SD hjälper fram en kandidat som inte betalat sina skadestånd efter att ha dömts för bl a misshandel. Läs domsluten och hjälp oss stoppa denne SD:are från att kunna fatta beslut om omhändertagande.

Av , , 10 kommentarer 53

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

1. Willy Pettersson har de senaste veckorna högljutt berättat att han ska in i nämnden för Individ- och familjeomsorg. Detta trots:
A. att Petterssons verksamhet som svarttaxichaufför fick Sverigedemokraterna att plocka bort honom från den femteplats som han ursprungligen hade på SD:s kommunlista,
B. att Pettersson förklarat att han skulle hoppa av SD:s kommunlista, och tillstod att han saknade den mognad som krävdes för att han skulle klara av att vara en offentlig person i en mellanstor stad där det händer så pass mycket som det gör i Umeå.

2. Men lik förbannat, efter att ha blivit bortplockad av SD och själv förklarat att han inte var mogen, gapar nu alltså åter Willy Pettersson om att han ska sitta i politiskt nämnd (eller styrelse) som är mycket känsligare än själva kommunfullmäktige. Han syftar alltså på Individ- och familjenämnden!

3. Pettersson har därmed erkänt att varken han eller SD hade för avsikt att leva upp till det löfte han gav tidigare i vår. Det är uppenbart att Pettersson, i samverkan med sitt parti SD, hela tiden hade tänkt lura umeborna.

4. Låt oss därför titta på Willy Pettersson och de brott som han har begått. Och låt oss börja med de brott för vilka han ådömts skadestånd, skadestånd som han ännu inte har betalat av, skadestånd för vilka Willy Pettersson ännu inte har gjort rätt för sig.

Här nedan kan du läsa utdrag från Brottsoffermyndigheten där denna redogör för två av Willy Petterssons obetalda skadestånd. Av Willy Petterssons obetalda skuld på totalt 19 937 kr så uppgår dessa två skadestånd till 14 642 kr. Det utgör cirka 60 procent av Willy Petterssons obetalda skulder.

5. Ännu längre ned på sidan, under utdragen från Brottsoffermyndigheten, finns en länk till det domslut som gav upphov till de två skadestånden. Detta domslut innehåller vittnesmål rörande Willy Petterssons brott. Det är ingen vidare trevlig läsning. Jag vill varna: den som tar del av dessa offentliga handlingar riskerar att få vara med om en verklighet som är verklig otäck.

Men först som sist handlar detta inte om Willy Petterson – det handlar om det falska agerandet från SD – det parti som uppenbarligen hade tänkt lura på umeborna ännu en politisk skurk.

Här nedan kommer nu utdragen från Brottsoffermyndigheten.

–         –         –        –        –         –

Utdrag-från-Brottsoffermyndigheten-1Utdrag-från-Brottsoffermyndigheten-2

 

Här följer ännu en offentlig handling.
Den handlar om de brott som Willy Pettersson har begått för att ha blivit skadeståndsskyldig.

 

Klicka här för att läsa domen som dömde Willy Pettersson att betala de två skadestånd, ovan, som han fortfarande inte betalat av. Håll i dig, käre läsare, för det är ingen trevlig läsning. Men minns: det är främst SD är skyldigt. Det är detta parti som skapar möjligheten för Willy Pettersson att sitta och döma i fall som gäller omhändertaganden – något som Pettersson borde vara diskvalificerad för. Inte för att det är olagligt utan därför att Willy Pettersson är så UPPENBARLIGEN OLÄMPLIG.

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att uppnå 10 % så att vi kan tvinga de politiska makthavarna att lyssna.

10 kommentarer

SD är ett parti som hjälper svarttaxi-förare, som fortfarande inte har betalt utdömda skadestånd för misshandel, att syssla med myndighetsutövning !!

Av , , 4 kommentarer 52

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Då Willy Pettersson, som stod på femte plats på Sverigedemokraternas kommunlista, diskuterade sin svarttaxiverksamhet helt öppet på Facebook fanns det en rad människor som uppmärksammade detta. Ett antal av dessa kontaktade mig. Jag blev ombedd att publicera de inlägg som denne SD-kandidat skrivit på Facebook kring svarttaxiverksamheten. Och det gjorde jag den 24 april.

Resultatet blev att både SD och Willy Pettersson uttalade sig. Sverigedemokraterna klargjorde att Pettersson inte skulle stå kvar på kommunvalsedeln. Willy Pettersson sa att han inte var mogen för ett sådant uppdrag. Därmed trodde jag och de flesta andra att saken var utagerad. Men efter en två veckor slog det mig att Willy Pettersson inte behöver sitta i Umeå kommunfullmäktige för att ta plats i mycket mer känsliga sammanhang. Jag tänker närmast på Individ- och Familjenämnden, Äldrenämnden, som nämndeman i Tings- respektive Hovrätt. Jag skrev därför två mail till SD:s lokala organisation och frågade om de kunde lova att Willy Pettersson inte skulle dyka upp igen som gubben i lådan – i något annat sammanhang. SD som parti hade ju satt sin heder i pant på att Pettersson inte skulle stå med på någon valsedel. Pettersson själv hade sagt att han inte var mogen för detta. Jag fick inga svar.

Olika familjeangelägenheter gjorde att jag inte kunde följa upp de uteblivna svaren. Sedan blev jag åter kontaktad. En person hade hört Willy Pettersson, högljutt och kaxigt, förklara att han skulle ta plats i Individ- och Familjenämnden (IFN). Det är mycket mer känsligt att sitta i IFN än i kommunfullmäktige eftersom IFN inte bara är en vanlig politisk nämnd utan även en myndighet som sysslar med omhändertaganden. Den som inte är mogen att sitta i kommunfullmäktige är oändligt mycket mindre mogen att sitta i en myndighet som beslutar om omhändertaganden – eller inte omhändertaganden – exempelvis när det gäller barn till missbrukare.

Samtidigt blev jag uppmärksammad på att det finns mycket som tyder på att Willy Pettersson, likförbannat, fortsätter sin svarttaxiverksamhet! Låt mig redovisa vad som tyder på detta.

svarttaxi-augusti

Det finns naturligtvis naiva människor som inte kan läsa innantill. Sedan finns det människor som kan läsa innantill. Och till er som kan läsa innantill vill jag säga samma sak som den som uppmärksammade mig på detta sa: detta är en tidtabell över svarttaxiverksamhet! Den som inte tror mig ber jag ödmjukast ta del av det större antal Facebook-inlägg som jag publicerade den 24 april. Det var dessa som fick SD att lyfta bort Willy Pettersson från sin kommunvalsedel och som fick Pettersson att erkänna att han inte var mogen för ett sådant uppdrag.

Det ni läser har alltså redan tolkats, både av SD och Willy Pettersson, som ett tecken på att Pettersson inte ska ha något med kommunpolitik att göra. Jag återkommer med mer om ett par dagar – men till dess, läs vad som gjorde att Willy Pettersson lyftes bort från SD:s valsedel och fick honom själv att uttala att han inte är mogen att sitta i kommunfullmäktige. Se utdrag ur blogginlägget den 24 april nedan.

– – – – – – –

2. SD verkar istället helt och hållet ha tappat kontrollen över vilka de nominerar. Och detta är skälet till denna blogg.Om SD skulle få lika många röster i kommunalvalet i Umeå som i övriga Sverige innebär detta att den person som står på femte plats garanterat kommer in i Umeås motsvarighet till riksdag – Umeå kommunfullmäktige. Antingen som ordinarie ledamot – eller som ersättare.

Trots sina mindre goda, eller för att tala klarspråk, mycket dåliga erfarenheter har de valt att på plats nummer fem på sin valsedel till Umeå kommunfullmäktige placera en person som arbetar hårt för att ta sig in i svart-taxibranschen. Och som verkar vara stolt över sin kamp för att bryta mot lagen. Detta är inte den sorts person som borde väljas in i Umeå kommunfullmäktige.

Tvärtom. Vem vill att denne sitter i exempelvis ”Individ- och familjenämnden”? Denna nämnd omvandlas regelbundet till en myndighet med uppgift att, efter föredragning av socialsekreterare, fatta beslut om ifall barn ska omhändertas av samhället – eller inte – eftersom föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare har ifrågasättas på grund av missbruk. Den person som gett upphov till denna blogg är inte en individ som är lämpad att sitta i Umeå kommunfullmäktige – Umeås riksdag – och fatta beslut om  kommunens framtid.

3. Låt oss redovisa hur denne person tänker och agerar.
Personen heter Willy Pettersson och står på plats fem på SD:s valsedel till Umeå kommunfullmäktige. Den 5 april la Willy Pettersson ut följande inlägg på Facebook:

Willy-Taxi-1

Willy Pettersson erbjuder alltså här, helt öppet, svarttaxi åt alla som följer honom på Facebook. Då inlägget är offentligt kan dessutom vem som helst med ett facebook-konto besöka Willys sida och ta del av denna annons. För att framställa sin svarttaxiverksamhet i bättre dager kopplar han det hela till att han behöver inkomster till bilrep. Av andra inlägg på Petterssons facebook framgår att bilen som måste repareras används för välgörenhetsuppdrag i Litauen. Bland annat.

Petterssons svarttaxiannons väckte naturligtvis viss uppmärksamhet i kommentarsfältet. En person gick rakt på sak och frågade Willy Pettersson om det inte är svarttaxi som Pettersson erbjuder. Willy Pettersson försökte då få det hela till att handla om ett ”rimligt alternativ” till människor som ”inte har råd att deltaga i att försörja halva Sveriges befolkning”. Se nedan:

Willy-Taxi-2

Vad vår SD-kandidat här säger är att han erbjuder sin svarttaxi till människor som inte vill betala skatt eller moms! Det är just detta som fyller oss med betänksamhet inför att Pettersson ska ta plats i fullmäktige och eventuellt någon nämnd där känsliga frågor behandlas.

Samma argument, att ”Petterssons Svarttaxi” handlar om välgörenhet för fattiga, återkommer i nästa annons – den 20 april.

