Ebba i toppen

Av , , 1 kommentar 14

Trots dreven, som ofta helt tappat proportionerna, är Ebba mycket populär i Aftonbladet/Demoskops mätning om årets kvinnor där hon hamnar på andra plats. 

– Det är mycket diskussion kring hustvisten just nu och att det påverkar henne negativt. Vi ser dock att det samtidigt är många som håller på henne och tycker att det är starkt att hon står upp för sig själv, skriver Karin Nelsson på Aftonbladet.

Vill också gratulera Agnes Wold och Greta Thunberg till första respektive tredje plats, även om jag inte alltid delar deras åsikter. Den senaste tiden har trollfabriker varit på agendan. Därför ska vi förtydliga en sak som kommer att bli mycket viktig för oss kristdemokrater. Vi accepterar inte något som helst näthat, hån eller trollande på våra sidor. Inte mot oss eller Ebba, inte mot Agnes Wold eller Greta Thunberg. Du kanske inte tycker som någon av dessa tre kvinnor. Det är okej, men du behöver inte skriva det under alla kommentarstrådar på nätet, i allt hårdare tonläge.

Under denna internationella kvinnodag vill jag även lyfta att brott mot kvinnor måste straffas hårdare. Jämställdhet reduceras idag ofta till symbolfrågor, samtidigt som kvinnors trygghet alltmer försämras. Kvinnor har samma rätt som män att vistas i det offentliga rummet. Man ska inte som kvinna behöva se sig över axeln och känna sig otrygg när man går en kvällspromenad. Eller när man väl tagit sig modet att anmäla en våldtäkt – då ska man inte behöva möta sin förövare i matbutiken dagen därpå.

Det är brottsoffret och inte förövaren som ska stå i centrum. Vi behöver ha straff som står i proportion till den kränkning som människovärdet utsätts för. I dagens Expressen föreslår partiledare Ebba Busch tillsammans med Désirée Pethrus som driver vår jämställdhetspolitiska idégrupp:

✅ Höj straffet för våldtäkt
✅ Ingen preskriptionstid på grov våldtäkt
✅ Sexualbrottsoffer ska inte behöva driva in sitt skadestånd
✅ Rätt till målsägarbiträde även i högre instanser
✅ Bygg ut kriminalvården och låt utländska brottslingar avtjäna straff i sina hemländer

 

(Bilden på Ebba togs innan pandemin)

Pandemiläget och vaccination i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 7

Börjar dagen med avstämning kring pandemiläget och vaccineringen. 

Vi har ett väldigt pressat och allvarligt läge i Västerbotten när det gäller smittspridning. Vi kan se en svag avmattning v 8 mot veckan innan, men fortsatt hög spridning. Vi har i Västerbotten den högsta smittspridningen per 1000 invånare i landet. I länet ser vi en markant minskning i Lycksele med en tredjedel smittade. Däremot så ökar smittspridningen i Skellefteå och Umeå.

Vi testar i särklass mest i Sverige. Förra veckan testades nästan 16000 och över 1100 av dem var positiva. Vi ser en stor ökning av smittade i åldersgruppen 0 – 18 år som vi inte riktigt sett tidigare. 

Vi har allt fler som vårdas på sjukhus och det är ett mycket ansträngt läge i vården på våra sjukhus. Så fortsatt gäller att inte träffa fler än de man bor med och när man handlar ska man åka ensam. Vi ska inte resa i onödan i länet samt det vanliga att tvätta händer etc. och använda munskydd.

När det gäller vaccin så får vi fortsatt liten tilldelning till länet. Riket är hittills lovat ca 3,75 miljoner doser. Men det är bara ca 1,1 miljoner doser som levererats. Detta drabbar alla län, men eftersom Västerbotten har betydligt yngre befolkning än våra länsgrannar så har vi fått betydligt mindre vaccin varje vecka.

Hittills fördelas vaccinet utifrån 80+, men v 13 fördelas det utifrån 65+ och ca v 15 kommer vaccinet levereras utifrån antalet invånare inom åldersspannet 18-64. Detta innebär att tilldelningen av vaccinet till Västerbotten kommer öka markant. Vi har hittills inte kastat nåt vaccin utan använder allt vi fått.

