Primärvården. Nyckeln till nära vård👍

Av , , Bli först att kommentera 0

I Sverige är vården sjukhustung. En förhållandevis låg andel av vårdens resurser finns inom primärvården. Det innebär längre avstånd och längre väntetider för patienten och högre kostnader för samhället. Under de närmaste åren behöver en plan tas fram för hur primärvården ska byggas upp för att successivt kunna ta ansvar för en allt större andel av hälso- och sjukvården.

På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det behövs också en bättre kontinuitet. Om patienten hela tiden får träffa olika personer inom sjukvården bidrar det varken till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vårdresultat. Ytterligare ett problem är ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Kristdemokraterna vill:

– Vårdvalet ska vidareutvecklas, exempelvis ska den icke sjukhusbundna specialistvården kunna vara en del av vårdvalet och bli en integrerad del av närsjukvården.

– Hälsocentraler med utökade öppettider och även kvällsöppet ska finnas för att avlasta akutmottagningarna samt för att patienterna ska få vård nära och av rätt kompetens.

– Vårdgarantin behöver skärpas så att alla inom 24 timmar får träffa den vårdkontakt som de har behov av att träffa.

Bli först att kommentera

Navigationsrobot ökar patientsäkerheten vid ryggoperationer

Av , , 2 kommentarer 2
Som första och enda klinik i Norden genomför ryggsektionen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ryggoperationer med hjälp av en navigationsrobot.

– Det stärker vår position och ger oss möjligheter att utföra högt specialiserad vård i Sverige, säger Stig-Evert Thornberg, verksamhetschef vid Rörelseorganens centrum, Region Västerbotten.

I alla västerländska länder har antalet steloperationer av ryggraden ökat. Men komplikationer på grund av felplacerade skruvar kan leda till ett stort lidande för patienterna och mycket höga kostnader för samhället. Det är därför viktigt att komplikationen förebyggs så långt som möjligt.

Förbättrad patientsäkerhet

Redan 2007 använde ryggsektionen på Norrlands universitetssjukhus röntgenledd navigation, O-arm, i samband operationer där skruvar implanteras i ryggraden.

Detta resulterade bland annat i färre re-operationer på grund av felplacerade skruvar. Som enda sjukhus i Norden använder Norrlands universitetssjukhus sedan 2017 två uppgraderade O-arm-maskiner.

Tack vare den teknologiska utvecklingen av robotteknik inom ryggkirurgi har man kommit ännu ett steg längre för att öka patientsäkerheten.

Planera i förväg

Roboten Mazor X, som Region Västerbotten nu köpt in, används sedan tidigare i Nordamerika och på ett fåtal europeiska sjukhus. Teknologin har hög precision med nästan 100 procent korrekt placerade skruvar, vilket ger få komplikationer och nästan inget behov av re-operationer.

Den nya operationsroboten kombinerar tre teknologiska innovationer: navigation, digital planläggning av operationen och robotik. Ryggkirurgen kan därför i förväg planera operationen med antal, längd, diameter och exakt position av alla skruvar och stag.

Minskad risk för komplikationer

Under operationen hjälper roboten ryggkirurgen att följa planen och säkrar en optimal position av alla skruvar och stag som implanteras i patienten.

– Detta skapar en unik nivå av patientsäkerhet genom sin pålitlighet som är ytterst viktig vid komplexa ryggoperationer som ryggfrakturer, tumörer eller skolioser hos vuxna och barn, säger Lukas Bobinski, överläkare vid ryggsektionen.

– Arbetssättet minskar ytterligare risken för komplikationer och lidande hos patienten, belastning på vården och höga samhällskostnader, säger han.

Bättre läkning

Roboten kan även användas vid re-operationer efter tidigare ingrepp. Dessa tillhör de mest komplicerade ryggingreppen med stor risk för ytterligare komplikationer på grund av skadad anatomi och befintlig ärrvävnad.

– Med hjälp av roboten kan vi nu bättre planera operationer och får en betydligt större möjlighet till korrekt stabilisering med skruvar och stag. Det minskar operationstiden och ger en bättre läkning, säger Lukas Bobinski.

 

2 kommentarer

Påfyllnadsdos erbjuds från den 1 september

Av , , Bli först att kommentera 2

Från och med den 1 september erbjuds den första gruppen invånare i Västerbottens län ytterligare en påfyllnadsdos i höstens vaccinationer mot covid-19. Det är en viktig vaccination eftersom skyddet från den senaste vaccinationen börjar avta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin till personer som är 65 år och äldre samt personer i andra riskgrupper. Utöver den gruppen rekommenderar Folkhälsomyndigheten även att alla mellan 18 och 64 år ska erbjudas möjlighet till vaccination i höst. I Västerbottens län kommer grupperna 75 år eller äldre, personer på särskilda boenden för äldre, personer som har hemsjukvård eller hemtjänst och andra riskgrupper att erbjudas påfyllnadsdosen först. Vaccinationen börjar den 1 september men tider går att boka redan nu för dessa grupper. Därefter kommer de som är 65 år och äldre att erbjudas möjlighet att boka tid för vaccinering. En påminnelse i form av ett vykort kommer att skickas hem i brevlådan till alla som är 65 år eller äldre. Personer i riskgrupper bokar tid i samråd med behandlande specialistläkare. När dessa grupper har fått påfyllnadsosen kommer alla över 18 år ges möjlighet att boka tid.

