Etikett: Kommunstyrelse

Vallöften uppfylls!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi kommunstyrelsen i Vännäs. Många intressanta punkter på dagordningen som årsredovisning, motioner, diverse rapporter och medborgarförslag. Det var 26 punkter på dagordningen denna gång.

Några punkter var lite extra intressant. Tänker på t ex den genomgång vi fick om möjligheten att bli vänkommun med en kommun i Ukraina. Det är via SKR så samordnas från deras utlandsavdelning. En kommun väldigt nära krigszonerna. Det har varit ett digitalt möte mellan kommunerna redan. Och man slås av hur dom resonerar. Det finns inte på deras världskarta att dom ska förlora kriget. Utan dom planerar bortom krigshorisonten då landet ska byggas upp igen. Det är nog då vi kan vara till hjälp. Kommunstyrelsen sa förstås ja till detta. Och nu ska vi jobba på ”Letter of intent” så vi mer konkret kan komma fram till vad samarbetet innebär.

En annan intressant sak vi beslutade är ett av vallöftena vi drev i valet. Så lite extra roligt att det blev bifall på den motionen. Vi hade motionerat tillsammans KD, C o L om att datumparkeringen som vi infört i Vännäs inte ska gälla under sommartid. Alltså när gatorna är sopade på våren så ska det vara OK att ställa sig utanför sin egen tomt. Detta har varit väldigt irriterande för Vännäsborna och är knappast välkomnande för besökare. Nu beslutade alltså kommunstyrelsen bifall till motionen, så när som på att man flyttade de förslagna tiderna något. Ett mycket bra beslut för att göra Vännäs mer attraktivt.

Torpet ska rivas!

Av , , 2 kommentarer 7

Idag hade vi ett intressant kommunstyrelsesammanträde. Och som vanligt i motsats till Umeå så började vi tidigare och avslutade senare än normalt.

I Umeå har man kommunstyrelsesammanträde 10 minuter och all debatt i fullmäktige. Men i Vännäs har vi debatt i alla forum. Många intressanta frågor diskuterades och beslutades på detta sammanträde.

Vi diskuterade både stora och små frågor. Skolbyggnader och var de ska ligga å ena sidan och å andra sidan en likhet hur vi behandlar våra anställda med julklappar. Jag menar inte att någon fråga är viktigare än den andra men de har olika karaktär.

Julklappar till all personal är för mig en självklarhet. Det kan inte vara så att om man är anställd av Vännäs kommun så får vissa julklappar och andra inte. Vi har en kommunallag som tydligt pekar på att man ska behandla alla lika.

När det gäller förskolan Torpet så beslutade vi att inte renovera den ca 40 år gamla byggnader. Utan vi beslutade att tills vidare sätta upp moduler för att lösa verksamheten tills vi har byggt en ny förskola som säkerligen kommer ta minst ett par år. 

En annan fråga som tilldrog sig en större diskussion var byskolorna. Verksamheten har ju fullmäktige redan beslutat flytta till Vegaskolan så det var mer byggnaderna vi diskuterade denne gång. Kommunstyrelsen beslutade att i första skedet ska byarna få möjlighet att förvärva lokalerna.

Om det inte finns intresse av byarna att ta över byggnaderna så ska de säljas på öppna marknaden och om det sedan inte finns intresse så ska byggnaderna rivas. Som jag även sa i debatten så ser jag en rivning som totat sanslös och ett misslyckande för oss att skapa intresse för byggnaderna. Och som jag tidigare skrivit så vore det väl intressant att i ett sånt läge få företagare till orterna.

Det finns tydligen intresse av byggnaderna och det borgar ju för att vi slipper riva. Centern ville att vi fortsatt ska behålla byskolorna tills vi har byggt om på Vegaskolan. Ett förslag som är ganska klokt men saknar en viktig ingrediens som gör att det faller. I förslaget finns ingen medelsanvisning alltså vart vi ska ta pengarna ifrån. Och i det ekonomiska läge vi är, där vi måste spara på flera håll finns det inte utrymme att plocka 10-11 miljoner/ år någon stans. Så därför kunde jag inte bifalla det förslaget.

Så nu får vi hoppas på intresse för våra tre skolbyggnader. Vegaskolans byggnation diskuterades och verksamheterna hade synpunkter som inkommit och dessa skulle i möjligaste mån inarbetas om det inte alldeles sticker iväg kostnadsmässigt.

Årsredovisning 2012 diskuterade vi förstås och även tilläggsbudget 2013. Långt ner på dagordningen hade vi en motion som Kristdemokraterna lagt att inför ”Nuddis”.

Ett system som finns och som många kommuner har infört som tydliggör hur och när man har sitt barn på förskolan. Funkar så att när barnet kommer på förskolan så tar man sin bricka och nuddar en maskin som då registrerar närvaron maskinellt istället för att göra det manuellt.

Sedan har man möjlighet att på ett konkret och bra sätt möjlighet att följa upp bemanningsbehovet på förskolorna utifrån närvaron. Alltså behovet av personal blir tydligt kopplat till närvaron och antal barn.

