S+MP+V tackade för rösterna och gav islamisterna makt att förtrycka just de som förtjänar allt stöd – muslimer som vill hålla isär politik och religion

Av , , Bli först att kommentera 91

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  -  hör av dig

________________________

Ingress
Det tionde och avslutande blogginlägget kommer att handla om de slutsatser som jag, partiet jag tillhör och många av de vi samarbetar med har dragit. Det kommer inte att vara möjligt att redovisa dessa slutsatser i ett enda blogginlägg. Jag kommer att redovisa Arbetarpartiets slutsatser steg för steg i ett par-tre blogginlägg. Detta blir alltså det första av det sista.

 

I.  En avgörande slutsats
Det finns ett enormt uppdämt behov att visa de människor som kommer från muslimska länder till Sverige – varav en majoritet vill skilja på politik och religion – på ett ”sekulärt alternativ”. Det finns likaså ett enormt uppdämt behov för de som vill frigöra sig från islamisternas förtryck i ursprungslandet – det kan handla om bristen på yttrande- och tryckfrihet, månggifte och barnäktenskap – att de har lagen på sin sida här i Sverige. Men detta har de svenska makthavarna misslyckats med. Flera av dem har till och med ställt sig på fel sida!

För att visa att de som har förtryckts av islamister, i sina hemländer, har lagen på sin sida, här i Sverige, krävs nämligen två saker. Dels en verbal konfrontation med islamister, som också de, har kommit till Sverige. Dels att alla som kommer hit får lära sig vad som gäller. Dels att de får höra vad som inte gäller. Folk som kommer ska få höra vad som gäller – och inte gäller. Det handlar om de svenska grundlagarna, och de övriga lagar som bygger på dessa, vilket jag fortsättningsvis kommer att kalla för den svenska konstitutionen.

Och det är konstitutionen som talar om vad som gäller – och vad som inte gäller. För alla.

Men. Varken de styrande politiska partikoalitionerna eller lokalpolitikerna, myndigheterna eller rättsväsendet, har hittills klarat av det som exempelvis Finlands styrande har klarar av. Och det är att, med eftertryck, säga till de som kommer till Finland att där gäller endast finska lagar och myndigheter – och inga andra lagar eller myndigheter!

Översatt till svenska skulle detta låta så här:

”Vi vill berätta något självklart för er som kommer hit och det är att i Sverige gäller endast svenska lagar och myndigheter – och inga andra lagar eller myndigheter. Av detta följer att exempelvis sharia, med sina lagar och prästerskap, inte gäller i Sverige. I Sverige är bland annat månggifte och barnäktenskap lagbrott; i Sverige har homosexuella rättigheter som att gifta sig; här råder yttrande- och tryckfrihet. Detta även om en person anser sig bli ”kränkt” när den konfronteras med motsatta åsikter. Den som vill etablera sig i Sverige måste acceptera att detta, och inget annat, är vad som gäller!

Och vi kompromissar inte!

Vidare: I Sverige bestäms de lagar som gäller av en lagstiftande, folkvald, församling kallad riksdag. Därefter åligger det regeringen och lokalpolitikerna, myndigheterna samt rättsväsendet, att upprätthålla dessa lagar. Och återigen – med detta kompromissar vi inte”.

Men detta har inte de svenska regeringarna och lokalpolitikerna, myndigheterna och rättsväsendet, förmått att, med nödvändigt eftertryck, framföra. Varken till de som kommer till Sverige eller de som är födda här.

 

II. Försvaret av demokratin och välfärden handlar inte endast om det militära försvaret vid landets gränser.
Försvaret av demokratin och välfärden handlar ibland även om att be falska människor som klagar – då de påstår sig bli ”kränkta” av tvingas lyssna på, eller läsa, andra åsikter än sina egna – att dra åt helvete. Ja, du läste rätt. Försvaret av demokratin kan, i vardagssituationer, betyda att be någon falsk individ fara åt helvete. Vissa fattar omedelbart andemeningen i vad jag skriver – och er andra bryr jag mig helt enkelt inte om.

Om någon klagar över att Thilo Sarrazins bok står i stadsbibliotekets hylla och, exempelvis, någon påstår sig vara kränkt av detta så ska svaret vara att Thilo Sarrazins bok skyddas både av grundlagarna och av bibliotekslagen. Och den som klagar får försöka genomleva det ”trauma” som det innebär att ta del av motsatta åsikter. Detta trauma är priset personen får betala för de demokratiska fri- och rättigheterna.

Denna typ av konfrontationer är priset för att få behålla yttrande- och tryckfrihet. Som utgör demokratins grundval. Den som plockar bort boken, på grund av någon ”kränkt” islamist bryter sig mot lagarna. Och jag är absolut inte främmande att testa om det går att ställa sådana personer inför rätta.

De personer som inte klarar av denna typ av vardagskonfrontationer, som inte klarar av denna typ av bagateller, i förhållande till vad som står på spel (demokratin), har samma ryggradslösa karaktär som springpojkarna- eller springflickorna åt nazisterna. De har medlöparnas karaktär. Men idag springer dessa ryggradslösa medlöpare ärenden åt exempelvis de islamisterna som stöder de wahhabitiska salafisternas tolkning av islam. Och det är på just denna tolkning av islam som terrororganisationer som Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram baserar sig på.

Det fanns nazistiska medlöpare i Umeå under andra världskriget. Det finns wahhabitiska medlöpare i Umeå idag. Det finns de som orkar ta in detta intellektuellt. Och som bekämpa deras inflytande. På en rad olika sätt. Och det finns de som blundar för både islamister och medlöpare.

Det finns de som blundar och vägrar välja sida, mellan de som försvarar demokratins grundvalar som yttrande- och tryckfrihet, å ena sidan, och de som kämpar för en barbarisk teokratisk diktatur å den andra. Det är för dessa, för de som blundar och vägrar välja sida, som de varmaste platserna i helvetet är reserverade för.    

 

III. Vi kompromissar inte med demokratin
Det finns ett enorm uppdämt behov av att säga följande: Vi kompromissar inte med demokratin. Och av att detta även hörs. Men framförallt – att det efterlevs.

För idag är det tyvärr inte så.

Hur kan exempelvis biblioteket i kommunen Falköping bryta både mot grundlagarna om yttrande- och tryckfriheten och mot bibliotekslagen genom att hänvisa till en – egenhändigt ihopsnickrad – s.k. medieplan? Medieplanen är denna kommuns namn för begreppet ”värdegrund”. Är det någon i Sverige som är så dum att han eller hon tror att både grundlagar och andra lagar kan sättas ur spel genom metoden att själv skriva ihop några rader (som dessutom i sig är bland det dummaste jag läst). Skulle hårdföra shariaanhängare bry sig om svensk lagstiftning när exempelvis Sveriges största kulturinrättning (biblioteken) inte gör det.

Naturligtvis inte.

De politiska partierna kompromissar med de lagar de själva röstat igenom i riksdagen. Sedan kompromissar vissa myndigheter vidare. Detsamma gäller för delar av rättssystemet. Ett, av flera, skäl är att partierna, myndigheterna och rättssystemet har blivit tillhåll för sharia-anhängare. Och för deras ryggradslösa medlöpare. Men det övergripande problemet är den politiska feghet som är institutionaliserad i Sverige. Efter slutet på andra världskriget var ”samlingsregeringens” partier (S, M, L och C) för fega för att göra upp med de cirka 50 000 hemmanazisterna. Det är samma institutionaliserade feghet som idag – nästan 80 år senare – gör det möjligt för IS-krigare, och deras hantlangare, att återvända till Sverige. Ostraffade. Det är samma institutionaliserade feghet som gör det möjligt med moralpoliser på Ersboda och religiös undervisning i Bilaalförskolorna.

Dessa feghetens förbannade kompromisser.

 

IV. En annan avgörande slutsats
Det mest centrala i islam är sharia. Sharia är ”lagen av gud”. Islam bygger på föreställningen om en gudomlig rätt. Det gudomliga är baserat på delar av Koranen. Men till detta kommer sunna (berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden) samt tidigare tolkningar (fiqh) av Koranen och Sunna – som blivit till lagar och normer. Dessa källor utgör basen för ett självutnämnt prästerskap (imamer) som är de som beslutar om ifall, och hur, gamla lagar ska tillämpas i en ny tid. Och när, och hur, en ny tid kräver utformandet av nya lagar och regler.

Föreställning om en gudomlig rätt innebär att det inte går att skilja kyrkan från staten. Det går inte att låta religionen vara en privatsak – och acceptera att lagarna beslutas av människan. Detta omöjliggörs av föreställningen om en gudomlig rätt. Det gudomliga i rätten gör det oacceptabelt att överlåta lagstiftningen till en – genom regelbundna, allmänna och fria val – utsett parlament. Detta vore att sätta människan, i form av en folkvald församling, över gud.

Denna uppfattning är definitivt den rådande bland islamisterna, både inom det Muslimska brödraskapet och bland de salafistiska Wahhabiter, för att nämna de två idag troligen mest betydelsefulla islamistiska rörelserna i Sverige och Europa.

Föreställningen om en gudomlig rätt i kombination med fördröjningen vad gäller att skilja kyrka från stat – eller prästerskapet från lagstiftningen – skiljer islam från bland annat kristendom, judendom, hinduism och buddism. Inte bara från ateismen.

 

V. Frågor med talande svar
Fråga A:
Vad innebär då detta ”sekulära alternativ” som vi i Arbetarpartiet – och andra med oss – uppfattar som en avgörande slutsats, baserad på ett enormt uppdämt behov, för de muslimer som vill skilja politiken från religionen.

Svar:
Det är väldigt enkelt. Det sekulära alternativet innebär helt enkelt ett försvar av att de grundlagsfästa rättigheter som är självklara för den absoluta merparten i Sverige  – ett försvar av rättigheter som har varit självklara under drygt hundra år – ska fortsätta att vara självklara. Detta både för ateister, kristna, judar, buddister, hinduer – och även för muslimer som accepterar att lagarna stiftas av en folkvald riksdag och tillämpas av regeringen och rättsväsendet! Inte av ett självutnämnt prästerskap som baserar sig på Koranen, Muhammeds sunna och tidigare tolkningar.

Fråga B:
Men hur har det som borde vara en absolut självklarhet i Sverige – att försvara grundlagarna, andra lagar och de sedvänjor som bygger på dessa lagar – blivit till ”ett enormt uppdämt behov”?

Svar:
Jag ska göra mitt yttersta för att förklara detta, förhoppningsvis både utförligare och mer pedagogiskt, än tidigare. Och jag ska börja med den första delen av det dubbla hotet mot det demokratiska och sekulära samhället – nämligen sveket. Sveket från det politiska systemet riktat mot de muslimer som vill hålla politiken borta från religionen, och religionen borta från politiken. Detta katastrofala svek.

 

VI. Vad är ett sekulärt samhälle – kort version
Men innan vi går in på sveket måste vi kort-kort klargöra vad ett sekulärt samhälle är. De som läst min blogg kontinuerligt vet vad som menas med ett sekulärt samhälle – eller stat. Men för dig som läser min blogg, kanske för första gången, kommer en kort-kort version.

Ett sekulärt samhälle accepterar både ateister och troende. Det sekulära samhället accepterar att de troende kan vara kristna eller judar eller muslimer eller hinduer eller buddister. Detta är möjligt då lagar och/eller sedvänjor innebär att en persons religion och livsåskådning – eller brist på religion – är individens privatsak. Staten har inte med detta att göra – dessa frågor är alltså individens privatsak.

Staten blir endast inblandad om någon trosinriktning skulle börja förtrycka andra trosinriktningar eller ateister. Då går staten in och sätter stopp för den trosinriktning som strävar efter ett ”trosmonopol”. Därigenom de övrigas rättigheter. Det sekulära samhället accepterar alltså både ateism och olika religioner. Och denna, toleranta, ordning försvaras och upprätthålls oftast av en stat. Åtminstone i dagens samhällen.

 

VII. Det politiska systemet sviker sina egna strukturer
Men de som ska försvara det sekulära – och toleranta – samhället kan svika. Ett lands politiska system kan exempelvis börja svika sin egen lagstiftning och de på lagstiftningen grundade sedvänjorna. Det är just detta som har pågått under mer än 20 år i Sverige.

Som alla förstår anser vi inte att så är fallet.
* När det gäller Miljöpartiet anser jag, och det parti jag tillhör, att MP domineras av personer som mer eller mindre aktivt stöttar islamisterna, inklusive deras försök att förtrycka andra muslimer. Det är vår uppfattning att MP alltså inte försvarar det sekulära samhället och därmed bidrar till islamisterna har kunnat hindra andra muslimer från att ta del av de rättigheter som varit självklara för andra i hundra år eller mer. Vårt mål är att isolera  regeringspartiet MP och beröva det all makt och så många väljare som möjligt.
* Inom Socialdemokraterna pågår en strid mellan islamister och deras medlöpare, å ena sidan, och de som inte vill ge efter för islamisternas strävan att beröva övriga muslimer deras rättigheter – enligt lagar och sedvänjor. (Detsamma gäller för Vänsterpartiet).
* Om de traditionella socialdemokraterna inte tar strid och försvarar det sekulära samhället, eller tar strid men misslyckas med att återta kontrollen över partiet i denna fråga, så kommer detta att bidra till att (S) tappar sin dominerande roll i svensk politik. Men även mer än så. Om (S) inte tar strid för det sekulära samhället kommer partiet, trots sin historia från 1889 och fram till idag, även att tappa den förmåga att göra ”come back” som (S) fortfarande har. Inte minst genom kontroll av de flesta, eller alla, fackförbund inom LO och starka ställning inom många TCO-förbunden.
* Det är svårt att säga vad Centerpartiet står. Vi anser att C är det minst tydliga, av de tidigare allianspartierna, då det gäller att ta avstånd från, och aktivt motarbeta, islamisterna – som förtrycker övriga muslimer.
* De övriga tre partierna i den tidigare av Moderaterna ledda, Alliansen har tidigare blundat ”aktivt” för islamisternas förtryck av andra muslimer. Det har visserligen länge funnits modiga Liberaler som tagit strid, såväl mot hedersförtryck som mot islamism, men det har handlat om beundransvärda individer – precis som det funnits beundransvärda individer inom både (S) och (V). Däremot har Liberalerna, som parti, tillhört de som ”aktivt” slutit   ögonen. * Men nu finns det tecken på att inte endast Liberalerna utan även Moderaterna och har öppnat ögonen och stegvis tar strid mot islamisterna – som förtrycker övriga muslimer.
* Och den utveckling som pågår inom L och M pågår även inom Kristdemokraterna

Här stannar vi för denna gång.