Vi är i slutet av fas 1. Många kommuner har varit klara länge men det är tillgången av vaccin som styr att vi har kvar en del i Umeå och Skellefteå och personer med hemtjänst och hemtjänstpersonal. Fas 2 har vi startat och i går eller idag så får alla 80+ brev om hur man bokar tid. Och fr.o.m i morgon den 3 mars kan man boka både för sig själv och för maka/make, sambo även om personen inte är 80+

Vi ser stor vaccinationsvilja i Västerbotten både av medborgare samt vårdpersonal. I Västerbotten har vi ca 20 000 invånare i åldersgruppen 80+. En stor del av dem är redan vaccinerad eller är på gång i fas 1. Hittills har 23307 doser vaccinerats i Västerbotten. Vi har erhållit ca 25000 vaccin till länet. Men registreringen släpar några dagar. Det är 7411 personer som även fått andra dosen.

🔹Inom kort kommer vaccinet att öka till ca 6-8 tusen doser till länet.

🔹Vecka 12, 13 planeras komma ca 10 000 doser

🔹V 11 kommer de två stora vaccinationsenheterna stå klara i Skellefteå och Umeå (Skellefteå arena och Nolia). Men varje hälsocentral ska också vaccinera och det kan komma att bli aktuellt med både kvälls- och helgöppet för att hinna vaccinera.

Vi vidhåller att stora delar av befolkningen ska vara vaccinerad vid halvårsskiftet som tidigare plan. Men det blir allt tuffare eftersom det kommer för lite vaccin. Så eftersom det finns risk att vi får anhopning av vaccin i maj-juni och det sannolikt kommer vara största delen av A-Z vaccin så kommer alla inte hinna få båda vaccinen innan halvårsskiftet. Folkhälsomyndigheten säger att det ska gå mellan 9 och 12 veckor mellan vaccinationstillfället gällande A-Z. Västerbotten har lagt fast att 10 veckor är vårt mål. Det innebär att om man får första vaccinet i juni kommer nästa vaccinationstillfälle bli efter sommaren.

För att lösa vaccinationerna av den stora massan och när vi kommer till fas 3 och 4 så finns upphandlingar med företag att tillgå ifall uppgiften blir övermäktig. Så vi har en kapacitet att vaccinera ca 35000/ vecka bara vi får vaccin. Så det känns tryggt. Som jämförelse kan vi notera att under höstens influensa vaccinerades ca 60 000 personer på 2 veckor i Västerbotten.

Avslutningsvis måste jag nämna nåt positivt också. Dels att det fortsatt inte finns tendenser till vinterkräksjuka eller andra sjukdomar vi brukar ha under februari, samt en positiv trend till att vi ser en liten minskning på antalet samtal till 1177 som rör covid-relaterade frågor.

Så håll i och håll ut så kommer även du att få vaccin!

 

Bli först att kommentera

Äldrefokus

Av , , 2 kommentarer 5

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har idag tillsammans tagit initiativ till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om:

 • ökad medicinsk kompetens
 • färre timanställningar
 • ökad personalkontinuitet
 • ökade möjligheter till tryggt boende.

Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Detinnebär mer än en fördubbling av Äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen. Du kan läsa mer här.

Det kallar vi kristdemokrater äldrefokus.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Ensamma tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag höll vi så dag två av regionfullmäktige. Vi diskuterade bland annat vår motion att läkare ska få skriva ut social aktivitet på recept. Detta i syfte att uppmuntra den som upplever ofrivillig ensamhet eller psykisk ohälsa att våga söka nya kontakter och sociala sammanhang. Detta har haft goda hälsoeffekter i övrigt där det testats, bl.a. Storbritannien.

Fler och fler, särskilt äldre, ringer jourlinjer för att få samtala med någon och få lite stöttning under dessa tider. Men även efter pandemin kommer många fortsatt leva i ensamhet, något som har stor påverkan på hälsan. Tyvärr avslogs detta av de rödgröna. Lite märkligt, då de höll med om betydelsen av detta men ändå valde att avslå.

Under gårdagen diskuterades även vår kristdemokratiska motion kring ofrivillig ensamhet. Vi yrkade att Region Västerbotten ska ta den ofrivilliga ensamheten på allvar och att frågan lyfts i patientmöten. Många höll med om vikten av detta, men ändå avslog de rödgröna motionen. Tyvärr! Hoppas som sagt att frågan ändå tas upp vid patientmöten, av vår kompetenta vårdpersonal.

Ensamhet löser vi bäst tillsammans!

Den ofrivilliga ensamheten göre sig inte besvär i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi haft regionfullmäktiges första dag. KD har lagt en motion som vi behandlade idag. Den handlar om om ofrivillig ensamhet. Inte minst under en pandemi är detta påtagligt. Vi vet också att över 75 är det 2 av 3 som känner sig ofrivilligt ensamma. Den ofrivilliga ensamheten drabbar både fysiskt och psykiskt och är lika stor riskfaktor som kronisk stress, kärlkramp och hjärtinfarkt.

