Vänsterpartiet och Socialdemokraterna slår mot knegarna

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå styrs av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Deras budget för 2014 innebär nedskärningar på hela 157 miljoner kr.

Två tredjedelar drabbar äldreomsorg, hemtjänsten och andra sociala verksamheter samt för- och grundskola, gymnasium och komvux (102 miljoner). Övriga 55 miljoner slår mot underhållet, av undervisningslokaler och andra fastigheter, mot gator, snöröjning och andra ”tekniska” verksamheter. Och mot brandkåren, vilket är särskilt olyckligt. Budgeten har av (V) beskrivits som ”vänsterpolitik”. Men V-S-budgeten betyder hårda slag både mot anställda, brukare och nödvändigt underhåll.

Nedskärningarna genomförs så här: då Umeå växer ökar antalet barn, elever, äldre, byggnader och gator. Detta kallas volymökning och kräver mer pengar om varje brukar ska få samma kvalitet av kommunens service.

Detta betyder att om antalet kronor till exempelvis äldreomsorgen ökar med tio procent, men antalet gamla ökar med 30 procent, så minskar kvaliteten i omsorgen. Detta är vad som kallas nedskärningar. Och V-S-budgeten innehåller just nedskärningar.

V och S lägger bl a ned projekt för totalt 86 miljoner: arbetslösa ungdomar får inte jobb inom kommunen, arbetsförhållanden inom äldreomsorgen blir inte bättre, ”sociala investeringar” till kommunens mest utsatta blir inte av. Dessutom: underhållet av fastigheter blir 33 miljoner mindre. Detta ska sedan läggas ovanpå att socialnämnden får mindre än volymökningarna krävt för att upprätthålla samma servicenivå. Detsamma gäller även för- och grundskola samt gymnasium.

Sammanlagt drabbas verksamheter inom förskola, skola, vård och omsorg av nedskärningar på ca 100 miljoner kr. Och de tekniska verksamheterna, inklusive brandförsvaret, drabbas av nedskärningar på ca 55 miljoner.

I framtiden kommer kulturväven på kajen och äventyrsbadet att ruinera Umeå kommun. Vår hälsning till V och S är: Att prioritera skrytprojekt före vardagsverksamhet slår mot knegarna.

Inget siffertrixande i världen dölja kan dölja detta.

Bli först att kommentera

Skrytprojekten riskerar att ruinera Umeå

Av , , 1 kommentar 15

2014 kommer att innebära ytterligare nedskärningar på kommunens basverksamheter. 150 miljoner i nedskärningar kommer att drabba både personal och brukare inom exempelvis äldre och barnomsorg, skola, snöröjning, underhåll av fastigheter och brandkåren. Där är blocken, S och V, och alliansen, slående överens.

Nedskärningarna genomförs trots att Umeå är en rik och välmående kommun. Under åren 2002-2013 har kommunen, inklusive sina bolag, gjort överskott på sammanlagt hela 2300 miljoner kronor. Det är helt unikt. Tidigare års överskott och pengar från de kommunala bolagens vinster kan användas för att stoppa nedskärningarna och satsa på skola, omsorger och tekniska verksamheter.

Men det finns ett hot mot Umeå kommun. Skrytprojekten, som de båda huvudblocken stöder, riskerar att på sikt ruinera kommunens ekonomi. Kulturhuset på kajen kostar 910 miljoner att bygga, varav kommunen står för hälften. Äventyrsbadet kommer kosta c:a 400 miljoner att bygga, med nuvarande kostnadskalkyl.

Byggkostnader är dock engångsutgifter, driftskostnader kommer att behöva betalas årligen. Kulturhuset på kajen, och ett äventyrsbad mitt i stan, skulle öka kommunens utgifter med 125 miljoner per år ! År efter år i all evinnerlighet!

Detta jämfört med att ha kvar stadsbiblioteket vid Vasaplan och dagens simhall vid Gammlia. 125 miljoner per år, år efter år, motsvarar ett nedskärningspaket, år efter år. För att bara ta ett exempel så räcker 125 miljoner till att anställa c:a 300 undersköterskor på heltid under ett år.

Skrytprojekten måste skrotas. Det är det enda sättet att ta ansvar för kommunens ekonomi på sikt.