 

I nästa del av detta tionde och sista blogginlägg kommer vi att presentera fler slutsatser. Dessa kommer att kretsa kring följande frågor:

a) hur vi, i Arbetarpartiet, kommer att försöka bidra till att skapa ”ett sekulärt alternativ” för den majoritet som kommit till Sverige från de muslimska länderna;
b) visa på den sekulära statens starka och svaga sidor – i Sverige,
c) förklara hur den sekulära staten hänger samman med det demokratiska, folkstyrda, samhället – och varför de som sviker det sekulära även sviker demokratin,
d) hur stoppa den redan pågående framväxten av parallella samhällen – eller tillväxten av de enklaver av parallella samhällen som redan existerar.
e) hur skapa ett brett folkligt motstånd mot islamisterna – det Muslimska brödraskapet och de salafistiska Wahhabiterna (wahhabia salafia) – för deras förtryck av övriga muslimer.

Det folkliga engagemanget avgörande
Det går inte att överlåta allt åt myndigheternas gripanden, och utvisningsbeslut, av det wahhabitiska nätverket. Detta är, trots allt, inte är lika starkt som det Muslimska brödraskapet. Och inte heller inte lika farligt. Det är det folkliga engagemanget som kommer att vara avgörande. Både för att skapa ett ”sekulärt alternativ” och för att stoppa den redan pågående framväxten av parallella samhällen. Eller tillväxten av de enklaver av parallella samhällen som redan existerar.

Denna del kommer nu på söndag – sent på söndag kväll.

_________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och regionen.
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte ”har publicerats
97/, 13/7, 16/7, 19/7, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8, 6/8, 11/8 och 13/8.

 

Bli först att kommentera

Feber försenar inlägget om sveket mot de muslimer som skiljer på politik och religion – istället: så smugglar du in din 13-åring på zombiefilmer

Av , , Bli först att kommentera 54

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig

_________________________

INGRESS # 1.

Skälet till det UPPSKJUTNA avslutande inlägget i bloggserien ”Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte” beror inte på min vanliga tidsoptimism.
Ni som följt mina blogginlägg vet att jag är en störande tidsoptimist. Jag klarar inte ens de deadlines som jag har satt själv. För detta har jag blivit utskälld. Av tidigare flickvänner, partikamrater och tryckare (av vår tidning). Men det har runnit av mig.

Utom när det gäller de utskällningar som jag har fått av min dotter!
Hon har liksom alltid haft vetorätt i olika sammanhang. Och har vetat om det. Hon gav min fru (med beröm) godkänt. Det handlar som alla förstår inte om hennes mamma. tidigare hade hon varnat mig för att ens fundera på vissa andra.
Det är makt när man är 14-15 år.

Dottern ”pensionerade” även mina t-shirts som jag ansåg var i sin ”bästa ålder”. Detta genom att spraya dom med vad som hade kunnat bli en graffiti-målning. Hon klippte även sönder skjortor som jag, också, ansåg var i sin ”bästa ålder”. Men både mina partikamrater och dottern ansåg att de hade tjänat ut. Fem år tidigare. Skillnaden var att ingen i partiet vågade vare sig spraya mina t-shirts eller klippa sönder mina skjortor. Jag minns när min dotter räckte över den, en gång svarta, nu mjuka och sköna fast grå, FÖRE DETTA jeans-skjortan med följande ord (och en sax i handen): ”Den är död nu, pappa”.

Det är också makt. Över sin stackars lilla pappa.

* Så smugglar du in din 13-åring på förbjudna zombiefilmer
Min dottern uppskattade inte att vi (nästan) alltid missade all rolig reklam när vi gick på bio. Och istället trampade folk på tårna då vi, sist av alla, trängde oss fram på jakt efter våra platser i biosalongen. I mörkret.

Platser, ja. Min dotter ville se skräck serverat med blod till. Kort sagt zombiefilmer. Bland annat. Och det fick hon. Givetvis. Med en pappa som själv älskar skräckfilm. Snabbt avverkade vi George A. Romeros klassiska zombie-triologi. Ni som kan denna genre vet att triologin består av:

* Night of the living dead, 1968,
* Dawn of the Dead, 1978
* Day of the Dead, 1985.

Det kom även en fjärde film. Men den tror vi experter inte att Romero har gjort själv utan bara har lånat ut sitt namn till. Hur som helst: den hör inte till de tre klassikerna. Men självklart såg vi även denna film som kom 2005. På biograf. Något som vi strax ska återkomma till.

Min dotter fick den klassiska zombie-triologin som födelsedagspresent. Då hon fyllde tolv.

Hon förstod nämligen skillnad på dikt och verklighet. Och zombiefilmer var dikt. Men det fanns ett problem. Och det var STORT problem. Hur skulle vi göra för att komma in på barnförbjudna skräckfilmer, på biografer som på Royal och på Filmstaden, för att exempelvis se den fjärde Romero-filmen ”Land of the Dead”?

Här kunde jag återbetala lite av min skuld till dottern, på grund av alla mina sena ankomster, för vilka jag hade dåligt samvete.

Jag räknade nämligen ut hur dottern – som fyllt tretton och som såg ut som tretton, men inte som femton, en ålder som krävdes för att få gå på exempelvis zombiefilmer – skulle ta sig förbi biljett-och-ålderskontrollanterna?

Det är sådant som en pappa är till för!

Det är egentligen mycket enkelt. Och har inte med smink och högklackade skor att göra. Nej, nej. Så här gör man:
Köp tre biobiljetter – inte två. Två av biobiljetterna ska vara till den skräckfilm ni ska gå på. Den tredje biljetten är själva tricket. Den ska köpas till en snäll Disney-film – som ni naturligtvis inte ska gå på. Passera sedan, glatt, biljett- och ålderskontrollanterna med en skräckfilmsbiljett i din hand. Och låt dottern, ännu gladare, vifta sig igenom kontrollen med hjälp av biljetten till Disney-filmen.
Släng sedan denna biljett i närmaste papperskorg.
Gå sedan, med triumferande och spänstiga, steg till de bokade och snällt väntande platserna i den biosalong som visar skräckfilm. Sedan är det bara att bänka sig med popcorn och Coca-Cola i väntan på den roligt ruskiga, eller ruskigt roliga, skräckfilmen. Inte svårt alls. Det bästa var att den oanvända biljetten alltid kostade mindre än de ”riktiga”.

När dottern blev lite äldre började hon återgälda min kreativitet, när det gällde att komma in på barnförbjudna och blodiga filmer, genom att rekommenderade bra ”skräckisar” till sin pappa. Som nu köpt nya, och godkända, skjortor. Det var filmer som hon sett tillsammans med sina kompisar. Eller med någon mesigt lagd pojkvän som höll för ögonen under halva filmen. Dottern kunde gå på samma film två gånger för att  få se, och höra, sin pappa skratta, hysteriskt, åt vissa scener.

En alldeles speciell scen fanns i filmen ”Frostbiten” med Petra Nielsen i en av huvudrollerna. Dottern visste att jag skulle skratta mig fördärvad åt en ”dubbel-scen” där vampyren bet, och sög ut blodet, ur den lilla söta kaninen (tror jag det var) för att sedan kasta iväg den som en tom vante – på ett riktigt ruskigt sätt.
Som filmvampyrer gör! Hemskt. Men bättre en kanin än en ett antal människor. Det var för att inte bita sin flickvän, och hela hennes familj, som vampyren/pojkvännen gav sig på den lilla söta kaninen då blodtörsten satte in.

Scenen följdes av en chockad tystnad i filmsalongen. Den var ju alldeles förbannat rolig – men fick man skratta åt en sådan brutal och hemskt vampyr. Den lilla kaninen var inte liten och söt längre utan lite ”förändrad”. Men publiken var ju ändå där för att se skräck – och visste om att det var en (svensk) vampyrfilm.

Försiktiga skratt hördes i mörkret. Utom mitt. Jag brölade av skratt. Och just DÅ, när jag hade skrattat så jag var helt utmattad åt denna scen, kommer en mycket ful liten hund framrusande på filmduken och ropar uppmuntrande till vampyren: ”Bra gjort, jag har alltid hatat den där kaninen”! (Vampyrer kan nämligen höra vad djur säger och tvärtom). Och då fick jag ett nytt skrattanfall som gav mig kramper i magmusklerna. Jag liksom ”råmade” fram mitt skratt. Medan tårarna rann. Halva biosalongen (som var halvtom ) vände sig om och tittade, förmanande och avståndstagande, på vem det nu än var som hade en sååå avskyvärd uppfattning om vad som var vansinnigt roligt (själv hade de endast småfnissat). ”Tyst pappa” viskade dottern. Med ett nöjt leende. Hon visste att jag nästan skulle skratta ihjäl mig åt just denna ”dubbel-scen”.

Tyvärr fick filmen inte alls den uppskattning den förtjänade!

Sorgligt nog förstår inte alla föräldrar att barn måste få lite svängrum när det gäller bra och/eller roliga, samt härdande,  skräckfilmer. Det är inte heller alla föräldrar som aktivt bidrar till att hjälpa sina barn att få se uppbyggliga filmer – genom att hjälpa dem förbi ålderskontrollanterna.

Men jag säger ”Ned med åldersgränserna för skräckfilm”.
Åtminstone för tjejer.

INGRESS # 2.

Skälet till att jag inte har kunnat skriva det avslutande blogginlägget beror, eventuellt, på att jag har blivit tuggad på av en zombie. Eller biten av en vampyr.

Men det troligaste alternativet är att jag tränat alltför hårt i helgen och blivit rejält sjuk.

Därför har jag tyvärr inte orkat formulera slutet på serien av blogginlägg om islamisternas ökande makt i Sverige och Umeå – och om sveket mot alla de muslimer som kan skilja på politik och religion.

För jag vill verkligen presentera några viktiga slutsatser. Och detta gör man inte med feber, frossa och en hals som gör ont varje gång som jag sväljer.

* Träning – inte alltid nyttigt.
Det är bevisat att motion är nyttigt. Det är exempelvis nyttigt att gå en rask promenad på 25-30 minuter om dagen med svängande armar. Sätt gärna 0,25 kilos viktmanschetter runt handlederna. Men det finns inga bevis för att mer avancerad idrott skulle vara nyttigt i bemärkelsen att du lever bättre och längre.

Trots att jag känt till detta i cirka 40 år har jag tränat hela mitt liv. Jag har tränat sedan jag var 6 år och fick följa med pappa ut och springa i skogen. Då jag var sju började jag åka el-ljusspåret i Gammliaskogen. I nian prövade jag på boxning under bland annat duktiga pugilister som Lars Dahlkar och Kenneth Israelsson (den senare 5 svenska mästerskap och ett nordiskt). Det gick inget vidare. Jag var varken någon Sonny Liston, Muhammed Ali eller Kenneth Israelsson.

Vid 18-års ålder stegade jag så in på Sporthallens gym – och sedan dess har jag lyft skrot. OCH sprungit. Så länge knäna höll.

De tre moment som ingår då du tävlar i styrkelyft är:
a) benböj eller knäböj,
b) bänkpress,
c) marklyft.
Jag har aldrig någonsin tävlat – annat än med mig själv – men de tre momenten utgör basen i mitt träningsprogram. Dessa tre övningar aktiverar väldigt stora och många muskler i  kroppen. Därför vill jag avråda ifrån är att köra två, av dessa tre, övningar i samma träningspass. Speciellt om du både kör hårt och även lägger in rodd- och latsövningar, plus övningar för mage och ländrygg, i träningspasset. Det kan bli för mycket för kroppens immunförsvar.

Men hög lyftfuktighet, en rejäl middag plus en kort ”powernap” gav mig en ovanlig energi i helgen. Och jag kunde inte låta bli att köra följande idiotpass:

* Benböj (knäböj) 3 set a 20 reps - varierande vikt och mellan-högt tempo,
Effekt: Första sitta-ned pausen (av utmattning) för att inta dryck med kolhydrater och proteiner.
Det kändes tungt.

* Bänkpress: 9 set med allt från 12 reps till 1, från 40 kilo till 90 kilo med ett antal set med latsdrag och rotator-kuff mellan de olika set:en med bänkpress. Mellan-till- högt tempo,
Effekt: Andra sitta-ned pausen (av utmattning) för inta flytande kolhydrater och proteiner.
Det kändes utmärkt – kroppens egna anabola ämnen lösgjorda liksom kroppens endorfiner. En mycket falsk känsla av o-övervinnerlighet infann sig. Falsk, alltså!!

Därför avslutade jag i stor stil med följande:
* Framfälld rodd i olika vinklar – tung belastning, högt tempo, 6 set a 15 reps,
* Drag mot hakan med skivstång, axelpress och en gammaldags övning med en spiralfjäder – alla övningar för att motverka framåt-roterade axlar på grund av all bänkpress,
* Avslutande övningar för mage och ländrygg – kämpade mot egen vikt (tungt). Många reps och mycket högt tempo.
Effekt: Tredje sitta-ned pausen (extra utmattad). Flytande igen, i form av måltidsdricka med druvsocker och salt.
Det kändes mycket, mycket tungt. Verkligheten hade hunnit ifatt mig. Troligen var det då, eller en stund senare, som jag blev sjuk.

Det som alltid förundrar mig är det som förändras, och det som inte förändras, när åren går.

Skillnaden idag och för 30 år sedan är förvånande liten när det gäller styrkan. Skillnaden är däremot stor när det gäller behovet av återhämtning. Det var, faktiskt, lättare att återhämta sig från ett verkligt hårt träningspass – för hela kroppen – år 1989 än idag! Men rent styrkemässigt är skillnaden förvånande liten. Även om den finns.

