Nya MP står i beroende-förhållande till Islamiska Föreningen vars imam greps för extremism. Ändå styr (S) Umeå kommun ihop med Nya MP!?

Av , , 8 kommentarer 106

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 


Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del sju av tio

 

 

INLEDNING

Låt oss repetera varför vi tar så allvarligt på Socialdemokraternas löftesbrott när det gällde att de lovade oss att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå lokal ”regerings-status”.

Detta beror på Nya Miljöpartiets politiska beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam myndigheterna grep och beslutade utvisa ur Sverige på grund av att han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som Islamiska Staten och andra terrororganisationer som al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Nya Miljöpartiet föddes så sent som 2018. Detta genom att MP:s centrala Partistyrelse, den som sammanträder i Stockholm, handplockade personer i Umeå och Västerbotten som de ansåg vara lämpliga.

Detta som jag skriver här nedan kan inte sägas nog många gånger!

Miljöpartiet hade ett möte på Ersboda Folkets Hus med Islamiska Föreningen i Västerbotten. På detta möte deltog (minst) en representant från MP:s centrala Partistyrelse. Detta möte utmynnade i ömsesidig tillfredsställelse. Detta kan utläsas genom att ”Islamiska Föreningen”, för första gången i sin historia, via ett sms:utskick, uppmanade alla sina församlings-medlemmar att rösta på Mariam Salem – vilket naturligtvis innebar att församlings-medlemmarna också måste rösta på Nya MP i Umeå!

Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Föreningen” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som Islamiska Staten. Och denna tolkning har naturligtvis församlings-medlemmarna i ”Islamiska Föreningen” fått ta del av.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till den ”Islamiska Föreningen” vars imam har bidragit till att skapa ett samhällsklimat som har underlättat värvningen av jihadistkrigare till IS och till andra terroristorganisationer.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Förening” vars imam – på grund av hans IS-tolkning av islam som skapat en miljö som underlättat värvningen av jihadistkrigare – myndigheterna har gripit och beslutat att utvisa från Sverige.

Fundera på om det är rätt av Socialdemokraterna att ge Nya MP möjlighet vara med och styra Umeå?
Själv anser jag att detta är oacceptabelt!

 

Stycke ett.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår varför vi krävde att Socialdemokraterna i Umeå inte skulle styra Umeå kommun tillsammans med ett Nytt Parti (f. 2018) som ända sedan födseln har försatt sig i en politisk beroendeställning till Islamiska Föreningen – som utgjort basen för en imam som har samma tolkning av islam som bl a terrororganisationen Islamiska Staten.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår hur allvarligt vi tar på att Socialdemokraterna svek sitt löfte till oss i denna fråga.

Vi i Arbetarpartiet anser nämligen att Socialdemokraterna inte bara svek oss, då de gav Nya MP i Umeå lokal ”REGERINGS-STATUS”. Vi i Arbetarpartiet anser att Socialdemokraterna svek alla invånare i Umeå, Västerbotten, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare.

 

Stycke två.

Jag kan inte låta bli att tänka på vilket svek som Stefan Löfven gjorde mot medborgarna i Sverige då han gav islamisten Mehmet Kaplan – som dessutom hade kontakter med den turkiska fascistorganisationen ”De grå vargarna” – ministerstatus i sin S+MPregering.
Jag kan inte heller låta bli att tänka på parallellerna mellan Mariam Salems politiska karriär och Mehmet Kaplans.
Mariam Salem blev invald i Umeå kommunfullmäktige, till stor del tack vare stödet till Nya MP från umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Salem har gjort en politisk karriär som, i flera avseenden, är baserad på samma byggstenar som Mehmet Kaplans politiska karriär – även om det naturligtvis även finns skillnader.

En av skillnaderna är att den f.d. bostadsministerns Mehmet Kaplans politiska bas delvis utgjordes av Muslimska brödraskapet och deras tolkning av islam. Mariam Salems stöd kom till stor del från en förening / församling, som leddes av en imam med en salafistisk-wahhabitisk tolkning av islam.

Mehmet Kaplans politiska karriär tog slut när det kom fram vilka hans vänner var – i ”brödraskapet och i ”de grå vargarna”. Det är mitt och Arbetarpartiets mål att göra Nya Miljöpartiet i Umeå politiskt omöjliga som ett lokalt regerings-parti. Och vi är övertygade om att detta partis agerande i olika nämnder, och deras kontakter utanför nämnderna, kommer att avslöja Nya MP för allt fler personer.

Frågan är hur mycket Nya MP:s beroendeförhållande till en förening / församling som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kommer att smitta av sig på Socialdemokraterna i Umeå? Det är en fråga som S borde ställa sig självt.

 

Stycke tre.

Socialdemokraterna i Umeå förmår alltså inte pressa Muhmoud Chninou – ordförande för S-föreningen på Ersboda och styrelseordförande (S) för det kommunala bolaget UPAB – att säga upp sin bekantskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Som läsare av denna blogg vet är Al-Duhan en av de sex personer som myndigheterna gripit samt en av de fem som myndigheterna har beslutat utvisa ur Sverige. Detta för att även Al-Duhan han ingick i det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som IS, som fällts både i Tingsrätten och Hovrätten för att han har dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad som tillåtit kritiska och avslöjande artiklar om detta nätverk. Al-Duhan har även talat väl om al-Qaidas tidigare ledare Usama bin Laden samt visat filmer med jihadistkrigare för invandrarundomar i vad jag själv anser vara det öppenbara syftet att ”radikalisera” dessa ungdomar.  

Jag ber dig, käre läsare, att åter stanna upp några ögonblick, och noga tänka igenom innebörden även av detta:

Umeå kommun styrs alltså, just nu, av Socialdemokraterna tillsammans med Nya MP i Umeå. Nya MP i Umeå befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som tolkar islam på samma sätt som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Inom Socialdemokraterna är uppenbart ”islamisterna och/eller deras medlöpare” så starka att partiet uppenbarligen inte kan få Mahmoud Chninou att säga upp sin provokativa vänskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Detta trots att Mahmoud Chninou är en av (S) mer framstående företrädare – både inom partiets interna strukturer (ordf. Ersboda S-förening) samt vad gäller partiets externa uppdrag (Styrelseordförande (S) i det kommunägda bolaget UPAB) – och att Raad Al-Duhan delar den extrema IS-tolkningen av islam och har även har dömts i två instanser för dödshot mot en chefredaktör som kritiserat de uttryck som denna extrema IS-tolkning av islam har tagit sig i den moské i Gävle där hans pappa (huvudperson i det wahhabitiska nätverket) haft sin bas.

Reflektera över detta.

 

Stycke fyra.

Den politiska situationen i Umeå kommun har aldrig, sedan andra världskrigets slut 1945, varit lika makaber som idag.

Detta speciellt när även de traditionella Socialdemokraterna i Umeå har visat hur lite de förmår påverka utvecklingen i sitt eget parti. Detta samtidigt som deras lokala regeringskollegor i Nya MP befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Det finns en rad frågor i Umeå som kommunpolitikerna måste ta kontroll över.
Låt mig kortfattat nämna några av dessa:
a) kommunens politiker måste ta kontroll över hedersförtrycket,
b) de måste även ta kontroll över det inflytande som ”islamisterna och/eller deras medlöpare” har idag,
c) kommunens politiker måste ta kontroll över det skenande underskottet när det gäller driftsbudgeten,
d) de måste även ta kontroll över den alltför snabbt ökande låneskulden på grund av oförmågan att prioritera, och prioritera bort, när det gäller vilka investeringar som ska göras och vilka som inte ska göras,
e) kommunens politiker måste även ta kontroll över den mycket hälsofarliga koncentrationen av kvävedioxid längst V:a Esplanaden och längst intilliggande gator, arbets- och boendemiljöer.

Är dagens lokala ”regeringskoalition” i form av S+Nya MP kapabel att ta itu med några av dessa problem?

 

AVRUNDNING

Själv är jag övertygad om att detta inte är fallet.

Tanken på att koalitionen S+Nya MP skulle kunna ta itu med hedersförtryck och islamisternas inflytande framstår som overklig. Ta bara den ovilja dessa partier visade när det gäller att genomföra en riktig kartläggning av hedersförtrycket. Eller ta det passiva motståndet – och det definitiva bristen på stöd – som jag mötte när det gällde att återställa Thilo Sarrazins (av stadsbiblioteket) utrensade bok. Det gällde trots allt demokratins fundament – yttrande- och tryckfriheten.
När det gäller frågan om att ta tag i kommunens ekonomi, vare sig det handlar om det skenande underskottet i driftsbudgeten eller den ökande låneskulden på grund av investeringarna, har (S) haft många år på sig att göra något åt dessa problem. Utan att lyckas.

Och Nya MP verkar inte förstå sig på den kommunala ekonomin över huvud taget.

När det gäller miljöfrågorna har detta aldrig tillhört (S) starka sida. Men hur gick det för Nya MP i Umeå (f. 2018) i deras budgetsamarbete med (S)? Det bästa som kan sägas om Nya MP:s insats, när det gäller dragkampen om hur en budget ska utformas, är att de är just ”gröna” (som i okunniga). För det fanns inte, om ens något, av ”grön” politik i den gemensamma budget som presenterades av S+Nya MP i juni för nästa år (2020).

Det jag tror är följande:
åren fram till valet 2022 kommer att präglas av nya avslöjanden rörande inflytandet för ”islamisterna och/eller deras medlöpare” inom den lokala ”regeringskoalitionen” S+Nya MP.

Jag tror även att Socialdemokraterna kommer att få betala ett högt pris för sitt lokala samregerande med Nya MP –
som inte är samma parti som Gamla MP. I Gamla MP fanns det många muslimer i ledningen –
muslimer som kunde skilja på religion och politik.
Dessa muslimer vill vi samarbeta med.
Vi hoppas de återkommer.

I nästa blogg kommer jag att avslöja hur illa (S) betedde sig när de svek det enda krav som vi ställde i förhandlingarna – vilket var att hålla Nya MP utanför styret av Umeå kommun. Vi ska berätta om detta svek – som ägde rum både i september i fjol och i maj i år.

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i Umeå kommun och i landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för ett partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 / 7, 13/ 7, 16 / 7, 19 / 7, 23 / 7 o. 27 / 7.

 

 

 

8 kommentarer

Valet gav Arbetarpartiet en position där vi kunde kräva att NYA Miljöpartiet hölls utanför styret av kommunen – men (S) svek sitt löfte. Del 6 av 10.

Av , , 2 kommentarer 84

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

En allt större del av mitt bloggande består av att besvara kommentarer från mina läsare –
läs gärna mina läsares olika kommentarer – och mina svar till dessa.

Del 6 av 10 ”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte”

 

Stycke ett.

Socialdemokraterna svek sitt löfte till Arbetarpartiet och bildade ”regering” i kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå.