Willy-Taxi-3

Pettersson återupprepar alltså sitt erbjudande om svarttaxi. Det verkliga guldet finner vi återigen i kommentarerna. Det dröjer givetvis inte länge förrän någon, återigen, går rakt på sak och kallar Willy Petterssons verksamhet vid dess rätta namn. Och här kommer argumentet om att Pettersson ”ömmar för” fattiga människor.

Willy-Taxi-4

SD-kandidaten Willy Pettersson understryker här att hans uppfattning är att han har rätt att bryta mot lagen och köra svarttaxi – så länge hans kunder är ”fattiga människor” som ”inte har råd att deltaga i att försörja halva Sveriges befolkning”.

En person i kommentarsfältet påpekar att den som gör en god gärning men kräver ersättning för det inte sysslar med välgörenhet, utan bedriver affärsverksamhet. Willy Pettersson blir då aggressiv och ultimativ. Får han inte fortsätta med svarttaxiverksamheten måste de minsann lägga ned välgörenhetsprojektet i Litauen! Som om det enda sättet att finansiera reparationen av Litauen-projektets bil skulle bestå av att köra svarttaxi.

Willy-Taxi-7

Man tar sig för pannan… Välgörenhetsorganisationer har stått med bössor på stan (och numera även på internet) och samlat in pengar på hederligt vis i ett århundrade!

 

Nu kanske du, käre läsare, undrar om det inte är så att Willy Pettersson har tillstånd för sin taxiverksamhet. Låt oss därför klarlägga denna fråga. Ordentligt.

I Sverige gäller följande: Alla som mot betalning kör privatpersoner i bil eller minibuss är taxiförare. De som arrangerar eller sköter detta är taxiföretag. Utan särskilda tillstånd för både föraren och företaget är taxiverksamheten inte godkänd och därmed olaglig. Alltså, om Willy Petterssons verksamhet ska klassas som laglig behöver han följande:

1. En taxiförarlegitimation utfärdad av Transportstyrelsen.
2. Ett taxitrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen.
3. Den som kör personer mot betalning i sin privata bil ska dessutom, enligt Skatteverket, ta upp inkomsterna som lön i sin inkomstdeklaration. Handlar det om fler än enstaka körningar ska man även deklarera och betala moms.

Vid en snabb koll med Transportstyrelsen har jag kunnat konstatera att Willy Pettersson varken har taxiförarlegitimation eller ett taxitrafiktillstånd. Redan i detta läge får vi det alltså bekräftat att Petterssons taxiverksamhet är olaglig. Dvs vad som har påpekats i en rad kommentarer på Petterssons facebook: Petterson bedriver svarttaxi.

Att verksamheten troligen är olaglig är något som Pettersson blivit tydligt informerad om av flera personer på sin facebook. Han har även fått tips på hur han eventuellt ska kunna kringgå lagen! Något som Pettersson uppenbarligen redan funderat en smula på då han svarar att han bara tar betalt för ”omkostnaderna”. ”Sen brukar folk bidra till min verksamhet”, säger han.

Willy-Taxi-8

Det hör inte till vanligheterna att en person som kandiderar till kommunfullmäktige bedriver olaglig svarttaxiverksamhet. Men att denna person dessutom helt öppet både annonserar ut sin svarttaxiverksamhet och beskriver hur han försöker kringgå lagstiftningen torde vara relativt ovanligt. Like, one in a million!

 

4. Låt oss nu lämna Willy Pettersson och hans taxiverksamhet för en stund och fästa uppmärksamheten på det parti som placerat honom på plats fem på sin valsedel till Umeå kommunfullmäktige: Sverigedemokraterna.

Med tanke på detta partis erfarenheter när det gäller arbetet i Umeå kommunfullmäktige efter valet 2014 hade vi kunnat förvänta oss att SD åtminstone skulle ha kollat upp de personer som står på valbar plats. Partiet har fått hintar om att Pettersson kanske inte är den mest lämplige att sätta upp på en valsedel. Men SD verkar ha lika svårt att lyssna till argument som Pettersson själv.

Jag kan bara hoppas att detta avslöjande påverkar valutgången den 9 september. Till SD:s nackdel.

Till sist: Kanske du, käre läsare, tänker att Willy Pettersson lagt av med svarttaxiverksamheten? Svaret är nej. Följande annons lades ut på Petterssons facebook – igår – med prislista och allt:

Willy-Taxi-6

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att uppnå 10 % så att vi kan tvinga de politiska makthavarna att lyssna.

4 kommentarer

Arbetarpartiet fick tre gånger så många röster i valet 2014 som VK-mätningen då visade. Dagens mätning ger oss dubbelt så många väljare som motsvarande mätning förra valet. Fem procent är ett realistiskt mål 2018.

Av , , Bli först att kommentera 62

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Detta är åttonde gången som vi kommer att ta oss in i Umeå kommunfullmäktige.
Första gången var 1991. Det var 27 år sedan.

Varje gång som Västerbottens-Kuriren har gjort en opinionsmätning har det sett ut som om Arbetarpartiet inte ska ta sig in i kommunfullmäktige. Men då rösterna har räknats samman på valnatten har det alltid gått bra – sju gånger i rad. Det kommer att gå bra även denna (den åttonde) gången. Låt mig förklara varför:


Det finns hela fem faktorer som jag vill uppmärksamma er på kära läsare och sympatisörer
a) VK:s opinionsmätning strax före valet 2014 gav oss endast en (1) procent. När rösterna väl räknades fick vi nästan tre gånger så många väljare som VK-mätning hade gett oss. Detta visar hur osäkra siffrorna är för ett relativt litet parti. Vi har i val efter val fått för låga siffror i mätningarna,
b) ett skäl till siffrornas bristande tillförlitlighet är det stora bortfallet. Deltagarfrekvensen i mätningen var endast 35 procent vilket innebär ett frågetecken när det gäller mätningens tillförlitlighet överlag – detta oavsett vad Novus själva säger,
c) Mätningen är dessutom bara en ögonblicksbild – väljarkåren är fortfarande rörlig och möjlig att påverka.
d) Till detta ska läggas att allt fler bestämmer sig i sista stund för hur de ska rösta. Hela 13,1 procent var osäkra då mätningen genomfördes,
e) Även om vi skulle låtsas tro på opinionsmätningen visar också denna att felmarginalen är så stor att Arbetarpartiet redan idag kan vara i hamn (se dagens VK, sid 8, längst ned i högra hörnet).


Arbetarpartiet – sju unika prestationer från 1991 och framåt
Vi är det enda parti som har tagit oss in i Umeå kommunfullmäktige, efter andra världskrigets slut, utan att ha haft ett riksdagsparti eller ett EU-parti i ryggen. Det innebär att vi är unika i Umeå kommunfullmäktiges historia.

Även statsvetaren Anders Lidström säger att felmarginalen är sådan att Arbetarpartiet kan klara den nya – av våra politiska motståndare (S, M, C och V) skapade spärren på tre procent. Se sidan 8, längst ned i högra hörnet. Inom partiet siktar vi på uppåt fem procent av väljarkåren i Umeå kommun. Jag ska förklara varför.

 

Egna opinionsmätningar
Medlemmarna i ett parti som Arbetarpartiet, som ständigt är ute och knackar dörr på kvällarna och genomför valbyråer på dagarna, får en unik fingertoppskänsla för väljaropinionen. Vi genomför faktiskt våra egna opinionsundersökningar. Vi räknar vad vi kallar för ”R-100” i alla våra samtal med umeborna. ”R-100” innebär att alla de umebor som vi talar med som lovar att ”Rösta på oss med 100 procentigt säkerhet” gör vi ett streck för. Samtidigt säljer vi även våra Valmanifest. Andra partier ger bort sina. Tillsammans ger alla dessa samtal, kring vår politik och kring våra Valmanifest, oss en bild som alltid motsvarar vårt verkliga valresultat bättre än de opinionsmätningar som VK brukar publicera.

 

Statsvetaren understryker det vi själva upplever
Detta betyder inte att vi, på något sätt, förkastar VK:s mätningar i allmänhet. Men det är svårt att hitta mitt i prick när det gäller ett mindre parti, utan ett riksdagsparti i ryggen, som oss i Arbetarpartiet. Och jag upprepar det som statsvetaren Anders Lidström sa, då han kommenterar opinionsmätningen i dagens VK, att för Arbetarpartiet är felmarginalen sådan att vi kan klara oss över den nya spärren på tre procent.

Mer värme och bredare intresse än någonsin
Och det är precis vad som kommer att hända. Vi har nämligen aldrig mötts av en sådan värme och ett så brett intresse tidigare som vi känner idag.Det är detta som gör oss övertygade om att det kommer att gå bra.

* Vår väljarbas har alltid utgjorts av offentliganställda kvinnor. Denna grupps intressen har vi fortsatt att slå vakt om under de fyra år som gått sedan det förra valet 2014. Vi har fortsatt att understryka att vi prioriterar vardagsverksamheter som skola och omsorger samt underhåll av gatunät och fastigheter – och att vi förkastar skrytprojekt som Kulturhuset Väven och nya påhitt som exklusiva och onödigt dyra färjor mellan Umeå-Vasa.  .

* Vi underströk vårt stöd för de offentligt anställda ytterligare då vi kämpade, sida vid sida, med de anställda kommunalarna, för en bättre heltidsmodell än den som ursprungligen var tänkt att tvingas på de anställda.

* Vi underströk, med stor tyngd, de väldiga demokratiska bristerna då AB Bostaden sålde ut 1601 lägenheter förra våren.

* Vi har ställt oss på ekonomidirektören Susanne Aidanpääs sida då hon stängdes av tillsammans med budgetchefen Lennart Malm i början av april i år. Vi tror att vi nått nya väljare genom att slå vakt om demokratin i alla dessa fall .

* Till detta ska läggas att vi, genom vårt program för gröna industrijobb, har nått arbetarna på Umeås industrier på ett bättre sätt än tidigare.

Så jag vill upprepa: vi har aldrig mötts av en sådan värme, och ett så brett intresse, i någon tidigare valrörelse.