 

 

1 kommentar

Alliansen vill gynna fastighetsspekulanter

Av , , Bli först att kommentera 6

Alliansen vill i sin budget för Umeå kommun sälja ut en tredjedel av Bostaden AB’s lägenhetsbestånd. Om så sker kan stora dolda tillgångar överföras till privata fastighetsspekulanter. Kommunen har en dold jätteförmögenhet på 11,6 miljarder, som inte redovisas i bokföringen. AB Bostaden är den verkliga guldklimpen vad gäller kommunens dolda tillgångar. Tomter och fastigheter som inköptes och byggdes på 50- och 60-talet, i stans utkanter, betraktas numera som centralt benägna. I Bostadens fall uppgår de dolda tillgångarna till hela 4,5 miljarder! Alliansen vill alltså att en tredjedel av de tillgångarna överförs från kommunens ägo och kontroll, till privata intressen.

Grattis, Christer Olsson – om Alliansen vinner valet…

Om privatiseringarna av Bostaden leder till en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter minskar möjligheten för unga att flytta hemifrån – eller studenter att få en lya när de börjar på Universitetet. Se bara vad som hänt i Stockholm där andelen hyresrätter i centrala stan minskat.

Att bygga kulturhuset på kajen kostar 910 miljoner(varav kommunen ska stå för hälften av kostnaden). Först låg prislappen på 700 miljoner, men då tog man inte med kostnader för ”hyresgästanpassningar”. ”Hyresgästanpassningar” betyder i detta fall sådant som kan anses som självklarheter i varje offentlig byggnad; innerväggar, golvbeläggning, färg på väggarna, trappor och utsmyckning. Att detta inte redovisats i den första kostnadskalkylen är inget mindre än en skandal!

Att bygga äventyrsbadet mitt i stan kostar, enligt nuvarande beräkningar, ca 400 miljoner. Om det tillkommer kostnader för ”hyresgästanpassningar” återstår att se. Vem vet? Kanske har kostnaden för en simbassäng ej tagits med i beräkningarna?

Pengar för investeringar finns uppenbarligen. Alliansen (liksom Socialdemokraterna  och Vänsterpartiet) prioriterar skrytprojekten i form av kulturhuset på kajen och äventyrsbadet, framför byggandet av bostäder. Mot bakgrund av skrytprojekten klingar Alliansens engagemang mot bostadsbristen falskt.

Bli först att kommentera

Fem promilles skillnad mellan blocken

Av , , 5 kommentarer 7

Budget 2014 21-06

Ibland känns det som om att debatterna i kommunfullmäktige är ett spel för gallerierna. Idag är en sådan dag. Spiric (V) och Holmlund (S) anklagar Alliansen för ”högerpolitik”. Ågren (M) säger att  V/S är oansvariga. Men sanningen är att hela debatten är ett skådespel.

Skillnaden mellan de två huvudblocken i Umeå kommun är nämligen minimal. Av den totala nettobudgeten på nästan 6 miljarder skiljer 27,5 miljoner mellan budgetförslaget från Vänsterpartiet/Socialdemokraternas, å ena sidan, och Alliansen, å andra sidan. Detta är knappt fem promille (!)

Fem promille av ”högerpolitik”, eller fem promille av ”oansvar”. Fem promille att gnabbas om.

De 99,5 % som de båda huvudblocken är överens om är nedskärningar inom äldreomsorg, skola, barnomsorg, handikappomsorg, brandkåren, snöröjning och underhåll av fastigheter. De är också överens om kulturhuset på kajen och bygget av ett äventyrsbad mitt i stan. Detta innebär byggkostnader på hela 910 miljoner för kulturhuset(varav kommunen ska stå för hälften av kostnaden) och, med nuvarande kostnadskalkyl 398 miljoner för äventyrsbadet. Denna kostnad kan dock öka.

Mitt parti, Arbetarpartiet, presenterar en budget som skrotar skrytprojekten och därmed kan satsa på basverksamheterna – exempelvis personaltätheten inom skolan och omsorgerna. Därmed kan man säga att Arbetarpartiet ÄR den politiska oppositionen i Umeå – mot de båda huvudblock som blir allt mer lika varandra.