I förhandlingarna mellan partierna, efter kommunalvalet 2018, förde vi endast fram ETT ENDA krav på Socialdemokraterna för att vi skulle ingå den överenskommelse med dem som de ville. Kravet bestod i att (S) INTE skulle bilda en lokal ”regering” med Nya MP i Umeå (f. 2018). Och detta löfte fick vi också av Socialdemokraterna. Både en och två gånger.

Socialdemokraterna lovade oss – både muntligt och skriftligt – att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå status av lokalt ”regeringsparti”.

Skälet till att jag alltid kallar Nya Miljöpartiet i Umeå för Nya MP i Umeå beror på att detta parti skapades 2018 – av MP:s centrala Partistyrelse i Stockholm – efter omfattande utrensningar inom den tidigare ledningen för det (Gamla) Miljöpartiet i Umeå varav många var muslimer – muslimer som kunde skilja på religion och politik och som Arbetarpartiet därför kunde samarbeta med – bland annat för en bättre miljö.

Arbetarpartiet fick alltså både muntliga och skriftliga löften av Socialdemokraterna att de skulle styra Umeå kommun ensamma genom att söka stöd hos olika partier i olika frågor (något som kallas för ”hoppande majoriteter”). Socialdemokraterna lovade alltså att de inte skulle styra kommunen tillsammans med Nya MP i Umeå (f. 2018).

Det vi lovade Socialdemokraterna, i gengäld, var att inte ingå något budgetsamarbete med de tidigare allianspartierna. Då de tidigare allianspartierna, under flera år, hade lagt gemensamma budgetförslag som alltså M, C, L och KD stått bakom – och detta budgetförslag innehållit skattesänkningar – var det lätt för oss att lova (S) att inte inleda något budgetsamarbete med de fyra tidigare allianspartierna. Skattesänkningar var något som vi inte kunde stödja.

Allt detta är offentliga handlingar.

 

Stycke två.
Hur kom det sig att Socialdemokraterna kände sig tvingade att acceptera Arbetarpartiets krav på att Nya Miljöpartiet i Umeå inte fick ingå styret av Umeå efter kommunvalet ifjol?

Låt oss dels titta på vilka partier som varken (S) eller de fyra borgerliga partierna ville bli beroende av, dels titta på mandatfördelningen efter valet till Umeå kommunfullmäktige 2018.

(S) ville inte göra sig beroende av (V) – och de tidigare allianspartierna ville inte göra sig beroende av SD.Socialdemokraternas erfarenheter av V, från mandatperioden 2010-2014, gör att (S) i Umeå inte vill ”regera” kommunen ihop med (V) igen. Detta var i alla fall uppfattningen hos en majoritet av Socialdemokraterna efter kommunalvalet 2018 – är det väl bäst att tillägga.

Det var denna situation som gjorde att (S) blev beroende av Arbetarpartiets mandat.

Våra mandat räckte nämligen till för att Socialdemokraternas lokala ”regeringsunderlag” skulle bli märkbart större än det lokala ”regeringsunderlag” som M, C, L och KD fick ihop av egen kraft.

Detta är också offentligt – även om det inte finns i några handlingar.

Låt oss titta på uppställningen av mandaten här nedan så blir bilden mycket tydlig.

 

Mandatfördelningen

De två partier som ingen ville bli beroende av i samband med ”regeringsbildningen” i Umeå efter valet till kommunfullmäktige 2018.
SD = 4
V =   11
–   –   –   –   –
De båda partier som styrt kommunen tillsammans under mandatperioden 2014-2018 var Socialdemokraterna och ”Gamla” MP. Detta ville Socialdemokraterna fortsätta med – trots att det inte längre handlade om samma Miljöparti, utan om ett Nytt Miljöparti, som fötts så sent som på våren 2018. Tillsammans hade (S) och Nya MP i Umeå (f. 2018) tillsammans 24 mandat.
S = 20
MP = 4
24
–   –   –   –   –
Tillsammans hade de tidigare allianspartierna också 24 mandat!

M = 11
C = 7
L = 4
KD = 2
24
–   –   –   –   –
Därmed blev våra två mandat av stor vikt för Socialdemokraterna i Umeå. Arbetarpartiets mandat gjorde att de kunde hävda att de hade ett otvetydigt bredare ”regeringsunderlag” större än de borgerliga partierna.

AP = 2

 

Stycke tre.
Vi kunde naturligtvis inte hindra (S) från att SAMARBETA med vem de ville
Självklart kunde Socialdemokraterna söka stöd hos olika partier, i olika frågor, genom s.k. ”hoppande majoriteter”. De kunde exempelvis söka stöd exempelvis hos Moderaterna i vissa frågor och hos med Nya MP i Umeå i andra. Denna frihet måste självklart ett parti som ska styra i minoritet ha.

Men det krav vi ställde på Socialdemokraterna bestod i att de inte skulle ge Nya MP i Umeå (f. 2018) samma status av lokal ”regeringspartner” som de gett Gamla MP i Umeå under förra mandatperioden 2014-2018.

Skälet var följande: det handlade om två helt olika partier.

Gamla MP (som upphörde 2018) hade, bland annat, många muslimer med i sin ledning. Men dessa muslimer kunde, som tidigare sagts, skilja på religion och politik. Nya MP (f. 2018) hade en mycket stark koppling till ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Ett av uttrycken för denna koppling bestod i att Islamiska Föreningen, för första gången i sin historia, uppmanade sina församlings-medlemmar (via ett sms-utskick) att kryssa en viss person (Mariam Salem). Men för att göra detta måste medlemmarna rösta på Nya MP i Umeå – som därmed bokstavligen räddades från det dåliga rykte som Miljöpartiet löpte en uppenbar risk att få bland Umeås muslimer – detta på grund av utrensningarna av bl a en stor del av ledningen i det Gamla MP i Umeå som ju var muslimer.

Skillnaden mellan Gamla MP och Nya MP är alltså av avgörande betydelse. Det handlar om två helt skilda partier.
Detta faktum har inte alls fått den uppmärksamhet det förtjänar. Men detta tänker jag tänker råda bot på.

I denna bloggserie.

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli och 23 juli.

 

2 kommentarer

Religion o politik måste separeras. Islamiska Föreningen, vars imam delar IS tolkning av islam, har förlorat rätten till lokaler. Dags sätta gränser.

Av , , 8 kommentarer 87

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

INLEDNING OCH TILLBAKABLICK

Islamiska Föreningen i Västerbotten  förändrades   (Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte, del VI)

Det fanns en tid då jag och en partikollega relativt ofta blev inbjudna att tala till deltagarna på Islamiska Föreningens fredagsbön. Strax före bönen. Det var innan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” hade börjat arbeta för ett parallellsamhälle, med ett ”vi”  (folk med rätt tro)  och ett ”dom”  (ateister eller folk med fel tro). Det var då Islamiska Föreningen fortfarande vände sig utåt – och fortfarande ville att deras församlings-medlemmar skulle delta i samhällslivet på samma sätt som andra.

Vi i Arbetarpartiet hade under en lång tid en mycket god kontakt med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Om det var någon manifestation, exempelvis mot rasism, som vi själva var hel- eller delarrangörer till tog vi ofta kontakt med någon representant för Islamiska Föreningen i Västerbotten. Deras ledare var positiva till att få reda på vilka aktiviteter som pågick i Umeå. Vi diskuterade ofta världshändelserna. Islamiska Föreningen i Västerbotten tog tydligt avstånd ifrån terrorangreppet på The Twin Towers på World Trade Center den 9 november 2011. Eller 9/11 som man säger i USA.

Vi bjöd alltså ganska ofta in de som besökte fredagsbönen till de aktiviteter som vi var med om att arrangera. Jag vill repetera detta: Det var på den tiden då Islamiska Föreningen uppmuntrade sina församlings-medlemmar att vända sig utåt och delta i det svenska samhället och dess aktiviteter.

Men Islamiska Föreningen förändrades. Och det dramatiskt.

Jag minns när detta gick upp för mig på ett ganska brutalt sätt. Det var året 2013. Trots att vi i Arbetarpartiet var kritiska till Muslimska brödraskapet kunde vi inte stillatigande acceptera verkställigheten av alla dödsdomar som följde, mot medlemmar i ”brödraskapet”, efter militärens maktövertagande i Egypten i juli 2013. Det handlade om många dödsdomar. Och det antyddes, från Egyptens nya militärstyre, att det skulle kunna bli många fler dödsdomar. Två av de som dömdes till döden var Muslimska brödraskapets ledare Muhammad Badie och den, av militären störtade, presidenten Muhammad Mursi (också han från ”brödraskapet”). Inför utsikten av massavrättningar i Egypten tänkte vi genomföra en manifestation – mot massavrättningarna. Vi ansåg att det var svårt att avgöra hur sanna alla anklagelser var, som framfördes mot Muslimska brödraskapet, för de skulle ha försökt stärka sitt grepp om Egypten på ett olagligt sätt. Men militärens maktövertagande var dock heller ingen uppvisning i demokrati. Det var alltså svårt att uttala sig om läget i Egypten, i allmänhet, vid denna tidpunkt.

Men vi ansåg att det var fel med avrättningar – och vi uppfattade hotet av massavrättningar som överhängande.

Jag tog kontakt med en representant för Islamiska Föreningen (i Västerbotten) som jag även kände lite privat via bekantas bekanta och förklarade mitt ärende. Inga problem: jag fick fick komma till Islamiska Föreningen (det är endast ett hus emellan deras lokaler och våra) och bjuda in deras besökare på fredagsbönen till vår manifestation – mot avrättningar av ”brödraskapare” i Egypten.

Jag berättade om manifestationen och dess syfte. Det handlade inte om att ta ställning för eller emot någon religiös organisation – det handlade alltså om en protest mot hotande massavrättningar.

Detta väckte ett fullständigt raseri hos vissa av Islamiska Föreningens medlemmar / deltagare i fredagsbönen. Själv förstod jag ingenting. Jag blev faktiskt chockad. De som ledde Islamiska Föreningen visste exakt vad jag skulle säga och hade godkänt detta. Ändå detta ursinne.

Det ska, i ärlighetens namn, sägas att det var en minoritet som blev ursinniga. Det var definitivt fler som nickade uppskattande eller som såg väldigt generade ut på grund av det skrikande som bröt ut. Då ag bad de som godkänt min närvaro, och vår inbjudan, om en förklaring till denna reaktion förstod jag att inte heller dessa hade väntat sig detta. Men någon riktig förklaring fick jag inte. Det var uppenbart att det som skett var väldigt känsligt att tala om. Efter detta blev vi aldrig mer blev inbjudna. Det berodde inte på den kritik som vi idag framför mot islamister – oavsett om de representerar ”brödraskapet” eller salafisterna. Denna händelse utspelade sig i juli/augusti sommaren 2013. Och det var inte förrän i början av 2016 som vi hade tillräckligt med kunskap för att inse att alla shariaanhängare vill avskaffa allmänna och fria val till en folkvald riksdag och avskaffa demokratin och det sekulära samhället. Oavsett om de tillhörde ”brödraskapet” eller någon salafistisk riktning. Alltså nästan tre år senare.