I vår motion yrkade vi på att även Region Västerbotten ska ta ofrivilliga ensamheten på allvar och att vi fokuserar på den frågan i alla patientmöten. Det var en lång och intressant debatt. Från vänster till höger tyckte man frågan är viktig. Men liksom att nån annan ska göra jobbet. Intressant att lyssna till deras argument att sedan avslå motionen. Det tokigaste argumentet var att det skulle ta fokus från annat. Alltså att ringakta vår personal o säga att dom inte klarar av att ställa en fråga till vid patientmöten är pinsamt.

Nu tror och hoppas jag att frågan ändå kommer upp vid patientmöten. Men vi vet att i primärvården är det mycket som ska göras så man hinner inte alltid med det man vill. Så fokus på frågan där är vår önskan med motionen.

 • Hur som helst tyckte även majoriteten att frågan är viktig och i samma andetag avslår man motionen. Måste vara höjden av inkosekvens vi såg idag. Vill säga att förutom Kristdemokraterna så höll även Centerpartiet och Moderaterna med oss att motionen borde bifallits. Vi fortsätter i morgon 👍
Bli först att kommentera

Ebbas husaffär ”pakta sunt servanda”.

Av , , 3 kommentarer 12

Det förs en retorik om lurande av äldre, obarmhärtigt drivande inför domstol och girighet och obetänksamhet. Media har hittat intressanta vinklar som säljer lösnummer. Men varför berättar inte media från båda håll? Hur kan media ha fått inlagor innan parten i målet tagit del av dem? I en av kvällstidningarna finns ett antal artiklar i ämnet. Alla är öppna förutom en och rubriken på den ger vid handen att Ebba Busch ger sin version. Den är låst bakom betalväg. Varför? Jo allt detta stämmer in i en dramaturgi som man har som man är mer mån om än att spegla sanningen.
Men min fråga kvarstår. Ska man vara rättslös bara för att man råkar vara ung partiledare?
Visst måste ” pakta sunt servanda” gälla även här( avtal hållas )
Läs vad Ebba Busch själv skriver och här slipper du betalväggen.

Om huset jag köpt

Det skrivs från tid till annan fortfarande mycket om det lilla hus jag köpte förra året. Senast förra veckan skrev en stor tidning flera sidor där mitt husköp tog största utrymme. De la även ut drönarfilmer på det hus där jag har en vilande lagfart och hoppas kunna sova med mina barn i framtiden.

Förra våren vittnade jag i tingsrätten mot en man som återkommande hotat mig och min familj. Då senast med att spränga oss alla. Vilket tog ca 70 % av Uppsalapolisens resurser i anspråk och det nationella bombskyddet. När vi hänvisar till ”säkerhetsskäl” så är det av en anledning. Det är på riktigt. Jag vill därför verkligen vädja om att inte behandla min familjs säkerhet vårdslöst.

Med det sagt. Jag förstår att det finns frågor och känner mig nödgad att berätta mer, om än inte allt, om situationen kring huset.

I somras kontaktade jag ägaren till ett övergivet förfallet hus för att fråga honom om han är intresserad av att sälja huset till mig. Vilket han var. Huset som är obeboeligt besiktigades av Anticimex och hantverkare gjorde kostnadsberäkningar på att rädda huset. Uppsalamäklare kom ut och värderade huset. Ännu en mäklare upprättade standardkontrakt. Två månader efter första kontakt skriver vi, säljare och köpare, kontrakt. Det sker den 20 augusti 2020. Vi hörs dagarna som följer och säljaren, Esbjörn, uttrycker både glädje och lättnad. Röjning på tomten påbörjas för att förbereda för hantverkare som ska dit samma dag som tillträdet. Esbjörn är där samma dag som röjningen, vi fikar och tittar på sådant som vilken färg rummen var målade i från början. Det finns många som kan vittna om detta.

I början av september får jag ett brev med information om att säljaren Esbjörn har ändrat sig. Brevet är inte skrivet av Esbjörn men undertecknat av honom. Vi hörs på telefon kvällen innan tillträdet men på tillträdesdagen dyker inte Esbjörn upp. Han är sen borta i två dygn. Senare anger Esbjörn som skäl att ”det måste bara bli så här nu”. En person med ekonomiska intressen i huset hotar mig på telefon med att de ska ”hänga ut dig i hela rikspressen – det klarar du inte – backa!”.