 

 

 

5 kommentarer

I rymden kan ingen höra dig applådera

Av , , Bli först att kommentera 7

Varje år delas Ig Nobelpriset ut som en parodi på det riktiga Nobelpriset för, låt oss säga, ”ovanliga” bedrifter. Årets Fredspris går till den vitryske diktatorn Alexander Lukasjenko, efter att han gjort det olagligt att applådera offentligt. Lukasjenko får dock nöja sig med att dela på priset med den vitryska polisen, efter att dessa anhållit en enarmad man – misstänkt för att ha applåderat offentligt.

Kossor

Bland övriga pristagare finns en grupp brittiska forskare som kommit fram till att ju längre en ko legat på marken, desto större sannolikhet är det att den kommer att ställa sig upp. Och några amerikanska forskare som har svalt hela gnagare för att, efter att gnagaren passerat deras matsmältningssystem, se vilka ben som upplösts och vilka som fortfarande är hela…

Rymden

Samtidigt rapporteras att för första gången färdas nu något som människan tillverkat ut ur vårt solsystem. Det är rymdsonden Voyager 1 som efter 36 års färd nu ger sig ut i den ”stora kalla tomheten” som finns mellan olika solsystem. Enligt BBC kommer det att dröja ytterligare 40 000 år innan Voyager 1 når ett annat solsystem.
Undertecknad hade gärna velat se sonden bemannad, t.ex med Lukasjenko…

Bli först att kommentera

Maktelitens felinvesteringar i skrytprojekt hotar ruinera Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 14

Ingress.
Makteliten i Umeå har agerat sällsynt oansvarigt. Det är tid att makteliten ställs till ansvar. Vi ska återkomma till vilka som ingår i makteliten. Men låt oss först beskriva maktelitens ansvarslösa felinvesteringar och aggressiva reaktioner då verkligheten hinner upp denna elit.

Deras beslut har nämligen redan påbörjat en process som kommer att utarma äldreomsorg och hemtjänst, för- och grundskola. Maktelitens oansvariga beslut hotar även den nödvändiga utbyggnadstakten för, och underhållet, av de lokaler som krävs för undervisning och barnomsorg.

Två förödande felinvesteringar.

Bara två av skrytbyggen riskerar ensamma att kvadda kommunens ekonomi. Det handlar om besluten att bygga det redan uppförda Kulturhuset ”Väven” nere på kajen samt det planerade Äventyrsbadet intill ÖK. Jämför vi den ökade kostnaden för att driva kulturhuset på kajen, samt det nya Äventyrsbadet vid ÖK, med dagens anläggningar (stadsbiblioteket vid Vasaplan och Badhuset vid Gammlia) så blir fördyringen 125 miljoner kr. Per år! (Detta enligt budgethandlingarna som producerades i april men som blev offentliga i oktober). På tio års sikt blir det 1 250 miljoner kr – i onödiga utlägg. Och detta utgör en del av maktelitens felinvesteringar som hotar att ruinera kommunen. Och som bl a hotar äldreomsorg, för- och grundskola samt nödvändiga lokaler.

Hotande konsekvenser som inte kommer ut via nyhetsbevakningen

Låt oss sammanfatta V+S-förslaget till budget för år 2014 i tre punkter:

A. De förnekar att budgeten innebär nedskärningar i verksamheterna skola och omsorg – men nedskärningarna uppgår till ganska precis hundra (100) miljoner,
B. dessa nedskärningar är inte nödvändiga – beroende på att Umeå, än så länge, har en så stark ekonomi (exempelvis i en dold förmögenhet),
C. men om kommunen, under åren framöver, satsar pengar på nya skrytbyggen som Äventyrsbadet vid ÖK, istället för att satsa på att dra sig ur Kulturväven på kajen, så kommer detta att ruinera Umeå – vilket kommer att hota både omsorgen om äldre och undervisningen av de yngre.

Aggressiva reaktioner då verkligheten hinner ikapp.

Detta vill inte makteliten höra. Men den (makteliten) kan inte hjälpa att konsekvenserna av deras massiva felinvesteringar nu håller på att hinna upp den. När så sker reagerar makteliten aggressivt. Låt oss börja med att hämta två exempel från den del av makteliten vars uppgift det är att lura de umebor som ”vill vara vänster” (alltså Vänsterpartiet) att det som i verkligheten är vägen åt helvete faktiskt är vägen till, om inte himlen, så i alla fall till något bra. Låt oss ta två exempel: ett kortsiktigt/enfaldigt och ett brutalt.