– För att behålla ett bra skydd mot covid-19 är det viktigt att man tar de doser som man rekommenderas. Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det här ser vi framför allt på boenden för äldre, att även om fler blir sjuka så blir de inte lika allvarligt sjuka, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Även invånare som nyligen haft covid-19 rekommenderas att ta en påfyllnadsdos i höst.

Boka tid för din vaccination

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå har bra kapacitet att vaccinera under hösten. Personer med hemsjukvård och personer som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras i samarbete med kommunen.

Vaccinationstider kommer gå att boka via nätet eller genom ett telefonsamtal till en hälsocentral. Tider för drop in kan även finnas på vissa mottagningar. Observera att det inte går att ringa telefonnummer 1177 för att boka tid. Nya vaccinationstider kommer att släppas allt eftersom och invånare får boka utifrån den grupp man tillhör. Region Västerbotten meddelar när det blir dags.

– Så snart vi upplever att merparten av de äldre grupperna och övriga riskgrupper har haft möjlighet att boka sin tid så släpper vi på nästa grupp, säger Ronny Lestander.

Vi fortsätter även att erbjuda möjlighet för personer som ännu inte påbörjat sin vaccinering, eller de som ännu inte fått sina tre första vaccinsprutor, att boka tid.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Så räddar KD förlossningsvården i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svarar i VF på ledarens frågor vad KD har för lösning på förlossningsvården. ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.

Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.

I dag styrs förlossningsvården av 21 självstyrande regioner vilket är ett resursslöseri som inte klarar av att möta upp dagens vårdbehov. Staten måste säkra en jämlik vård i hela landet och med vårt förslag skulle förlossningen i Lycksele få 75 % av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift och bättre arbetsvillkor för personalen.

De avsatta medlen är strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen. Den nationella förlossningsplanen tar avstamp i:
– Statlig medfinansiering
– Barnmorsketeam
– Förstärk landets mindre förlossningsenheter
– En mamma-rehab-check till alla nyblivna mammor.
– Forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

Medan den feministiska styrande majoriteten i regionen står helt handfallen föreslår Kristdemokraterna konkreta förslag för att länets kvinnor ska få en trygg och patientsäker vård, både inom förlossningsvården och övriga kvinnovården, oavsett var du bor i länet.

Läs hela artikeln här!! https://www.folkbladet.nu/2022-08-11/kd-raddar-forlossningsvarden-i-vasterbotten

Vi anser att Skellefteå behöver bättre vård

Av , , Bli först att kommentera 4

Skriver tillsammans med allianskollegorna i regionen i Norran.

 

Vi anser att Skellefteå behöver bättre vård

Vi konstaterar att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning där patienten sätts först. Västerbotten har till stora delar en bra hälso- och sjukvård, däremot ser vi mycket som inte fungerar, som det ska, och utvecklas åt fel håll.

DEBATT 10 AUGUSTI 2022 06:30

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som att vårdpersonalen känner att de inte räcker till. Långa vårdköer. Dålig tillgänglighet och bristande resurser. Inte minst i Skellefteå där larmrapporterna från lasarettet duggat tätt i kombination med att primärvården helt har kollapsat på grund av brist på personal.

Det vill vi förändra. De områden vi ser behöver prioriteras är; en bättre personalpolitik, en säkrad förlossning, en tillgänglig primärvård, en köfri vård, samt att våra unga får vård och inte en kölapp.

Helt avgörande för att vi får vård utan köer är att det finns utbildad vårdpersonal. Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är avgörande för att kunna uppnå god vård av hög kvalité.

Vi vill prioritera att vårdpersonalen erbjuds nya och fler karriärvägar, ges en rättvis löneutveckling samt får möjligheten att själva styra sitt arbete på det sätt som blir bäst för patienten.

Pensionerad personal kan ska ses som resurs och det måste till en större flexibilitet för att både kunna jobba i vården och administrativt.

Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården. Regionen måste erbjuda en god arbetsmiljö för de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera nya medarbetare. Vi vill stärka Skellefteå lasaretts lokala styrning genom att inrätta en platschef.

Primärvården ska utvecklas till det som betecknas som närsjukvård och ha en hög tillgänglighet fysiskt och digitalt när det går för att undvika att patienter söker sig till akuten i onödan.

Vi är tydliga med att vår ambition är att varje distriktsläkare ska ha max 1 500 innevånare men målet ska vara att uppnå Socialstyrelsens rekommendation om en distriktsläkare per 1 100 innevånare.

