Reflexion och tack

Efter Regionfullmäktiges beslut om Asta.

🔴 I tisdags den 21 september har alltså politikerna i Regionfullmäktige Västerbotten beslutat att INTE återstarta Asta-mottagningen.
Bakom det beslutet står S, C, MP, SD och några ledamöter från V.
Vi ska i detta inlägg kommentera beslutet samt den debatt som fördes.
(Se den 1,5 timmes långa debatten om Asta-frågan med start ca 6:32:10 via länk ➡️ https://youtu.be/UDGBvjIrydw )
På förekommen anledning vill vi först förtydliga vad ”Initiativet Stäng inte Asta” från start och än idag kämpar för:
❗️Att ALLA som har utsatts för sexuellt våld eller våld i partnerrelationer ska ha rätt till TILLGÄNGLIG OCH ADEKVAT vård/behandling.❗️
🔹 Beslutet i Regionfullmäktige bygger i huvudsak på att politikerna ”anser” att Asta finns kvar, samt att behandlingen även behöver spridas och finnas på fler orter i länet.
Politiker framhäver även att det är dubbelt så många medarbetare och patienter i den nya Traumalinjen på Ångest- och Asta-mottagningen i Umeå.
Vi hade jublat om det varit så att Asta-mottagningen hade utökats till det dubbla – men i formatet den tidigare var. Att man hade behållit allt det så framgångsrika, att man hade utvecklat med behandlingsmetoder utifrån senaste forskningen, och att fler våldsutsatta fått ta del av det. DÅ hade det varit möjligt att sprida verksamheten vidare genom att starta upp mottagningar i Skellefteå och Lycksele, eller med lite fantasi komma på lösningar för hur avstånd inte skulle kunna utgöra ett hinder för våldsutsattas möjlighet till vård/behandling.
Men även om siffror och geografi är viktigt, så är det viktigaste innehållet i behandlingen.
De som vet vad Asta var och hur de jobbade kan lätt förstå av nuvarande verksamhetens egen beskrivning att Ångest- och Asta-mottagningen nu är något annat. Därmed finns inte heller någon Asta-verksamhet kvar att sprida.
Ännu ett bevis på detta är tex hur det blivit för patienter som behandlades på Asta innan omorganiseringen.
Några har nekats fortsatt behandling, trots att de inte varit färdigbehandlade. Några har erbjudits behandling som inte känts hjälpsam. (För ja, numera gör verksamheten en bedömning och kommer med förslag på behandling ÅT patienterna, inte MED. Man får då möjlighet att tacka nej om man så känner, men INTE vara med och utforma alternativ utifrån patientens egna behov.) Några andra av patienterna från fd Asta har förberetts på att de kommer avslutas inom kort. Och flera av de som erbjudits fortsatt behandling vittnar om att det som finns nu inte motsvarar det fd Asta kunde erbjuda.
Asta-mottagningen kunde tidigare både behandla de som blev hjälpta med mindre än ett års behandling och de som var i behov av längre tid i behandling. På nuvarande mottagning kvalificerar sig alltså inte de med sådana skador och konsekvenser av det våld och/eller övergrepp en utsatts som gör att de är i behov av längre behandlingstid. Åtminstone inte för att få en behandling som innebär läkning på både kort och lång sikt.
🔹 I övrigt handlade den politiska debatten tyvärr mest om ”sanning” och ”trovärdighet”. Och vi behöver därför än en gång kommentera även det.
Först och främst vill vi, även här på förekommen anledning, vara tydlig med att vi från Initiativets sida haft och har kritik mot omorganiseringen och den nya verksamheten. INTE enskilda medarbetare. Därför har vi riktat in oss på att försöka ha samtal/möten med tjänstepersoner/chefer i alla led inom Psykiatriska Kliniken.
Om nuvarande medarbetare haft frågor kring vad vi jobbat för och varför hade det varit fullt möjligt, och uppskattat från vår sida, att de kontaktat oss för möte. Något som inte skett.
Och ja, vi ifrågasätter VERKSAMHETENS trovärdighet.
Vi har som ett väldigt konkret exempel meddelat politiker att det har iscensatts ett icke befintligt väntrum för att komma undan i frågan om att möta förövare i eller anslutning till väntrum. Om man kan göra det för att dölja något som inte fungerar är det väl högst rimligt att politiken även funderar vad mer verksamheten försöker dölja eller inte är uppriktig med.
I debatten upprepas gång på gång – av främst Socialdemokrater och Centerpartister, varav flera av dem aldrig ens haft samtal med oss – sådant som att ”det har haglat påståenden” och ”det har farits med osanningar eller halvsanningar”.
Någon går så långt som att säga att när politiker ifrågasätter eller misstror sin egen personal är det ”ovärdigt” och ”man har då gått över en gräns”. Vi menar att när folkvalda politiker ifrågasätter, misstror eller kallar sina medborgare (varav en del är patienter) för lögnare – då har man gått över många gränser!
Vad vi i verkligheten gjort är försökt informera om situationen och våldsutsattas behov, baserat på fakta, och påpekat brister. Inte i syfte att smutskasta någon utan att ge politikerna möjlighet att fatta ett välgrundat beslut. Med målet att det skulle fortsätta finnas adekvat vård för hela målgruppen.
Att inte ta tillvara på kunskap och information från engagerade medborgare, patienter samt experter utanför berörd verksamhet – DET om något är ovärdigt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Att detta beslut är taget innebär kanske för politiker och tjänstepersoner/chefer att frågan är överspelad. Det gör det inte för oss!
Vi kommer nu att samla ihop oss och omgruppera lite för att ta nya tag i kampen för adekvat behandling för målgruppen, i hela Västerbotten och hela Sverige.
Nationellt pågår en del, som vi följer.
Lokalt vad gäller Västerbotten har vi börjat tänka i lite nya spår och vägar framåt som vi jobbar på. Det är för tidigt att säga vad det kan leda till så vi får återkomma mer om det framöver.
Vi hoppas att ni medlemmar/följare fortsätter stå med oss i kampen för adekvat behandling för målgruppen!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🙏 Till sist vill vi i detta inlägg rikta ett stort TACK till alla som hittills engagerat sig i frågan:
❣️ Patienter från fd Asta-mottagningen – som skrivit patientberättelser, ställt upp i mediaintervjuer, kommenterat på våra sociala medier och förmedlat sin situation till Arbetsgruppen
❣️ Patienter från hela Sverige – som kontaktat oss med tankar och berättelser om hur det ser ut i andra regioner, samt uppmuntrat oss med hejarop i det jobb vi gjort
❣️ Yrkesverksamma och experter från hela landet – som skrivit insändare och artiklar, diskuterat med oss i möten eller via mail och gett tips på våra sociala medier
❣️ Alla medlemmar och följare – som kommenterat och delat våra inlägg
❣️ Alla 3230 personer som skrev under vår namninsamling
Kampen fortsätter! 🔥

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.