Det är detta – tillsammans med det rekordstora antalet R-100 samt statsvetaren Anders Lidströms ord om hur felmarginalen öppnar för oss att kunna ta oss över tre-procentsspärren (sid 8, längst ned, högra hörnet)  – som gör att jag känner mig övertygad om att vi kommer att göra ett bra val och blir kvar i Umeå kommunfullmäktige.

 

Vår målsättning är fem procent – inte tre
Samtidigt vill jag påminna Arbetarpartiets alla väljare och sympatisörer om att vår målsättning ligger högre än att bara klara gränsen på tre procent. Därför måste vi nu samla oss och genomföra en ordentlig valspurt under de tolv dagar som återstår. Vårt sikte ligger på fem procent – inte endast på att klara gränsen på tre procent.

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att uppnå 10 % så att vi kan tvinga de politiska makthavarna att lyssna. 

 

Bli först att kommentera

SD hjälper en person som sysslar med svarttaxi, och som vägrar att göra rätt för sig genom att betala skadestånd han dömts till p g a misshandel av andra människor, att ta plats i den känsligaste nämnden i Umeå kommun.

Av , , 18 kommentarer 61

 Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

1. Tidigare under våren avslöjade jag att Willy Pettersson, då nummer 5 på SD:s valsedel till Umeå kommunfullmäktige, öppet diskuterade sin svarttaxiverksamhet på nätet.

Detta föranledde att SD plockade bort Willy Pettersson från sin valsedel. Från partiet SD:s håll framhöll man att detta inte var OK. Willy Pettersson uttalade att han inte var mogen att åta sig denna typ av politiska uppdrag.

Men detta har visat sig vara en dubbel bluff. En bluff både från SD och från Willy Petterssons sida.

Varken SD-partiet eller svarttaxiåkaren Willy Pettersson har haft någon tanke på att plocka bort Pettersson från de politiska förtroendeuppdragen! Efter att ha plockat bort Willy Pettersson från fullmäktigelistan – vilket får de flesta att tro att Pettersson även försvinner bort från de mer känsliga uppdragen som nämndeman i Tingsrätt eller Hovrätt eller i Individ- eller familjenämnden – visar sig nu verkligheten vara en helt annan.

 

2. Ta Individ- och familjenämnden: denna nämnd är inte bara en vanlig nämnd som exempelvis Kulturnämnden. Individ- och familjenämnden omvandlar sig då och då till en ”myndighet” där offentlighetsprincipen inte gäller. Denna nämnd tar även, i sin egenskap av MYNDIGHET, ställning till omhändertaganden av exempelvis unga missbrukare samt av äldre. Det är långt mycket känsligare personfrågor än vad som hanteras i Umeå kommunfullmäktige.

En person som sysslar med svarttaxiverksamhet, och som ännu inte har gjort rätt för sig när det gäller att betala de skadestånd på uppåt 20 000 som Willy Pettersson ska betala för bland annat misshandel av olika människor, är helt riktigt inte rätt person att sitta i Umeå kommunfullmäktige. Detta påstod sig både SD och Willy Pettersson själv anse. Därför ströks Willy Pettersson från SD:s valsedel till Umeå kommunfullmäktige. Med Willy Petterssons goda minne. Han var ju, enligt egen utsago, inte mogen nog att sitta i ett organ som Umeå kommunfullmäktige. Men detta var alltså endast en stor fint!

De försökte finta mig. De försökte finta alla umebor som inte anser att personer som sysslar med svarttaxiverksamhet ska sitta i Umeå kommunfullmäktige. Än mindre om en sådan person vägrar betala de skadestånd som han dömts till att betala efter att ha blivit fälld i rätten för flera fall av misshandel.

 

3. Det är sju resor värre att Sverigedemokraterna – ett parti som talar om lag och ordning – öppnar dörren för en person som sysslar med svarttaxi, och som inte betalar tillbaka de skadestånd han är dömd till att betala för misshandel av andra människor, att ta plats i Individ- och familjenämnden.
Från denna position kan Willy Pettersson sitta och delta i känsliga beslut som omhändertagande av barn och vuxna – eller icke-omhändertagande. Detta vore ytterst olämpligt. Ännu sjukare vore det att en person som fortsätter att syssla med svarttaxiverksamhet, och inte återbetalar det han är skyldig samhället för misshandel av andra människor, kan ta plats i exempelvis Tings- och Hovrätt som nämndeman!

SD i Umeå förtjänar inget förtroende!
Partiet hjälper Willy Pettersson att mygla. SD i Umeå hjälpte Pettersson att backa från att sitta i Umeå kommunfullmäktige med motiveringen att han inte är mogen för detta. Sedan har samma SD tänkt hjälpa fram Willy Pettersson till den mycket känsligare positionen som ledamot i Individ- och familjenämnden – efter valet.

Det är inte endast Willy Pettersson som inte är mogen för Umeå kommunfullmäktige. Att SD i Umeå aktivt medverkar till Willy Petterssons mygel visar att partiet inte är moget för kommunfullmäktige.

Motivering: Sverigedemokraterna i Umeå hjälper en person som sysslar med svarttaxiverksamhet, och som inte betalar skadestånd som han är dömd för på grund av misshandel av andra människor, att sitta i Individ- och familjenämnden (en av de känsligaste nämnder som över huvudsakligen finns i Umeå kommun). 

 

4. SD talar om ”lag och ordning” men själva agerar detta parti uppenbarligen fullständigt laglöst – då det hjälper Willy Pettersson in i exempelvis Individ- och familjenämnden.

Jag ska berätta vem Willy Pettersson är genom att publicera utdrag från offentligt material.

Jag ska berätta vilka SD i Umeå är genom att visa att detta parti – med lögnens hjälp – hjälper en person som Willy Pettersson in i politiska styrelser som Individ- och familjenämnden.

SD:s uppbackning av Willy Pettersson visar att de väljare som vill ha lag och ordning UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN kan lita på SD. Och än mindre rösta på detta parti. SD:s uppbackning av Willy Pettersson med lögnens hjälp visar att SD i Umeå saknar varje tänkbar anständighet.

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

18 kommentarer

Trendbrott krävs i sjukvården – och börja med att riva upp beslutet att slå samman sjukvården med parasiterna i Region Västerbotten

Av , , 5 kommentarer 63

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

 

Förord

Hej,
jag gör ett tillfälligt – betonar tillfälligt – uppehåll i min granskning av Vänsterpartiet. Istället kommer jag att skriva om några av de saker som jag skulle vilja åstadkomma när det gäller landstinget och sjukvården här i Umeå och Västerbotten. Men jag släpper ogärna ett tema.

Den här granskningen av Vänsterpartiet började ju med att jag visade hur Vänsterpartiet hjälpte Alliansen att öppna dörren för privata aktörer så att det, istället för garanterade hyresrätter för äldre, istället kanske blir svindyra bostadsrätter för folk med riktigt tunga plånböcker bakom nuvarande busstationen.

Jag kommer att visa hur Vänsterpartiet backade upp Anders Ågren då han tog initiativet till att stycka upp den kommungemensamma förvaltning som i dagsläget sparar in 3-400 miljoner kronor per år, i form av uteblivna kostnadsökningar, åt Umeå kommun. Pengar som kan satsas på förskola, skola, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg samt underhåll av gator och fastigheter. Efter detta kommer vi att ha en grundlig genomgång hur Vänsterpartiet sviker samhällets mest utsatta kvinnor och barn – de som flytt från länder med hedersförtryck och som nu åter utsätts för hedersförtryck här i Sverige. Så vi har mycket att se fram emot, kära läsare. Efter att jag har sagt detta – för vissa av er ett löfte, för andra av er ett hot – så går vi över till landstinget och sjukvårdspolitiken i Umeå och Västerbotten.

 

Sjukvårdspolitiken i Umeå och Västerbotten

Sjukvården utgör, tillsammans med bl a skola och äldreomsorg, samhällets absoluta fundament. Om inte sjukvårdens resurser räcker till undermineras välfärdssamhället. Huruvida resurserna räcker till beror på tre faktorer. Den första faktorn handlar om vilka uppgifter som samhället ålägger landstinget i form av främst sjukvård. Den andra är uppenbar och handlar om hur mycket resurser som landstinget tilldelas i form av anställda. Den tredje faktorn handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ta tillvara de stora resurser som personalen besitter.

Arbetarpartiet ställer upp i landstingsvalet med den långsiktiga målsättningen att öka antalet anställda. På kort sikt är vårt mål att skapa bättre förutsättningar än idag när det gäller att ta tillvara personalens kunskaper. Tillsammans kan dessa förbättringar åstadkomma ett trendbrott i sjukvården som leder till fler vårdplatser och kortare köer.

 

Resurserna
Landstingets huvudsakliga resurs handlar om dess personal: antal, utbildning och erfarenhet. På Norrlands Universitetssjukhus, NUS, arbetar 5 600 personer. Tittar vi på hela Västerbotten handlar det om nästan 10 000 anställda årsarbetare och ännu fler individer.

 

Så vill vi skapa bättre förutsättningar att ta tillvara personalens kunskaper
Vi vill knyta an till den växande insikten om behovet av en ny ledarskapskultur präglad av ökad öppenhet och mod att delegera. Detta öppnar i sin tur för ett ökat personalinflytande över hur verksamheten är organiserad. En mer demokratisk ledarskapskultur och ökat personalinflytande kommer att frigöra ”styrkan på golvet”. Detta skulle ge mer trivsel, större trygghet, mindre sjukfrånvaro och därmed högre vårdkvalitet. Med större inflytande över schemaläggning och ökad personaltäthet är vi övertygade om att landstingets förmåga att behålla sin kunniga personal skulle öka.

Under de senaste tio åren har det växt fram ett hot mot möjligheten att öka antalet anställda, men också mot att skapa en ny ledarskapskultur som öppnar för ett ökat personalinflytande! Detta hot består av den organisation som kallas Region Västerbotten.