Jag började inte att träna för att det var nyttigt.

Jag började träna för att bli stark. Ju starkare desto bättre klarade man sig i slagsmål. Och ju bättre man klarade sig i slagsmål desto värre rykte fick man. Ju värre rykte man hade desto mindre behövde man slåss. Detta var en viktig insikt och efter den levde jag, så gott som jag kunde, under hela mellan- och högstadiet. Speciellt under högstadiet. Min tid där påminde om filmen ”Ondskan”. Byggd på boken. Jag har aldrig riktigt lämnat grusgården på Mimerskolan. Det var där som jag gick högstadiet.

Jag började blogga för att berätta om min denna tid. En tid som satt spår som aldrig går ur. Det var på grund av högstadiet på Mimer som jag började träna mer styrketräning. Och prövade på boxning. Det var på grund av högstadiet på Mimer som jag aldrig slutat träna styrketräning. Och jag har aldrig tränat för att det skulle vara nyttigt. Jag har alltid tränat för att vara stark och vara redo att slåss. Även om jag inte vill slåss. Men det är så livet är. Du måste slåss. Fast kanske inte fysiskt.

Men vill du träna för att få ett bättre och längre liv så behöver du inga stora vikter. Eller kunskaper i boxning eller i någon annan kampsport. Det är bara att promenera raskt i 25-30 minuter och, som sagt, gärna med ”viktmanchetter” runt handlederna. Och tränar du för att bli stark så ska du inte träna så att du blir sjuk, svag och missar nästa träningstillfälle. Och det är inte nyttigt.

För då kan du nämligen åka på stryk.

 Jag återkommer

____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen).
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte ”har publicerats
9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli, 30 juli, 3 aug, 6 aug och 11
augusti.

Bli först att kommentera

Tack för all hjälp jag fått från er läsare. Ett särskilt tack till den stora hjälp som jag har fått från de i muslimer som skiljer på politik och religion.

Av , , 2 kommentarer 79

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig

_________________________

Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del tio av tio- Del I

 

Hej igen,

Ingress

Under den tid som jag har tagit denna strid mot islamister och deras medlöpare – uppbackad dels mina partikamrater, dels av sympatiskt inställda läsare med olika ideologier samt av personer från andra partier som anser att denna strid bör tas – har jag fått många tips.

Ett par exempel:

Partibyte som metod för islamister eller deras medlöpare
Skälet till att jag våren 2018 började skriva om att det finns ett antal personer som – islamister eller deras medlöpare – berodde på ett tips från en Socialdemokrat. Denne/denna berättade flera exempel på just detta. Till de socialdemokrater i Umeå som nu börjar fundera på vem det var som vände sig till mig vill jag säga att ni inte behöver titta på varandra med misstänksamma ögon. Den personen finns inte kvar i Umeå.
Men tillbaka till själva sakfrågan: Då jag och mina partikamrater började kolla visade sig dessa uppgifter stämma. Vi fann också flera exempel på att dessa partibytare hade börjat sin politiska bana genom att besöka våra möten – i nästan alla fall innan vi bröt oss ur det parti vi tillhörde tidigare och bildade Arbetarpartiet 2010. De stannade inte hos oss. Vi hade bara arbete att erbjuda och inga positioner.

När det gäller dessa partibytare minns vi flera – men speciellt en. Personen började med att besöka våra möten. Insåg att det inte fanns något att hämta hos oss, varken ”ideologiskt/teologiskt” eller när det gällde en politisk karriär. Sedan fortsatte personen vidare, till Socialdemokraterna, därifrån till dåvarande Folkpartiet för att sluta i dagen Vänsterparti.

Jag har medvetet sparat ett särskilt blogginlägg för denne. Medlöpare eller islamist. Och, som sagt, det finns fler än en.

 

Censur av böcker och annat medlöperi
Partibytarna skrev jag om under våren 2018. Under våren 2019 skrev jag om den cencur som förekom på Umeå stadsbibliotek. Jag syftar på den bortplockade boken av Thilo Sarrazin. Detta tips fick jag, ursprungligen, från en låntagare. I takt med att jag trappade upp trycket på stadsbiblioteket inkom ny information. Från flera håll.

Det handlade bland annat om hur bibliotekstjänsten i Sverige skaffade sig de recensioner ville ha för att kunna ”dödskallemärka” vissa böcker. Uppnådde de inte detta genom den första recensionen så beställde bibliotekstjänsten en ny recension. Vissa böcker skulle bara brännmärkas. Och ännu värre agerade vissa enskilda kommuner runt om i Sverige.

Allt detta kunde jag skriva om tack vare att läsare hörde av mig. Men tillbaka till Umeå.

Jag vill återigen säga att jag har den största respekt för kunnandet och integriteten för en majoritet av de anställda vid Umeås bibliotek. Jag vill inte att det ska råda något som helst tvivel om detta.Men det finns en minoritet som jag har haft en fejd med. Den fejden är inte över – trots att mina blogginlägg spelade en viktig roll till att Sarrazins bok åter står i bokhyllan på Umeå stadsbibliotek. Och låt mig understryka. Det handlade inte om den boken i sig. För mig var det en strid mot metoden av hemlig censur. Yttrande- och tryckfriheten utgör demokratins fundament.

Men tillbaka till biblioteksverksamheten i Umeå. Jag har långtifrån använt mig av all information kring hur en minoritet av de biblioteksanställda kryper för islamisternas strävan efter att skapa parallella samhällen. Eller ”enklaver” av parallellsamhällen. Här i Umeå.

Jag kommer att skriva mer om detta. Senare. Det handlar om saker som, i mina ögon, är lika oacceptabla som hemlig censur.

 

Tills vidare
Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp många fler tips från er läsare som lett till de allra bland de viktigaste blogginlägg, och till och med ”serier” av blogginlägg som jag skrivit.

Jag tackar för dessa tips. Och jag har nu väldigt mycket att skriva om. Dels på grund av att jag inte har hunnit skriva alla de blogginlägg som de många tips som jag fått förtjänar. Dels då jag har ett antal egna uppslag.

Detta blogginlägg vill jag tillägna alla de som hjälpt mig hittills. Jag hoppas att ni fortsätter att hjälpa mig även fortsättningsvis.

Sent ikväll kommer jag att avsluta denna serie blogginlägg som sakta gick från ett namn till dagens namn:  Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte.

Men just detta blogginlägg vill jag tillägna alla ni som hjälp mig att försvara yttrande- och tryckfriheten, principerna om allmänna och fria val till en riksdag som metoden för lagstiftning på vilken demokratin grundas. Detta i kampen mot de islamister och deras medlöpare som antingen aktivt arbetar för, eller möjliggör, islamisternas strävan efter parallellsamhällen styrda av sharialagar via ett självutnämnt prästerskap.

Jag vill rikta ett särskilt tack till den stora hjälp som jag har fått från de i muslimer i Umeå och på andra orter som skiljer på politik och religion.

Tack!
 

___________________________

 

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen). ”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte ”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli, 30 juli, 3 aug och 6 aug.

2 kommentarer

S stöttar medlöpare som sprider IS islamtolkning – inte de muslimer som bekämpar IS tolkning. Väljarnas dom över S för sveket kommer att bli hård

Av , , 8 kommentarer 101

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig

_________________________

Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del nio av tio

 

Jag skulle inte ha skrivit detta blogginlägg om (S) endast hade svikit oss EN gång.
Men TVÅ gånger är en gång FÖR MYCKET.

______________

Ingress
Socialdemokraterna i Umeå har vinglat fram och tillbaka efter valet ifjol

Det måste bli vingligt eftersom Socialdemokraterna i Umeå har manövrerat in sig i en beroendeställning av Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018). Detta Nya Miljöparti som, i sin tur, har gjort sig beroende av de röster som Islamiska Föreningen i Västerbotten förmår mobilisera – till Nya Miljöpartiet i Umeå.

Socialdemokraterna i Umeå verkar vara oförmögna att förstå att Nya Miljöpartiet är beroende av Islamiska Föreningen – vars imam myndigheterna gripit och beslutat utvisa på grund av att imamen ingår i det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som IS och medverkat till att skapa en miljö som underlättat att värva jihadistkrigare i Sverige – till terrororganisationer som IslamiskaStaten, al-Qaida och Boko Haram. Socialdemokraterna i Umeå verkar oförmögna att förstå att detta kommer att smitta av sig på dem. Senast i nästa val till kommunen, landstinget/regionen och riksdagen.

Alla kan, klart och tydligt, se hur oförmögna de traditionella socialdemokraterna är när det gäller att påverka Mahmoud Chninou. Denne ordförande för Ersboda S-förening och styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB har fortfarande inte tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Detta trots att denne Raad Al-Duhan:
* har samma tolkning av islam, även han, som Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram,
* har dömts i både Tings- och Hovrätt för att ha dödshotat förre chefredaktören på Gefle Dagblad,
* har försökt ”radikalisera invandrarungdomar i Umeå genom att tala väl om Usama bin Ladin och visat filmer med jihadistkrigare.

Det kan inte finnas en enda socialdemokrat som inte förstår att Mahmoud Chninou (S) har kvar Raad Al-Duham som vän på facebook som en uppvisning av solidaritet med Al-Duhan,
Det kan inte finnas en invånare i Umeå och Västerbotten, i Norrland och i riket, som inte förstår att Mahmoud Chninou kan göra detta eftersom Socialdemokraterna är så rädda att förlora röster om det gjorde det enda rätta och gav Chninou följande ultimatum:
Du måste välja mellan Socialdemokraterna och att vara vän på facebook med wahhabiten (eller wahhabit-medlöparen) Raad Al-Duhan.
Nu handlar det om ”antingen eller”. Antingen (S) – eller Raad Al-Duhan. Nu är det slut på både och.


Stycke ett
Sveken – ett resultat av maktkamp inom S

Vi krävde alltså en enda sak av Socialdemokraterna i Umeå efter valet 2018. Det var att Nya MP i Umeå inte skulle ges statusen av ”lokalt regeringsparti”. Och det har Socialdemokraterna lovat oss. Och svikit. Två gånger. Det har varit en förbannad karusell.

Jag skulle alltså inte ha skrivit detta blogginlägg om (S) endast hade svikit oss EN gång.

Men nu blev det TVÅ gånger. Det är en gång för mycket. Det tyder även på något annat än på missförstånd. Det är min fulla övertygelse att detta dubbla svek – efter de dubbla löften som S-förhandlarna gett – är resultatet av en maktkamp.

 

Stycke två
Det första sveket: den 26 september 2018 – ett mycket händelserikt dygn.

Socialdemokraterna svek sitt löfte till oss redan dagen efter de lovat oss att de skulle regera ensamma och i minoritet – och att Nya MP därför inte skulle kunna få rollen av ett ”lokalt regeringsparti”. Detta första svek, dagen efter att vi fått löftet av (S), gjorde oss fullständigt ursinniga.

Detta ursinne märks i mitt blogginlägg från den 26 september, kl 05:25
”Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering…”.

Överenskommelsen var accepterad av båda sidor: muntliga löften var givna av S-förhandlaren (i singularis) och vi hade tagit i hand – och ändå så sker detta. Redan dagen efter …  Varför gjorde sig (S) besväret att tala med oss över huvud taget?

Vi sände därför ett sms, samma kväll, som speglade vårt ursinne, till S-förhandlarna (i pluralis) och förklarade att då (S) bröt sitt löfte fanns det inte längre någon uppgörelse. Vi hade, endast, krävt en enda sak. Det var att Nya MP – som bland annat var (och är) beroende av Islamiska Föreningen och dess förmåga att mobilisera röster  - skulle hållas utanför styret av Umeå. Men dagen efter vår överenskommelse med (S) stod det att läsa, överallt, att Umeå skulle styras av S och Nya MP.
Tillsammans.

 

Stycke tre.
Vår reaktion ledde till en märkbar panik bland de S-förhandlarna.

Kom ihåg vår vågmästarroll som beskrivits i ett tidigare blogginlägg i denna serie.

Vår reaktion på detta svek gjorde att S-förhandlarna ville träffa oss, direkt, nästa morgon, för att förklara ”missförståndet” mellan (S) och media. Och S-förhandlarna förnyade sitt löfte till oss. (S) och Nya MP i Umeå skulle inte regera Umeå tillsammans. Det tog exakt 6 timmar 13 minuter sedan vi förklarat att överenskommelsen var överspelad innan S-förhandlarnas förnyade löfte blev officiellt.
För att blidka oss.

Se Hans Lindbergs blogginlägg från den 26 september, kl 11:38
”Felaktigt påstående om politiskt samarbete”.
Jämför sedan med mitt blogginlägg från 05:25 samma dag:
”Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering…”.
Det handlar om exakt 6 timmar och 13 minuter.

Vid träffen på morgonen den 26 september fick vi alltså, återigen, ett löfte av (S) om att de skulle styra ensamma – utan Nya MP. Dessutom, som plåster på såren, lovade Hans Lindberg att (S) även skulle föra budgetsamtal med oss på samma sätt som med Nya MP i Umeå.
Se åter Lindbergs blogg, 26 sept, kl 11:38.

 

Stycke fyra.
Det andra sveket: den 28 maj 2019 – efter 8 månader och 2 dagar

Under perioden fram till det att budgeten för året 2020 skulle antas, nu i juni, framstod det som att Socialdemokraterna hade tänkt hålla överenskommelse med oss – och inte låta det Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) – och sedan födseln i beroendeställning av Islamiska Föreningen i Västerbotten – få status av ”lokalt regeringsparti” – på liknande sätt som Mehmet Kaplan fick status av att vara minister.

Men det var uppenbarligen endast på ytan. I samband med att budgetalternativen skulle presenteras visade det sig att (S) hade svikit sitt löfte – för andra gången. Vi kan idag inte dra någon annan slutsats än att (S) i Umeå ALDRIG haft för avsikt att hålla detta löfte. Jag skriver att (S) i Umeå ”ALDRIG haft för avsikt att hålla detta löfte”.