Som vanligt så ville majoriteten inte bifalla motionen. Även om det uttrycktes att det kan komma sen. Alltså med andra ord vi säger nej till motionen nu men kan mycket väl införa "Nuddis" längre fram när det blir lämpligare av olika anledningar. Så verkar majoriteten handla i vår kommun. Återkommer i detta vid annat tillfälle där jag kommer lyfta fram konkreta exempel.

Och tyvärr så följde även de borgerliga kamraterna med i ett förslag till avslag. Även om de borgerliga kamraterna tyckte att det finns positiva delar i förslaget, men när vi kom till beslut så svek modet.

Så tydligen är jag ensam i kommunstyrelsen som anser att det är viktigt att på ett tydligt o enkelt sätt få reda på hur behovet verkligen ser ut i förskoleverksamheten. Så frågan fortsätter i fullmäktige.

Dagens kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 5

Dagens kommunstyrelse var lite extra intressant. Vi resonerade en hel del inför budget 2013 och resonerade tydligt om besparingar i budgeten framöver.

Det måste vi för att hålla budget. Det finns en tendens att verksamheternas utgifter stiger men intäkterna stiger inte i samma utsträckning.

Vi hade inte mindre än 32 punkter på dagordningen och inte riktigt alla men många handlade om ekonomiska frågor. Inom planperioden på tre år kommer vi behöva göra besparingar för att på sikt få en budget i balans.

Vi hade också två motioner som behandlades under mötet som jag medverkat i. En av dessa jag skrivit tillsammans med Lars Ågren (fp). Den motionen handlar om att man ska låta äldre få bo tillsammans när man fått bistånd eller att bara en av makarna fått bistånd. Den har varit till fullmäktige en gång och blev återremitterad.

Nu har det under tiden fattats beslut på central nivå i saken och t o m en lag som reglerar exakt det som vi ville i motionen så det känns ju skönt att äntligen få bifall i en motion. Så nu kan ni som äldre och en av er behöver särskilt boende få bo tillsammans även i fortsättningen.

Den andra motionen vi beslutade om handlar om att Vännäs kommun ska gå in i ett samordningsförbund för att på ett effektivare sätt få människor i arbete. Den är skriven av Lars Ågren (fp), undertecknad (kd), Britt Strömberg (c) samt Jan Nilsson (m). Den har legat till sig på många år (skrevs 2008) men det var värt väntan för nu fick vi bifall.

Så det är absolut inte varje gång man får bifall på två motioner. Det har nog aldrig hänt tidigare, men det kanske blir en trend framöver 🙂

Dagens kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 4

Dagens kommunstyrelse är nu avslutad. Vi hade många och intressanta diskussioner.

Lite roligt hade vi också Jag har två citat som jag måste delge er. Inte för att de ska misstolkas eftersom citat lösryckt ofta får en annan betydelse än det var tänkt. Men lite roligt var det dock.  En kommunstyrelseledamot sa så här: – Och får jag inte igenom det så kan jag yrka på nåt annat…… Och ett annat citat: – Det kändes nästan som att vi inte visste vad vi skulle besluta om… 🙂 Vill bara ge en ledtråd att dessa två citat kom från ledamöter från majoritetens partier.

Vi hade både budget för 2013 och delårsbokslut att besluta om. Sedan backade vi i kommunstyrelsen på ett beslut som vi fattade i sommar. Det handlar om det beslut vi tog att förända detaljplanen för vägen mellan Vännäs o Vännäsby. Det har tillkommit information i saken och ny information som vi inte kan bortse ifrån. Dessutom för att utöva påtryckningar på Trafikverket så gav vi arbetsutskottet i uppdrag att se över den information vi nu fått och återkommer till kommunstyrelsen om vi ska föreslå fullmäktige att fatta ett annat beslut i frågan. Så frågan återkommer i ny intressant tappning.
 
Sedan hade vi två motioner från majoriteten. Det är lite underligt att majoriteten lägger motioner. Det ska man ju inte behöva göra då man har majoritetens uppdrag och möjligheter. Eller så har man som ledamot inte fått gehör via repskapet och arbetarkommun så man väljer att gå ut mer synligt den vanliga vägen.  Vi resonerade om motionernas att-satser och vi avslog några och gav bifall åt några att-satser.
 
Vi hade också upp hemsjukvårdsfrågan och det är ju en fråga som vi nu äntligen är framme med i beslutsgången. Jag har ju suttit i konstellationer på länet och jobbat med den frågan i ca 2 års tid. Så nu känns det bra att vi kunde föreslå fullmäktige fatta beslut om att överta hemsjukvården från landstingets regi. Tänk vad bra och jag hoppas att alla 15 kommuner kommer till samma ståndpunkt.
 
Vad bra för alla brukare som behöver hemsjukvård att slippa ha två huvudmän. Framöver kommer det enbart vara kommunens ansvar.