostar i järnoxid. Molekyler som kallas ROS (reaktiva syrearter) kan ”rosta” blodkärl och organ. I vissa studier har curcumin visat sig ”scavenge” ROS från kroppen, vilket skyddar friska celler från oxidation.

 

Äter du gurkmeja regelbundet?