Kommentarer och beslut, Regionfullmäktige

Idag avgör Regionfullmäktige Astas framtid.

Dagens sammanträde i Regionfullmäktige kommer sändas live via Region Västerbottens hemsida.
Då finns möjlighet att följa hela dagen eller valda delar, antingen i realtid eller i efterhand.
Enligt programmet  ligger motionen ”Återstarta ASTA-mottagningen” under eftermiddagen, med start kl 12.45.
Här är länk till hela kallelsen och alla handlingar:
Följ hur dina politiker röstar i frågan om sexualbrottsutsatta patienters rätt till adekvat vård.
Från Interpellationsdebatt om Mäns våld mot kvinnor:

Anna-Lena Danielsson (S) (tid ca 1.00.15):

1.
”Vi har avsatt medel för att starta upp ”verksamheter” för vård och behandling för sexuellt våldsutsatta vid psykiatrin i Lycksele och Skellefteå”
OBS! Nu är det bara ”verksamheter”, inte längre Asta-mottagningar. Innebär det att (S) nu står för att Astas verksamhet är borta?
2.
”I kommande verksamhetsplan kommer vi revidera behandlingsriktlinjerna för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld… Och i det inkludera brottsofferperspektivet.”
OBS! Nästa år ska man inkludera brottsofferperspektivet. I dagsläget finns det inte där. Nu är det ordinär psykiatri för de sexualbrottsutsatta. 

Peter Olofsson (S) 2.19:

Kritiserar Nicklas Sandström (M) om att en vård som är ”good enough” inte räcker till, utan regionen ska ha bästa vården och inte heller att patienter ska behöva söka sig privat för att få det!?
(I sammanhanget cancervård…)
OBS! När det gäller de sexualbrottsutsatta har Peter Olofsson m fl avvecklat specialistenheten Asta som var hyllad i hela landet för sin kompetens och skickat ut patienterna att bekosta sin egen vård. Är vård av sexualbrottsutsatta mindre viktig?

Emma Lindqvist (MP) 2.29:

Kritiserar Nicklas Sandström (M) för att han i debatten inte håller sig till ”sanningen” utan hittar på saker som inte stämmer. Påtalar hur fel det är.
OBS! Emma har, tillsammans med majoriteten i HSN svalt osanningar och halvsanningar när det gäller Asta-frågan. Den mest uppenbara lögnen är den om att det finns ett tryggt väntrum för sexualbrottsutsatta i psykiatrihuset.

Asta-debatten

Eva Andersson (S) påstår att de som stödjer motionen om att återupprätta Asta-mottagningen är emot att sprida verksamhet till övriga länet. Det är naturligtvis inte sant.

LiseLotte Olsson (V) säger att det inte alls bara är (S)-gruppen som besökt den befintliga personalgruppen. Ta tillbaka Asta och sprid den verksamheten till hela länet.

Elmer Eriksson (M) säger att Eva har helt fel. Moderaterna har pratat med nuvarande personalgrupp.

Betty-Ann Nilsson (KD) undrar om det är möjligt att ha den breda kompetensen som krävs för att bemöta patientgruppen på alla ställen i länet. Precis som andra specialistkliniker har man kompetensen på ett ställe i länet. Dessutom har ingen nekat patienter från hela länet att komma till Asta-mottagningen.

Urban Lindström (S) påstår att Asta-mottagningen inte lagts ner. Han påstår att vi i gruppen ljuger när vi säger att det är något kvalitativt annat som händer på psykiatrin idag. Han påstår att de är gamla Astas arbetsmetoder som man använder sig av idag. Han har inte fattat någonting.

Kjell Bäckman (V) kommer att rösta på motionen. Ser det som viktigt att betona inriktningen av behandlingen på Asta-mottagningen.

Emma Lindqvist (MP) Bilderna av hur beslutet om förändringen av Asta-mottagningen ser ut skiljer sig åt. Beslutet som fattades i HSN var bra. Hon kan därför inte stödja motionen. (MP) vill plocka in en oberoende revisor för att undersöka om verksamheten är den samma som innan förändringsbeslutet. Detta behövs för att få reda på sanningen. Hon tror inte på patienterna när de säger att den nya behandlingsmetoden inte hjälper.