Jag har i efterhand kommit att uppfatta denna händelse som en avspegling av att Islamiska Föreningen då höll på att tas över av wahhabitiska salafister – och att dessa inte uppskattade att jag blev inbjuden, så att jag i min tur fick en möjlighet att bjuda in till en demonstration som utgjorde en protest mot massavrättningar av det Muslimska brödraskapets ledare och medlemmar i Egypten. Rätt eller fel – en sak är säker: Islamiska Föreningen förändrades. Den ”radikaliserades” som det brukar heta. Och det jag fick vara med om speglade denna process. Det är jag säker på.

Bakom denna ”radikalisering” låg imamer som Abu Muadh och Hussein Halawa samt, främst, Islamiska Statens militära framgångar och dess utropandet av ett nytt Kalifat år 2014. Detta hade en enorm effekt på många muslimer. Den hade också en effekt inom den Islamiska Föreningen. Denna förening (eller församling) behövde snart inte längre bjuda in imamer som Abu Muadh eller Hussein Halawa, från Halmstad eller från Irland, för att lyssna till extrema budskap. Den imam som dök upp i Islamiska Föreningen och hade denna som bas tillhörde själv de extrema.

Imamen som hade Islamiska Föreningen som bas tillhörde alltså det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt som staterna Saudiarabien och Qatar!

Mot denna bakgrund anser Arbetarpartier inte att Umeå kommun ska hålla Islamiska Föreningen med lokaler. Och det borde vara ännu lättare, både att inse detta och att kunna förmå sig till att agera, idag, efter myndigheternas ingripande mot Islamiska Föreningens religiöse ledare, än under våren 2018. Även om vi faktiskt anser att det borde ha varit möjligt att uppfatta det olämpliga i att döda homosexuella och att hylla jihadist-krigare som dör martyrdöden redan under våren 2018.

Socialdemokraterna borde begripa att dagens version av Islamiska Föreningen inte ska tillåtas hyra lokaler av AB Bostaden.

 

Stycke 1.

Det är fullständigt oacceptabelt att kommunen håller Islamiska Föreningen med lokaler via AB Bostaden!

Vi kommer att göra detta till en valfråga 2022 – men också en fråga som diskuteras fram till valet 2022! Myndigheternas tillslag mot det wahhabitiska nätverket, med samma tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram och Sauidiarabien samt Qatar måste få någon effekt även i Umeå.

Kanske någon tycker.

Jag skrev redan förra våren, på Arbetarpartiets vägnar, att Umeå kommun inte kunde hålla ume-baserade Islamiska Föreningen i Västerbotten med lokaler. Bakgrunden till detta var följande händelser och debatt:

Jag och Arbetarpartiet i övrigt hävdade, stödda av många andra, att det var oacceptabelt att Umeå kommun skulle stå för lokalerna när imamer med extrema åsikter kom till Umeå. Som exempel tog vi Hussein Halawa samt Abu Muadh.

Halawa anser bland annat att det kan vara rätt att döda homosexuella som påverkar andra att också bli homosexuella (prideparaden?)
Abu Muadh uppmanar bland annat till strid för Allah och glorifierar i detta sammanhang de jihadist-krigare som dör som martyrer i denna kamp. Hussein Halawa är baserad på Irland. Abu Muadh är aktiv vid moskén i Halmstad. Han tillhör tillhör de imamer som har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihad-krigare till exempelvis IS i Sverige. Vi ansåg att det var fel att Umeå kommun skulle ställa lokaler till förfogande för predikanter med sådana åsikter. Detta förde vi fram både i Umeå kommunfullmäktige och till Socialdemokraterna informermellt – första gången redan 2016.

 

Stycke 2.

Förra våren försvarade Socialdemokraterna sin passivitet på följande sätt:
Det är, med gällande lagstiftning, inte möjligt att vägra hyra ut kommunens lokaler till personer som Abu Muadh och Hussein Halawa. Därför kom det sig att Halawa predikade mer än en gång i Umeå (bland annat på Ersboda Folkets Hus) och Abu Muadh talade våren 2018 på Ålidhemsskolan (tidigare Kolbäcksskolan).

Vi blev, dock, uppringda av den dåvarande politiske sekreteraren i S-fullmäktigegrupp, Robin Enander, som berättade att Hans Lindberg hade skrivit till Stefan Löfven och påtalat behovet av en förändrad lagstiftning (så att det blev lättare att stoppa extremister från att hyra och därmed tala i kommunens lokaler).

Vi hade inget emot att Hans Lindberg skrev till Stefan Löfven.

* Löfven har ju, visade det sig senare, gått långt före Socialdemokraterna i Umeå när det gäller en annan fråga (hedersförtrycket). Men vi ansåg att svaret från Socialdemokraterna i Umeå var alldeles förbannat otillfredsställande. Det gick ut på att S i Umeå var helt maktlösa.

a) Men (S) i Umeå hade kunnat testa den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut exempelvis Ålidhemsskolan till Abu Muadh – med motiveringen att dennes extrema åsikter inte hör hemma i Umeå kommuns lokaler,
b) (S) i Umeå kunde, som ett absolut minimum, ha skrivit ett uttalande där partiet offentligt beklagade att de inte kunde vägra hyra ut lokalerna till en person som Abu Muadh – men inte en enda sosse kunde klämma ur sig detta ens på sin blogg,
c) (S) i Umeå hade kunnat tala om för ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” att denna, om de fortsatte med att bjuda hit extrema uttolkare av islam, inte skulle få fortsätta att hyra lokaler av kommunägda AB Bostaden.

Vi hade nämligen själva kontaktat SKL (Sveriges kommuner och landsting). Och en representant för denna organisation hade berättat för oss att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) hade större frihet att göra vad den ville än en kommun. Vi fick veta att det inte borde vara omöjligt för exempelvis ett kommunalt bolag som AB Bostaden att vägra hyra ut lokaler till en förening som inbjöd extremister.

Detta öppnade alltså dörren för Socialdemokraterna i Umeå, att stänga dörren för extrema uttolkare av islam, som Hussein Halawa och Abu Muadh.

* Men Nej. Socialdemokraterna i Umeå gjorde ingenting! Absolut ingenting!
De testade inte den gällande lagstiftningen genom att vägra hyra ut Ålidhemsskolan till Abu Muadh,
De skrev inget offentligt uttalande och beklagade att de inte ansåg sig kunna vägra att ställa kommunens lokaler till Abu Muadhs förfogande (inte en enda sosse i Umeå kunde klämma ur sig en endaste liten blogg med detta innehåll – det är sååå ömkligt),
De tog heller inte fasta på att ett kommunalt bolag (som AB Bostaden) sannolikt kan vägra att hålla en förening som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” med lokaler – exempelvis med motiveringen att de bidrar till att föra fram odemokratiska åsikter!

För så är definitivt fallet när det gäller imamer som Hussein Halawa och Abu Muadh. Åsikter som rättfärdigar mord på homosexuella och som hyllar jihadist-krigare som lider martyrdöden är inte demokratiska.

Detta utspelade sig alltså våren 2018. Innan myndigheterna slog till mot det wahhabitiska nätverket i vilket ume-imamen ingick.

 

Stycke 3.
Socialdemokraterna är uppenbarligen beroende av islamisterna och/eller deras medlöpare

Den totala oförmågan att agera visar allra minsta vis kan, i mina ögon, endast tyda på två saker:
*
oförmågan att agera visar hur beroende (S) i Umeå är av ”islamisterna och/eller deras medlöpare”,
*
oförmågan att agera visar hur splittrade (S) i Umeå är när det gäller hur de ska agera mot ”islamisterna och/eller deras medlöpare”.

Kom ihåg:
Mahmoud Chninou vägrar fortfarande att bryta sin demonstrativa facebook-vänskap med Raad Al-Duhan – S i Umeå gör ingenting åt detta,
Islamiska Föreningen i Västerbotten har, sedan minst fem åt tillbaka, bjudit in imamer med extrema budskap – budskap som har bidragit till att skapa ett klimat i Sverige som har underlättat (och som fortfarande underlättar) värvningen av jihadist-krigare till terrorklassade organisationer – och S i Umeå gör inget år detta.

Socialdemokraterna klarade inte av att framföra följande, självklara, budskap till Islamiska Föreningen i Västerbotten:
”om ni fortsätter att bjuda in imamer, vars åsikter varken är lagliga eller demokratiska utan har syftet att hetsa mot homosexuella och underlätta värvningen av jihadist-krigare kommer vi att göra allt för att ni ska bli av med ert hyreskontrakt med AB Bostaden.

*Var detta för mycket begärt av Socialdemokraterna i Umeå:
efter alla terrordåd i Europa, USA och i resten av världen?
efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 då fem människor berövades livet och 15 skadades.
Svaret är Ja.

Uppenbarligen klarade S inte av att förklara för Islamiska Föreningen i Västerbotten att ”här går gränsen”!

 

Stycke 4.
Efter myndigheternas ingripande mot imamen i Umeå, som hade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas – och som har spelat en central roll när det gäller de pengar som försvunnit från Bilaal-förskolorna – har situationen förändrats radikalt.

Det är naturligtvis inte längre aktuellt att kräva av Islamiska Föreningen att den slutar att bjuda in extrema imamer. Det är uppenbart för alla, utom för de som aktivt väljer att likt en politiskt struts vägra se verkligheten, att Islamiska Föreningen har haft en egen imam som också tillhör de extrema. Han utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som exempelvis Islamiska Staten. Och denne imam har verkat, i full frihet, inom Islamiska Föreningen under en i sammanhanget lång tid.

Det visade sig alltså att det inte endast var vi i Arbetarpartiet som såg allvarligt på Islamiska Föreningens verksamhet. Det var därför som SÄPO grep, och Migrationsverket beslutade att utvisa, fem (5) personer som ingick i detta wahhabitiska nätverk. En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket sedan beslutade utvisa, är den imam som haft Islamiska Föreningen i Umeå som sin bas.

Detta kan inte sägas nog många gånger: SÄPOs och Migrationsverket agerade berodde på att denne imam tillhörde ett wahhabitiskt nätverket, ett nätverk som gör samma tolkning av islam som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram; ett nätverk som har bidragit till att skapa en miljö som gör det lättare att värva jihadist-krigare och andra terrorister.

Borde inte Socialdemokraterna se detta som ett tillfälle att tala om för Islamiska Föreningen i Västerbotten (på Ålidhem) vad som gäller? Tyvärr finns det inget som tyder på att S gör detta.

Detta kan endast bero på att Socialdemokraterna styr Umeå ihop med Nya MP i Umeå (f. 2018) – Nya MP i Umeå som i sin tur har starka kopplingar till Islamiska Föreningen.

 

Stycke 5.
Låt oss sammanfatta vad Islamiska Föreningen representerar idag – för att hjälpa Socialdemokraterna.