Det bidrar till trygghet för patienten, högre kvalitet på insatser och en bättre arbetsmiljö. Fler privata aktörer bidrar till att utveckla och förbättra vården i vårt län.

Den 11 september kan du bestämma hur regionen ska styras och utvecklas kommande fyra år.

Vi fyra borgerliga partier har en gemensam vilja att ta oss an de utmaningar som finns i regionen för att vi ska få en vård i världsklass utan att behöva vänta på den.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition  

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare   

 

 

Bli först att kommentera

Lycksele BB kan stängas för gott!

Av , , Bli först att kommentera 5

I  Folkbladet för några dagar sedan kunde man läsa mer om kampen om Sollefteå BB och den pågående krisen här uppe vid Lycksele BB. Situationen är ohållbar. Tillgång till stöd och vård under graviditeten måste säkerställas, året om, oavsett var du bor.

När jag får frågan om situationen säger jag att om det här inte rätas upp finns det tyvärr en stor risk att Lycksele BB stängs för gott.

”- Jag menar på att det här är livsfarligt för hela Lycksele lasarett. För får man nu inte det här att fungera, och professionerna blir mindre och mindre, man har till exempel inte anestesipersonal eller annat, till slut har vi ingen akutsjukvård där heller. Det är det jag tycker är den stora oron för Lycksele och hela inlandet.”

Läs hela artikeln här! https://www.folkbladet.nu/2022-08-02/bb-ockupanterna-till-inlandsgrannarna-lycksele-ska-vara-beredda-att-dra-i-gang-en-demonstration

Bli först att kommentera

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

  • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

  • Karlskoga
  • Kiruna
  • Lycksele
  • Mora
  • Skellefteå
  • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.

Regionpolitiker eller fungerande sjukvård.

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi kristdemokraternas regionpolitiker vi går till val på att avskaffa oss själva. För att vi  tror att det är det bästa för svensk sjukvård.

Genom att införa ett statligt huvudmannaskap för vården slipper vi 21 olika organisationer som gör vården ineffektiv, och kan istället samordna hela Sveriges vård.

✅ 70 procent av svenska folket håller med oss, visar en undersökning från SOM-institutet.

❌ Trots det visar SR Ekot att 85 procent av regionpolitikerna inte är för ett statligt huvudmannaskap.

Och det är trögt att bli hörd i ödenna fråga på regionnivå. För få politiker i de andra partierna är villiga att offra sina jobb för både folkviljan och en effektivare vård.

Vad tycker du, regionpolitiker eller fungerande sjukvård?

Bli först att kommentera

Ytterligare stabsläge. Blir tufft i sommar!

Av , , Bli först att kommentera 2

hero image

 

Den särskilda sjukvårdsledningen i Skellefteå har beslutat att lasarettet går upp i stabsläge. Precis som stabsläget för Norrlands universitetssjukhus beror det på den ansträngda vårdplatssituationen. Alla planerade operationer ställs nu in.

Skellefteå lasarett är det andra sjukhuset i Region Västerbotten som går upp i stabsläge på grund av vårdplatssituationen. Norrlands universitetssjukhus gick upp i stabsläge under tisdagen.

Stabsläget gäller tills vidare. Intagning av patienter i Skellefteå som inte är allvarligt sjuka stoppas, men akut verksamhet fortsätter som vanligt.

– Vi är tyvärr i en situation där läget är ansträngt och vi har för få vårdplatser. Därför går vi nu upp i stabsläge för att kunna bevaka läget och sätta in de åtgärder som behövs, säger Magnus Hedström, sjukvårdsledare.

Om stabslägen
Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

 

Budgetfullmäktige i Vännäs.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har haft kommunfullmäktige idag. Började 8 i morse och avslutade just före 19.
När det är budget är det alltid mer diskussioner och jag har varit upp och yrkat bifall till Treklöverns genomtänkta budgetförslag. 

🔹️skattesänkning med 50 öre.
🔹️1 000 000 ytterligare till civilsamhället
🔹️700 000 ytterligare till att minska psykisk ohälsa.
🔹️2 500 000 personalbefrämjande åtgärder inom vårdens område.
🔹️2 000 000 riktad äldrevård.
🔹️600 000 förstärka enskilda vägar
🔹️sen självklart grundbudgeten på ca 800 miljoner.

Men inte fått svar på frågan om vårt gemensamma handslag för några år sedan att hålla oss till prislappsmodellen + 7 % gäller. Majoriteten lägger miljoner till verksamheter som redan idag klarar sin budget. Det har jag i debatten kallat som ekonomiskt ansvarigt och kallar det icke god ekonomisk hushållning som kommunallagen säger vi ska hålla oss till.
Har inga problem att politiska prioriteringar görs men att bara utöka en ram till en verksamhet som idag klarar budget är fullständigt oansvarigt.

Bli först att kommentera