Elmer Eriksson (M) Om man har 400 patienter kan man inte ta hand om de patienter som har behov av högspecialiserad vård-

Marianne Normark (L) Asta-verksamheten är nedlagd. Den finns inte längre.

Hans-Inge Smetana (KD) Asta stod för en väldigt bra metod för att hjälpa de sexualbrottsutsatta. Varför ska man inte lyfta in detta i verksamheten istället. Idag jobbar man inte riktigt på samma sätt.

Håkan Andersson (C) Alla är mån om den här verksamheten. Regionens revisorer borde kolla över verksamheten om det blir problem. Det är viktigt med decentralisering och att sprida till de andra sjukhusen.

Lars Bäckström (C) Det pågick en stor omorganisation inom psykiatrin fick vi veta. Förändringen borde ha varit föremål för beslut i HSN. Personalen menar att de har en bättre vård för sexualbrottsutsatta idag. Det är dåligt att delar av majoriteten underblåser denna oro och misstroendet mot personalen. Han menar att de egna regionrevisorerna ska titta på om beslutet i HSN efterlevs.

Hans Brettschneider (MP) Det finns inget beslut om nedläggning. Det ska fortsätta teambaserat och etablerade behandlingsmetoder. Det krävs en oberoende granskning. Det var väldigt få Skelleftebor som utnyttjade Asta.

Maria Lundqvist-Brömster (L) Vad har du Hans, för källor till att det är få Skelleftebor som fått gå på Asta. Det är sekretessbelagd information.

Hans Brettschneider (MP) Jag fick en lista från verksamheten. Inga namn.

Harriet Hedlund (S) Asta har gjort ett fantastiskt jobb på Asta. Man har utvecklat sina behandlingsmetoder. Vi ska vara stolta över det som gjorts i länet. Vi måste ta tillvara den kompetens som finns. Asta är inte nedlagt.

Katrin Larsson (SD) Så många som möjligt måste få vård. Därför röstar vi med regionstyrelsen.

Elmer Eriksson (M) Metoo-rörelsen fick ordning på det här. Vi måste få ordning på det här med behandlingen. Nu har man inte toppkompetensen.

Anna-Lena Danielsson (S) Vi har fler i behandling idag.

Mahmoud Al-Turk (S) Man måste lägga kunskapen på fler personer. Kunskapen måste spridas.

Eva Andersson (S) Vi måste vara överens om målgruppen. Det var kvinnor och unga män. Det krävs en verksamhetsplan? för verksamheten. Vi kan inte utsätta personalen att misstro det de säger. Det borde vara en fråga för revisionen.

Emma Lindqvist (MP) Replik till Lars Bäckström. Vi har haft ett flertalmöten med personal och patienter. jag ställer mig inte på någons sida. Det är viktigt att fler ska få den hjälp som Asta utvecklat. Därför måste vi ha någon som oberoende tittar på detta.

Lars Bäckström (C) Det är märkligt när en del av majoriteten vill ha en oberoende granskning av verksamheten. De borde vår egen revision göra. Det kommer inte leda till att sta-mottagningen kommer tillbaka utan vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten.

Håkan Andersson (C) Vad gör vi med svaret om vi får veta att någon varit utsatt för våld. Det här är en del av svaret.

Alejandro Caviedes (S) Regionens uppdrag gäller hela länet. Alla har rätt till likvärdig vård. Vi behöver en jämlik vård.

Maria Lundqvist-Brömster (L) Även vi har besökt personalen. Flera talare har lovordat verksamheten. Varför då slå sönder verksamheten. Det här handlar om prestige. Kanske ska man omstarta teamet någonstans i det nya psykiatrihuset.

Elmer Eriksson (M) Jag saknar den samlade kompetens som fanns på Asta.

Eva Andersson (S) När vi börjar diskutera vad som är sant eller falskt av det vår egen personal berättar, då har vi gått över en gräns.

Hans Brettschneider (MP) Vi vill följa upp om hur beslutet följs.

Kenneth Andersson (S) Behoven i länet av vård är nog större än vi tror. Därför är det rätt väg att bygga upp och sprida kompetens. Motionen innebär att vi ska återgå till ett mindre team.

Streck i debatten.

Votering.

Ja för besvarande av motionen

Nej för bifall till motionen.

Och där stoppades sändningen…..

Jag återkommer med röstsiffror.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.