* Föreningen (eller församlingen) har, sedan många år tillbaka, har bjudit in imamer som bland annat anser att det är rätt att döda homosexuella; imamer som uppmanar till strid för Allah och som glorifierar de som dör som martyrer i denna strid – något som bidragit till att skapa en miljö i Sverige som har underlättat att värva IS-krigare. Två exempel på sådana imamer är Hussein Halawa och Abu Muadh.

* En av de imamer som SÄPO grep, och som Migrationsverket nu har beslutat att utvisa, hade just Islamiska Föreningen som sin bas. Han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma extrema tolkning av islam som Islamiska Staten, al-Qaida, Boko Haram samt stater som Saudiarabien och Qatar,

* Wahhabiterna utgör en del av de bokstavstroende salafisterna vars anhängare anser att den enda rätta tolkningen, och tillämpningen, av islam finns hos de tre första generationer av muslimer efter profeten Muhammed. De är bokstavstroende och hämtar sin förebild (när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras) från en religion – på 700-800-talet! Det är oundvikligt att dessa kommer att hamna i konflikt med allt som Upplysningen (från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet) står för och har inspirerat till.

Det är oundvikligt att de som hämtar sin förebild, när det gäller hur samhället och familjen ska organiseras, från en religion på 700-800-talet kommer att råka i konflikt med dagens samhälle. Det gäller synen på de grundläggande landvinningarna som yttrande- och tryckfrihet, allmänna och fria val, kampen mot klassamhället och kvinnoförtrycket. Detsamma gäller för bekämpandet av rasism och förtrycket av homosexuella. De som inte, efter att ha förstått innebörden av salafismen och dess wahhabitiska variant, förmår ta avstånd från denna reaktionära rörelse sviker allt vad demokrati, jämlikhet och jämställdhet heter. Det som inte distanserar sig från wahhabismen är verkligen medlöpare.

* Imamen i Islamiska Föreningen var knuten till huvudpersonen i det wahhabitiska nätverket (imamen Abo Raad, vars bas var moskén i Gävle) både genom den wahhabitiska IS-tolkningen av islam och via släktskap.
* Denne ume-imam, Hussein Al-Jibury, som greps av SÄPO i början av maj hade inte endast Islamiska Föreningen som sin bas. Al-Jibury satt även i styrelsen för den ekonomiska förening som drev de två Bilaalförskolor i Umeå. Det är dessa två förskolor som inte har kunnat redovisa vart stora summor pengar, som skulle ha gått till förskoleverksamhet, har tagit vägen. Den som har hållit i pengarna, i sin roll som kassör, är just ume-imamen Hussein Al-jibury!

Jag hoppas inte att denna helhetsbild kommer som en nyhet för Socialdemokraterna i Umeå. Jag hoppas att ni förmår att agera. För tålamodet hos väldigt många, med en politisk ledning som vägrar att agera, har sina gränser.

 

Stycke 6.
Idag krävs det mycket större förändringar för att Islamiska Föreningen ska få behålla sina lokaler – enligt vår uppfattning. Den islamiska Förening som fanns i början av 2000-talet finns inte mer. Den har ”radikaliserats”.

a) Dagens version av Islamiska Föreningen i Västerbotten måste i praktiken upplösas,
b) detta genom att en helt ny ledning utses,
c) medlemmarna eller deltagare i fredagsbönen (och andra aktiviteter) måste aktivt sluta upp bakom gällande lagstiftning och rättspraxis i Sverige. Detta innebär bland annat följande för det som idag kallas för Islamiska Föreningen i Västerbotten:
* religion och politik hålls isär,
* religionen erkänns vara en privatsak,
* lagarna i Sverige ska stiftas av en riksdag utsedd i allmänna och fria val, för män och för kvinnor, och tillämpas av det nuvarande rättsväsendet,
* sharia ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning strävar efter att införa – med föreställningen om en gudomlig rättsskipning baserad på 350 verser ur Koranen och Muhammeds sunna och tolkade av ett prästerskap – i Sverige stiftas lagarna av den folkvalda riksdagen,
* parallella samhällen, präglade av sharia, ska inte vara något som föreningen (församlingen) och dess ledning ska sträva efter – de lagar som den folkvalda riksdagen stiftar gäller för hela Sverige,
* månggifte, barnäktenskap och förföljelser av homosexuella är något som föreningen (församlingen) och dess ledningen aktivt motarbetar,
* de som tillhör den nya föreningen (eller församlingen) samt dess ledning måste, precis som alla andra i Sverige, acceptera Sveriges grundlagar, andra lagar och den rättspraxis som vuxit fram ur denna lagstiftning.

 

AVSLUTNING
De som tillhör den nya föreningen, eller församlingen, och dess ledning måste aktivt sluta upp bakom Sveriges ”konstitution” (de av grundlagarna som de demokratiska fri- och rättigheterna vilar på) vilket innebär ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat. En framtida ledning för det som, idag, heter ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kan inte ha religiösa, eller personliga, kopplingar till det wahhabitiska nätverket. Detta wahhabitiska nätverk (jag repeterar det gärna hur många gånger som helst) har samma tolkning av islam som bland annat Islamiska Staten och nätverket har bidragit till att skapa en miljö som underlättat värvningen av jihadist-krigare och andra terrorister.

Om inte dessa krav uppfylls måste kontraktet med ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” sägas av AB Bostaden. Denna uppsägning av kontraktet måste ske snarast.

Islamiska Föreningens bristande demokratiska trovärdighet innebär, i våra ögon, att de har förverkat rätten till de lokaler som de har idag. Dessa frågor kommer att bli valfrågor 2022 – men vi kommer att börja att driva dem från och med idag.

Det måste finnas gränser – även i Umeå !

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 3 juli, 9 juli, 13 juli, 16 juli och 19 juli.

 

8 kommentarer

Ofattbart. M. Chninou (S) fortsätter sin facebook-vänskap med Al-Duhan i det wahhabitiska nätverket! Traditionella sossar måste ta strid om partiet. Del V.

Av , , 2 kommentarer 98

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

Del VI i denna serie av blogginlägg om islamisternas roll i det politiska maktspelet
i Umeå kommer i morgon, måndag

 

INGRESS

Varför tillåter Socialdemokraterna Mahmoud Chninou – som både är ordförande i Ersboda S-förening och styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB – att demonstrativt fortsätta sin facebook-vänskap med Raad Al-Duhan i det wahhabitiska nätverk som myndigheterna har angripit? Detta bland annat därför att nätverkets tolkning av islam är densamma som Islamiska Statens vilket har bidragit till att skapa ett gynnsamt klimat för värvning av jihadistkrigare.
Återigen: Varför tillåter Socialdemokraterna i Umeå en sådan, både provokativ och djupt politiskt osund, manifestation av gemenskap mellan en av sina viktigare representanter och en person som Migrationsverket beslutat utvisa – då han utgör en del av ett nätverk med en wahhabitisk IS-tolkning av islam?

Stanna upp en stund och ta in frågans fulla vidd. Läs gärna om frågan, igen.

-Trodde du att någon skulle behöva ställa denna fråga? Jag själv trodde aldrig att jag skulle tvingas att ställa denna fråga!
-Men tyvärr har det blivit nödvändigt att ställa just denna fråga!

 

Stycke 1.
Hur kan jag ta mig rätten att tala till Socialdemokraterna på det sätt som jag nu gör?
* Svaret är:
Islamisterna och deras medlöpare har förskansat sig i exempelvis Socialdemokraterna – istället för att bilda egna partier.
Omar Mustafa är ett exempel på en islamist. Han tog sig in i Socialdemokraternas Partistyrelse och till detta krävs medlöpare!
Mehmet Kaplan är ett annat exempel på en islamist. Han tog sig ända in i regeringen via MP!
Ebtisam Aldebe är ett tredje exempel på en islamist. Via Centern tog hon sig in i Solna Tingsrätt där hon avslöjades efter att ha tillämpat sharianormer i domslut! Listan är oändlig.
* Svaret är: jag och Arbetarpartiet för en strid mot islamisterna och deras medlöpare,
* Svaret är: striden mot islamister och medlöpare kräver att deras namn blir offentliga – oavsett vilket parti de har gömt sig i,
* Svaret är: det måste finnas namn på islamisterna eller deras medlöpare för att göra det möjligt att peka på de extrema uttryck som deras tolkning av islam innebär – eftersom de inte förmår skilja på religion och politik.

Det är samma skäl som gjorde att jag, uppbackad av övriga medlemmar i Arbetarpartiet, tog strid mot den minoritet av de anställda på stadsbiblioteket i Umeå som stod bakom bortplockandet av Thilo Sarrazins bok – detta på grund av klagomål från en islamist. Vi bekämpar islamisterna och deras strävan efter shariastyrda parallella samhällen i Sverige – och överallt annars. Vi bekämpar deras steg-för-steg metod att nå dit. Exempelvis genom att försöka inskränka yttrande- och tryckfriheten – demokratins grund – genom att försöka avlägsna böcker som de inte gillar. Eller som att försöka införa skilda badtider för män och kvinnor.

Det är av samma skäl som jag, uppbackad av övriga medlemmar i Arbetarpartiet, visar på den länk som Mariam Salem utgör mellan det Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

 

Stycke 2.
Genom sin demonstrativa vänskap med Raad Al-Duhan visar Mahmoud Chninou (S) hur högt han sätter gemenskapen med en person som ingår i det wahhabitiska nätverk som SÄPO och Migrationsverket har slagit till mot; en person som dessutom (bland mycket annat) har fällts för dödshot mot förre chefredaktören för Gefle Dagblad för att denna medverkat till granskande och kritiska artiklar mot verksamheten i den moské som utgjorde basen för det wahhabitiska nätverkets ledare (Raad Al-Duhans far)!

Mahmoud Chninou förstår, naturligtvis, att hans demonstrativa gemenskap med Raad Al-Duhan drabbar det socialdemokratiska parti som han representerar i Umeå. Men uppenbarligen är gemenskapen med Al-Duhan långt viktigare för ordföranden i Ersboda S-förening än hans gemenskap med Socialdemokraterna.

De Traditionella socialdemokraterna förstår naturligtvis, i ännu högre grad, hur negativ Mahmoud Chninous demonstrativa gemenskap med Raad Al-Duhan är för S i Umeå. Men ändå sitter han kvar. Både internt i partiet, som ordförande för Ersboda S-förening, och som styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB.

Detta säger två saker:
a) De Traditionella socialdemokraterna har idag en svag position inom partiet i Umeå,
b) De Traditionella sossarna verkar dessutom inte kunna förmå sig till att kämpa för att återta kontrollen över det socialdemokratiska partiet i Umeå.

 

Stycke 3.
Låt oss göra det riktigt, riktigt tydligt vem Raad Al-Duhan är. Det är alltså denn person som ordföranden i Ersboda S-förening, tillika styrelseordförande (S) för det kommunala bolaget UPAB, demonstrativt vägrar att säga upp sin facebook-vänskap med. Och detta utan att de Traditionella socialdemokraterna gör något åt den orimliga situation som därmed uppstår – både inom det egna partiet och inom umepolitiken.