Tekniska nämndens ordförande, vänsterpartisten Lasse Jacobsson (som tillhör ett av de två partier V + S som styr Umeå kommun) uttalade sig nyligen om nedskärningarna inom den tekniska sektorn. Innebörden av Jacobssons uttalande var dessa inte var så farliga eftersom barn måste gå före hårdare sektorer. Vänsterpartiets Jacobsson verkar inte känna till att förskoleundervisningen sker i lokaler. Beroende på att det redan tidigare förekommit exakt samma resonemang tvingas Umeå kommun nu rusta upp hela tio förskolor p g a fuktskador. Detta är alltså resultatet av bristande investeringar i form av underhåll – och uppenbart vill Jacobsson ha mer av den varan. Men åtgärdas inte problemen nu kommer snart barnen att vistas i ”sjuka hus”. Och detta kommer i sin tur att leda till sjukdom både bland barn och vuxen personal. Under 2014 kommer fuktskadorna från tidigare år att åtgärdas. Men det hade blivit billigare om man vidtagit förebyggande åtgärder så att dessa aldrig uppstått.

Det andra exemplet på aggressivitet utgörs av Tamara Spiric angrepp på två av Umeå kommuns kvinnliga chefer. Tamara Spiric är Vänsterpartiets kommunalråd och utgör en av ledamöterna i Umeås själva regering. Då effekterna av de beslut som makteliten fattat (i vilken Spiric själv ingår) slutligen stod klar för henne ledde detta inte till självrannsakan (vi ska återkomma till varför detta borde ha varit det naturliga). Nej, istället angrep det vänsterpartistiska kommunalrådet de båda kvinnliga ekonomerna. Inför elva vittnen påstod Spiric att dessa”manipulerat” det ekonomiska sifferunderlaget till den budget som ska antas den 28 oktober. Spirics uttalande innebar att hon anklagade de båda kvinnliga tjänstemännen för grovt tjänstefel. Och kvinnorna anmälde kommunalrådet och makthavaren Tamara Spiric (V) för kränkning och för att utgöra ett arbetsmiljöproblem. En utredning gjordes och en av Sveriges ledande experter på området uttalade sig. I utlåtandet ansågs Tamara Spiric ha kränkt de båda kvinnorna. Detta är en fullständigt unik händelse inom Umeå kommun. Detta bör ses i ljuset att Spiric, genom sitt uppträdande, fått den kvinnliga chef som anställts för att bygga upp det kvinnohistoriska museet att säga upp sig.

Varför borde just Spiric (V), ställd inför de hemska konsekvenserna av sina beslut, reagera med ödmjukhet? Varför har Spiric ett speciellt ansvar att försöka stoppa marschen mot den ekonomiska ruinen?

Jo, därför att Spiric bara någon vecka före valet 2010 lovade att dagens Stadsbibliotek skulle vara kvar vid Vasaplan. Men när Socialdemokraterna, efter valet, lockade med kommunalrådspost och platser i Umeås regering bröts snabbt löftet om Stadsbiblioteket. Och Tamara Spiric, tillsammans med resten av V, röstade både för att bygga Kulturhuset ”Väven” nere på kajen och för att tvångsförflytta Stadsbiblioteket. Spiric borde ha ångrat sin medverkan i detta katastrofala beslut. Speciellt som det innebar ett brott mot ett vallöfte. Men istället kom utfallen mot två kvinnliga chefer för att ha manipulerat siffrorna. Därmed underminerade Tamara Spiric ytterligare förtroendet för sig själv, och för sitt parti, hos de umebor som verkligen följer med i turerna. Uppenbarligen räknar Spiric med att det inte är så många som gör det.

Upprättelse för de båda kvinnliga cheferna

Kom ihåg att det förslag från tjänstemännen som gjorde Spiric mest upprörd i våras var att använda s.k. ”projektpengar” för att täcka underskotten i nämndernas ordinarie budgetar. Nu är det just detta förslag som är det stora numret i budgeten för 2014 för S och V. Det som i våras, enligt Spiric, var ”högerpolitik” och ”manipulation” hålls nu fram av samma Spiric som ett genialt sätt att ”undvika nedskärningar”. (Trots detta är nedskärningarna inom skola och omsorger ca 100 miljoner kr)

Otack är världens lön. För dessa båda kvinnor. Och Spiric – hon ångar på som en rysk stridsvagn modell T 34. För så gör makteliten. Och Spiric är inte ensam.