Region Västerbotten (RV) bildades 2008. Politikerna i Umeå ville göra denna stad till centrum för en sjukvårdsorganisation som skulle bli resultatet om sjukvården i de fyra nordligaste länen slogs samman. Redan 2011 stod det dock klart att det inte skulle bli någon sammanslagning. Då borde Region Västerbotten (RV) ha avvecklats.

Men ett antal karriärsugna och hänsynslösa politiker och ”politiserade tjänstemän” i Umeå såg till att hålla RV vid liv i förhoppningen att rädda sig kvar genom att slå ihop sin – i jämförelse med sjukvården – obetydliga verksamhet med landstinget. Detta hot är nu på väg att förverkligas. Arbetarpartiet ställer även upp i landstingsvalet för att bekämpa den osunda ledarskapskultur och det ekonomiska som präglat RV under ett helt decennium.

 

Skillnaden mellan landstinget och dagens Region Västerbotten
Trots fel och brister har landstingets politiska ledning alltid utsetts genom allmänna och fria val. Så gick det inte till då de 300 (!) politiska uppdragen inom RV tillsattes. Du har aldrig sett en valsedel till Region Västerbotten. Detta beror på att de politiska uppdragen inom RV tillsattes i indirekta val. Detta innebar att redan valda politiker utsåg varandra utan inblandning av vanliga väljare! Denna brist på demokratisk kontroll underifrån har skapat en hänsynslös ledarskapskultur och en tradition av ekonomiskt slöseri.

Exempel: RV har haft ansvaret för fördelningen av ”regionala utvecklingsmedel” till olika näringslivsprojekt runt om i länet. Men i en kartläggning som VK gjorde 2014 visade det sig att RV behöll hela 20 % av utvecklingsmedlen på 53 miljoner för att bygga ut sin egen byråkratiska apparat! Då anställda inom RV kritiserade detta missbruk av skattemedel bestraffades dessa av bossarna inom RV.

Detta är bakgrunden till att jag betraktar Region Västerbotten som ett hot mot möjligheten att öka antalet anställda samt att skapa en ny ledarskapskultur och ett ökat personalinflytande.

Några av de förändringar som jag skulle vilja se när det gäller sjukvården i Umeå och Västerbotten:

  • Fler anställda för att korta köerna och lösa vikariebristen
  • En mer demokratisk ledarskapskultur och ökat personalinflytande i syfte att frigöra ”styrkan från golvet”
  • Ett införande av fler ”resurspersoner” som kan avlasta vårdpersonal när det gäller t.ex. att ta emot nya patienter, boka patienttransporter och på andra sätt öka den tid som undersköterskor och sjuksköterskor använder till sjukvård
  • Stoppa sammanslagningen av landstinget och dagens Region Västerbotten – avveckla istället Region Västerbotten och ersätt dess verksamhet med en mindre nämnd inom ramen för landstingets nuvarande struktur (en mycket liten nämnd)
  • Nej till nytt landstingshus för uppåt en halv miljard. Dessa pengar måste gå till sjukvården! Det får fanimig räcka att den odemokratiska amöba som Region Västerbotten har varit ända sedan det stod klart att sammanslagningen av de fyra nordligaste landstingen inte skulle bli av har berövat sjukvården mellan 45-65 miljoner årligen (det är ganska många under- och sjuksköterskor).

Om du, käre läsare, uppfattar det som att jag inte gillar dagens Region Västerbotten – som leds av Erik Bergqvist och representeras utåt av Thomas Hartman – så har du fel. Ord som ”inte gillar” täcker inte in de känslor som jag har för Region Västerbotten. Vi måste använda oss av begrepp som ”bedrägligt beteende”, ”stötande slöseri”, ”en ledarskapskultur som hade passat vid Djingis Khans hov och fått Lennart Holmlund att verka som en korgosse” och liknande för att beskriva mina känslor för dagens Region Västerbotten.

Om jag inte var klar nog vill jag sammanfatta mina känslor för dagens Region Västerbotten på följande sätt: jag tycker inte om dagens Region Västerbotten. Inte alls!

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

5 kommentarer

Vänsterpartiets kryperi för makten kände inga gränser. V sjönk så lågt att de föreslog att Balticgruppen skulle få förstöra det historiska grönområdet Hamrinsberget genom att bygga ett väldigt skrytprojekt även där.

Av , , 5 kommentarer 64

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

Ingress
Detta är den tredje delen i min granskning av Vänsterpartiets agerande under den epok som har lett fram till dagens skenande budgetunderskott – ett underskott som kommer att innebära att Umeå kommun inom ett antal år inte ens klarar av att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Vänsterpartiets STORA anpassning till Socialdemokraterna i Umeå kommun började efter valet 2006.

 

1. Repetition

I mitt föregående blogginlägg redogjorde jag för hur Vänsterpartiet – tillsammans med Socialdemokraterna och Alliansen – röstade för såväl Kulturhuset Väven som Äventyrsbadet Navet. Jag visade också på den totala lojalitet med övriga makthavare som V visade genom formuleringarna i den protokollsanteckning som partiet gjorde då beslut togs om att bygga Kulturhuset. Vi läser återigen dessa formuleringar:

 

Väven V

 

I partiets protokollsanteckning finns inget som helst spår av oro för hur kostnaderna för skrytbygget skulle drabba verksamheter som förskola, skola och omsorger. Raderna ovan speglar bara berusningen över att äntligen få utgöra en del av Makten.

 

2. Storhetsvansinnets epok – bakgrunden till dagens skenande budgetunderskott.
I sin andra, och fördjupade, ansökan om att bli EU:s kulturhuvudstad skrev representanterna för Umeå kommun bland annat följande:
”Sammantaget planeras investeringar i infrastruktur av betydelse för det europeiska kulturhuvudstadsåret på mer än sju miljarder kronor fram till 2014”.
Sju miljarder! Det fanns en tystnad kring detta obeskrivliga belopp som medias representanter ska skämmas över än idag. För det var väldigt få journalister som frågade sig: är Umeås kommunala makthavare helt från vettet.
Inte alla, men väldigt många, inom media sveptes själva med av den närmast hysteriska stämning som drevs fram och som gick ut på att vilka kultursatsningar som helst plötsligt blev möjliga. Ett ”kulturtåg” på järnväg från Umeå ned till kontinenten – javisst!
Vi som försökte stå emot detta visserligen tillfälliga vansinne – men ett tillfälligt vansinne som gav upphov till bestående ekonomiska men – fick ta emot väldigt mycket skit. Det var lärorikt.

 

I dessa sju miljarder ingick bland annat planer för följande kostnadskrävande investeringar:
a) Kulturmötenas Hus i centralt läge och i anslutning till hur området mellan broarna längs älven skulle utnyttjas (senare Kulturhuset Väven),
b) ett utredningsarbete för en ny inomhusarena med 8000-10 000 publikplatser,
c) ett nytt badhus med äventyrsdel plus en 50 meters tävlingsbassäng, samt hotell och handel omfattande två hela kvarter (senare Äventyrsbadet Navet och Hotellet i gamla Mimerskolan).
Dessa löften till EU, för att Umeå kommun skulle få Kulturhuvudstadsåret, som utgör förklaringen till bl a följande:
– det ekonomiskt och kulturmässigt sett totalt felaktiga beslutet att flytta bort stadsbiblioteket från platsen vid Vasaplan till en, av ingen vanlig umebo önskat, svindyrt Kulturhus vid kajen,
* Det överdimensionerade Äventyrsbadet, tre gånger så dyrt som nödvändigt, placerat på den miljömässigt överlägset sämsta platsen av alla fem alternativ – som även innehöll I20-området, Nolia, Nydala Camping samt platsen för det gamla badhuset intill Gammliaskogen.

Denna andra ansökan till EU kallades för ”Nyfikenhet och passion”. Nyfikenheten handlade dock inte om vad alla vilda idéer skulle kosta. Och passionen handlade inte om hur personal, elever och brukare skulle få det bättre inom skola, omsorger och hemtjänst. Detta var i sanning en storhetsvansinnets period.

För att läsaren ska förstå djupet och vidden av storhetsvansinnet – som vi betalar för idag – ska jag repetera vad makthavarna i Umeå kommun – S och V samt Alliansen – lovade EU:
”Sammantaget planeras investeringar i infrastruktur av betydelse för det europeiska kulturhuvudstadsåret på mer än sju miljarder kronor fram till 2014”.
Sju miljarder!?

 

3. Arbetarpartiet stod, ensamt och bespottat, pall mot vansinnet under denna period.
Till skillnad mot Vänsterpartiet har vi ingen anledning att försöka skriva om historien under dessa år. Tvärtom. Vi är stolta över att vi försvarade förskola, skola, äldre, individ-, handikapp- och familjeomsorgerna, hemtjänsten, underhåll av gator och fastigheter. Detta är en av skillnaderna mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti.

Vänsterpartiet föll offer för den inbillningssjuka som sa att det inte längre fanns några ekonomiska begränsningar. Under denna period av ökade förhoppningar hos Vänsterpartiet om ett framtida samregerande med Socialdemokraterna kände Vänsterpartiets kryperi för makten inga som helst gränser. Partiet sjönk så lågt att de ville att Balticgruppen -Umeås ledande fastighetsspekulanter – skulle erbjudas att förstöra det historiska grönområdet Hamrinsberget. Detta genom att bygga ett väldigt skrytprojekt även där.

 

4. Vänsterpartiet – den ständigt försmådda älskarinnan – eller älskaren
Vänsterpartiet försöker både låtsas som att de stod upp mot Socialdemokraterna när det gäller skrytprojekten – fast sanningen var att V hjälpte S att genomföra dessa skrytprojekt tillsammans med Alliansen. I sin omskrivning av historien försöker V även låtsas som om de stod upp mot Balticgruppen – Umeås största fastighetsspekulanter. Men så var det inte alls. Det var tvärtom. Vänsterpartiet kröp även för Balticgruppen.