Frågan är om (S) sätt att förnedra oss beror på att de lider av någon politisk diagnos och ljuger för att de kan. Eller beror det på en intern maktkamp. En maktkamp där Nya MP hotar att lämna samarbetet med (S) om de inte upphöjs till ett ”lokalt regeringsparti”. Beror det på en intern maktkamp inom (S) där Schwänster-falangen (de socialdemokrater som vill vara mer V än vänsterpartisterna själva) samarbetar med Nya MP. För självklart kan en sådan ”socialdemokrat” som Mahmoud Chninou samarbeta med Nya MP:s Mariam Salem – under överinseende av någon från Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Jag tror nämligen att den S-förhandlare som vi gjorde upp med – vid två tillfällen – menade vad HAN sade. Men S-förhandlaren kan ha blivit överkörd av andra i sitt parti – som eventuellt skrämts av att Nya MP hotat lämna samarbetet med (S).
Om de inte upphöjdes till ”lokalt regeringsparti”.

 

Stycke fem.
Det andra sveket riktades främst mot invånarna i Umeå och Västerbotten – inte bara mot oss

Sveket innebar att:
a) De utlovade budgetsamtalen uteblev. Alla kan själva kan se att Hans Lindberg lovade, offentligt, i sitt blogginlägg den 26 september ifjol, att (S) både skulle föra budgetsamtal med Nya MP och med oss.
Tyvärr fick vi därför ingen möjlighet att tala för en inriktning på budgeten som skulle ses på lång sikt (tio år) och gynna de kommunanställda, barnen, eleverna, de äldre – samt för underhållet av byggnader och gator.
Det är ju uppenbart att det behövs att någon talar för kommunens anställda – då facklig aktivitet har blivit ett problem vid lönesamtal – i vissa kommunala chefers ögon här i Umeå.
b) genom att ge Nya MP i Umeå (f. 2018) status av ”lokalt regeringsparti” – då gruppledarna Hans Lindberg och Nils Seye Larsen presenterade sin gemensamma budget för 2020 vid en presskonferens den 28 maj 2019.

Alla kunde då själva se att Umeå styrs av en minoritetskoalition bestående av S och Nya MP – - precis som sades den 25 september ifjol.
Men de som kommer att förlora på detta svek, det andra, kommer att bli (S) i Umeå.

 

Stycke sex.
Jag skulle aldrig förespråka en koalitionsregering mellan (S) och (C) på riksplanet.

Vi i Arbetarpartiet motsatte oss uppgörelsen mellan S + MP + C + L på riksplanet. Socialdemokraterna försämrade turordningsreglerna, försvagade ställningen för kollektivavtalen samt öppnade för marknadshyror. Speciellt i framtiden.

Men den lokala politiken är något annat än rikspolitiken.

Jag skrev därför två blogginlägg, efter valet 2018, där jag förespråkade ett lokalt samregerande mellan i första hand S och C. Detta delvis för att vi i Arbetarpartiet trodde att detta skulle leda till en mindre ostadig ekonomisk politik i Umeå.
Men HUVUDORSAKEN var att vi inte ville släppa fram Nya MP i Umeå – ett parti som redan från födseln 2018 har befunnit sig i en beroendeställning till Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Beroende av just den Islamiska Förening vars imam är en wahhabitisk salafist och tolkar islam på samma sätt som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram.

Idag utgör Nya MP en del av den ”lokala regeringen” i Umeå. Detta beror på att (S) i Umeå svek invånarna i Umeå och Västerbotten när de – för andra gången – svek sitt löfte till oss.

 

Stycke sju.
Kommer vi att glömma detta – svaret är Nej!

Vi krävde EN ENDA sak av (S). Och vi fick detta partis löfte TVÅ gånger. Men löftet sveks BÅDA gångerna. Sådant glöms inte.

Löftet gavs både muntligt och skriftligt (skriftligt via Hans Lindbergs blogg samt via ett pressmeddelande).

Vi ingick inte någon uppgörelse med (S) för att få platser i Kommunstyrelsen eller ett antal platser i olika nämnder. Som ersättare. Vi fick dock platser som ersättare, både i Kommunstyrelsen och i vissa nämnder, fast det vi ville var att Nya MP skulle hållas utanför styret av Umeå. Jag ska dock vara ärlig – vi ville ha en insynsplats i KS för att få en förvarning om vilka frågor som kommer att bli heta då fullmäktige sammanträder 13 dagar senare.
Detsamma gällde budgetsamtalen – som vi givetvis väldigt gärna hade sett genomföras. Även om vi aldrig hade krävt sådana. Men vi hade kunnat påtala behovet av att prioritera bort onödiga utgifter samt förespråka mer inflytande för kommunens anställda. Återigen: Tänk på lönesamtalet där en chef sa att facklig aktivitet var negativt. Denna attityd är toppen av ett isberg. Ingen chef vågar säga så om det inte existerar en sådan jargong vissa cheferna (och politiker?) emellan.

Arbetarpartiet har nu avsagt sig alla platser – inklusive den som ersättare i Kommunstyrelsen. Vi måste visa (S) att poster inte fungerar som medel att ”släta över”. Arbetarpartiet måste dra sig ur.

Vi har lärt oss läxan.

Vi trodde att skrivna löften, i offentliga blogginlägg och i lika offentliga pressmeddelanden, kompletterade med muntliga överenskommelser och handskakningar, självklart skulle hållas. Men så är det uppenbarligen inte då man har med (S) i Umeå att göra. Vi kommer därför inte att lita på Socialdemokraterna som parti – som en helhet – framöver. Oavsett vilka förslag till överenskommelser som skulle läggas framför oss.

 

Stycke åtta
Vi anser fortfarande att det finns bra individer inom (S) – med som helhet kan vi inte längre tro på detta parti

* Detta betyder inte att vi avvisar samarbete med (S) – om det skulle gynna kommunens anställda, elever, äldre samt underhållet av byggnader och gator.
* Detta betyder inte att vi kommer att agera aggressivt mot S-gräsrötterna – vi ser skillnad på person och person.
* Men det som hänt betyder är att vi inte kan lita på uppgörelser med (S) – som parti !

Men vad som är värre:
Vi har tappat förtroendet för Socialdemokraternas vilja att bekämpa wahhabiternas inflytande i umepolitiken.

De två sveken har visat att (S) – som helhet, som parti – hellre stärker prestigen hos en medlöparorganisati till en imam som stöder en wahhabitisk tolkning av islam. Och detta gör (S) för att stärka sin maktposition.
Socialdemokraternas maktposition står över behovet att delta i kampen mot en tolkning av islam som delas av slamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram.
Socialdemokraternas maktposition är viktigare än att delta i försvaret av systemet med allmänna och fria val till en riksdag som stiftar lagarna – mot de som vill ersätta detta system med sharia där självutnämnda präster/imamer tolkar lagarna med hjälp av Koranen och profetens sunna i sin strävan efter att skapa parallellsamhällen.

Socialdemokraterna försvarar sin maktställning här i Umeå – andra får försvara systemet med en folkvald riksdag.

Och denna prioritering gör (S) i Umeå, trots att myndigheterna har gripit och beslutat utvisa den imam som hade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas,
Trots att samme imam är (som tidigare kassör) inblandad i att två miljoner kronor av umebornas skattepengar inte kan spåras,
Trots fortsatta brott mot skollagen genom konfessionella inslag på Bilaalförskolorna – enligt VK,
Trots moralpoliser på Ersboda – enligt Folkbladet.

Allt fler ser att för Socialdemokraterna är deras maktinnehav viktigare än:
* försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna,
* bland annat för barn som riskerar att giftas bort,
* för kvinnor vars värde divideras med (minst) två,
* att stoppa imamer – som bl a anser det vara rätt att döda homosexuella i vissa fall – från att tala i kommunens lokaler,
* att stoppa imamer – som bl a hyllar martyrdöden för jihadistkrigare – från att tala i kommunens lokaler,
* att inte förlänga hyreskontraktet med Islamiska Föreningen i Västerbotten – som bjuder in dessa imamer och som därmed bidrar till att skapa en miljö som underlättar värvningen av jihadistkrigare – även i Umeå! 

Socialdemokraterna i Umeå kommer att få betala ett högt pris för sitt lokala samregerande med Nya MP -
som inte är som Gamla MP. I Gamla MP fanns det muslimer som hade viktiga poster i kommunen -
och dessa muslimer hade inga svårigheter med att skilja på religion och politik.
Vi saknar dessa muslimer – som vi vill samarbeta med.
Vi ser gärna att ni återvänder till fullmäktige.

___________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte ”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli, 30 juli och 3 augusti

8 kommentarer

Läs om hur MP:s gruppledare i Botkyrka försökta köpa ett bygglov till en ny moské – genom att erbjuda Moderaterna 3000 röster

Av , , 4 kommentarer 100

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig

 

Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del åtta av tio

_     _     _     _     _

DAGENS blogg blogg var ursprungligen tänkt att handla om hur (S) har svikit det enda löfte som vi ställde i samband med förhandlingarna mellan partierna efter valet ifjol – inte vid ETT tillfälle utan vid TVÅ. Det vi krävde – och som de förhandlande representanterna för (S) lovade vid två tillfällen – var alltså att hålla Nya MP i Umeå  utanför styret av Umeå kommun.

Men jag ska berätta om turerna kring detta dubbla svek från (S) i nästa blogg. De kommer att ha sina poänger – det garanterar jag.

IDAG ska ska istället jag publicera en text som svt NYHETR publicerade i september ifjol.

Den berättar om hur en miljöpartist agerade strax före valet 2018. Och det var inte vilken miljöpartist som helst. Det var Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka – Ali Khalil.
Texten nedan är ett skrämmande exempel på ett korrumperat beteende – kanske inte när det kommer till juridiska hårklyverier – men det är ett rent av extremt korrumperat beteende när det gäller politisk moral. Eller brist på politisk moral.

Det är dessutom ett exempel på hur illa det kan gå när miljöpartister blandar ihop religion och politik!

Vi måste, alla, tacka SVT:s uppdrag granskning för den avslöjande texten nedan!

____________________________

”svt NYHETER

Erbjöd Moderaterna 3 000 röster för att få moskétomt – miljöpartist bjöd in till möte

Publicerad 7 september 2018

UPPDRAG GRANSKNING *
En möjlighet att få tusentals röster som skulle innebära en förändrad politisk spelplan. Det var vad som låg på bordet när två moderater kom till ett möte i Alby moské. Inbjudan kom från deras politiska motståndare – miljöpartisten Ali Khalil. Och rösterna var inte gratis.

Det moderata oppositionsrådet Stina Lundgren och hennes sekreterare åker i slutet av juli till Alby moské för vad de tror är ett vanligt besök. Men mötet tar snart en oväntad vändning.

Moderaterna får ett erbjudande. Det handlar om en möjlighet att få tusentals röster i valet. Tillräckligt många för att det, enligt Stina Lundgren, skulle kunna innebära ett maktskifte i den sedan länge rödgröna kommunen.

– De sa att församlingen är ungefär 4 500, och de skulle tippa på ungefär 3 000 röster, säger Stina Lundgren.

Men det är inte gratis. Stina Lundgren och hennes kollega blir i hemlighet erbjudna rösterna – i utbyte mot att Moderaterna ser till att församlingen beviljas bygglov till en ny moské.

– Vi var naturligtvis helt chockade. Vi hade inte räknat med att det här mötet skulle ha ett sådant uppsåt över huvud taget.

Svar på erbjudandet

Imamerna och församlingsledarna förklarar, enligt Stina Lundgren, att de under fredagsbönen skulle uppmana människor att rösta på Moderaterna. Något som skulle kunna ändra spelplanen för det kommande kommunvalet i en av Sveriges största förortskommuner.

Om du ska vara helt ärlig måste det ändå varit ett ganska lockande erbjudande med tanke på att Moderaterna suttit 24 år i opposition?

– Fast ändå inte. Nej. Det här är en demokratisk process. Vi vill att människor ska gå till vallokalen och rösta på ett parti och den ideologi som de vill stå för. Och det här tar vi helt avstånd ifrån.

Moderaterna tackar nej till erbjudandet, men det dröjer två veckor innan de lämnar sitt svar.

– Det är ändå ganska många medborgare i kommunen som vi genom dem har en kontakt med. Och vi ville ge ett korrekt men vänligt svar, säger Stina Lundgren.

Ni ville inte riskera att ni skulle stöta er med dem på något sätt, eller?

– Precis.

Ett samtal med en miljöpartist

Den som bjudit in till mötet är, enligt Moderaterna, Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka – Ali Khalil. Han har flera tunga poster inom kommunen och sitter bland annat i kommunstyrelsen.

För att få en bekräftelse på att Ali Khalil varit inblandad i mötet där hans politiska motståndare erbjudits röster ber Uppdrag granskning det tidigare oppositionsrådet, moderaten Jimmy Baker, att kontakta Ali Khalil för att se om erbjudandet kvarstår. Trots att det bara är dagar kvar till valet.

Jimmy Baker frågar Ali Khalil om det går att ta upp diskussionen igen, och får svaret att det fortfarande är aktuellt. På frågan om hur man ska få så många att rösta på Moderaterna svarar Khalil:

– Det är de som kommer till moskén varje fredag, och den målgruppen är väldigt lyhörd till imamen. Om imamen säger att ”vi bedömer att Moderaterna är det bästa valet för oss, de hör våra problem, de har lovat att bekämpa våra problem och trygga vår existens”. Då gör människorna det.

Ordnar nytt möte med moskén

Ali Khalil förklarar att det, med så kort varsel, kan bli svårt att mobilisera så många röster som församlingen tidigare erbjudit. Nu är det bara en fredagsbön kvar innan valet.

– Mer realistiskt så tror jag att det handlar om 1 000-1 500 röster, mer troligt så. Och det är inte heller lite.

Genom Jimmy Baker ordnar Ali Khalil ett nytt möte med moskén. Den här gången följer Uppdrag gransknings reporter med och utger sig för att vara en kollega till Jimmy Baker. De får prata med en av församlingens ledare. Han berättar att de vill ha en central tomt att bygga moskén på.