Avrundning och frestelser…

Men är det bara Vänsterpartiet som reagerar aggressivt? Nej – se bara på Holmlunds senaste blogg-påhopp på Föreningen Byggnadskultur.

Och är den moderatledda borgerliga alliansen bättre än V+S-budgeten? Nej – se bara hur de velat sälja stora av Bostadens fastighetsbestånd.

Men de andra delarna av maktelitens speciella ansvar, och reaktioner, får bli ämnet för kommande bloggar. Liksom en genomgång av alliansens budget.

Vi syns.

Skrivet en ångestens kväll, söndag den 20 oktober.

Industrin grunden för välfärden

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag fick en kommentar på bloggen från signaturen Christian. Jag svarar honom med detta inlägg.

Christian säger att ett alternativ är att lägga ned industrin och istället satsa på kunskapssektorn. Men låter man industrin försvinna kommer också välfärden att försvinna. Att man har tillverkningsindustri i ett land utgör också grunden för vetenskapliga framsteg. Detta både finansiellt (industrianknytna stiftelser står för stora anslag varje år) men också via den tillämpade forskningen. En annan koppling är att industriföretag är stora kunder för mjukvaru- och hårdvaruindustrin. Exempelvis Volvo har enorma mängder datakraft i sin produktion och i sina färdiga produkter.

Övergången från industrisamhället till kunskapssamhället är alltså inte möjlig. Vetenskapen bygger, i grunden, på industri och tillverkning. Se bara på Kina: med en enorm industriproduktion som grund håller man nu på att bygga upp en stor forskningssektor. Allt fler av världens veteskapliga artiklar kommer från Kina.

Min uppfattning är att kapitalströmmarna måste regleras. Jobbarna i Sverige har genererat gigantiska vinster inom industrin under de senaste decennierna. Stora delar av dessa vinster exporteras istället för att investeras – vilket gör att svensk industri halkar efter när det gäller konkurrenskraft. Jag anser att knegarna och deras fackföreningar måste ges makten att styra var vinsterna ska investeras – och vad de ska investeras i. På så sätt skulle pengar kunna användas till industri-, vetenskaps- och klimatsatsningar istället för att försvinna utomlands.

Om dessa pengar stannade kvar i landet skulle en rejäl och långsiktig satsning på grön industri, och gröna industrijobb kunna göras. Exempelvis när det gäller andra generationens biobränslen, där skogsråvara kan omvandlas till syntetisk (och miljövänligare) diesel, finns stora möjligheter.

Den borgerliga alliansregeringen är helt ointresserade av industrikrisen. Faktum är att de gör allt för att bortdefiniera problemet med avindustrialiseringen. ”They are basically gone” sa Fredrik Reinfeldt om de svenska industriarbetarna. Och hans näringsminister Maud Olofsson lyfte inte ett finger när SAAB Automobile konkursade.

OM arbetarrörelsen tog tag i dessa frågor fanns chansen att återta initiativet i samhällsdebatten från borgerligheten (Alliansen, Timbro, proffstyckare i TV-sofforna, osv). Tyvärr präglas Löfvens socialdemokrater, än så länge, av en rädsla över att utmana någon borgerlig värdering, skattesänkning, privatisering osv över huvud taget. Men ska jobben och välfärden räddas – och valsegern 2014 säkras – krävs ett socialistiskt program för de svenska industrijobben.

Bli först att kommentera

Ekonomisk dårskap

Av , , 2 kommentarer 4

Hela 53 miljoner ska sparas inom kommunens tekniska verksamheter. Detta innebär bl a att underhållet av vägar, cykelvägar och byggnader skjuts upp. På sikt är detta ekonomisk dårskap. Man kan jämföra med en vanlig villa med träfasad. Om man väntar för länge med att måla om kan fukten äta sig in i träplankorna och dessa måste bytas. Väntar man ytterligare några år kommer fukten in i isoleringen, vilket kan skapa mögelproblem och gigantiska kostnader. Samma princip, att uppskjuten renovering kan skapa stora extrakostnader, gäller också för vägar och för offentliga byggnader. Kommunen borde därför satsa på att sköta om sitt existerande bestånd av vägar och fastigheter – istället för dessa ständiga skrytprojekt.