Raad Al-Duhan tillhör alltså det wahhabitiska nätverk som SÄPO slog till emot. Han är en av de 6 som säkerhetspolisen (SÄPO) grep. Han tillhör den grupp på 5 (av de 6 gripna) som Migrationsverket har fattat beslut om att utvisa. Men till detta kommer Al-Duhans övriga ”meriter”.

Under sin tid i Umeå talade han väl om Usama Bin Laden – den tidigare ledaren för al-Qaida. Al-Duhan visade även filmer med jihadistkrigare för ungdomar. Enligt uppgift endast för invandrarungdomar. Han trodde uppenbarligen inte att dessa skulle reagera negativt på detta. Men Raad Al-Duhan hade naturligtvis fel. Det är därför som jag och så många andra känner till att hans agerande.

Efter sin tid i Umeå ”förbättrade” alltså Raad Al-Duhan sin meritförteckning ytterligare genom att 2016 dödshota dåvarande chefredaktören på Gävle Dagblad. Skälet var alltså att tidningen skrev en rad kritiska artiklar om verksamheten i moskén i Gävle där hans far var imam. Hans far är huvudpersonen i det wahhabitiska nätverk som myndigheterna har slagit till emot. Fadern heter Abu Raad. För sitt dödshot är Raad Al-Duhan dömd både i Tingsrätt och i Hovrätt.

Det är alltså denne person som Mahmoud Chninou demonstrativt vägrar bryta sin gemenskap med på facebook. Och det är detta politiskt o-acceptabla tillstånd som de Traditionella socialdemokraterna accepterar. Månad efter månad.

Vem bestämmer inom Socialdemokraterna i Umeå?
Även denna fråga måste ställas. Bland annat för att styrelseordföranden i UPAB  uppenbarligen kan göra som han vill.
Åtminstone än så länge.

 

Stycke 4.
Mahmoud Chninou var en av de som jag skrev om redan under våren 2018.
Jag betecknade honom antingen som en ”islamist eller en islamistmedlöpare”. Detta skapade ett ursinne bland vissa socialdemokrater i Umeå. Men samtidigt fanns det andra socialdemokrater som i tysthet hörde av sig för att tacka. Problemet är att detta just sker i tysthet. Jag uppskattar detta. Mycket. Men problemet är att vad som krävs är att dessa socialdemokrater tar strid för att återerövra partiet!

Till detta ska läggas följande. Det fanns ytterligare ett, litet, antal socialdemokrater som gav mig väldigt viktig information. Informationen gick ut på följande: det finns ett antal islamister eller islamistmedlöpare som obehindrat rör sig mellan en rad olika partier. Deras lojalitet finns inte hos något speciellt parti. Deras lojalitet riktas i första hand mot en viss tolkning av islam. Vilket parti denna skara väljer beror på hur långt de kan avancera inom ett parti (och det gäller att avancera inom flera olika partier och därför inte klumpa ihop sig i samma parti). Deras mål var att steg-för-steg skapa shariastyrda enklaver inom Sverige.

Detta betydde dock inte att alla ”islamister eller islamistanhängare” höll på och bytte parti.

Vissa stannade kvar inom samma parti. Men både ”partibytarna” och ”de stadigvarande” hade nära kontakt med varandra. Mina sagesmän, och dito kvinnor, gjorde, precis som jag, skillnad på muslimer som kan separera religion från politik å ena sidan, och på ”islamistiska sharia-anhängare och deras medlöpare” å den andra. (Då jag här beskriver innehållet i de uppfattningar som dessa socialdemokrater hade, och som de delgav mig, använder jag mig av de beteckningar som jag brukar använda. Samt av mitt övriga språkbruk. Men jag förändrar absolut inte innehållet i hur dessa socialdemokrater såg på situationen våren 2018).

Skälet till att just jag blev kontaktad var att jag hade skrivit om dessa frågor tidigare. Inte minst när det gällde Abu Muadhs besök här i Umeå i fjol våras. Men även på grund av att jag kritiserat islamister, samt hedersförtryck, i andra sammanhang. Detta både i Umeå, Sverige i övrigt och internationellt.

Efter denna kontakt blev det uppenbart för mig att Mahmoud Chninou inte var en socialdemokrat i traditionell mening. Något som hans gemenskap med Raad Al-Duhan, via vänskapen på facebook, utgör ett tydligt, extremt tydligt, exempel på.

Det var inte förrän jag blev kontaktad av dessa personer inom (S) som jag började skriva om hur islamister och/eller deras medlöpare hade förskansat sig i olika partier här i Umeå – istället för att bilda egna partier.

 

Stycke 5.
De uppgifter som jag fick hade mycket hög trovärdighet.
Flera av de personer som nämndes av dessa socialdemokrater hade nämligen börjat sin politiska bana med att besöka våra möten i Arbetarpartiet – samt det parti vi lämnade 2010.

Vi i Arbetarpartiet träffar väldigt många människor, i trappuppgångar då vi knackar dörr, eller i samband med torgmöten. För politiska nybörjare är det därför naturligt att acceptera en inbjudan från oss om att exempelvis besöka ett möte. Men eventuella ”islamister eller medlöpare” märkte snabbt tre saker hos oss i Arbetarpartiet:
a) vi hade inget till övers för islamistiska shariaanhängare,
b) vi har heller inte några kommunala positioner att erbjuda till personer som strävar efter sådana av olika skäl,
c) det krävs en hel del jobb för att vinna medlemmarnas förtroende inom Arbetarpartiet.

Så de vandrade vidare. Till andra och mer lättbearbetade partier.

En av de som ursprungligen började gå på möten hos oss har sedan dess hunnit avverkat ytterligare två partier för att slutligen (åtminstone tills vidare) slå sig ned i ett fjärde parti. De partier det handlar om är, förutom Arbetarpartiet, även S, L och V (utan anspråk på rätt turordning)!

 

Stycke 6.

Det som hände under valåret 2018, tillsammans med vad som hittills hänt under 2019, har visat att tiden fram till nästa val kommer att bli ett långt ”sanningens ögonblick” när det gäller kampen mot islamismen för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018).

Det kommer att följa fler avslöjanden. Mahmoud Chninou kommer kanske att fortsätta med sitt demonstrativa moraliska stöd för Raad Al-Duhan och det som han står för – vad gäller tro och handlingar.

Mot denna bakgrund är det oundvikligt att det här blir en fråga fram till valet 2022:
* islamister – som inte kan skilja på politik och religion, som inte ställer upp på att det är en folkvald riksdag som gäller utan som fortsätter att arbeta för shariastyrda parallellsamhällen i enklaver inom Sverige – måste lämna de partier där de idag har förskansat sig. De måste bilda egna partier. Dessa islamister, och deras beskyddande medlöpare, kommer att få det hett om öronen.

Detta kommer också att bli en fråga fram till valet 2022:
* partier som för fram personer till positioner i Umeå kommun och till landstinget / regionen – personer som inte är villiga att sluta upp bakom de svenska grundlagarna, lagarna, den rättspraxis som gäller för alla andra medborgare och som vägrar att säga att de sluter upp bakom ett demokratiskt och sekulärt samhälle – sådana partier kommer att beskrivas som o-möjliga – för umeborna – när det gäller att ”regera” kommunen och landstinget / regionen.

 

Nästa blogginlägg kommer att handla om den, eventuella, framtiden för den umebaserade
Islamiska Föreningen i Västerbotten.

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)

”Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte i umepolitiken”

har publicerats 3 juli, 9 juli, 13 juli och 16 juli.

2 kommentarer

Del IV. (S) regerar Umeå och regionen ihop med MP, trots kopplingen MP-Islamiska Föreningen – vars imam delar IS wahhabitiska islamtolkning

Av , , 4 kommentarer 102

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

Socialdemokraterna regerar både Umeå kommun och landstinget/regionen tillsammans med Nya MP i Umeå – trots kopplingen mellan MP och Islamiska Föreningen vars imam har samma wahhabitiska tolkning av islam som IS.

Del III: politisk dödsdans i Umeå – eller partnerbyte?

 

Ingress
Aldrig tidigare i Umeås historia har ett av partierna i Umeå kommunfullmäktige, och i landstinget/regionens fullmäktige, haft kopplingar till en religiös riktning där ordet extrem inte räcker till.

Det handlar om kopplingarna mellan Nya Miljöpartiet i Umeås (fött 2018) och den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten där imamen utgjorde en del av det nätverk vars kärna bestod av den wahhabitiska tolkningen av islam.

Låt oss repetera vad som har hänt – och berätta något av vad som kommer att hända:

* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som ledarna i stater som Saudiarabien och Qatar bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som terrororganisationer som bl a Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam, och de aktiviteter som detta lett till, var det som fick SÄPO att gripa 6 individer ur ett nätverk vars huvudperson var imamen för moskén i Gävle. Detta var också skälen till att Migrationsverket beslutade att utvisa 5 av de 6 gripna,
* En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket har beslutat att utvisa, är den imam som hade den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas!
* Det är mellan denna Islamiska Förening och Nya MP i Umeå (f. 2018) som det finns tydliga kopplingar,
* Det var bl a denna koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som gjorde att vi i Arbetarpartiet krävde av Socialdemokraterna att de aldrig skulle ge Nya MP status av regeringsparti i Umeå kommun,
* Detta var det absolut enda som vi krävde i förhandlingarna – efter valet 2018,
* Socialdemokraterna lovade oss också – både skriftligt och muntligt – att Nya MP i Umeå aldrig skulle få status av regeringsparti i Umeå kommun. Detta löfte gav (S) oss alltså efter valet 2018. De erbjöd oss också budgetsamtal och ett antal platser i nämnder och kommunstyrelsen. Vi har avsagt oss allt p g a Socialdemokraternas svek,
* För vad bryr sig väl Socialdemokraterna sig om sina löften.
* Den budget som antogs den 17 juni i år, för år 2020, hade utarbetats av S och Nya MP i Umeå tillsammans. Och den presenterades inför media av dessa två partierna tillsammans. *Därmed har upphöjt Socialdemokraterna upphöjt Nya MP i Umeå till det regeringsparti i Umeå kommun. (S) har upphöjt Nya MP i Umeå till ett av de två partier som nu styr Umeå kommun.
* Detta trots kopplingarna mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå!

Detta måste få följder.
Detta kommer att få följder.
Från och med nu är detta en valfrågor!

_     _     _     _     _

 

A. Kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå samt S och V

SÄPO och Migrationsverket anser, begripligt nog, att den wahhabitiska tolkningen av islam är farlig. Det är de inte ensamma om. Väldigt många andra, bland annat jag och övriga i Arbetarpartiet, anser den wahhabitiska tolkningen av islam har bidragit till att skapa ett gynnsamt klimat för att värva jihadisktkrigare.

Det var bland annat detta som gjorde det wahhabitiska nätverket farligt. Nätverket bidrog till att skapa detta, för värvning av bl a IS-jihadistkrigare, gynnsamma klimat. Därför grep SÄPO 6 personer i nätverket och Migrationsverket har beslutat att utvisa 5 av dessa. En av de gripna, som också har fått ett utvisningsbeslut, är den imam som har haft den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas.

