Har inte SD några åsikter om hur vi kan främja barn och ungas psykiska hälsa?

Psykisk ohälsa har ökat bland unga i Sverige. Trots att andelen barn och unga med nedsatt psykiskt välbefinnande är lägre i Västerbotten än i riket, så ser vi också tecken på ökad psykisk stress i vårt län. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är dessutom för långa. Det skapar både lidande hos den enskilde och stora kostnader för samhället.

Förutom att jobba för att de som behöver vård ska få det i tid, behöver vi utveckla det förebyggande arbete för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga. Den samlade kompetensen hos professionerna anställda inom regionen och kommunerna är avgörande, men lika viktigt är att involvera medborgare och det civila samhället. Det finns en hel del verksamhet inom den ideella sektorn som med rätt stöd av regionen och kommunerna kan bidra till att stärka den psykiska hälsan hos befolkningen.

Som ett led i detta arbete har regionfullmäktige därför gett beredningarna för folkhälsa och demokrati i uppdrag att genom medborgardialoger och i samverkan med kommuner, föreningar och andra relevanta samhällsaktörer ta fram ett underlag för att främja barn och ungas psykiska hälsa. I ett års tid har de jobbat med detta uppdrag och idag har de presenterat sina rapporter för regionfullmäktige.

För denna punkt i dagordningen var det avsatt 45 minuter, men diskussionerna höll på i ca 1 en timme och en kvart. Den här frågan engagerar, helt enkelt. Det diskuterades kring hur machokulturen och könsroller påverkar pojkars och flickors hälsa, vilken betydelse tillgången till utbildning har, bristerna hos barn- och ungdomspsykiatrin, behov av resurser för att öka personaltätheten i skolan, hur man ska kunna nå vissa utsatta grupper med insatser som de inte nås av idag mm. Inlägget var så många att jag inte kommer att kunna sammanfatta diskussionen här. Men engagemanget hos de olika partierna var uppenbart.

Undantaget var Sverigedemokraterna. Det enda de tog upp var deras åsikt att beredningarna som tog fram rapporterna inte behövs och borde avskaffas. Den diskussionen tar vi gärna, men nu var frågan vad som behöver göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Trots påminnelser från presidiet att punkten på dagordningen inte handlar om regionens organisatoriska struktur, var det precis detta som SD envisades med att diskutera.

Vad SD tycker om vilka behov som rapporterna identifierat, eller hur regionen generellt eller specifikt kan göra för att förebygga ohälsa och främja den psykiska hälsan hos barn och unga fick vi aldrig veta. Den frågan var de inte intresserade av att diskutera.

Det här är vad vi får när man röstar in Sverigedemokraterna i regionen. De är inte intresserade av folkhälsa, hälso- och sjukvård, regional utveckling mm. Det finns bara en fråga de bryr sig om. Vad de tycker i allt annat blir alltid högst oklart. Om de inte kan göra en koppling till invandring hos den fråga som diskuteras, har de helt enkelt inget att säga.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

10 kommentarer

 1. Johnny

  Märk väl hur extremt bleka och tysta SD har varit under hela 2020 då allt handlar om Covid-19 och pandemi. Har de verkligen inte invandring att prata om så syns/hörs dom knappt. Dom verkar inte heller särskilt engagerade när det gäller att tillsammans med andra partier planera och besluta insatser för att bromsa smittan samt stödja de ekonomiskt utsatta pga pandemin.

  Nä, SD är ett parti som gärna gapar högt men när det väl kommer en kris så är man tyst som en mus.

 2. Peter

  Hej!

  Jag tror inte att du har tagit dig tid att läsa vilka motioner som SD har skrivit om just psykisk ohälsa!

  Det är inte så svårt att se om man googlar lite så har SD lagt fram ganska mycket förslag.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/psykisk-ohalsa_H8022033/html

  Vården skulle även behöva demokratiseras så att patienten har mer inflytande över sin vård och att läkarna får stå för konsekvenserna om det händer någonting typ felbehandling , feldiagnostisering mm.

  Jo SD verkar faktiskt bry sig om folks hälsa trots allt!
  Om inte dom lokala representanterna för SD här i västerbotten har satt sig in i frågan det får stå för dom.

  Vad har S att erbjuda?
  Om folk ska kunna ha något förtroende för psykiatrin alls så förutsätter det att den moderniseras om helt i grunden.
  Med mer psykologer som fångar upp folk som mår dåligt i tid.
  Men det borde även vara större krav på vilka personer som anställs att jobba inom psykiatrin då det personliga bemötandet är väldigt viktigt för att kunna bygga upp ett förtroende hos folk som söker hjälp.

  Behandling ska inte bara innebära massor med droger i form av psykofarmaka och elchocksbehandlingar som första alternativ.
  Sån typ av behandling förstör bara människor!

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Vad SD i riksdan har lagt för motioner vet jag inte, men SD i Region Västerbotten har då inte lagt några motioner om om ämnet under de 8 åren de har suttit i regionfullmäktige. Vad SD i riksdan har lagt för motioner har då ingen relevans för det här inlägget, som handlar om regionpolitik och inte rikspolitik. Och här kan vi konstatera att SD inte har ngn egen regionalpolitik om psykisk hälsa.

 3. Carl

  Tragiskt att se hur dom bruna tänker om vården av våra alldra mest utsatta.Är det något som måste prioriteras så är det vården.

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Helt rätt. Kan de inte göra en koppling till invandring, har de aldrig ngt att säga. De är ett enfrågeparti.

 4. Björn

  Fyra dagar utan att du har publicerat mitt inlägg. Tanken med en blogg är väl att föra en kortare debatt via nätet där olika åsikter får komma till tals?

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Jag är inte inne på bloggen varje dag. Som du ser, så skriver jag inte ens varje dag. Det kan gå långt mellan gångerna. Det här driver jag på ideell basis och gör på min fritid, och då är det min fritid som styr när jag skriver och när jag går in och tittar kommentarer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.