Ett löfte om bygglov, säger han, skulle kunna generera 500 till 1 000 röster om de pratade om det under fredagsbönen och i sina andra kanaler.

– De tror på oss, säger han.

Valinformatören lovar röster

Mannen som utlovar röster har inte bara en ledande position i församlingen, han är dessutom valinformatör – avlönad av Botkyrka kommun för att hjälpa människor att rösta. Det betyder att han ska vara neutral och i samtal med kommuninvånare inte ta ställning för eller emot något parti.

Till Uppdrag granskning säger han att han på sitt kontor gör ”sitt eget”, men att han har en annan roll när han är ute i samhället som valinformatör.”

 

_     _     _     _     _

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli och 30 juli

                                                                                 ____________________________

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

4 kommentarer

Nya MP står i beroende-förhållande till Islamiska Föreningen vars imam greps för extremism. Ändå styr (S) Umeå kommun ihop med Nya MP!?

Av , , 8 kommentarer 104

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 


Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del sju av tio

 

 

INLEDNING

Låt oss repetera varför vi tar så allvarligt på Socialdemokraternas löftesbrott när det gällde att de lovade oss att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå lokal ”regerings-status”.

Detta beror på Nya Miljöpartiets politiska beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam myndigheterna grep och beslutade utvisa ur Sverige på grund av att han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som Islamiska Staten och andra terrororganisationer som al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Nya Miljöpartiet föddes så sent som 2018. Detta genom att MP:s centrala Partistyrelse, den som sammanträder i Stockholm, handplockade personer i Umeå och Västerbotten som de ansåg vara lämpliga.

Detta som jag skriver här nedan kan inte sägas nog många gånger!

Miljöpartiet hade ett möte på Ersboda Folkets Hus med Islamiska Föreningen i Västerbotten. På detta möte deltog (minst) en representant från MP:s centrala Partistyrelse. Detta möte utmynnade i ömsesidig tillfredsställelse. Detta kan utläsas genom att ”Islamiska Föreningen”, för första gången i sin historia, via ett sms:utskick, uppmanade alla sina församlings-medlemmar att rösta på Mariam Salem – vilket naturligtvis innebar att församlings-medlemmarna också måste rösta på Nya MP i Umeå!

Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Föreningen” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som Islamiska Staten. Och denna tolkning har naturligtvis församlings-medlemmarna i ”Islamiska Föreningen” fått ta del av.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till den ”Islamiska Föreningen” vars imam har bidragit till att skapa ett samhällsklimat som har underlättat värvningen av jihadistkrigare till IS och till andra terroristorganisationer.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Förening” vars imam – på grund av hans IS-tolkning av islam som skapat en miljö som underlättat värvningen av jihadistkrigare – myndigheterna har gripit och beslutat att utvisa från Sverige.

Fundera på om det är rätt av Socialdemokraterna att ge Nya MP möjlighet vara med och styra Umeå?
Själv anser jag att detta är oacceptabelt!

 

Stycke ett.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår varför vi krävde att Socialdemokraterna i Umeå inte skulle styra Umeå kommun tillsammans med ett Nytt Parti (f. 2018) som ända sedan födseln har försatt sig i en politisk beroendeställning till Islamiska Föreningen – som utgjort basen för en imam som har samma tolkning av islam som bl a terrororganisationen Islamiska Staten.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår hur allvarligt vi tar på att Socialdemokraterna svek sitt löfte till oss i denna fråga.

Vi i Arbetarpartiet anser nämligen att Socialdemokraterna inte bara svek oss, då de gav Nya MP i Umeå lokal ”REGERINGS-STATUS”. Vi i Arbetarpartiet anser att Socialdemokraterna svek alla invånare i Umeå, Västerbotten, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare.

 

Stycke två.

Jag kan inte låta bli att tänka på vilket svek som Stefan Löfven gjorde mot medborgarna i Sverige då han gav islamisten Mehmet Kaplan – som dessutom hade kontakter med den turkiska fascistorganisationen ”De grå vargarna” – ministerstatus i sin S+MPregering.
Jag kan inte heller låta bli att tänka på parallellerna mellan Mariam Salems politiska karriär och Mehmet Kaplans.
Mariam Salem blev invald i Umeå kommunfullmäktige, till stor del tack vare stödet till Nya MP från umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Salem har gjort en politisk karriär som, i flera avseenden, är baserad på samma byggstenar som Mehmet Kaplans politiska karriär – även om det naturligtvis även finns skillnader.

En av skillnaderna är att den f.d. bostadsministerns Mehmet Kaplans politiska bas delvis utgjordes av Muslimska brödraskapet och deras tolkning av islam. Mariam Salems stöd kom till stor del från en förening / församling, som leddes av en imam med en salafistisk-wahhabitisk tolkning av islam.

Mehmet Kaplans politiska karriär tog slut när det kom fram vilka hans vänner var – i ”brödraskapet och i ”de grå vargarna”. Det är mitt och Arbetarpartiets mål att göra Nya Miljöpartiet i Umeå politiskt omöjliga som ett lokalt regerings-parti. Och vi är övertygade om att detta partis agerande i olika nämnder, och deras kontakter utanför nämnderna, kommer att avslöja Nya MP för allt fler personer.

Frågan är hur mycket Nya MP:s beroendeförhållande till en förening / församling som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kommer att smitta av sig på Socialdemokraterna i Umeå? Det är en fråga som S borde ställa sig självt.

 

Stycke tre.

Socialdemokraterna i Umeå förmår alltså inte pressa Muhmoud Chninou – ordförande för S-föreningen på Ersboda och styrelseordförande (S) för det kommunala bolaget UPAB – att säga upp sin bekantskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Som läsare av denna blogg vet är Al-Duhan en av de sex personer som myndigheterna gripit samt en av de fem som myndigheterna har beslutat utvisa ur Sverige. Detta för att även Al-Duhan han ingick i det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som IS, som fällts både i Tingsrätten och Hovrätten för att han har dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad som tillåtit kritiska och avslöjande artiklar om detta nätverk. Al-Duhan har även talat väl om al-Qaidas tidigare ledare Usama bin Laden samt visat filmer med jihadistkrigare för invandrarundomar i vad jag själv anser vara det öppenbara syftet att ”radikalisera” dessa ungdomar.  

Jag ber dig, käre läsare, att åter stanna upp några ögonblick, och noga tänka igenom innebörden även av detta:

Umeå kommun styrs alltså, just nu, av Socialdemokraterna tillsammans med Nya MP i Umeå. Nya MP i Umeå befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som tolkar islam på samma sätt som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Inom Socialdemokraterna är uppenbart ”islamisterna och/eller deras medlöpare” så starka att partiet uppenbarligen inte kan få Mahmoud Chninou att säga upp sin provokativa vänskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Detta trots att Mahmoud Chninou är en av (S) mer framstående företrädare – både inom partiets interna strukturer (ordf. Ersboda S-förening) samt vad gäller partiets externa uppdrag (Styrelseordförande (S) i det kommunägda bolaget UPAB) – och att Raad Al-Duhan delar den extrema IS-tolkningen av islam och har även har dömts i två instanser för dödshot mot en chefredaktör som kritiserat de uttryck som denna extrema IS-tolkning av islam har tagit sig i den moské i Gävle där hans pappa (huvudperson i det wahhabitiska nätverket) haft sin bas.

Reflektera över detta.

 

Stycke fyra.

Den politiska situationen i Umeå kommun har aldrig, sedan andra världskrigets slut 1945, varit lika makaber som idag.

Detta speciellt när även de traditionella Socialdemokraterna i Umeå har visat hur lite de förmår påverka utvecklingen i sitt eget parti. Detta samtidigt som deras lokala regeringskollegor i Nya MP befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Det finns en rad frågor i Umeå som kommunpolitikerna måste ta kontroll över.
Låt mig kortfattat nämna några av dessa:
a) kommunens politiker måste ta kontroll över hedersförtrycket,
b) de måste även ta kontroll över det inflytande som ”islamisterna och/eller deras medlöpare” har idag,
c) kommunens politiker måste ta kontroll över det skenande underskottet när det gäller driftsbudgeten,
d) de måste även ta kontroll över den alltför snabbt ökande låneskulden på grund av oförmågan att prioritera, och prioritera bort, när det gäller vilka investeringar som ska göras och vilka som inte ska göras,
e) kommunens politiker måste även ta kontroll över den mycket hälsofarliga koncentrationen av kvävedioxid längst V:a Esplanaden och längst intilliggande gator, arbets- och boendemiljöer.

Är dagens lokala ”regeringskoalition” i form av S+Nya MP kapabel att ta itu med några av dessa problem?

 

AVRUNDNING

Själv är jag övertygad om att detta inte är fallet.

Tanken på att koalitionen S+Nya MP skulle kunna ta itu med hedersförtryck och islamisternas inflytande framstår som overklig. Ta bara den ovilja dessa partier visade när det gäller att genomföra en riktig kartläggning av hedersförtrycket. Eller ta det passiva motståndet – och det definitiva bristen på stöd – som jag mötte när det gällde att återställa Thilo Sarrazins (av stadsbiblioteket) utrensade bok. Det gällde trots allt demokratins fundament – yttrande- och tryckfriheten.
När det gäller frågan om att ta tag i kommunens ekonomi, vare sig det handlar om det skenande underskottet i driftsbudgeten eller den ökande låneskulden på grund av investeringarna, har (S) haft många år på sig att göra något åt dessa problem. Utan att lyckas.

Och Nya MP verkar inte förstå sig på den kommunala ekonomin över huvud taget.

När det gäller miljöfrågorna har detta aldrig tillhört (S) starka sida. Men hur gick det för Nya MP i Umeå (f. 2018) i deras budgetsamarbete med (S)? Det bästa som kan sägas om Nya MP:s insats, när det gäller dragkampen om hur en budget ska utformas, är att de är just ”gröna” (som i okunniga). För det fanns inte, om ens något, av ”grön” politik i den gemensamma budget som presenterades av S+Nya MP i juni för nästa år (2020).

Det jag tror är följande:
åren fram till valet 2022 kommer att präglas av nya avslöjanden rörande inflytandet för ”islamisterna och/eller deras medlöpare” inom den lokala ”regeringskoalitionen” S+Nya MP.

Jag tror även att Socialdemokraterna kommer att få betala ett högt pris för sitt lokala samregerande med Nya MP -
som inte är samma parti som Gamla MP. I Gamla MP fanns det många muslimer i ledningen -
muslimer som kunde skilja på religion och politik.
Dessa muslimer vill vi samarbeta med.
Vi hoppas de återkommer.

I nästa blogg kommer jag att avslöja hur illa (S) betedde sig när de svek det enda krav som vi ställde i förhandlingarna – vilket var att hålla Nya MP utanför styret av Umeå kommun. Vi ska berätta om detta svek – som ägde rum både i september i fjol och i maj i år.

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i Umeå kommun och i landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för ett partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 / 7, 13/ 7, 16 / 7, 19 / 7, 23 / 7 o. 27 / 7.

 

 

 

8 kommentarer

Valet gav Arbetarpartiet en position där vi kunde kräva att NYA Miljöpartiet hölls utanför styret av kommunen – men (S) svek sitt löfte. Del 6 av 10.

Av , , 2 kommentarer 82

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

En allt större del av mitt bloggande består av att besvara kommentarer från mina läsare -
läs gärna mina läsares olika kommentarer – och mina svar till dessa.

Del 6 av 10 ”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte”

 

Stycke ett.

Socialdemokraterna svek sitt löfte till Arbetarpartiet och bildade ”regering” i kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå.

I förhandlingarna mellan partierna, efter kommunalvalet 2018, förde vi endast fram ETT ENDA krav på Socialdemokraterna för att vi skulle ingå den överenskommelse med dem som de ville. Kravet bestod i att (S) INTE skulle bilda en lokal ”regering” med Nya MP i Umeå (f. 2018). Och detta löfte fick vi också av Socialdemokraterna. Både en och två gånger.

Socialdemokraterna lovade oss – både muntligt och skriftligt – att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå status av lokalt ”regeringsparti”.

Skälet till att jag alltid kallar Nya Miljöpartiet i Umeå för Nya MP i Umeå beror på att detta parti skapades 2018 – av MP:s centrala Partistyrelse i Stockholm – efter omfattande utrensningar inom den tidigare ledningen för det (Gamla) Miljöpartiet i Umeå varav många var muslimer – muslimer som kunde skilja på religion och politik och som Arbetarpartiet därför kunde samarbeta med – bland annat för en bättre miljö.

Arbetarpartiet fick alltså både muntliga och skriftliga löften av Socialdemokraterna att de skulle styra Umeå kommun ensamma genom att söka stöd hos olika partier i olika frågor (något som kallas för ”hoppande majoriteter”). Socialdemokraterna lovade alltså att de inte skulle styra kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå (f. 2018).

Det vi lovade Socialdemokraterna, i gengäld, var att inte ingå något budgetsamarbete med de tidigare allianspartierna. Då de tidigare allianspartierna, under flera år, hade lagt gemensamma budgetförslag som alltså M, C, L och KD stått bakom – och detta budgetförslag innehållit skattesänkningar – var det lätt för oss att lova (S) att inte inleda något budgetsamarbete med de fyra tidigare allianspartierna. Skattesänkningar var något som vi inte kunde stödja.

Allt detta är offentliga handlingar.

 

Stycke två.
Hur kom det sig att Socialdemokraterna kände sig tvingade att acceptera Arbetarpartiets krav på att Nya Miljöpartiet i Umeå inte fick ingå styret av Umeå efter kommunvalet ifjol?

Låt oss dels titta på vilka partier som varken (S) eller de fyra borgerliga partierna ville bli beroende av, dels titta på mandatfördelningen efter valet till Umeå kommunfullmäktige 2018.

(S) ville inte göra sig beroende av (V) – och de tidigare allianspartierna ville inte göra sig beroende av SD.Socialdemokraternas erfarenheter av V, från mandatperioden 2010-2014, gör att (S) i Umeå inte vill ”regera” kommunen ihop med (V) igen. Detta var i alla fall uppfattningen hos en majoritet av Socialdemokraterna efter kommunalvalet 2018 – är det väl bäst att tillägga.