Med ett uppsagt hyreskontrakt, en handpenning utestående och ansvar för två små barn försöker jag gång på gång att få till ett möte och en möjlig förlikning. Man totalvägrade. Flera gånger har kvällstidningar fått handlingar innan vi ens fått ta del av dem. Hela hösten passerar och undertiden försöker jag få till ett möte för att pröva olika alternativ till förlikning för att lösa ut situationen. Man vägrar och jag lämnas med enda alternativet att lämna in en stämningsansökan vilket är det formella sättet att låta en domstol lösa situationen.

En av de personer som har synpunkter på Esbjörns försäljning, vi kan kalla henne Y, har kontakt med en jurist och han anlitas under hösten. Han arbetar inte under titeln advokat, han är tidigare i hovrätt dömd till fängelse för sexuella övergrepp på minderårig. Han har engagerat sig i flera fall med misstänkta våldtäktsmän och även i fallet runt Julian Assange. Han nolltaxerade senast kända beskattningsår.

I december lämnas en ansökan om god man för Esbjörn in. Hon som ansökt om att bli god man åt Esbjörn har suttit i styrelsen för en organisation som juristen drivit. Det upprättas en generalfullmakt i december för att hon ska kunna föra hans talan vid bland annat domstolar, banker och myndigheter. Namnteckning bevittnas av kvinna Y och dottern till en tidigare hantverkare i Y:s verksamhet. Samma person som arbetat med det juridiska ombudet och fått en generalfullmakt är också den som ordnar med en neuropsykologisk utredning av Esbjörn.

I januari hävdas det att kontraktet inte borde gälla då Esbjörn påstås vara inkapabel att ta sådana beslut, tvärtemot hur jag och många andra uppfattat honom. Sakkunniga som nu tittat på utredningen menar att det inte finns fog för att säga att han skulle sakna rättshandlingsförmåga eller förmåga att ta beslut över sin egen person och egendom.

Under hela den här tiden har det juridiska ombudet ändrat sin historia och sina anförda skäl varefter vi visat att invändningarna inte håller. Och jag har flera gånger haft skäl att undra om juristen verkligen företräder Esbjörns vilja. Vad hände mellan att Esbjörn så varmt talade med min femåring om hur bra det skulle bli när köket var renoverat? Att han skulle hälsa på och komma på kaffe, och nu detta?

Det här är jobbigt att skriva. Men det står ändå om det i media med jämna mellanrum och förhoppningsvis har detta gett en liten bättre inblick i varför detta ännu inte är löst.

Sedan september har jag varit villig att mötas och försöka reda ut detta. Man har vägrat. Det enda civiliserade sättet att reda ut en sådan situation med juridik, pengar och hot involverat är att låta en domare försöka hjälpa oss. Första mötet sedan september sker nu i mars och då hoppas jag innerligt att det kan bli ett slut på detta på ett eller annat sätt.

 

 

 

3 kommentarer

Vaccination och Covidläget.

Av , , Bli först att kommentera 6

Börjar dagens möte i regionstyrelsens arbetsutskott med dessa herrar igen som hanterar vår pandemi. Vår smittskyddsläkare och vaccinsamordnare.

Smitt läget är som vi känner till oroväckande högt. Största spridningen finns nu i Lycksele och Skellefteå men även i Umeå. Den brittiska varianten hittar vi runt alla våra tre städer men har störst spridning i Lycksele och Skellefteå.

Förra veckan PCR testades drygt 12500 personer och dessutom drygt 2000 antigentester. Ca 8% av de testade är positiva. Jämfört med övriga landet är det en ganska rimlig siffra men eftersom vi testar betydlig mer än de flerstavig regioner så är siffran alarmerande.

En positiv sak är att tack vare vi är noggrann med att tvätta händer och inte träffas mer n nödvändigt finns ingen vinterkräksjuka, RS virus eller annat som brukar fylla sjukvården i februari normal år.

Idag är 17 869 doser levererade till Västerbotten. Vi använder all vaccin och kastar inget. I går fick vi åter besked att även Astra-Zenica levererar 50 tusen mindre doser till landet än man utlovat nästa vecka. Så det stora problemet är att vi får alldeles för lite vaccin. Men 14 515 personer har fått vaccinet och 3 454 personer har även fått dos två. (Eftersläpar nån dag utifrån registreringen)

P g a den låga tilldelningen av vaccin så är vi fortfarande på fas 1 och kommer så vara ca 2-4 veckor till. Men om ca 2 veckor kommer fas 2 att påbörjas. Brev kommer gå ut till personerna i fas 2 så man vet hur man bokar tid och hur vaccinationen ska utföras. Uppdelningen kommer ske inom fas två att man börjar med 80+ och sedan 70+ och slutligen 65+ men uppdelat så inte vården blir för påverkad av administrativa tidsbokningar etc eftersom dessa grupper också har möjlighet att ringa in. 