Detta borde ha fått alla partier, med något förstånd och självbevarelsdrift, att hålla distans till Islamiska Föreningen.

En väldig distans.
Men inte i Umeå. Här finns det en direkt koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya Miljöpartiet i Umeå (f.2018). Här finns det även, vilket gör det hela ännu värre, en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Socialdemokraterna när det gäller styret av Umeå kommun, eftersom S och Nya MP styr Umeå kommun tillsammans. Här finns det även en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Vänsterpartiet. Detta då landstinget/regionen styrs av Nya MP, V och S tillsammans.

Det är kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som är o-acceptabel. Detta gör det o-acceptabelt att Umeå kommun och landstinget styrs av koalitioner i vilka Nya MP i Umeå ingår. Och det är Socialdemokraterna som har gjort det möjligt för ett parti – med kopplingar till Islamiska Föreningen  som har en imam med samma tolkning av islam som IS – som Nya MP i Umeå/Västerbotten att vara med i de koalitioner som styr Umeå kommun och landstinget/regionen.

Socialdemokraterna verkar inte fatta något alls i dessa frågor. Zero. Nada. Nell.

forts. i morgon onsdag

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

4 kommentarer

Mina tankar går till de anhöriga

Av , , Bli först att kommentera 50

Nio personer har omkommit i en fruktansvärd och tragisk
flygplansolycka i Umeå. Mina tankar går till
de omkomna och deras anhöriga.

Bli först att kommentera

Umepolitiken behöver partnerbyte – annars riskerar kommunen en politisk dödsdans, Del III

Av , , 4 kommentarer 70

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

* Paradoxen, eller en av flera paradoxer, i umepolitiken är det som jag skrev om i den Första delen av ”Partnerbyte – eller politisk dödsdans”.

Låt oss repetera, sammanfatta och förtydliga Första delen av ”dödsdans eller partnerbyte”.

Å ena sidan binds Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) samman av sitt gemensamma beroende av de väljarröster som den umebaserade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kan mobilisera till förmån för denna politiska treklöver. (De tre partierna S, V och Nya MP i Umeå är varken röda eller gröna, därför kommer jag aldrig att kalla dem för ”röd-gröna”).

Inget av dessa tre partier vågar angripa den umebaserade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”– trots att denna förening / församling:
*sedan många år tillbaka har bjudit in imamer som bl a anser att det är rätt att döda homosexuella, uppmanar till strid för Allah samt glorifierar de som dör som martyrer i denna strid – något som bidragit till att skapa en miljö i Sverige som underlättat att värva IS-krigare. Två exempel på sådana imamer är Hussein Halawa och Abu Muadh.
*En av de imamer som SÄPO grep, och som Migrationsverket nu har beslutat att utvisa, hade just den umebaserade Islamiska Föreningen som sin bas. Han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma extrema tolkning av islam som Saudiarabien och Islamiska Staten.
*Wahhabiterna utgör en del av de bokstavstroende salafisterna vars anhängare anser att den enda rätta tolkningen och tillämpningen av islam finns hos de tre första generationer av muslimer efter profeten Muhammed. De som är bokstavstroende och hämtar sina förebilder från 700-800-talet kommer att hamna i konflikt med allt som Upplysningen (slutet av 1600-talet till slutet av 1700-talet) och samhällsutvecklingen efter denna står för. Bland annat grundläggande landvinningar som yttrande- och tryckfrihet, allmänna och fria val, kampen mot klassamhället- och kvinnoförtrycket. Detsamma gäller för bekämpandet av rasism och förtrycket av homosexuella. De som inte, omedelbart, tar avstånd från det reaktionära i salafismens olika schatteringar förråder allt vad demokrati, jämlikhet och jämställdhet heter.
*Umeimam var knuten till huvudpersonen i det wahhabitiska nätverk (imamen Abo Raad vars bas var moskén i Gävle) både genom sin tolkning av islam och via släktskap.
*Umeimamem hade inte endast Islamiska Föreningen som sin bas. Han satt även i styrelsen för den ekonomiska förening som drev två Bilaalförskolor i Umeå. Det är dessa förskolor som inte har kunnat redovisa vart stora summor pengar, som skulle ha gått till förskoleverksamhet, har tagit vägen.

Själv oroar jag mig naturligtvis för att dessa pengar har vandrat vidare och stött exempelvis Islamiska Statens verksamhet.
Denna andra del av ”Partnerbyte eller ”dödsdans” är inte färdigskriven. Jag återkommer till del II ikväll. Men, tills vidare, var vänlig och läs den interpellation som vi lämnat in till debatt på Umeå kommunfullmäktige i augusti – förhoppningsvis.

 

Interpellation till Moa Brydsten, FGN, om konfessionella inslag i undervisningen: Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter?

Vi refererar VK: ”Vid en inspektion hösten 2017 anmärkte Umeå kommun bland annat på att det fanns konfessionella inslag i undervisningen vid Bilaal och förskolan fick ett föreläggande om att omgående upphöra med de religiösa inslagen”.

Den 1 juli berättade VK att tidningen, från säkra källor, har fått uppgifter om att det bedrivits islamundervisning i Bilaalförskolorna i Umeå. Enligt VK säger biträdande utbildnings-direktören vid Umeå kommun bl a att den (kommunen) ska agera men ”då behöver vi få veta det av någon som vet, vi kan inte jobba på hörsägen”.

Vår slutsats är att VK:s uppgifter inte räcker för att Umeå kommun inte ska agera. Detta anser vi vara oacceptabelt. Reaktionen från kommunen ger intrycket av att det är ”business as usual”. Någon friskola gör ett fel, får en tillsägelse, och sedan är allt bra. Men vi ser inte på situationen vid Bilaalförskolorna i Umeå på detta sätt. Låt oss påminna Umeå kommuns ansvariga politiker och dito tjänstemän om följande:

*det har tidigare förekommit konfessionella inslag i undervisningen vid Bilaal i Umeå

*den imam som nu uppges ha hållit i koranskolan är idag utvisningsdömd ur Sverige,
*av de pengar som kommunen utbetalat till Bilaalförskolorna i Umeå har stora belopp slussats vidare till oidentifierbara konton,

*”Så sent som i våras fick Söderhamns kommun in en anmälan från en anställd vid Bilaal om att de uppmanats att ha islamundervisning samt att de inte fick avslöja det vid en eventuell inspektion av kommunen” (VK 1/7). Förskolan i Söderhamn handlar om en filial till Bilaal i Umeå.

Det som slår oss, mot denna bakgrund, är att om Umeå kommun frågar en representant för de två Bilaalförskolorna i Umeå om det fortfarande förekommer otillåten undervisning i islam är det inte, helt, säkert att kommunen får ett, fullständigt, sanningsenligt svar.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor till ordföranden i FGN:

1. Anser du att det som tidigare förekommit – överträdelse av skollagen vad gäller konfessionella inslag i undervisningen, en tidigare medlem i den ekonomiska föreningen bakom Bilaalförskolorna är utvisningsdömd, pengar är försvunna samt en anmälan vid en filial i Söderhamn – gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter,

2. Om inte – är du säker på att skollagen följs på Bilaal där den föreskriver att det inte får förekomma några konfessionella inslag i undervisningen,
3. Vid en inspektion hösten 2017 framkom att det förekom konfessionella inslag i Bilaalförskolan i Umeå: vad innebar den ”tillsyn” som kommunen då satte in för att den mot skollagen stridande undervisningen i islam skulle upphöra,
4. Vilka garantier hade kommunen fått i januari 2018 för att det inte längre förekom undervisning i islam då kommunen avslutade tillsynen av Bilaalförskolorna i Umeå?

 

Jan Hägglund                                Patrik Brännberg                         Arbetarpartiet

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

4 kommentarer

Del II av ”Dödsdans eller partnerbyte i umepolitiken” skjuts upp till på torsdag pga ändrade resplaner. Jag ber om ursäkt o. återpublicerar del I.

Av , , Bli först att kommentera 75

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

Detta är som sagt en återpublicering av den första delen av ”dödsdans eller partnerbyte” som jag publicerade den 3 juli. Del två skulle ha kommit idag men skjuts upp till på torsdag. Jag ber om ursäkt för detta.

MSalem01

 

Mariam Salem har Ulrika Edman som mentor men regerar Umeå kommun tillsammans med Hans Lindberg. Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte??

Lindberg. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Edman. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

 

FÖRSTA DELEN AV TVÅ

 

Status quo måste brytas – genom att titta framåt

Ume-politiken är låst i ett moment 22. Växande problem tolkas inte som växande motiv att ta itu med problem. Växande problem tolkas som argument för att förneka problemens existens – eller skjuta eventuella lösningar på framtiden. Men denna metod är lika dum som att sluta ro då du är på väg mot strömmen – du åker baklänges. Direkt. Jag tänker bl a på följande, och växande, problem inom Umeå kommun:
a) det skenande underskottet i driftsbudgeten och den för stora låneskulden,
b) ett allt tydligare hedersförtryck – där självutnämnda moralpoliser på Ersboda utgör ett nytt inslag,
c) två extrema islamister, gripna av SÄPO och med beslut om utvisning, har under lång tid bedrivit ett arbete i Umeå i syfte att förankra sin extrema form av islamism (wahhabism). Hur många extrema islamister finns det nu i Umeå?

Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartierna tar inte itu med problemen. V och Nya MP anser att det är rasism och islamofobi att resa frågor om hedersförtryck och islamism. S agerar för sent och för svagt. Och inget av dessa tre partier har någon långsiktig plan för en kommunal ekonomi som befinner sig i fritt fall. Socialdemokraterna är paralyserat av sin tillbakagång och interna motsättningar. De tre partierna – S, V och Nya MP – är låsta i ett osunt förhållande. Likt ett äktenskap som varat för länge, men som fortsätter, på grund av minnen av en tid som aldrig återkommer. Och uppbrottets osäkerhet. Detta utgör inte en sund utgångspunkt för att kunna lösa de växande problemen i Umeå.

För att kunna se framåt krävs svar på tre frågor:
* Vilka är överens om behovet av ett långsiktigt handlingsprogram med tydliga prioriteringar – som innebär att välja, och att välja bort – för att personalen ska klara lagstadgade basverksamheter som skola, omsorger och miljö år 2030. Vi som är överens om detta har en plikt att samarbeta – för de anställdas och umebornas skull. Formen för samarbetet kan vara flexibel – men det måste vara ett uthålligt samarbete. Målet är att ta kommunens viktigaste verksamheter fram till år 2030. Helskinnade!
* Klarar Hans Lindberg och de traditionella socialdemokraterna av att få med sig resten av partiet när det gäller att bryta sig loss från denna ”dödsdans” (tillsammans med Nya MP och V) för att skaffa sig nya politiska danspartners,
* Är något eller några av de tidigare allianspartierna, exempelvis Centern eller Moderaterna, beredda att axla ett ”regeringsansvar” för ta itu med kommunens växande problem. Antingen tillsammans med de traditionella socialdemokraterna. Eller som en Allians. Något måste göras, och det snabbt, för att bryta dagens nedåtgående spiral. Arbetarpartiet är berett att ta sin del av ansvaret. Men vår förmåga ligger i att definiera problem och bilda opinion, vilket är viktigt, men vi vinner inga voteringar – ensamma.