Det var denna situation som gjorde att (S) blev beroende av Arbetarpartiets mandat.

Våra mandat räckte nämligen till för att Socialdemokraternas lokala ”regeringsunderlag” skulle bli märkbart större än det lokala ”regeringsunderlag” som M, C, L och KD fick ihop av egen kraft.

Detta är också offentligt – även om det inte finns i några handlingar.

Låt oss titta på uppställningen av mandaten här nedan så blir bilden mycket tydlig.

 

Mandatfördelningen

De två partier som ingen ville bli beroende av i samband med ”regeringsbildningen” i Umeå efter valet till kommunfullmäktige 2018.
SD = 4
V =   11
-   -   -   -   -
De båda partier som styrt kommunen tillsammans under mandatperioden 2014-2018 var Socialdemokraterna och ”Gamla” MP. Detta ville Socialdemokraterna fortsätta med – trots att det inte längre handlade om samma Miljöparti, utan om ett Nytt Miljöparti, som fötts så sent som på våren 2018. Tillsammans hade (S) och Nya MP i Umeå (f. 2018) tillsammans 24 mandat.
S = 20
MP = 4
24
-   -   -   -   -
Tillsammans hade de tidigare allianspartierna också 24 mandat!

M = 11
C = 7
L = 4
KD = 2
24
-   -   -   -   -
Därmed blev våra två mandat av stor vikt för Socialdemokraterna i Umeå. Arbetarpartiets mandat gjorde att de kunde hävda att de hade ett otvetydigt bredare ”regeringsunderlag” större än de borgerliga partierna.

AP = 2

 

Stycke tre.
Vi kunde naturligtvis inte hindra (S) från att SAMARBETA med vem de ville
Självklart kunde Socialdemokraterna söka stöd hos olika partier, i olika frågor, genom s.k. ”hoppande majoriteter”. De kunde exempelvis söka stöd exempelvis hos Moderaterna i vissa frågor och hos med Nya MP i Umeå i andra. Denna frihet måste självklart ett parti som ska styra i minoritet ha.

Men det krav vi ställde på Socialdemokraterna bestod i att de inte skulle ge Nya MP i Umeå (f. 2018) samma status av lokal ”regeringspartner” som de gett Gamla MP i Umeå under förra mandatperioden 2014-2018.

Skälet var följande: det handlade om två helt olika partier.

Gamla MP (som upphörde 2018) hade, bland annat, många muslimer med i sin ledning. Men dessa muslimer kunde, som tidigare sagts, skilja på religion och politik. Nya MP (f. 2018) hade en mycket stark koppling till ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Ett av uttrycken för denna koppling bestod i att Islamiska Föreningen, för första gången i sin historia, uppmanade sina församlings-medlemmar (via ett sms-utskick) att kryssa en viss person (Mariam Salem). Men för att göra detta måste medlemmarna rösta på Nya MP i Umeå – som därmed bokstavligen räddades från det dåliga rykte som Miljöpartiet löpte en uppenbar risk att få bland Umeås muslimer – detta på grund av utrensningarna av bl a en stor del av ledningen i det Gamla MP i Umeå som ju var muslimer.

Skillnaden mellan Gamla MP och Nya MP är alltså av avgörande betydelse. Det handlar om två helt skilda partier.
Detta faktum har inte alls fått den uppmärksamhet det förtjänar. Men detta tänker jag tänker råda bot på.

I denna bloggserie.

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli och 23 juli.

 

2 kommentarer

Religion o politik måste separeras. Islamiska Föreningen, vars imam delar IS tolkning av islam, har förlorat rätten till lokaler. Dags sätta gränser.

Av , , 8 kommentarer 85

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

INLEDNING OCH TILLBAKABLICK

Islamiska Föreningen i Västerbotten  förändrades   (Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte, del VI)

Det fanns en tid då jag och en partikollega relativt ofta blev inbjudna att tala till deltagarna på Islamiska Föreningens fredagsbön. Strax före bönen. Det var innan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” hade börjat arbeta för ett parallellsamhälle, med ett ”vi”  (folk med rätt tro)  och ett ”dom”  (ateister eller folk med fel tro). Det var då Islamiska Föreningen fortfarande vände sig utåt – och fortfarande ville att deras församlings-medlemmar skulle delta i samhällslivet på samma sätt som andra.

Vi i Arbetarpartiet hade under en lång tid en mycket god kontakt med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Om det var någon manifestation, exempelvis mot rasism, som vi själva var hel- eller delarrangörer till tog vi ofta kontakt med någon representant för Islamiska Föreningen i Västerbotten. Deras ledare var positiva till att få reda på vilka aktiviteter som pågick i Umeå. Vi diskuterade ofta världshändelserna. Islamiska Föreningen i Västerbotten tog tydligt avstånd ifrån terrorangreppet på The Twin Towers på World Trade Center den 9 november 2011. Eller 9/11 som man säger i USA.

Vi bjöd alltså ganska ofta in de som besökte fredagsbönen till de aktiviteter som vi var med om att arrangera. Jag vill repetera detta: Det var på den tiden då Islamiska Föreningen uppmuntrade sina församlings-medlemmar att vända sig utåt och delta i det svenska samhället och dess aktiviteter.

Men Islamiska Föreningen förändrades. Och det dramatiskt.

Jag minns när detta gick upp för mig på ett ganska brutalt sätt. Det var året 2013. Trots att vi i Arbetarpartiet var kritiska till Muslimska brödraskapet kunde vi inte stillatigande acceptera verkställigheten av alla dödsdomar som följde, mot medlemmar i ”brödraskapet”, efter militärens maktövertagande i Egypten i juli 2013. Det handlade om många dödsdomar. Och det antyddes, från Egyptens nya militärstyre, att det skulle kunna bli många fler dödsdomar. Två av de som dömdes till döden var Muslimska brödraskapets ledare Muhammad Badie och den, av militären störtade, presidenten Muhammad Mursi (också han från ”brödraskapet”). Inför utsikten av massavrättningar i Egypten tänkte vi genomföra en manifestation – mot massavrättningarna. Vi ansåg att det var svårt att avgöra hur sanna alla anklagelser var, som framfördes mot Muslimska brödraskapet, för de skulle ha försökt stärka sitt grepp om Egypten på ett olagligt sätt. Men militärens maktövertagande var dock heller ingen uppvisning i demokrati. Det var alltså svårt att uttala sig om läget i Egypten, i allmänhet, vid denna tidpunkt.

Men vi ansåg att det var fel med avrättningar – och vi uppfattade hotet av massavrättningar som överhängande.

Jag tog kontakt med en representant för Islamiska Föreningen (i Västerbotten) som jag även kände lite privat via bekantas bekanta och förklarade mitt ärende. Inga problem: jag fick fick komma till Islamiska Föreningen (det är endast ett hus emellan deras lokaler och våra) och bjuda in deras besökare på fredagsbönen till vår manifestation – mot avrättningar av ”brödraskapare” i Egypten.

Jag berättade om manifestationen och dess syfte. Det handlade inte om att ta ställning för eller emot någon religiös organisation – det handlade alltså om en protest mot hotande massavrättningar.

Detta väckte ett fullständigt raseri hos vissa av Islamiska Föreningens medlemmar / deltagare i fredagsbönen. Själv förstod jag ingenting. Jag blev faktiskt chockad. De som ledde Islamiska Föreningen visste exakt vad jag skulle säga och hade godkänt detta. Ändå detta ursinne.

Det ska, i ärlighetens namn, sägas att det var en minoritet som blev ursinniga. Det var definitivt fler som nickade uppskattande eller som såg väldigt generade ut på grund av det skrikande som bröt ut. Då ag bad de som godkänt min närvaro, och vår inbjudan, om en förklaring till denna reaktion förstod jag att inte heller dessa hade väntat sig detta. Men någon riktig förklaring fick jag inte. Det var uppenbart att det som skett var väldigt känsligt att tala om. Efter detta blev vi aldrig mer blev inbjudna. Det berodde inte på den kritik som vi idag framför mot islamister – oavsett om de representerar ”brödraskapet” eller salafisterna. Denna händelse utspelade sig i juli/augusti sommaren 2013. Och det var inte förrän i början av 2016 som vi hade tillräckligt med kunskap för att inse att alla shariaanhängare vill avskaffa allmänna och fria val till en folkvald riksdag och avskaffa demokratin och det sekulära samhället. Oavsett om de tillhörde ”brödraskapet” eller någon salafistisk riktning. Alltså nästan tre år senare.

Jag har i efterhand kommit att uppfatta denna händelse som en avspegling av att Islamiska Föreningen då höll på att tas över av wahhabitiska salafister – och att dessa inte uppskattade att jag blev inbjuden, så att jag i min tur fick en möjlighet att bjuda in till en demonstration som utgjorde en protest mot massavrättningar av det Muslimska brödraskapets ledare och medlemmar i Egypten. Rätt eller fel – en sak är säker: Islamiska Föreningen förändrades. Den ”radikaliserades” som det brukar heta. Och det jag fick vara med om speglade denna process. Det är jag säker på.

Bakom denna ”radikalisering” låg imamer som Abu Muadh och Hussein Halawa samt, främst, Islamiska Statens militära framgångar och dess utropandet av ett nytt Kalifat år 2014. Detta hade en enorm effekt på många muslimer. Den hade också en effekt inom den Islamiska Föreningen. Denna förening (eller församling) behövde snart inte längre bjuda in imamer som Abu Muadh eller Hussein Halawa, från Halmstad eller från Irland, för att lyssna till extrema budskap. Den imam som dök upp i Islamiska Föreningen och hade denna som bas tillhörde själv de extrema.

Imamen som hade Islamiska Föreningen som bas tillhörde alltså det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt som staterna Saudiarabien och Qatar!

Mot denna bakgrund anser Arbetarpartier inte att Umeå kommun ska hålla Islamiska Föreningen med lokaler. Och det borde vara ännu lättare, både att inse detta och att kunna förmå sig till att agera, idag, efter myndigheternas ingripande mot Islamiska Föreningens religiöse ledare, än under våren 2018. Även om vi faktiskt anser att det borde ha varit möjligt att uppfatta det olämpliga i att döda homosexuella och att hylla jihadist-krigare som dör martyrdöden redan under våren 2018.

Socialdemokraterna borde begripa att dagens version av Islamiska Föreningen inte ska tillåtas hyra lokaler av AB Bostaden.

 

Stycke 1.

Det är fullständigt oacceptabelt att kommunen håller Islamiska Föreningen med lokaler via AB Bostaden!

Vi kommer att göra detta till en valfråga 2022 – men också en fråga som diskuteras fram till valet 2022! Myndigheternas tillslag mot det wahhabitiska nätverket, med samma tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram och Sauidiarabien samt Qatar måste få någon effekt även i Umeå.

Kanske någon tycker.

Jag skrev redan förra våren, på Arbetarpartiets vägnar, att Umeå kommun inte kunde hålla ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten med lokaler. Bakgrunden till detta var följande händelser och debatt:

Jag och Arbetarpartiet i övrigt hävdade, stödda av många andra, att det var oacceptabelt att Umeå kommun skulle stå för lokalerna när imamer med extrema åsikter kom till Umeå. Som exempel tog vi Hussein Halawa samt Abu Muadh.

Halawa anser bland annat att det kan vara rätt att döda homosexuella som påverkar andra att också bli homosexuella (prideparaden?)
Abu Muadh uppmanar bland annat till strid för Allah och glorifierar i detta sammanhang de jihadist-krigare som dör som martyrer i denna kamp. Hussein Halawa är baserad på Irland. Abu Muadh är aktiv vid moskén i Halmstad. Han tillhör tillhör de imamer som har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihad-krigare till exempelvis IS i Sverige. Vi ansåg att det var fel att Umeå kommun skulle ställa lokaler till förfogande för predikanter med sådana åsikter. Detta förde vi fram både i Umeå kommunfullmäktige och till Socialdemokraterna informermellt – första gången redan 2016.

 

Stycke 2.

Förra våren försvarade Socialdemokraterna sin passivitet på följande sätt:
Det är, med gällande lagstiftning, inte möjligt att vägra hyra ut kommunens lokaler till personer som Abu Muadh och Hussein Halawa. Därför kom det sig att Halawa predikade mer än en gång i Umeå (bland annat på Ersboda Folkets Hus) och Abu Muadh talade våren 2018 på Ålidhemsskolan (tidigare Kolbäcksskolan).

Vi blev, dock, uppringda av den dåvarande politiske sekreteraren i S-fullmäktigegrupp, Robin Enander, som berättade att Hans Lindberg hade skrivit till Stefan Löfven och påtalat behovet av en förändrad lagstiftning (så att det blev lättare att stoppa extremister från att hyra och därmed tala i kommunens lokaler).

Vi hade inget emot att Hans Lindberg skrev till Stefan Löfven.

* Löfven har ju, visade det sig senare, gått långt före Socialdemokraterna i Umeå när det gäller en annan fråga (hedersförtrycket). Men vi ansåg att svaret från Socialdemokraterna i Umeå var alldeles förbannat otillfredsställande. Det gick ut på att S i Umeå var helt maktlösa.

a) Men (S) i Umeå hade kunnat testa den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut exempelvis Ålidhemsskolan till Abu Muadh – med motiveringen att dennes extrema åsikter inte hör hemma i Umeå kommuns lokaler,
b) (S) i Umeå kunde, som ett absolut minimum, ha skrivit ett uttalande där partiet offentligt beklagade att de inte kunde vägra hyra ut lokalerna till en person som Abu Muadh – men inte en enda sosse kunde klämma ur sig detta ens på sin blogg,
c) (S) i Umeå hade kunnat tala om för ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” att denna, om de fortsatte med att bjuda hit extrema uttolkare av islam, inte skulle få fortsätta att hyra lokaler av kommunägda AB Bostaden.