Och när deras förslag avvisades skrev en representant för Vänsterpartiet följande rader som – även i detta fall – speglar den bittra känslan hos en försmådd älskare som fått nobben och som inte förstår varför.
Den försmådde älskarens tonfall återfinns i en insändare från Vänsterpartiet publicerad i VK den 25 oktober 2010, alltså efter det inledda samregerandet med socialdemokraterna. Där skrev representanterna för Vänsterpartiet bland annat följande:
”…Krister Olsson glömmer att Vänsterpartiet som enda parti lyfte Balticgruppens alldeles utmärkta förslag om byggande av ett kombinerat badhus och arena på Hamrinsberget ” men ”(V) fick storstryk i fullmäktige på motionen vi lade i frågan” för detta projekt ”som om den blivit verklighet för Balticgruppens del handlat om en investering i halvmiljardklassen och kanske mer…”.

 

5. Osmakligt
För den som är läskunnig framgår att V dels var beredda att stödja Balticgruppens planer på att förstöra ett av Umeås absolut finaste, och historiskt mest värdefulla grönområden, nämligen Hamrinsberget.
Dels framgår det att Vänsterpartiet beklagar sig, inför Balticgruppen, för att Vänsterpartiets försök att driva Baltics förslag inte fick förståelse bland övriga partier – som inte förstått hur [alldeles utmärkt] Balticgruppens förslag var.
Det är osmakligt.
Insändaren från i oktober 2010 visar att Vänsterpartiet ville hjälpa Balticgruppen att tjäna pengar, dels genom att få tillstånd ett projekt via sin motion ”som om den blivit verklighet för Balticgruppens del handlat om en investering i halvmiljardklassen och kanske mer …”.
Det framgår också av samma insändare, att Vänsterpartiet, för att gynna Balticgruppen, var beredda att offra Hamrinsberget – detta grönområde som med ett minimum av satsningar kan bli en miljömässig pärla för hela Umeå.

Kanske genom att vi återställer dansbanorna och en utomhusscen och bygger ett utsiktstorn med utsikt över älven – både på tegs- och umesidorna av vattnet. Detta skulle bli en vidunderligt vacker vy!

 

6. Skillnaden mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti är i detta fall följande:
När jag nu sitter med dokumenten i handen och ser tillbaka inser jag följande: Vänsterpartiets rövslickeri – både inför Socialdemokraterna och Balticgruppen – var ännu mer osmakligt än hur jag minns det.

Arbetarpartiet föll aldrig för lockelserna att satsa på skrytprojekt som skulle kvadda skola och omsorger. Vi föll heller aldrig för att offra miljön, vare sig genom att placera Äventyrsbadet mitt i centrumfyrkanten där det ligger idag, eller genom att göra Balticgruppens förslag att förstöra Hamringsberget, till vårt eget.

Det är en stor skillnad mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

5 kommentarer

Vänsterpartiet och Den Stora Lögnen. Sedan V röstade för Kulturhus och Äventyrsbad – precis som S och Alliansen – har partiet försökt skriva om historien

Av , , 9 kommentarer 67

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

Vänsterpartiet och Den Stora Lögnen.

1. En av de största politiska lögnerna i Umeå kommun sedan jag tog plats i fullmäktige handlar om Vänsterpartiets förnekande av sitt ansvar för Kulturhuset Väven. Hela sanningen rörande allt mygel kring denna byggnad har ännu inte berättats. Men efter valet ska jag göra efterforskningar rörande, bland annat, varför värdet på Kulturväven skrivs av i en mycket långsammare takt än vad som sker med Umeå kommuns övriga byggnader!? Du som har ett eget hus, eller har jobbat med att förvalta andras byggnader, förstår omedelbart att det är något mycket skumt med att Kulturväven skrivs av på 100 år och inte på drygt 30 år.
Har du en teori – skriv till mig på kommentarsfältet.

Och det finns mer mystiska saker att reda ut när det gäller kulturväven. Men bara det vi vet, IDAG, är skandalöst nog.

 

2. Du måste känna till lite av förhistorien.
Under åren 2010 – 2014 styrdes Umeå kommun av en koalition bestående av socialdemokrater och vänsterpartister.
Rättelse. Umeå kommun styrdes av TVÅ PARTIER: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa två partier gjorde både gemensamma budgetar och gemensamma ekonomiska utspel. S och V utgjorde ju en ”kommunal koalitionsregering” – här i Umeå kommun. Under åren 2010-2014.

–         –         –         –         –         –

Ett av skälen till att Vänsterpartiet gjorde ett så bra val år 2010 var att detta parti, under sin valrörelse inför valdagen 2010, lovade och lovade och lovade att gå emot alla förslag som gick ut på att flytta bort stadsbiblioteket från det perfekta stället vid Vasaplan.

* Även vi i Arbetarpartiet var emot en flytt av stadsbiblioteket. Faktum var att en majoritet av befolkningen i Umeå var emot den kombinerade idén att dels flytta bort stadsbiblioteket från Vasaplan, dels att det skulle byggas ett svindyrt nybygge nere vid kajen – kallat Kulturhuset Väven – i vilken stadsbibliotekets verksamhet skulle inhysas. Så att ”fria” till den majoritet av Umeå kommuns befolkning som var emot den kombinerade idén att bygga ett svindyrt Kulturhus samt flytta dit stadsbiblioteket var smart – för ett parti som inte hade tänkt stå fast vid sitt ord. Smart och falskt!

* Varför var placeringen av stadsbiblioteket vid Vasaplan så bra?
Först och främst så låg stadsbiblioteket dit bussarna kommer. Det var alltså perfekt för bussåkare i allmänhet – men även för föräldrar med barnvagnar, handikappade i rullstol, äldre med rullatorer. Närheten till busstationen gav upphov till en mängd ”spontanbesök” från folk som väntade på bussen – många som annars aldrig skulle besöka ett bibliotek. Var det en halvtimme kvar till dess att bussen kom, och kallt eller blåsigt ute, gick du in på ”bibblan” och läste i någon intressant bok. FOLK LÄRDE SIG ATT HITTA TILL BIBLIOTEKET. Det var även perfekt för oss halv-unga, och halv-gamla, som kör Volvo precis som Eddie Meduza. Vi hade nämligen ett parkeringshus strax intill som än idag heter ”Nanna”. Där kunde vi parkera, gå in på stadsbiblioteket och titta på gamla ”jänkare”.

* Varför ville endast en snäv grupp maktpolitiker och några kulturbyråkrater bygga ett Kulturhus nere vid hamnen?

Därför att normala umebor begrep att ett nytt Kulturhus skulle bli väldigt dyrt – vilket det också blev. Minst en miljard – att delas med Balticgruppen – som nu tjänar väldigt mycket skattepengar på detta samarbete med Umeå kommun. Vanligt folk förstod också att det skulle bli besvärligare att ta sig till stadsbiblioteket om det låg nere vid kajen.

 

3. Vänsterpartiet vann alltså väldigt mycket röster på att lova att aldrig gå med på att flytta stadsbiblioteket.
Därför gjorde V ett EXTRA BRA val år 2010. Utan detta löfte skulle Vänsterpartiet ha gjort ett sämre val 2010.
Istället för stort V skulle det ha blivit ett litet v.
Men efter att ha förhandlat någon dryg månad med Socialdemokraterna BRÖT Vänsterpartiet sitt vallöfte!
Vänsterpartiet gick med på att flytta stadsbiblioteket till det Kulturhus som skulle byggas nere vid hamnen (som då ännu inte kallades för Väven). Därmed gick även vänsterpartiet med på att bygga kulturväven!

Har ett parti sålt sin själ en gång blir det lättare sedan.
* Sägs det. Så under åren 2010-2014 gick Vänsterpartiet även med på bygga Äventyrsbadet Navet – som för övrigt blev cirka tre gånger så dyrt som det hade behövt bli.
* Vänsterpartiet gick även med på att Äventyrsbadet placerades på den miljömässigt absolut sämsta platsen i hela Umeå kommun. Alltså på Mimerskolans gamla fotbollplan. Bygget av Äventyrsbadet blev alltså för dyrt och dessutom placerat så att det skulle komma att dra in ytterligare bilar i ett centrum som redan plågades av för mycket utsläpp från bilar. Men Vänsterpartiet röstade både för bygget av detta dyra Äventyrsbad samt dess miljömässigt felaktiga placering.
* Vänsterpartiet röstade även igenom de två fördjupade översiktsplaner som gav bygg-och fastighetsspekulanterna fria händer – vilket har gjort att hela centrala Umeå har kommer att förändras mer, under ett decennium, än vad Umeå har förändrats efter stadsbranden 1888.
* Självklart röstade Vänsterpartiet även för kulturhuvudstadsåret. För att få kulturhuvudstadsåret måste de kommunala makthavarna i Umeå lova EU att göra en rad infrastruktursatsningar som på något sätt gynnade kulturen. Umeås kommunala makthavare, som saknade sinne för proportioner, lovade att satsa för 7 MILJARDER! Ja, det är faktiskt sant.

Den extra kostnad som dessa två byggen – Kulturväven nere vid kajen samt Äventyrsbadet Navet – utgör för Umeå kommun uppgår till cirka 100 miljoner kr. Varje år. År efter år efter år. Dessa hundra miljoner tas från förskola, skola, äldre-, handikap-, individ- och familjeomsorg. Samt från underhåll av gator och vägar. Och för detta är alltså Vänsterpartiet lika ansvarigt som någonsin Socialdemokraterna och Allianspartierna.

Miljöpartiet röstade också för Kulturhuset Väven men MP röstade inte för Äventyrsbadet – rätt ska vara rätt.

Då Vänsterpartiet efter valet 2014 inte fick fortsätta att sitta vid maktens köttgrytor – tillsammans med Socialdemokraterna – blev de väldigt stötta. Vänsterpartiet uppträdde som en försmådd älskare som fått nobben. De blev därför väldigt aggressiva. Denna aggressivitet har tagit sig många uttryck. Ett uttryck är att förneka sanningen om sin egen roll när det gäller Kulturhuset Väven nere vid kajen!.