2 kommentarer

Vi tar inte skit

Av , , Bli först att kommentera 2

Konsekvenserna av beslutet att flytta monteringen från Volvo Umeverken (om det förverkligas) kan knappast överskattas. Den direkta konsekvensen blir att 500 industrijobb försvinner från orten. Detta motsvarar samtliga jobb på Umeås näst största industriföretag Ålö Maskiner. Men om man räknar med kringeffekter hos underleverantörer, privat och offentlig service kan jobbförlusterna bli ännu större. Varje jobb på Volvo motsvarar nämligen 2-4 jobb i resten av samhället. Jobben på monteringen är speciellt viktiga eftersom lokala underleverantörer producerar en del av de delar som monteras in i hytterna. Om montering flyttar är det troligt att leverantörerna tvingas slå igen eller minska sin produktion. Detta kommer i sin tur att drabba skatteunderlaget för vård, skola och omsorg.

En förlust av monteringen får också negativa konsekvenser på sikt. En flytt skulle innebära att den totala industriella traditionen och dess ”know-how” försvagas i Umeå. Detta i ett läge när Umeå och Västerbotten istället behöver en starkare industriell sektor inför framtiden. Nya industrigrenar kan nämligen inte växa fram ur intet. Kunnig arbetskraft på arbetar- och tjänstemannasidan, ett nätverk av underleverantörer, konkurrenter och samarbetspartners är alla mycket viktiga om nya industrijobb ska kunna skapas. Detta är tydligt exempelvis när det gäller framväxten av gröna industrijobb inom bränslesektorn som hittills skett i Piteå och Örnsköldsvik – städer med stor erfarenhet inom pappersindustrin.

Den allmänna trenden inom fordonsindustrin är att tillverkning och montering ska ske så nära de stora marknaderna som möjligt. Detta utgör ett allmänt hot mot fabriker i norra Sverige. Ett hot som förstärks på grund av halveringen av transportstödet som den borgerliga regeringen genomfört. Och av den kortsiktighet som präglar den kapitalistiska ekonomin.

En flytt av monteringen utgör kanske inte ett omedelbart hot mot hela fabriken. Men i Umeåregionen behövs en förstärkning av den industriella basen – inte en försvagning. Och en flytt av monteringen innebär en försvagning.

Som jag skrev i mitt förra inlägg: Än så länge är Volvo beroende av att fabriken i Umeå producerar och monterar sina hytter. Därför finns ännu tid att skicka en kraftfull signal till Volvoledningen. Aktioner från jobbarna på Volvo kommer att stöttas av hela Umeå. Alla krafter måste samlas för att försvara jobben på Volvo. Återigen är det dags för umeborna att samlas och visa att vi inte tar skit från någon.

Bli först att kommentera

Ofattbar girighet

Av , , 10 kommentarer 16

Flytten av jobben från Umeå är resultatet av en nästan ofattbar girighet från Volvos aktieägare. Under åren 2007-2012 hade Volvo Group en sammanlagt vinst på nästan 51 miljarder kronor. De anställda på Umeverken har bidragit till dessa vinster under åratal med hårt slit, värkande ryggar och axlar. Nu belönas jobbarna genom att koncernledningen flyttar monteringsjobben från Umeå – bara för att öka vinsten ännu mer.

Det Volvos ledning, för att tillfredsställa aktieägarna, eventuellt skulle kunna tjäna på detta är kaffepengar om man jämför med de enorma aktieutdelningarna. Av vinsterna på 50,9 miljarder har nämligen hela 46,7 miljarder delats ut till ägarna.

Volvojobben måste stanna i Umeå – av minst tre skäl: för de Volvoanställa arbetarna och tjänstemännen, för Umeå som stad och som en grund för nya framtida industrilokaliseringar i norra Sverige. Jobben på monteringen är viktigare än ytterligare ett år med rekordutdelningar till Volvos aktieägare.

Jag hoppas att sista ordet inte är sagt ännu. Volvo är fortfarande beroende av att produktionen på Umeverken löper på en hög och felfri nivå. En bestämd arbetsplatsprotest skulle definitivt fortfarande kunna skicka en signal ända till koncernledningen.

 

 

10 kommentarer
Etiketter: , , ,