Livet med Familjen Brönemyr

Inget är omöjligt, ibland tar det bara lite längre tid

Npf familjer hur överlever ni Sommarlovet?

Att numera klassa in sig som en NPF familj kan ställa till det i ens tillvaro mer än vad man tänkt. Mycket handlar om att förbereda och anpassa, hur lätt är det när man är extem spontan som tex jag är. Självklart har jag lärt mig anpassa mig efter livet jag fått.

Så här står det på Autism och Aspergerförbundet ang rutiner och struktur.

”Bristande föreställningsförmåga, rutiner och tvång
Redan vid låg ålder brukar personer med Aspergers syndrom utveckla behovet av strikta rutiner. Det kan handla om att saker måste göras i en viss ordning, att man alltid ska sitta vid samma plats vid matbordet, att man bara äter en viss sorts mat, eller att man har komplicerade ritualer kring vardagliga göromål. Om en rutin bryts kan det leda till stor oro och frustration hos individen. Behovet av rutiner kan öka med tiden och i tonåren kan rutinerna ha brett ut sig över hela tillvaron och det tvångsmässiga inslaget kan vara stort. En del tonåringar och vuxna med Aspergers syndrom rutar in sitt liv så hårt att de får en mycket ansträngande och begränsad tillvaro. Det är också vanligt med tvångsmässiga upprepningar av vissa handlingar eller tankar.”

Så blandar vi upp Autismen och det stora behovet av struktur med ORKANEN ADHD (utdrag från, https://attention.se/npf/adhd/)

”Uppmärksamhetssvårigheter

Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.

Impulsivitet

Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Överaktivitet

Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera.”

 

Ja men välkommen till Brönemyrs.

Hur löser man detta då? Ja man anpassar livet efter dessa behov. Nu har jag och Alfahannen tur att genom jobbet har vi fått en hel del vidareutbildning kring just dessa diagnoser, men ingen har lärt oss hur man är förälder till dessa barn. Detta krävs lite öppet sinne och våga prata om saker och livet med andra föräldrar och personal. Har träffat så många föräldrar genom åren som personal som bara tror att det är Just Deras Barn som är unikt och speciellt. Visst är det så men oj vad lika många är. Som förälder har man rätt att bara se sitt barn men som personal måste man se Alla. Gisses vad det kan ställa till det i våra skallar hos föräldrarna Brönemyr som är van att se alla, fast jag hoppas att jag aldrig blir en ”galen” mamma hahaha.

Hur gör vi livet enklare på sommarlovet då? Jo förbereder och använder oss av hjälpmedel. Mest i form av schema och tidshjälpmedel. Vi har lärt oss att det tar minst en kväll och natt innan man kommit till ro när vi byter miljö. (semestertripp eller flytta ut till sommarhuset)

Det absolut bästa med sommaren är vårt sommarhus och Hängmattan.

ptroz

davdav

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.