Vi ska återkomma till Socialdemokraterna. Vi ska även avhandla Vänsterpartiet. Men det blir i del två av detta tvådelade blogginlägg – som kommer den 9 juli. Vi börjar med Miljöpartiet – de utvalda.

 

Miljöpartiet i Umeå splittrades 2018!
Detta skedde genom en hård utrensning ledd av MP:s centrala Partistyrelse i Stockholm.

Det som finns idag i Umeå, med Nils Seye Larsen som gruppledare och Mariam Salem som andra namn, är helt nya representanter för MP. Dessa har alla handplockats, ovanifrån, av den centrala Partistyrelsen i Stockholm. MP i Umeå har alltså endast existerat sedan 2018! Det är ett helt nytt parti. Långtifrån alla umebor har förstått detta. I fjolårets val handlade det alltså inte om ett återval av ett långt och troget Miljöparti. Det handlade om ett nyval av ett helt nytt parti. Därför använder jag begreppet ”Nya MP”.

Det tidigare Miljöpartiets representanter, som rensades ut 2018, var valda underifrån av medlemmarna. Jag kallar detta för Gamla MP. Detta partis representanter hade en helt annan legitimitet än vad Nya MP i Umeå har idag. Skälet är alltså att Gamla MP:s representanter var valda av medlemmarna. Underifrån. Medan Nya MP:s representanter är handplockade av Partistyrelsen. Ovanifrån.

Det Gamla MP hade stöd av många muslimer – muslimer som kunde skilja på religion och politik. Och vi i Arbetarpartiet samarbetade gärna med representanterna för de muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Det var inga problem.

Då den centrala Partiledningen för MP i Stockholm rensade ut ledarna i Gamla MP och utsåg ledarna i Nya MP var detta ett vågspel. MP riskerade att förlora nästan alla muslimernas röster i Umeå. Deras utrensningar såg väldigt illa ut. Därför gjorde den centrala Partiledningen för MP i Stockholm, med stor sannolikhet, en uppgörelse med representanter för Islamiska Föreningen i Västerbotten (Islamiska Föreningen). Jag har skrivit om detta tidigare. Och jag har även visat en bild från mötet mellan representanten (representanterna) för MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen på Ersboda Folkets Hus.

Jag vet inte vad Partistyrelsen i MP gav för löften till Islamiska Föreningen, när det gällde vilka frågor som Nya MP skulle driva i kommunfullmäktige och landstinget (regionen). Men i en uppgörelse brukar båda sidor få ut någonting. Däremot ingick det uppenbarligen i uppgörelsen att Mariam Salem skulle få viktiga uppdrag i Nya MP i Umeå. Uppdrag som skulle ge henne möjligheter att tillvarata Islamiska Föreningens intressen. Och Mariam Salem, som gick med i MP så sent som i november 2017, fick verkligen en rad viktiga uppdrag, både i Umeå kommunfullmäktige och i landstinget (regionen). Islamiska Föreningen såg sannolikt Mariam Salem som en politisk spjutspets. Och det har hon också blivit.

 

Islamiska Föreningen uppmanade till en röst på Mariam Salem / Nya MP
I utbyte skulle Islamiska Föreningen uppmana sina församlingsmedlemmar och deras nätverk att rösta på Mariam Salem. Och för första gången, någonsin, uppmanade Islamiska Föreningen sina medlemmar att rösta på en viss kandidat i kommunvalet i Umeå. Detta var Mariam Salem. Och eftersom hon stod på Nya MP:s valsedel så kom dessa röster detta parti tillgodo. Rösterna från Islamiska Föreningen hjälpte Nya MP att bli invalt i Umeå kommunfullmäktige.

Men det var inte endast Nya MP som var intresserad av Mariam Salem utan även Socialdemokraterna (även om jag inte vet hur mycket S kände till, före valet, om uppgörelsen mellan Nya MP och Islamiska Föreningen). Men denna typ av uppgörelser har S gjort själva med Muslimska Brödraskapets olika frontorganisationer sedan 1999. Så det är dem inte främmande.

Självklart var därför Mariam Salem central även för Socialdemokraterna. Oavsett om de kände till uppgörelsen mellan MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen eller inte. Det var endast genom att Nya MP tog sig in i kommunfullmäktige, med ett visst antal mandat, som kunde göra det möjligt för Socialdemokraterna att regera vidare i Umeå – utan att tvingas in i en koalition med Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna hade dåliga erfarenheter av att regera ihop med V här i Umeå. Så hade skett under åren 2010-2014. Och åtminstone de traditionella socialdemokraterna, sådana som Hans Lindberg och Lennart Holmlund, ville aldrig ville styra Umeå ihop med V igen. Vänsterpartiet hade uppträtt illojalt mot S. De tog åt sig äran av det positiva som följer med att inneha makten, och skyllde oblygt de impopulära besluten på S. Utom bygget av Väven. Under en tidig period var V, obegripligt nog, mycket stolta över sin insats i bygget av Väven!

Så Mariam Salem, som dragplåster när det gällde antalet väljare för Nya MP, var viktig för Socialdemokraterna. Och som valet nu utföll kunde Socialdemokraterna regera vidare, endast genom att byta ut Gamla MP mot Nya MP, utan att behöva ta hjälp från Vänsterpartiet.

Detta gav upphov till enorm besvikelse för Vänsterpartiets gruppledare. Och just därför blev Mariam Salem även viktig för V. Hela Nya MP blev viktigt för V. Ska du förstå Vänsterpartiets käre läsare, måste du veta att detta partis två mål är dels att lägga beslag på så många positioner, och så välbetalda positioner, som möjligt för sina medlemmars räkning. Dels är målet att få styra Umeå igen.

Krokodil

Vänsterpartiets mål är varken att förstå, eller ta itu med, kommunens problem. Det gäller det skenande budgetunderskottet, som du kan beskåda i bilden med krokodilen ovan. Det gäller också hedersförtrycket och hotet från islamisterna. Om V hade kunnat bilda ett block med Nya MP efter valet 2018 skulle Socialdemokraterna, den vägen, ha blivit beroende av Vänsterpartiet. Och då skulle V återigen ha varit aktuellt som ett lokalt regeringsparti i Umeå – tillsammans med Socialdemokraterna och kanske även Nya MP.

Såvitt jag kan förstå fortsätter Vänsterpartiet att bearbeta Nya MP. Efter valet. Även idag. Vänsterpartiet försöker övertyga Nya MP om att de skulle få ut mer av ett samarbete med V. Eller, rättare sagt, V+MP skulle tillsammans kunna pressa S på fler eftergifter än vad Nya MP kan själva.

Vi såg fotot av Ulrika Edman, gruppledare för V, tillsammans med Mariam Salem ovan. Vi kunde läsa att Mariam Salem såg Ulrika Edman som sin politiska mentor. Detta trots att Mariam Salem tillhör Nya MP! Detta antyder att Vänsterpartiet fortsätter att bearbeta Nya MP. När det gällde ett annat nytt och oerfaret parti, FI, så lyckades Vänsterpartiet sluka dessa. Nya MP är ett nytt och oerfaret parti. Det är min fulla övertygelse att V även vill sluka Nya MP. Om de kunde.

Men Rom byggdes inte på en natt. Och även om gruppledaren för V, Ulrika Edman, inte kan sluka Nya MP kan hon försöka splittra Nya MP. Detta genom att försöka skapa så nära relationer som möjligt med vissa inom Nya MP. Det är exakt vad jag tror Vänsterpartiets gruppledare är ute efter. Det vore inget ovanligt med detta. Men Socialdemokraterna bör se upp.

 

Salem är inte lojal mot något parti – utan mot en religiös riktning
Det intressanta i allt detta politiska spel är att Mariam Salem uppenbarligen inte är lojal mot något parti. Hon är i första hand lojal med en variant av islam som även predikas inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem skulle göra allt för att få Nya MP att lämna samarbetet med S om hon trodde att ett samarbete med V, eller med allianspartierna för den delen, skulle ge mer när det gäller att flytta fram positionerna för den variant av islam som finns inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem skulle själv kunna byta parti, till S eller V, om hon trodde att ett sådant byte av parti skulle gynna spridningen av den variant av islam hon står för.

Den konkurrens som råder om Mariam Salem ger henne exakt den position som hon vill ha. Kom ihåg: Mariam Salem utgör en politisk spjutspets för den variant av islam som predikas inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem kommer, genom sin religiösa lojalitet med Islamiska Föreningen, att göra vad som är bäst för spridandet och förankrandet av denna variant av islam. Konkurrensen om Mariam Salem gör att våra, och numera även andras kritik mot Islamiska Föreningen, nonchaleras. Vi vill att Socialdemokraterna ska sätta hårt mot hårt och säga till Islamiska Föreningen: ”Ni blir av med er föreningslokal om ni tar hit ytterligare imamer som anser det vara rätt att döda homosexuella samt hyllar martyrdöden (som i självmordsbombare)”. Det har alltid förvånat oss att Socialdemokraterna har tassat på tårna för denna förening / församling. Så sent som på kommunfullmäktige den 17 juni hade S chansen att rösta för ett förslag om att sätta ned foten mot denna förening.

Men när vi insett att även Socialdemokraterna är beroende av de röster som Islamiska Föreningen kan mobilisera till Nya MP, via Mariam Salem, blir denna helt orimliga hänsynsfullhet från Socialdemokraternas sida, mot en förening som visat sig ha ett hänsynslöst budskap, mer begriplig.

 

Till sist:

Mariam Salem är alltså knuten till den variant av islam som predikas inom Islamiska Föreningen i Västerbotten. Hon är inte i första hand knuten till något politiskt parti. Inte heller till Nya MP i Umeå. Jag vill att alla ska komma ihåg vad detta är för förening / församling. Det är denna förening vars imam greps av Säpo för att han tillhörde det nätverk som bidrar till att skapa ett klimat där antalet våldsbenägna islamister/jihadister i Sverige ökar. Där sympatierna för Al-Qaida ökar. Där sympatierna för Islamiska Staten ökar. Denna förening har även bjudit in predikanter som anser att det är rätt att döda homosexuella samt predikanter som förhärligat martyrdöden.

Migrationsverket har beslutat att utvisa imamen i föreningen. Han hade starka knytningar till Abo Raad – centralgestalten i hela nätverket med sin bas i moskén i Gävle. Dels vad gällde den wahhabitiska varianten av islam. Dels via släktskap.