 

4. Här började Vänsterpartiets operation ”Skriv Om Historien” (SOM).

Då Vänsterpartiet inte längre fick sitta med vid maktens köttgrytor, tillsammans med Socialdemokraterna, började plötsligt Vänsterpartiet uppfatta det som en belastning att ha röstat för både Kulturväven och Äventyrsbadet

För mig, som såg hela farsen på nära håll, såg det ut på följande sätt:
a) vi i Vänsterpartiet bryter gärna våra löften mot umeborna – bara vi får några fina poster i utbyte som exempelvis en nyinrättad kommunalrådspost, en ordförandepost i Tekniska nämnden, mm.
b) Får vi inte styra Umeå kommun tillsammans med Socialdemokraterna då ”ångrar” vi att vi röstade för alltihopa,
c) Och går det inte att ångra – och det gör det naturligtvis inte – eftersom byggnaderna redan är byggda med stöd av V, de fördjupade översiktsplanerna redan är antagna med stöd av V och Kulturhuvudstadsåret redan är genomfört med stöd av V – då skulle Vänsterpartiet alla fall förneka sitt ansvar för så mycket som möjligt.

Det som sedan har följt har varit ett smutsigt spel från Vänsterpartiets sida.
Deras ledare har cyniskt räknat med att umeborna inte vet vilka partier som har röstat hur, i vilka frågor, och om umeborna en gång har vetat det, då har de glömt bort det fram till idag!

Denna cyniska metod har tagit sig ett antal uttryck:
a) Vissa nya vänsterpartister som jag har träffat har helt enkelt förnekat Vänsterpartiets ansvar för Kulturhuset Väven och Äventyrsbadet Navet – eftersom de har fått detta intryck av de som har varit med längre i V, de har alltså ljugit – på grund av okunskap. Pinsamt.
b) Andra, äldre och mer sluga vänsterpartister, började använda Arbetarpartiets uttryck ”skrytprojekt” om Väven och Navet. Förhoppningen var att väljarnas korta minne, i kombination med av vänsterpartisterna också använder Arbetarpartiets uttryck ”skrytprojekt”, ska få folk att tro att Vänsterpartiet alltid har varit emot dessa skrytbyggen. Cyniskt.
c) Men de allra slugaste, och minst ärliga, vänsterpartisterna – de som sitter i Umeå kommunfullmäktige – började säga på följande sätt: Socialdemokraterna tvingade oss att rösta på DÅLIGA förslag som Kulturväven. För om vi inte svek våra vallöften så skulle Socialdemokraterna inte acceptera några BRA förslag av oss i V.

Det är just denna lögn som gör mig mest förbannad. Skälet är att denna metod, till skillnad från a) och b) ovan – just är en LÖGN!

När Vänsterpartiet röstade igenom Kulturhuset Väven nere vid kajen, ett helt onödigt bygge som tillsammans med Äventyrsbadet Navet, varje år kostar skola och omsorger uppåt 100 miljoner kr, var Vänsterpartiet inte bedrövade och stod och grät i talarstolen som Åsa Romson. Nej. Vänsterpartisterna formligen strålade av lycka över att – som en del av MAKTEN – få vara med om att fatta STORA och för umeborna KOSTSAMMA beslut.

 

5.Protokollsanteckningen som säger sanningen

Ta inte mitt ord för gott när det gäller detta.
Ta istället och läs Vänsterpartiets egna ord. Läs den protokollsanteckning som Vänsterpartiet, helt frivilligt, bifogade beslutet att bygga Kulturhuset Väven vid kajen. Jag publicerar Vänsterpartiets protokollsanteckning här nere.

 

Väven V

 

Som alla själva kan läsa har Vänsterpartiet
”genom att vara aktivt och pådrivande i beslutsprocessen verksamt dragit sitt strå till stacken”

 

Då du läser de ord som finns här ovan, i Vänsterpartiets protokollsanteckning, lyssna då efter vilket tonfall som präglar denna (helt frivilliga och helt onödiga) protokollsanteckning. Präglas orden i protokollsanteckningen av ånger och skam. Eller präglas Vänsterpartiets ord av  stolthet – stolthet över att ha varit med och beslutat om att bygga Kulturhuset Väven nere vid kajen?

Fråga sedan dig själv:
1. Varför bröt V sitt vallöfte att gå emot en flytt av stadsbiblioteket – för att senare stödja en flytt?
2. Varför visar Vänsterpartiet upp denna stolthet över att just ha röstat igenom en Kulturhus för 1 miljard i protokollsanteckningen ovan?
3. Varför har Vänsterpartiet försökt Skriva OM Historien (SOM) under åren efter valet 2014?

Är du beredd att lita på ett sådant parti?

Skriv gärna till min blogg och berätta vad du tror!

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

9 kommentarer

Varför hjälper Vänsterpartiet Alliansen att hindra AB Bostaden från att börja bygga hyresrätter för äldre? Varför bidrar V till att ge privata aktörer en chans att få bygga bostadsrätter för de rika istället?

Av , , 7 kommentarer 63

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

Då Socialdemokraterna styr Umeå har det funnits många skäl att, med rätta, rikta kritik mot dessa. Men ibland gör S det rätta och bovarna kommer från annat håll. I detta fall handlar det om Vänsterpartiet BIG TIME. Och det V har gjort är riktigt fult i ögonen på oss i Arbetarpartiet. Detta på två sätt:
a) dels i sak,
b) dels handlar det om ett dubbelspel – en av Vänsterpartiets favoritgrenar

 

 

Här kommer den korta, men mycket (V)ridna, historien.

Den 12 juni i år föreslog Socialdemokraterna att AB Bostaden skulle få bygga minst 100 hyreslägenheter i form av trygghetsboende i kvarteret Lodet (bakom dagens busstation). I detta läge ville – FÖGA FÖRVÅNANDE – partierna i Alliansen öppna för privata aktörer. Det som jag tror började som ett önskemål från Äldrenämnden – och handlade om att tillgodose en del av det växande behovet av senior- eller trygghetslägenheter i hyresrättens form – kan nu sluta i bostadsrätter för de med riktigt mycket pengar.

Varför då? Därför att platsen där det ska byggas just är kvarteret ”Lodet” – asfaltsytan bakom den nuvarande Busstationen som ligger vägg i vägg med Bågenhusen (där bland de dyraste lägenheterna i stan finns).

Det som INTE förvånade var alltså att Alliansen ville öppna för att ersätta hyresrätter för äldre med bostadsrätter för de med riktigt mycket pengar. Men det som kanske kan FÖRVÅNA vissa är att det var Vänsterpartiets representant som gjorde detta möjligt för Alliansen !!

Omröstningen ägde rum i Näringslivs- och planeringsutskottet.
Voteringen handlade bland annat om ifall ”området ska inrymma omkring 100 bostäder för äldre, i form av trygghetsboende eller motsvarande”.

 

Voteringen utföll på följande sätt:

Hans Lindberg, S, ……………JA

Elmer Eriksson, M,………………………… NEJ

Margareta Rönngren, S,…….JA

Mikael Berglund, S, ………….JA

Peder Westerberg, L,………………………NEJ

Mattias Larsson, C………………………….NEJ

Mattias Sehlstedt, V,………………………. NEJ

SUMMA                               3                4

 

Som alla kan se röstade Vänsterpartiets representant tillsammans med Alliansen!

Detta satte stopp för förslaget att låta AB Bostaden snarast börja bygga hyresrätter för äldre. Istället kan det hela sluta med att det byggs riktigt dyra bostadsrätter för de med riktigt mycket pengar.

För många är det helt obegripligt att Vänsterpartiet kan hjälpa Alliansen att öppna för dyra bostadsrätter istället för att låta AB Bostaden börja bygga hyresrätter för äldre.

Detta ställer tre allvarliga frågor:

1. Vart tog Vänsterpartiets engagemanget för hyresrätter vägen?

2. Vart tog Vänsterpartiets engagemang för de med mindre plånbok vägen?

3. Är Vänsterpartiet så bittra på Socialdemokraterna, för att de inte fick ta plats vid köttgrytorna ytterligare en fyraårsperiod, att de röstar med Alliansen i syfte att straffa Socialdemokraterna – men egentligen straffar hyresrätten som upplåtelseform för boende samt Umeås äldre?

 

Detta agerande från V gör att jag kommer att granska deras dubbelspel som nådde höga höjder då de styrde Umeå kommun tillsammans med Socialdemokraterna perioden 2010 – 2014.
Liksom Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har Vänsterpartiet oftast kommit billigt undan i samband med granskningar.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

7 kommentarer

”Man knivhögg anställd” löd en rubrik förra veckan. De som arbetar inom omsorgerna ska INTE RISKERA ATT DÖDAS. Apropå förra bloggen: S har bett om ursäkt – men vi kräver en FÖRKLARING.

Av , , 6 kommentarer 55

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

 

I. Apropå förra bloggen: En enskild anställda på ”expen@umesosse.se” har bett om ursäkt.
Men vi kräver en FÖRKLARING.
Skälet är efter den 23 maj har ”expen@umesosse.se” gjort nio utskick rörande valet. Det handlar både om kallelser till möte men även information om för valet viktiga saker som torgmöten, att varje parti självt måste ansöka om tillstånd hos polisen om dessa, sedan information om att torgmötestiderna har ändrats (hela 23 tider under en period på 26 dagar), o s v,  o s v.
Arbetarpartiet hade fallit bort i åtta av dessa nio utskick!

Ur vår synvinkel ser detta mycket konstigt ut.
1. Det fanns ingen logik i att utskicken till just oss slutade komma efter den 23 maj  i år – efter att vi först hade fått samma utskick som övriga partier ända sedan i september 2017,
2. det fanns ingen logik i att vi plötsligt fick ett (1) utskick efter att vi, under en månads ”uppehåll”, blivit utan ett antal utskick,
3. det fanns ingen logik i att vi sedan, återigen, slutade få utskicken med information inför valet och kallelse till möte.

Alltså: Vi vill ha en FÖRKLARING till att vi inte fick åtta av de nio utskicken som alla övriga partier fått.

 

II. Den 9 augusti läste jag följande rubrik: ”Man knivhögg anställd …
Rubriken inledde en beskrivning av de fullständigt oacceptabla förhållande som anställda, som arbetar inom handikappomsorgen för vuxna, påtvingats. Även exempelvis nattpersonal inom äldreomsorgen känner rädsla när de går på passet. Och dessa två grupper är inte ensamma om att känna rädsla.