Det uttrycks osäkerhet om man klarar vaccineringen innan halvårsskiftet eftersom vi får så lite vaccin. Men så länge FoHM inte säger nåt annat så hoppas vi att dom har rätt. Personligen kan jag känna tveksamheter då leveranserna är så små.

Så fortsatt är det största problemet med alldeles för liten tilldelning till oss i Västerbotten som bottnar i att landet får för lite vaccin. Får vi mer vaccin så har vi inga som helst problem att använda upp den. 

Bli först att kommentera

Tur man bor i Norrland..

Av , , 3 kommentarer 13

Lyckligtvis bor man i Norrland där elen räcker och blir över. I södra Sverige har råden gällt att man inte ska dammsuga därhemma under morgnar och kvällar. Som Ebba undrade häromdagen: ”När skulle de annars göra allt detta? På arbetstid? Mitt i natten? Regeringens energipolitik och dess konsekvenser blir alltmer absurda.”

Vid årsskiftet släcktes den andra av Ringhals fyra reaktorer. Beslutet att stänga kärnkraftsreaktorer utan att det finns tillräckligt mycket förnybar el som kan täcka upp, har fått den följden att Sverige under denna vinter tvingats importera smutsig el från kol samt sätta igång oljeverk. Då hjälper det inte att vi har elöverskott över sommaren.

Men problemen har varit större än att inte få städa därhemma. Företag tvingas dra ned på produktionen. Flera städer söderöver varnar att det inte finns elkapacitet för nyetableringar eller utbyggnader av företag – vilket har en direkt påverkan till jobbskapande i landet. Så det som drabbar södra Sverige drabbar även oss. Malmö sjukhus har t.o.m haft problem med utbyggnad p.g.a den bristande elkapaciteten. Ett sjukhus!

Vindkraft och solenergi är positiva tillskott. Men de hjälper inte när det är mulet och vindstilla. Att Miljöpartiet och regeringen är beredd att riskera Sveriges konkurrenskraft är rent skrämmande kortsiktigt. Kärnavfallet måste hanteras under en lång tid framöver, men det gäller även om vi lägger ned reaktorerna redan idag. Varför inte vänta ett par decennier tills det verkligen finns substitut?

Kristdemokraterna vill:

 • att den kärnkraft som finns måste värnas tills bättre alternativ finns.
 • se en färdplan mot fjärde generationens kärnkraft, som använder bränslet mycket mer effektivt än nuvarande kärnkraft.
 • elmarknadens spelregler förändras, så att även pålitlighet oavsett väder spelar in i prissättningen.
 • att Sverige agerar för gemensamma regler inom EU, så att kärnkraftverk kan byggas och godkännas betydligt snabbare och billigare än i dag.
 • att målet är och ska fortsatt vara ett helt och hållet fossilfritt elsystem. Den nedsläckningspolitik som gör oss beroende av olja och kol ska stoppas.
3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Statsbidragen döljer verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionens bokslut är färdigt och visar på ett stort positivt ekonomiskt resultat för år 2020, likt resten av landets regioner. Bakgrunden är de enormt stora extra coronarelaterade statsbidrag som betalades ut under förra året. Totalt handlar det om 751 miljoner.

Idag under pågående pandemi är det dessutom mycket svårt att veta hur länet och regionens sjukvård kommer att påverkas på lång sikt menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

– Det är självklart mycket positivt att regionen fått extra statsbidrag, det är något våra partier i riksdagen varit överens om. Däremot är förvaltningens bedömning av det strukturella underskottet på runt 220-280 miljoner kronor det som riktigt bekymrar oss. Därför krävs en fortsatt stram politik som prioriterar vård framför annat. Som gör en nödvändig omställning till mer kostnadseffektiv nära vård samt minskar regionens långa vårdköer.

Vidare menar alliansens gruppledare att det inte är rimligt att få så höga statsbidrag i framtiden. De pengar som vi nu får är det som staten har lånat och som på sikt behöver betalas tillbaka. Därför är det av största vikt att på allvar göra en omställning till en ekonomi i balans. I den omställningsplan som alla partier ställt sig bakom är hittills bara nått cirka 50 procent. Det kommer inte att räcka för att nå målet om en ekonomi i balans.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Läs regionens pressmeddelande här:

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

 • 9554 tester förra veckan
 • Dessutom ca 2000 antigentester
 • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
 • Ökande av den Brittiska virusvarianten
 • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!