Vi hade nämligen själva kontaktat SKL (Sveriges kommuner och landsting). Och en representant för denna organisation hade berättat för oss att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) hade större frihet att göra vad den ville än en kommun. Vi fick veta att det inte borde vara omöjligt för exempelvis ett kommunalt bolag som AB Bostaden att vägra hyra ut lokaler till en förening som inbjöd extremister.

Detta öppnade alltså dörren för Socialdemokraterna i Umeå, att stänga dörren för extrema uttolkare av islam, som Hussein Halawa och Abu Muadh.

* Men Nej. Socialdemokraterna i Umeå gjorde ingenting! Absolut ingenting!
De testade inte den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut Ålidhemsskolan till Abu Muadh,
De skrev inget offentligt uttalande och beklagade att de inte ansåg sig kunna vägra att ställa kommunens lokaler till Abu Muadhs förfogande (inte en enda sosse i Umeå kunde klämma ur sig en endaste liten blogg med detta innehåll – det är sååå ömkligt),
De tog heller inte fasta på att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) sannolikt kan vägra att hålla en förening som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” med lokaler – exempelvis med motiveringen att de bidrar till att föra fram odemokratiska åsikter!

För så är definitivt fallet när det gäller imamer som Hussein Halawa och Abu Muadh. Åsikter som rättfärdigar mord på homosexuella och som hyllar jihadist-krigare som lider martyrdöden är inte demokratiska.

Detta utspelade sig alltså våren 2018. Innan myndigheterna slog till mot det wahhabitiska nätverket i vilket ume-imamen ingick.

 

Stycke 3.
Socialdemokraterna är uppenbarligen beroende av islamisterna och/eller deras medlöpare

Den totala oförmågan att agera visar allra minsta vis kan, i mina ögon, endast tyda på två saker:
*
oförmågan att agera visar hur beroende (S) i Umeå är av ”islamisterna och/eller deras medlöpare”,
*
oförmågan att agera visar hur splittrade (S) i Umeå är när det gäller hur de ska agera mot ”islamisterna och/eller deras medlöpare”.

Kom ihåg:
Mahmoud Chninou vägrar fortfarande att bryta sin demonstrativa facebook-vänskap med Raad Al-Duhan – S i Umeå gör ingenting åt detta,
Islamiska Föreningen i Västerbotten har, sedan minst fem åt tillbaka, bjudit in imamer med extrema budskap – budskap som har bidragit till att skapa ett klimat i Sverige som har underlättat (och som fortfarande underlättar) värvningen av jihadist-krigare till terrorklassade organisationer – och S i Umeå gör inget år detta.

Socialdemokraterna klarade inte av att framföra följande, självklara, budskap till Islamiska Föreningen i Västerbotten:
”om ni fortsätter att bjuda in imamer, vars åsikter varken är lagliga eller demokratiska utan har syftet att hetsa mot homosexuella och underlätta värvningen av jihadist-krigare kommer vi att göra allt för att ni ska bli av med ert hyreskontrakt med AB Bostaden.

*Var detta för mycket begärt av Socialdemokraterna i Umeå:
efter alla terrordåd i Europa, USA och i resten av världen?
efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 då fem människor berövades livet och 15 skadades.
Svaret är Ja.

Uppenbarligen klarade S inte av att förklara för Islamiska Föreningen i Västerbotten att ”här går gränsen”!

 

Stycke 4.
Efter myndigheternas ingripande mot imamen i Umeå, som hade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas – och som har spelat en central roll när det gäller de pengar som försvunnit från Bilaal-förskolorna – har situationen förändrats radikalt.

Det är naturligtvis inte längre aktuellt att kräva av Islamiska Föreningen att den slutar att bjuda in extrema imamer. Det är uppenbart för alla, utom för de som aktivt väljer att likt en politiskt struts vägra se verkligheten, att Islamiska Föreningen har haft en egen imam som också tillhör de extrema. Han utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som exempelvis Islamiska Staten. Och denne imam har verkat, i full frihet, inom Islamiska Föreningen under en i sammanhanget lång tid.

Det visade sig alltså att det inte endast var vi i Arbetarpartiet som såg allvarligt på Islamiska Föreningens verksamhet. Det var därför som SÄPO grep, och Migrationsverket beslutade att utvisa, fem (5) personer som ingick i detta wahhabitiska nätverk. En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket sedan beslutade utvisa, är den imam som haft Islamiska Föreningen i Umeå som sin bas.

Detta kan inte sägas nog många gånger: SÄPOs och Migrationsverket agerade berodde på att denne imam tillhörde ett wahhabitiskt nätverket, ett nätverk som gör samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram; ett nätverk som har bidragit till att skapa en miljö som gör det lättare att värva jihadist-krigare och andra terrorister.

Borde inte Socialdemokraterna se detta som ett tillfälle att tala om för Islamiska Föreningen i Västerbotten (på Ålidhem) vad som gäller? Tyvärr finns det inget som tyder på att S gör detta.

Detta kan endast bero på att Socialdemokraterna styr Umeå ihop med Nya MP i Umeå (f. 2018) – Nya MP i Umeå som i sin tur har starka kopplingar till Islamiska Föreningen.

 

Stycke 5.
Låt oss sammanfatta vad Islamiska Föreningen representerar idag – för att hjälpa Socialdemokraterna.

* Föreningen (eller församlingen) har, sedan många år tillbaka, har bjudit in imamer som bland annat anser att det är rätt att döda homosexuella; imamer som uppmanar till strid för Allah och som glorifierar de som dör som martyrer i denna strid – något som bidragit till att skapa en miljö i Sverige som har underlättat att värva IS-krigare. Två exempel på sådana imamer är Hussein Halawa och Abu Muadh.

* En av de imamer som SÄPO grep, och som Migrationsverket nu har beslutat att utvisa, hade just Islamiska Föreningen som sin bas. Han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma extrema tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt stater som Saudiarabien och Qatar,

* Wahhabiterna utgör en del av de bokstavstroende salafisterna vars anhängare anser att den enda rätta tolkningen, och tillämpningen, av islam finns hos de tre första generationer av muslimer efter profeten Muhammed. De är bokstavstroende och hämtar sin förebild (när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras) från en religion – på 700-800-talet! Det är oundvikligt att dessa kommer att hamna i konflikt med allt som Upplysningen (från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet) står för och har inspirerat till.

Det är oundvikligt att de som hämtar sin förebild, när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras, från en religion på 700-800-talet kommer att råka i konflikt med dagens samhälle. Det gäller synen på de grundläggande landvinningarna som yttrande- och tryckfrihet, allmänna och fria val, kampen mot klassamhället och kvinnoförtrycket. Detsamma gäller för bekämpandet av rasism och förtrycket av homosexuella. De som inte, efter att ha förstått innebörden av salafismen och dess wahhabitiska variant, förmår ta avstånd från denna reaktionära rörelse sviker allt vad demokrati, jämlikhet och jämställdhet heter. Det som inte distanserar sig från wahhabismen är verkligen medlöpare.

* Imamen i Islamiska Föreningen var knuten till huvudpersonen i det wahhabitiska nätverket (imamen Abo Raad, vars bas var moskén i Gävle) både genom den wahhabitiska IS-tolkningen av islam och via släktskap.
* Denne ume-imam, Hussein Al-Jibury, som greps av SÄPO i början av maj hade inte endast Islamiska Föreningen som sin bas. Al-Jibury satt även i styrelsen för den ekonomiska förening som drev de två Bilaalförskolor i Umeå. Det är dessa två förskolor som inte har kunnat redovisa vart stora summor pengar, som skulle ha gått till förskoleverksamhet, har tagit vägen. Den som har hållit i pengarna, i sin roll som kassör, är just ume-imamen Hussein Al-jibury!

Jag hoppas inte att denna helhetsbild kommer som en nyhet för Socialdemokraterna i Umeå. Jag hoppas att ni förmår att agera. För tålamodet hos väldigt många, med en politisk ledning som vägrar att agera, har sina gränser.

 

Stycke 6.
Idag krävs det mycket större förändringar för att Islamiska Föreningen ska få behålla sina lokaler – enligt vår uppfattning. Den islamiska Förening som fanns i början av 2000-talet finns inte mer. Den har ”radikaliserats”.

a) Dagens version av Islamiska Föreningen i Västerbotten måste i praktiken upplösas,
b) detta genom att en helt ny ledning utses,
c) medlemmarna eller deltagare i fredagsbönen (och andra aktiviteter) måste aktivt sluta upp bakom gällande lagstiftning och rättspraxis i Sverige. Detta innebär bland annat följande för det som idag kallas för Islamiska Föreningen i Västerbotten:
* religion och politik hålls isär,
* religionen erkänns vara en privatsak,
* lagarna i Sverige ska stiftas av en riksdag utsedd i allmänna och fria val, för män och för kvinnor, och tillämpas av det nuvarande rättsväsendet,
* sharia ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning strävar efter att införa – med föreställningen om en gudomlig rättsskipning baserad på 350 verser ur Koranen och Muhammeds sunna och tolkade av ett prästerskap – i Sverige stiftas lagarna av den folkvalda riksdagen,
* parallella samhällen, präglade av sharia, ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning ska sträva efter – de lagar som den folkvalda riksdagen stiftar gäller för hela Sverige,
* månggifte, barnäktenskap och förföljelser av homosexuella är något som föreningen (församlingen) och dess ledningen aktivt motarbetar,
* de som tillhör den nya föreningen (eller församlingen) samt dess ledning måste, precis som alla andra i Sverige, acceptera Sveriges grundlagar, andra lagar och den rättspraxis som vuxit fram ur denna lagstiftning.

 

AVSLUTNING
De som tillhör den nya föreningen, eller församlingen, och dess ledning måste aktivt sluta upp bakom Sveriges ”konstitution” (de av grundlagarna som de demokratiska fri- och rättigheterna vilar på) vilket innebär ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat. En framtida ledning för det som, idag, heter ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kan inte ha religiösa, eller personliga, kopplingar till det wahhabitiska nätverket. Detta wahhabitiska nätverk (jag repeterar det gärna hur många gånger som helst) har samma tolkning av islam som bland annat Islamiska Staten och nätverket har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihadist-krigare och andra terrorister.

Om inte dessa krav uppfylls måste kontraktet med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” sägas av AB Bostaden. Denna uppsägning av kontraktet måste ske snarast.

Islamiska Föreningens bristande demokratiska trovärdighet innebär, i våra ögon, att de har förverkat rätten till de lokaler som de har idag. Dessa frågor kommer att bli valfrågor 2022 – men vi kommer att börja att driva dem från och med idag.

Det måste finnas gränser – även i Umeå !

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 3 juli, 9 juli, 13 juli, 16 juli och 19 juli.

 

8 kommentarer

Ofattbart. M. Chninou (S) fortsätter sin facebook-vänskap med Al-Duhan i det wahhabitiska nätverket! Traditionella sossar måste ta strid om partiet. Del V.

Av , , 2 kommentarer 96

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

Del VI i denna serie av blogginlägg om islamisternas roll i det politiska maktspelet
i Umeå kommer i morgon, måndag

 

INGRESS

Varför tillåter Socialdemokraterna Mahmoud Chninou - som både är ordförande i Ersboda S-förening och styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB – att demonstrativt fortsätta sin facebook-vänskap med Raad Al-Duhan i det wahhabitiska nätverk som myndigheterna har angripit? Detta bland annat därför att nätverkets tolkning av islam är densamma som Islamiska Statens vilket har bidragit till att skapa ett gynnsamt klimat för värvning av jihadistkrigare.
Återigen: Varför tillåter Socialdemokraterna i Umeå en sådan, både provokativ och djupt politiskt osund, manifestation av gemenskap mellan en av sina viktigare representanter och en person som Migrationsverket beslutat utvisa – då han utgör en del av ett nätverk med en wahhabitisk IS-tolkning av islam?

Stanna upp en stund och ta in frågans fulla vidd. Läs gärna om frågan, igen.

-Trodde du att någon skulle behöva ställa denna fråga? Jag själv trodde aldrig att jag skulle tvingas att ställa denna fråga!
-Men tyvärr har det blivit nödvändigt att ställa just denna fråga!

 

Stycke 1.
Hur kan jag ta mig rätten att tala till Socialdemokraterna på det sätt som jag nu gör?
* Svaret är:
Islamisterna och deras medlöpare har förskansat sig i exempelvis Socialdemokraterna – istället för att bilda egna partier.
Omar Mustafa är ett exempel på en islamist. Han tog sig in i Socialdemokraternas Partistyrelse och till detta krävs medlöpare!
Mehmet Kaplan är ett annat exempel på en islamist. Han tog sig ända in i regeringen via MP!
Ebtisam Aldebe är ett tredje exempel på en islamist. Via Centern tog hon sig in i Solna Tingsrätt där hon avslöjades efter att ha tillämpat sharianormer i domslut! Listan är oändlig.
* Svaret är: jag och Arbetarpartiet för en strid mot islamisterna och deras medlöpare,
* Svaret är: striden mot islamister och medlöpare kräver att deras namn blir offentliga – oavsett vilket parti de har gömt sig i,
* Svaret är: det måste finnas namn på islamisterna eller deras medlöpare för att göra det möjligt att peka på de extrema uttryck som deras tolkning av islam innebär – eftersom de inte förmår skilja på religion och politik.

Det är samma skäl som gjorde att jag, uppbackad av övriga medlemmar i Arbetarpartiet, tog strid mot den minoritet av de anställda på stadsbiblioteket i Umeå som stod bakom bortplockandet av Thilo Sarrazins bok – detta på grund av klagomål från en islamist. Vi bekämpar islamisterna och deras strävan efter shariastyrda parallella samhällen i Sverige – och överallt annars. Vi bekämpar deras steg-för-steg metod att nå dit. Exempelvis genom att försöka inskränka yttrande- och tryckfriheten – demokratins grund – genom att försöka avlägsna böcker som de inte gillar. Eller som att försöka införa skilda badtider för män och kvinnor.