Vi folkvalda måste vidta SNABBA åtgärder för att få behålla den existerande personalen och ha någon chans att konkurrera om nödvändig och välutbildad personal i framtiden. Citat VK: ”År av hot och våld. I fem år har en person på ett LSS-boende i Umeå använt våld och hot mot både personal och andra boende. Nyligen blev en anställd knivstucken av personen, vilket har lett till dubbelbemanning samt behov av en väktare”.

Efter detta följer en förklaring i artikeln som berör vad som borde vara arbetsplatsens grundläggande karaktär: ”På gruppboendet bor de som har intellektuella funktionsnedsättningar”. Den personal som sökt sig dit har inte gjort detta för att bli utsatt för bland annat mordhot, strypningsförsök och psykiskt illamående som tvingat anställda att gå ned till 30 % med funderingar på att sluta för gott, något som flera redan har gjort alternativt blivit sjukskrivna pga psykisk ohälsa.

Efter incidenten med knivhuggningen bestämde skyddsombudet att personalen skulle avbryta allt arbete med mannen och införde därmed ett s.k. ”skyddsstopp”.

Men den stora frågan nu är hur ledningen hanterar det allt vanligare våld som förekommer på bland annat LSS-boenden. De som sökt sig till ett omsorgsarbete med vuxna, som har funktionshinder, har inte gjort detta för att arbeta i en verksamhet där behovet går mot ett ökat behov av dubbel bemanning och av väktare – men där pengarna för detta saknas. Och även om pengarna fanns är rädslan som driver utvecklingen åt detta håll inget som personalen önskar. Absolut inte. Vad blir nästa steg. Beväpnade väktare? Som USA:s president TRUMP vill öppna för när det gäller lärarna i amerikanska skolor ( de ska kunna bära vapen – tillsammans med vissa pålitliga elever).

Men tillbaka till Umeå:
Från chefshåll bedömer man att den dubbla bemanningen och väktarinsatsen är en kostnad som ”vi får ta”. Men det handlar om över 400 anställda och 44 boenden. Så redan idag handlar det alltså om många, både personal och brukare, och antalet kommer att växa i framtiden.

Men till ledningen hör FRÄMST de folkvalda politikerna.
Den självklara lösningen, anser jag, borde vara att enskilda individer placeras på socialpsykiatrin – om vi ser liv-och-död hotet på kort sikt. Men vi måste också se problemet i ett växande och längre perspektiv. Och sett i ett växande och längre perspektiv måste naturligtvis särskilda boenden som är anpassade för våldsamma individer, både för att skydda brukare och anställda, byggas.

Inom skolvärlden sägs ofta att det är mobbaren som borde flyttas, och inte den mobbade.
Detta är inte alltid lätt i praktiken. Men det är åt detta håll som vi måste sträva. Tyvärr har inte den insikten nått fram till de som leder verksamheten på, exempelvis, LSS-boendena i Umeå.

Här verkar det vara personer som tar till kniv som ska få utgöra normen medan personalen – som av naturliga skäl är rädda att bli skadade eller dödade och därför arbetar under ständig rädsla – både för sin egen, sina arbetskamraters och för brukarnas del ses som problemet.

Från chefshåll sägs det nämligen följande enligt VK: ”Vi behöver se till att brukaren mår bra och det får vi göra genom att anpassa det aktuella boendet”. Det är klart att det måste finnas en stark och målveten strävan efter att brukaren ska ”må bra”. Ingen vill detta mer än personalen. Det som det handlar om är att det går inte att vissa brukare ska må bra genom att andra brukare och personalen oroar sig för att priset innebär att de blir knivskurna. Kanske till döds!

Jag har länge ansett att ordet ”utmaning” missbrukas och har blivit en riktig landsplåga.
Men sällan har ordet ”utmaning” framstått som så makabert som då en chef i praktiken kallade balansgången mellan en VISS brukares välmående och rädslan hos ALLA andra brukare och personal för att bli knivskurna av den förstnämnde för en ”utmaning”.

Interpellation till Individ- och Familjenämndens ordf. Andreas Lundgren

Jag har varit med och skrivit ett antal frågor till ordföranden i Individ- och familjenämnden Andreas Lundgren.

Bakgrunden till ”interpellationen” – som frågorna heter – är dels rädslan hos personal och brukare för vissa andra brukare. Dels det att personalbehovet MYCKET SNART kommer att bli ännu mer akut än det redan är.

Låt oss titta på Umeå kommuns personalbehov när det gäller undersköterskor fram till 2028:

* äldreomsorgens behov av personal ligger på över 2900 nya anställda,
* även om äldreomsorgen fick alla nya undersköterskor skulle det fattas 200,
* om äldreomsorgen fick 40 % av de nya (landstinget konkurrerar) fattas 800,
* kommunens tjänstemän tror dock att kommunen endast får cirka 25 – 30 procent!

Det betyder att bristen på undersköterskor om tio år kommer att ligga på cirka ett tusen!

Med största sannolikhet är situationen liknande inom funktionshinderomsorgen. Och den attityd som framkommer på chefsnivå är antingen förankrad, eller inte förankrad, inom individ- och familjenämnden. Jag tänker på att det indirekt ses som en ”utmaning” att både få VISSA brukare att må bra samtidigt som andra brukare och persobalen inte blir exempelvis knivskurna (till döds eller med skador).

 

Mot denna bakgrund vill jag – och många med mig – ställa följande frågor:

1. Är det acceptabelt med en arbetsmiljö där ca 400 anställda, i mindre eller större utsträckning, arbetar med oro för att bli utsatt för dödligt våld och olika former av sexuella övergrepp?

2. Är det acceptabelt att, i denna kvinnodominerade verksamhet, med en arbetsmiljö där personalen måste kalla in väktare och även hitta en kollega varje gång de ska utföra någon aktivitet med vissa brukare?

3. Hur längre dröjer det innan Umeå kommun påbörjar bygget av, för farliga brukare särskilt anpassade, boenden vad gäller personaltäthet, specialiserad utbildning, risktillägg, utrustning och antal brukare?

4. Det är uppenbart att omsorgspersonalen inte har rätt att freda sig på det sätt som en kriminalvårdare har, trots att vissa brukare inom funktionshinderomsorgen är farligare än de inom fängelsemurarna: Vad mer krävs det för att bygga särskilda boenden – en form av kommunal motsvarighet till den slutna vården inom psykiatrin?

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

 

6 kommentarer

Version två. Idag har alla andra partier chans att sätta upp valaffischer – utom Arbetarpartiet. Denna brist på demokrati beror på SOCIALDEMOKRATERNA

Av , , 20 kommentarer 141

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

 

Till Umeås medborgare.
Idag har alla andra partier i Umeå kommunfullmäktige en chans att sätta upp valaffischer – utom Arbetarpartiet.
Denna brist på demokrati och rättvisa beror på SOCIALDEMOKRATERNA.

Version två.

Socialdemokraterna har som vanligt tagit på sig att samordna valrörelsen åt alla partier – istället för polisen eller någon myndighet. Detta innebär att sända ut information. Den instans, av många, inom S som står för detta heter ”expen@umesosse.se”. De har skickat väldiga mängder av informationen om valet till alla partier UTOM till Arbetarpartiet. I många fall var det mycket, mycket värre. Det handlade om viktig information inför valet som krävde att partierna skulle AGERA mot myndigheterna för att kunna bedriva en VALRÖRELSE PÅ LIKA VILLKOR.

Låt mig berätta om den information som de övriga nio partier i Umeå kommunfullmäktige har fått – UTOM Arbetarpartiet – och som i flera fall inneburit att partierna varit tvungna att agera mot myndigheterna för att kunna bedriva en valrörelse PÅ LIKA VILLKOR.

1. TORGMÖTESTIDER GÅNGER TVÅ – som varje parti självt skulle ansöka om hos Polisen. Det hade varit bra att veta!

Kommentar: Det allvarliga med detta är att det handlar om 23 torgmöten under en period på 26 dagar – och partierna måste själva ansöka om dessa torgmötestider hos polisen. Men, som om inte detta var nog, så ÄNDRADES alla dessa torgmötestider. Och det var fortfarande upp till partierna att själva ordna upp detta med polisen. Detta hade alltså varit bra att veta vilka torgömtestider vi fått, att vi skulle fixa saken med polisen och att vi sedan skulle fixa de nya sakerna med polisen. Arbetarpartiet fick inte den första informationen om togmötestiderna. Så varför skicka oss den andra. Det var helt logiskt tänkt av ”expen@umesosse.se”. Men övriga partier i fullmäktige fick alltså båda uppsättningar av tiderna. plus kunskap om att de skulle fixa saken med polisen.

2. Reviderad uppställning av torgmötestiderna – som partierna också själv skulle ansöka om hos Polisen.

Kommentar: Se ovan.

3. Ett exempel på hur man kan skriva en ansökan till Polisen för att få sätta upp VALPLAKAT.
Kommentar:
(Varning ironi). Varför sända denna information till Arbetarpartiet – vi undanhölls ju all annan information om VALPLAKATEN.

4. Information om att valaffischeringen inte börjar måndagen den 13 augusti, som det var sagt tidigare, utan att valaffischeringen startar redan idag fredag den 10 augusti och – vilket är ett nytt obegripligt påhitt –  påstås skall vara avslutad ? den 12 augusti!

Kommentar:
Arbetarpartiet ger fullkomligt fan i några informella uppgörelser mellan några partier om några nya datum som inte kommit oss tillhanda (”expen@umesosse.se”) och som går ut på att valaffischeringen ska vara avslutad den 12 augusti – dvs en dag INNAN
det tidigare tillståndet då partierna fick påbörja uppsättningen av valaffischer!

Herregud, så dumt.