Det är av samma skäl som jag, uppbackad av övriga medlemmar i Arbetarpartiet, visar på den länk som Mariam Salem utgör mellan det Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

 

Stycke 2.
Genom sin demonstrativa vänskap med Raad Al-Duhan visar Mahmoud Chninou (S) hur högt han sätter gemenskapen med en person som ingår i det wahhabitiska nätverk som SÄPO och Migrationsverket har slagit till mot; en person som dessutom (bland mycket annat) har fällts för dödshot mot förre chefredaktören för Gefle Dagblad för att denna medverkat till granskande och kritiska artiklar mot verksamheten i den moské som utgjorde basen för det wahhabitiska nätverkets ledare (Raad Al-Duhans far)!

Mahmoud Chninou förstår, naturligtvis, att hans demonstrativa gemenskap med Raad Al-Duhan drabbar det socialdemokratiska parti som han representerar i Umeå. Men uppenbarligen är gemenskapen med Al-Duhan långt viktigare för ordföranden i Ersboda S-förening än hans gemenskap med Socialdemokraterna.

De Traditionella socialdemokraterna förstår naturligtvis, i ännu högre grad, hur negativ Mahmoud Chninous demonstrativa gemenskap med Raad Al-Duhan är för S i Umeå. Men ändå sitter han kvar. Både internt i partiet, som ordförande för Ersboda S-förening, och som styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB.

Detta säger två saker:
a) De Traditionella socialdemokraterna har idag en svag position inom partiet i Umeå,
b) De Traditionella sossarna verkar dessutom inte kunna förmå sig till att kämpa för att återta kontrollen över det socialdemokratiska partiet i Umeå.

 

Stycke 3.
Låt oss göra det riktigt, riktigt tydligt vem Raad Al-Duhan är. Det är alltså denn person som ordföranden i Ersboda S-förening, tillika styrelseordförande (S) för det kommunala bolaget UPAB, demonstrativt vägrar att säga upp sin facebook-vänskap med. Och detta utan att de Traditionella socialdemokraterna gör något åt den orimliga situation som därmed uppstår – både inom det egna partiet och inom umepolitiken.

Raad Al-Duhan tillhör alltså det wahhabitiska nätverk som SÄPO slog till emot. Han är en av de 6 som säkerhetspolisen (SÄPO) grep. Han tillhör den grupp på 5 (av de 6 gripna) som Migrationsverket har fattat beslut om att utvisa. Men till detta kommer Al-Duhans övriga ”meriter”.

Under sin tid i Umeå talade han väl om Usama Bin Laden – den tidigare ledaren för al-Qaida. Al-Duhan visade även filmer med jihadistkrigare för ungdomar. Enligt uppgift endast för invandrarungdomar. Han trodde uppenbarligen inte att dessa skulle reagera negativt på detta. Men Raad Al-Duhan hade naturligtvis fel. Det är därför som jag och så många andra känner till att hans agerande.

Efter sin tid i Umeå ”förbättrade” alltså Raad Al-Duhan sin meritförteckning ytterligare genom att 2016 dödshota dåvarande chefredaktören på Gävle Dagblad. Skälet var alltså att tidningen skrev en rad kritiska artiklar om verksamheten i moskén i Gävle där hans far var imam. Hans far är huvudpersonen i det wahhabitiska nätverk som myndigheterna har slagit till emot. Fadern heter Abu Raad. För sitt dödshot är Raad Al-Duhan dömd både i Tingsrätt och i Hovrätt.

Det är alltså denne person som Mahmoud Chninou demonstrativt vägrar bryta sin gemenskap med på facebook. Och det är detta politiskt o-acceptabla tillstånd som de Traditionella socialdemokraterna accepterar. Månad efter månad.

Vem bestämmer inom Socialdemokraterna i Umeå?
Även denna fråga måste ställas. Bland annat för att styrelseordföranden i UPAB  uppenbarligen kan göra som han vill.
Åtminstone än så länge.

 

Stycke 4.
Mahmoud Chninou var en av de som jag skrev om redan under våren 2018.
Jag betecknade honom antingen som en ”islamist eller en islamistmedlöpare”. Detta skapade ett ursinne bland vissa socialdemokrater i Umeå. Men samtidigt fanns det andra socialdemokrater som i tysthet hörde av sig för att tacka. Problemet är att detta just sker i tysthet. Jag uppskattar detta. Mycket. Men problemet är att vad som krävs är att dessa socialdemokrater tar strid för att återerövra partiet!

Till detta ska läggas följande. Det fanns ytterligare ett, litet, antal socialdemokrater som gav mig väldigt viktig information. Informationen gick ut på följande: det finns ett antal islamister eller islamistmedlöpare som obehindrat rör sig mellan en rad olika partier. Deras lojalitet finns inte hos något speciellt parti. Deras lojalitet riktas i första hand mot en viss tolkning av islam. Vilket parti denna skara väljer beror på hur långt de kan avancera inom ett parti (och det gäller att avancera inom flera olika partier och därför inte klumpa ihop sig i samma parti). Deras mål var att steg-för-steg skapa shariastyrda enklaver inom Sverige.

Detta betydde dock inte att alla ”islamister eller islamistanhängare” höll på och bytte parti.

Vissa stannade kvar inom samma parti. Men både ”partibytarna” och ”de stadigvarande” hade nära kontakt med varandra. Mina sagesmän, och dito kvinnor, gjorde, precis som jag, skillnad på muslimer som kan separera religion från politik å ena sidan, och på ”islamistiska sharia-anhängare och deras medlöpare” å den andra. (Då jag här beskriver innehållet i de uppfattningar som dessa socialdemokrater hade, och som de delgav mig, använder jag mig av de beteckningar som jag brukar använda. Samt av mitt övriga språkbruk. Men jag förändrar absolut inte innehållet i hur dessa socialdemokrater såg på situationen våren 2018).

Skälet till att just jag blev kontaktad var att jag hade skrivit om dessa frågor tidigare. Inte minst när det gällde Abu Muadhs besök här i Umeå i fjol våras. Men även på grund av att jag kritiserat islamister, samt hedersförtryck, i andra sammanhang. Detta både i Umeå, Sverige i övrigt och internationellt.

Efter denna kontakt blev det uppenbart för mig att Mahmoud Chninou inte var en socialdemokrat i traditionell mening. Något som hans gemenskap med Raad Al-Duhan, via vänskapen på facebook, utgör ett tydligt, extremt tydligt, exempel på.

Det var inte förrän jag blev kontaktad av dessa personer inom (S) som jag började skriva om hur islamister och/eller deras medlöpare hade förskansat sig i olika partier här i Umeå – istället för att bilda egna partier.

 

Stycke 5.
De uppgifter som jag fick hade mycket hög trovärdighet.
Flera av de personer som nämndes av dessa socialdemokrater hade nämligen börjat sin politiska bana med att besöka våra möten i Arbetarpartiet – samt det parti vi lämnade 2010.

Vi i Arbetarpartiet träffar väldigt många människor, i trappuppgångar då vi knackar dörr, eller i samband med torgmöten. För politiska nybörjare är det därför naturligt att acceptera en inbjudan från oss om att exempelvis besöka ett möte. Men eventuella ”islamister eller medlöpare” märkte snabbt tre saker hos oss i Arbetarpartiet:
a) vi hade inget till övers för islamistiska shariaanhängare,
b) vi har heller inte några kommunala positioner att erbjuda till personer som strävar efter sådana av olika skäl,
c) det krävs en hel del jobb för att vinna medlemmarnas förtroende inom Arbetarpartiet.

Så de vandrade vidare. Till andra och mer lättbearbetade partier.

En av de som ursprungligen började gå på möten hos oss har sedan dess hunnit avverkat ytterligare två partier för att slutligen (åtminstone tills vidare) slå sig ned i ett fjärde parti. De partier det handlar om är, förutom Arbetarpartiet, även S, L och V (utan anspråk på rätt turordning)!

 

Stycke 6.

Det som hände under valåret 2018, tillsammans med vad som hittills hänt under 2019, har visat att tiden fram till nästa val kommer att bli ett långt ”sanningens ögonblick” när det gäller kampen mot islamismen för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018).

Det kommer att följa fler avslöjanden. Mahmoud Chninou kommer kanske att fortsätta med sitt demonstrativa moraliska stöd för Raad Al-Duhan och det som han står för – vad gäller tro och handlingar.

Mot denna bakgrund är det oundvikligt att det här blir en fråga fram till valet 2022:
* islamister – som inte kan skilja på politik och religion, som inte ställer upp på att det är en folkvald riksdag som gäller utan som fortsätter att arbeta för shariastyrda parallellsamhällen i enklaver inom Sverige – måste lämna de partier där de idag har förskansat sig. De måste bilda egna partier. Dessa islamister, och deras beskyddande medlöpare, kommer att få det hett om öronen.

Detta kommer också att bli en fråga fram till valet 2022:
* partier som för fram personer till positioner i Umeå kommun och till landstinget / regionen – personer som inte är villiga att sluta upp bakom de svenska grundlagarna, lagarna, den rättspraxis som gäller för alla andra medborgare och som vägrar att säga att de sluter upp bakom ett demokratiskt och sekulärt samhälle – sådana partier kommer att beskrivas som o-möjliga – för umeborna – när det gäller att ”regera” kommunen och landstinget / regionen.

 

Nästa blogginlägg kommer att handla om den, eventuella, framtiden för den umebaserade
Islamiska Föreningen i Västerbotten.

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)

”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i umepolitiken”

har publicerats 3 juli, 9 juli, 13 juli och 16 juli.

2 kommentarer

Del IV. (S) regerar Umeå och regionen ihop med MP, trots kopplingen MP-Islamiska Föreningen – vars imam delar IS wahhabitiska islamtolkning

Av , , 4 kommentarer 100

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

Socialdemokraterna regerar både Umeå kommun och landstinget/regionen tillsammans med Nya MP i Umeå – trots kopplingen mellan MP och Islamiska Föreningen vars imam har samma wahhabitiska tolkning av islam som IS.

Del III: politisk dödsdans i Umeå – eller partnerbyte?

 

Ingress
Aldrig tidigare i Umeås historia har ett av partierna i Umeå kommunfullmäktige, och i landstinget/regionens fullmäktige, haft kopplingar till en religiös riktning där ordet extrem inte räcker till.

Det handlar om kopplingarna mellan Nya Miljöpartiet i Umeås (fött 2018) och den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten där imamen utgjorde en del av det nätverk vars kärna bestod av den wahhabitiska tolkningen av islam.

Låt oss repetera vad som har hänt – och berätta något av vad som kommer att hända:

* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som ledarna i stater som Saudiarabien och Qatar bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som terrororganisationer som bl a Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam, och de aktiviteter som detta lett till, var det som fick SÄPO att gripa 6 individer ur ett nätverk vars huvudperson var imamen för moskén i Gävle. Detta var också skälen till att Migrationsverket beslutade att utvisa 5 av de 6 gripna,
* En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket har beslutat att utvisa, är den imam som hade den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas!
* Det är mellan denna Islamiska Förening och Nya MP i Umeå (f. 2018) som det finns tydliga kopplingar,
* Det var bl a denna koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som gjorde att vi i Arbetarpartiet krävde av Socialdemokraterna att de aldrig skulle ge Nya MP status av regeringsparti i Umeå kommun,
* Detta var det absolut enda som vi krävde i förhandlingarna – efter valet 2018,
* Socialdemokraterna lovade oss också – både skriftligt och muntligt – att Nya MP i Umeå aldrig skulle få status av regeringsparti i Umeå kommun. Detta löfte gav (S) oss alltså efter valet 2018. De erbjöd oss också budgetsamtal och ett antal platser i nämnder och kommunstyrelsen. Vi har avsagt oss allt p g a Socialdemokraternas svek,
* För vad bryr sig väl Socialdemokraterna sig om sina löften.
* Den budget som antogs den 17 juni i år, för år 2020, hade utarbetats av S och Nya MP i Umeå tillsammans. Och den presenterades inför media av dessa två partierna tillsammans. *Därmed har upphöjt Socialdemokraterna upphöjt Nya MP i Umeå till det regeringsparti i Umeå kommun. (S) har upphöjt Nya MP i Umeå till ett av de två partier som nu styr Umeå kommun.
* Detta trots kopplingarna mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå!

Detta måste få följder.
Detta kommer att få följder.
Från och med nu är detta en valfrågor!

_     _     _     _     _

 

A. Kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå samt S och V

SÄPO och Migrationsverket anser, begripligt nog, att den wahhabitiska tolkningen av islam är farlig. Det är de inte ensamma om. Väldigt många andra, bland annat jag och övriga i Arbetarpartiet, anser den wahhabitiska tolkningen av islam har bidragit till att skapa ett gynnsamt klimat för att värva jihadisktkrigare.

Det var bland annat detta som gjorde det wahhabitiska nätverket farligt. Nätverket bidrog till att skapa detta, för värvning av bl a IS-jihadistkrigare, gynnsamma klimat. Därför grep SÄPO 6 personer i nätverket och Migrationsverket har beslutat att utvisa 5 av dessa. En av de gripna, som också har fått ett utvisningsbeslut, är den imam som har haft den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas.

Detta borde ha fått alla partier, med något förstånd och självbevarelsdrift, att hålla distans till Islamiska Föreningen.

En väldig distans.
Men inte i Umeå. Här finns det en direkt koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya Miljöpartiet i Umeå (f.2018). Här finns det även, vilket gör det hela ännu värre, en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Socialdemokraterna när det gäller styret av Umeå kommun, eftersom S och Nya MP styr Umeå kommun tillsammans. Här finns det även en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Vänsterpartiet. Detta då landstinget/regionen styrs av Nya MP, V och S tillsammans.

Det är kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som är o-acceptabel. Detta gör det o-acceptabelt att Umeå kommun och landstinget styrs av koalitioner i vilka Nya MP i Umeå ingår. Och det är Socialdemokraterna som har gjort det möjligt för ett parti – med kopplingar till Islamiska Föreningen  som har en imam med samma tolkning av islam som IS – som Nya MP i Umeå/Västerbotten att vara med i de koalitioner som styr Umeå kommun och landstinget/regionen.

Socialdemokraterna verkar inte fatta något alls i dessa frågor. Zero. Nada. Nell.

forts. i morgon onsdag

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

4 kommentarer