Vi sätter upp våra VALPLAKAT PRECIS NÄR VI VILL och såvitt oss anbelangar så fortsätter vi att sätta upp valplakat fram till och med den 8 september i takt med att valplakaten blir saboterade av en olika politiska drägg – som tyvärr är brukligt – och drabbar alla partier. Precis som tidigare år kommer vi att sätta upp övriga partiers nedsparkade valplakat då vi sätter upp våra egna. Vi ska ÄVEN sätts upp Socialdemokraternas – även om det just nu tar emot alldeles förskräckligt.

5. Information om träffen med media för att visa upp valstugor och valplakat måndagen den 13 augusti.
Kommentar
Ja, med tanke på allt annat mygel som har med valplakaten att göra – varför informera oss om detta. Bättre sända oss ut i skogen för att sätta upp de valplakat som vi (enligt idiotinformationen) inte får sätta upp den 13 augusti – för uppsättningen av valplakat skulle ju vara avslutat den 12 augusti.

6. Information rörande vatten samt nycklar till elen.
Kommentar
VAD SKA VI MED EL TILL – vi fick ju inte veta något om torgmötestiderna, och behöver följaktligen heller ingen el till vår högtalaranläggning. Återigen  helt logiskt tänkt av ”expen@umesosse.se”. LOGISKT OCH KONSEKVENT.

 

Tack vare en hederlig borgare – som anade oråd då vi var frånvarande, och som gillar justa tag – vet jag nu (efter att ha gått igenom de utskickslistor som ”expen@umesosse.se” har använt sig av till ANDRA än till oss) följande:
efter den 23/5 har Arbetarpartiet endast fått ett utskick av totalt åtta.


Detta är de datum då information och kallelser som har med valet att göra har sänts ut av – javisst – ”expen@umesosse.se”.

Datum Karaktär Till AP? Bilaga
23/5-18 Kallelse Ja Sista medvetet utsända informationen
29/5-18 Information Nej Torgmötestider
5/6-18 Information Nej Torgmötestider, exempel på tillståndsansökan affischering
26/6-18 Information Ja Tillstånd för valstugorna
28/6-18 Information Nej
9/7-18 Kallelse Nej
7/8-18 Påminnelse om kallelse Nej
7/8-18 Information Nej
9/8-18 Information Nej Förslag till pressinbjudan, presentation valaffischer och -stugor


Så här såg det utskick ut som kallade till mötet i tisdags den 7 augusti – och som Arbetarpartiet INTE fick.

 

Från: Socialdemokraterna i Umeå <expen@umesosse.se>
Skickat: den 9 juli 2018 09:28

Till: Emma Lindqvist; Mattias Sehlstedt; Maja Westling; Socialdemokraterna i Umeå; feministisktinitiativ; Hanna Larsson; Arvid Lundberg; petter.nilsson; Veronica Kerr; Anders Norqvist; Marcus Bornemisza.
Ämne: Ang tidsperiod för affischering och kallelse till sammanträde ang valstugeärenden 7 augusti kl 13-15”

 

Kommentar

Arbetarpartiet saknas, naturligtvis, även i detta utskick (från vilket jag tagit bort mailadresserna för att inte utelämna enskilda individer). Precis som vi systematiskt har saknats i nästan alla utskick sedan den 23 maj – alltså under 2½ månad.

Därför trodde vi att valaffischerna skulle sättas upp på måndag. Som det tidigare var sagt.

Men på ett av de möten som vi inte blev kallade till meddelades alla andra partier att det var fritt fram att sätta upp valaffischer från och med idag. Tillbaka till ett hurtigt mail som S sände till alla utom till oss.

 

”Hej!
Detta besked har vi fått från centralt håll ang affischeringsstart.

Alla bör ju ha fått samma information. 
Överenskommelse om affischeringsstart valrörelsen 2018

Vi har en nu nått en överenskommelse mellan alla riksdagspartier om affischerings-starten. Överenskommelsen är att uppsättning av valaffischer tidigast sker fredag den 10 augusti klockan 17 (om inte annat överenskommits lokalt/regionalt). I överenskommelsen står det vidare att det bör ske mellan den 10 augusti klockan 17.00 och den 12 augusti. Bakgrunden till den skrivningen är att regelverk och tillstånd ligger på kommunalnivå och det kan skilja sig åt hur detta hanteras i kommunerna och mellan partierna i en kommun.

Vill samtidigt kalla till en träff angående nycklar, vatten,  el och annat inför valstugeperioden på torget

Vi ses tisdag 7 augusti kl 13-15 i lokal Tranbäret kl 13-15.

Trevlig sommar!

ÅL
/gm EÖ”

 

Kommentar från Jan Hägglund

Detta är rena hånet. Alla har inte fått samma information.

EFTER DEN 23 MAJ, har vi fått ETT enda utskick som har med valledningen att göra. Men ”expen@umesosse.se” har uppenbarligen gjort ÅTTA utskick – till övriga partier. Se ovan. Datumen har jag fått genom att titta igenom den ärliga borgarens mottagna utskickslistor.

Det är en sak om ett parti uteblir, ELLER INTE FÅR INFORMATION, en gång.

Det händer alla partier. (För Feministiskt initiativ och SD har det varit speciellt eftersom dessa två partier endast har kunnat fylla en av sina tre platser i kommunfullmäktige under cirka två år).

Men alla hederliga deltagare i Umeås kommunpolitik VET att om Arbetarpartiet försvinner från den valledningen som bestämmer reglerna för valet, och det under en period på hela 2½ månad, så beror detta inte på att vi har dött ut – alla har nämligen kunnat se att vi lever mycket mer påtagligt än övriga partier – då vi hållit igång vid köpcentra och har delat ut 20 000 valmaterial över hela staden under den ångande varma juli månad. Och mer ska det bli.

Så om vi bara försvinner beror det på att vi – av någon anledning – inte har fått kallelser och annan information.

Detta är helt enkelt outhärdligt.
Vi vill ha en förklaring av er Socialdemokraterna!

Ni har nämligen satt er i polisens ställe genom att erbjuda er att ta över polisens roll och leka statsapparat och ordna med valrörelsen år alla andra partier. Något som ni UPPENBARLIGEN inte mäktar med.

Jag lovar att publicera er förklaring på söndag – om ni förmår formulera någon förklaring.
En liten hjälp:
a) antingen har ni medvetet undanhållit oss information eftersom ni inte gillar vår kritik av utrensningarna av ekonomicheferna,
b) eller så klarar ni inte av att räkna till tio = antalet partier som sitter i Umeå kommunfullmäktige.

Jag har hållit i arrangemanget av manifestationen på Kristallnatten under tre år nu och jag har klarat av att hålla koll på alla inbjudna. Det handlar om exakt lika många.

Det ska bli mig ett nöje att publicera er förklaring av varför vi – efter att ha bjudits in med början den 27 september 2017 – plötsligt försvann bort ur det praktiska valsamarbetet i juni 2018.

Till sist: Vi kommer att sätta upp våra valaffischer när vi kan – oavsett vad som beslutats i vår ofrivilliga frånvaro. Vi tänker sätts upp våra valaffischer även om ni har fått för er att man inte får sätta upp valaffischer på måndag.

Jag är upprörd.

Dock ej på SD, MP, V, FI, M, L, C, eller KD

 

Sammanfattningsvis.
Tack vare ”expen@umesosse.se” har …

… Ni SOCIALDEMOKRATERNA HAR BERÖVAT OSS VÅRA DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER ATT VARA MED OCH ”JAGA UPP” DE BÄSTA PLATSERNA FÖR ATT SÄTTA UPP VALPLAKAT.

Arbetarpartiet litar fortsättningsvis inte på Socialdemokraternas frivilliga åtagande att samorda även ”alla andra partiers” valarbete. Ni kan ju inte ens räkna till tio (vilket är antalet partier i Umeå kommunfullmäktige)!

Arbetarpartiet har själva organiserat otaliga manifestationer, för oss själva, och tillsammans med uppåt tio andra organisationer, och vi klarar även vi att ordna upp allt det som ”expen@umesosse.se” har undanhållit oss. UPPRIKTIGT SAGT BEHÖVER VI ENDAST torgmötestillstånden och informationen om valplakaten. Vissa val har vi helt enkelt strunta i ”stugbyn” framför Rådhustorget och ensamma hållit till på Renmarkstorget.

Så vi reder upp allt detta utan hjälp av ”expen@umesosse.se”. Vi vill faktiskt inte ha någon hjälp av ”expen@umesosse.se”.

DET ENDA VI INTE KAN REDA UPP ÄR UPPSÄTTNINGEN AV VALPLAKATEN. Just där har ni faktiskt lyckats skada vår valrörelse.

Till sist: Tack ”DU hederliga borgare” som gjorde oss uppmärksam att något inte stod rätt till.
PS. Jag undrar vem som bestämmer i detta, en gång för länge sedan, så stora parti:
– Är det kommunstyrelsens ordförande, eller någon av de andra två falangerna i S-fullmäktigegrupp,
– Är det arbetarkommunens ledning,
– Är det den ombudsmannaledda ”expen@umesosse.se”.

Det finns fem uppenbara maktcentra – plus Holmlund som smyger omkring i kulisserna som ett sjätte intrigerande maktcentra.

Socialdemokraterna borde ta efter borgarna och bilda en egen Allians!

Går det bra för oss i valet samarbetar vi gärna med ett par av dessa dessa sex olika falanger. Men bäst vore ju om åtminstone ett par tre av dem kunde bilda en egen ”Socialdemokratisk Allians för ett enat Parti” (SAP).

Som det nu är kan jag träffa en ledande representant för S på tisdag, för att åter bli på ”speaking terms med S”, bara för att två dagar senare bli informerad av ”en hederlig borgare som gillar justa tag”, att en annan S-falang har djävlats med oss under 2 ½ månad genom att undanhålla information efter den 23 maj.DS.
PPS. ”expen@umesosse.se”

Om Eddie Meduza hade levt skulle jag ha bett honom skriva en låt om denna institution. Men han har gjort en låt om ”Såssialdemokraterna” i allmänhet. Det går med fördel att lyssna på denna. Och då ni gör det så tänk då på ”expen@umesosse.se”. DS.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

20 kommentarer