 

Mariam Salem var även, i det längsta, vän på facebook med Raad Al-Duhan. Han är son till centralgestalten (Abo Raad) i det nätverk som Säpo slog till emot. Även Raad Al-Duhan greps av Säpo och har fått beslut om utvisning av Migrationsverket. Raad Al-Duhan arbetade för att sprida sin tro i Umeå under de åtta åren 2006-2014. Detta bestod bl a i att försöka få invandrarungdomar att se positivt på Usama bin Laden! Samt i att visa filmer med jihadistkrigare. Väl återkommen till Gävle dödshotade han Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör i samband med att tidningen skrev en serie kritiska artiklar om verksamheten i hans pappa Abo Raads moské. För detta dödshot fälldes han både i Tingsrätten och i Hovrätten.

Mariam Salem behöll Raad Al-Duhan som vän på facebook trots allt detta:
1. Trots hans aktiviteter i Umeå som gick ut på att bl a popularisera Usama bin Laden och jihadistkrigare,
2. Trots dödshotet från 2016 som han blev fälld för i två rättsliga instanser,
3. Trots att han blev gripen av Säpo.

I mina ögon är detta en markering av religiös gemenskap. Det var endast efter en lång rad kritiska blogginlägg, från min sida, som Mariam Salem slutligen strök Raad Al-Duhan som vän på facebook. Om jag får gissa så skedde detta på inrådan från hennes partivänner i Nya MP. Migrationsverket har även beslutat utvisa Raad Al-Duhan.
Vänsterpartiets gruppledare anklagar mig för att jag kritiserar vad hon kallar en ensamstående trebarnsmor. Detta är naturligtvis rent nonsens. Jag kritiserar någon som identifierar sig med sådana som Raad Al-Duhan och Islamiska Föreningen i Västerbotten. Och i förlängningen kanske, kanske, det nätverk som Säpo slagit till emot.

Fler borde aktivera sig i denna debatt och våga kritisera religiösa extremister, som det wahhabitiska nätverket, och personer som Raad Al-Duhan.

Läs den andra delen av detta tvådelade blogginlägg den 9 juli!

PS. Socialdemokraten Mahmoud Chninou, ordförande i Ersboda S-förening samt styrelseordförande i det kommunala bolaget Upab, hart fortfarande kvar Raad Al-Duhan som vän på facebook. Det finns anledning att återkomma även till detta. DS.

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Bli först att kommentera

Trump-boken. Då två sidor bekämpar varandra ursinnigt kan inte båda ha rätt. Men båda kan ha fel. Som Trump och USA:s politiska etablissemang

Av , , Bli först att kommentera 43

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

* Donald Trump kämpar på i boken. With Fire and Fury.

Ett problem är att hans administration saknar allt vad organisation innebär. Trump hade ingen organisation som fastighetsmogul. Allt kretsade kring honom. Bossen. Trump har heller ingen organisation som president. Han hade ju inte tänkt bli president! Han hade börjat gilla tanken på att bli en mediamogul, som Rupert Murdoch, som han beundrar väldeliga (because Murdoch is a winner).

Så det råder kaos i Vita Huset. Totalt kaos.

Det chefen, eller bossen, Trump är intresserad av, för dagen, är alla med höga positioner inom administrationen intresserade av. För dagen. Fast kanske inte nästa dag. Men Trump får dock ständigt goda råd – råd av en art som en president i USA får – från bland annat Rupert Murdoch, en drygt 90-årig Henry Kissinger och andra tyngre politiska spelare med en bredare utblick över världen än vad en fastighetsmogul på Manhattan (som Trump) har.

Men Trump har svårt att ta till sig de råd som en president i USA behöver. Den han har talat med sist får ofta ett väldigt stort inflytande, står det att läsa. Vad de övriga, tråkmånsarna, har sagt tidigare har han förträngt. Faktainsamling och eftertänksam analys ligger liksom inte för ”The Donald”.

Samtidigt har kriget mellan det oorganiserade, kaosartade, Trump-gänget å ena sidan och, å andra sidan, BIG media, det demokratiska partiet, alla politiska tjänstemän och dito kvinnor som blivit över från Obamas tid samt övriga tjänstemän (tillsammans en armé) samt, inte minst, utan kanske allra mest, underrättelsetjänster som exempelvis FBI, CIA och NSA (National Security Agency) tilltagit. Ordentligt. Speciellt FBI, CIA och NSA djävlas verkligen. Detta beror på att Trump kritiserade dem hårt i sin valrörelse (nästan som vore han en kommunist) vilket Henry Kissinger sade att han skulle få fan för. Och det får han, Trump alltså. Hela den utdragna Rysslands-affären (eller affärerna) ska ses i det ljuset.

Trump har kanske gjort skumma fastighetsaffärer i Ryssland, också, som han kanske har gjort på Manhattan. Tidigare. Men en sak som jag anser vara helt osannolik är att det skett någon uppgörelse mellan Trump och Putin om att påverka utgången av USA:s presidentval 2016. Trump var den minst sannolike vinnaren av presidentvalet – ända fram till slutspurten. Varför skulle Putin ta någon risk och göra upp med Trump. Och varför i helvete skulle Trump göra upp något sådant med Putin. Han ville ju inte ens bli president!

Men stöter du dig med FBI, CIA och NSA kommer de att se till att du får leva i skuggan av en paralyserande nästan-katastrof under hela din presidentperiod. Även om du är en folkvald president i USA. Det handlar om LAWFARE på hög nivå! Jag tar inte Trumps parti. Men jag luras heller inte in i armarna på Trumps fiender. Som vissa gjorde efter krigshöken Hillary Clintons valnederlag.

Kombination ONDA underrättelseorganisationer som läcker till Big media gör alltså livet till ett helvete för Trumpgänget. Istället för bara ett djävla kaos. Nej. Dessa ord räcker inte. USA har fått en ledare, en form av ledning och ledarskapsmetod (det vill säga brist på metod) som åtföljs av ett kaos som är rent helvetiskt. Tack vare att alla motarbetar den oorganiserade Trump-organisationen. Även de som borde stötta honom.

Jag tänker här på republikanerna (som Trump kandiderade för då han blev vald till president). Många av dessa försvarar honom inte. I vissa fall tvärtom. Även vissa republikaner angriper honom! Mer eller mindre aktivt.

* Varje politisk organisation brottas ständigt med konflikten mellan sin önskan att själv sätta dagordningen för sitt arbete, och omvärldens tryck som ständigt ställer frågor överst på dagordningen – frågor som bara måste hanteras. Det känns ofta som om allt man hinner med är den ena politiska brandkårsutryckningen efter den alla. Detta skapar en vanmakt som är direkt nedbrytande. För den som inte är väldigt stark.

Denna konflikt gäller till och med för en liten organisation som Arbetarpartiet. Varje dag. Varje förbannade dag. Och den gäller naturligtvis, naturligtvis, för en president som styr USA – en statsbildning som dessutom vill fortsätta att dominera världen. En hel del tränger sig alltså in på dagordningen för The Donald. Men vanligtvis har presidenter också något mer resurser än Arbetarpartiet. Och Donald Trump har visserligen några fler ”heltidare” än vi (som inte ens styr Umeå, än), men han också fler fiender än Arbetarpartiet (det är säkert). Tänk då på det tryck som har ramlat ned över denne gapige och kortsynte fastighetsmogul.

Obeskrivligt.

* Är det då synd om Donald Trump. Nej. Jag har ingen sympati för honom. Varken som person eller som politiker. Han verkar svika sitt verkligt viktiga, och verkligt riktiga, vallöfte (en fråga som också Bernie Sanders drev hårt). Nämligen att Trump skulle göra en väldig satsning på att rusta upp USA:s infrastruktur (vägar, järnvägar, broar, o s v)! En upprustning som Förenta Staterna verkligen behöver, och som skulle skapa många, många jobb under själva verkställandet, samt gynna hela Nordamerika, även Kanada och Mexiko, på sikt.

Det är däremot synd om det amerikanska folket – i stort. Inget av de två alternativ som nu bekämpar varandra har nämligen deras bästa för ögonen. Det gäller för Trump-gänget och det gäller för det amerikanska etablissemanget.

* Då två sidor ligger i våldsam konflikt med varandra kan inte båda ha rätt. MEN BÅDA SIDOR KAN HA FEL.
Och så är det i kampen mellan Donald Trump och hans gäng å ena sidan, och USA:s etablissemang å den andra.

Det intressanta med denna bok är inte Donald Trumps tillkortakommanden som människa och politiker.

Det intressanta med denna bok är hur brutalt maktfullkomligt USA:s politiska etablissemang är. Det består inte endast av politiska partier (sådana finns ej i den mening vi avser i Sverige). Men etablissemanget består av politiker med AMBITIONER, höga ämbetsmän med enorm makt, politiska lobbyister för stora företag och banker samt (samt-samt-samt) av BIG media och Onda underrättelsetjänster. Samt ständigt skiftande allianser mellan alla dessa maktcentra.

När Donald Trump segrade i det amerikanska presidentvalet 2016 var det inte så få som, likt kompletta idioter, plötsligt kastade sig i armarna på detta brutala amerikanska etablissemang som personifierades av Hillary Clinton. Det vill säga kastade sig i armarna på det amerikanska politiska-ekonomiska etablissemanget, inklusive det militärindustriella komplexet, som dominerat hela världen efter 1945. Det var vedervärdigt att se. Ta ”stackars” Hillary Clinton som ställt sig bakom nästan varje krig som USA:s utkämpat efter att hon blev gammal nog att yttra sig politiskt. Hillary Clinton började, för övrigt, sin politiska bana som en ”Goldwater-girl”. Det betydde att hon aktivt stödde republikanernas presidentkandidat Barry Goldwater som ställde upp i presidentvalet 1964. Goldwater var motståndare till allt vad Martin Luther King och de svartas medborgarrättsrörelse stod för.  Hillary Clinton är en av de verkliga hökarna vad gäller USA:s utrikespolitik.

* Boken är alltså intressant för att den understryker hur lite demokrati betyder i USA – trots dess utmärkta konstitution.
Boken är inte intressant för att den avslöjar att Donald Trump är den vi redan vet att han är. Men Donald Trump vann enligt USA:s alla regler. Men han ska krossas. För detta arbetar samma politiska-ekonomiska-mediala-underrättelsetjänst-etablissemang som startade kriget i, och mot befolkningen i Sydvietnam och mot Nordvietnam som statsbildning. Samt startat så många andra krig, och organiserat så många statskupper, och annat som USA har varit inblandat i, efter andra världskrigets slut 1945.

Boken visar upp detta etablissemang som den odemokratiska organism den är. Jag vill säga det igen, fast lite mer utförligt, denna andra gång:efter att Trump segrade i presidentvalet var det en massa idioter som plötsligt verkade glömma historien och kasta sig i armarna på USA-etablissemanget. Många ”vänstertyper” – allt från vänsterpartister, sossar, liberaler och centerpartister till vanligtvis vettiga skribenter som Göran Rosenberg – fick liksom en kollektiv noja. De höll varandra i handen, höll liksom ihop, mot ”hemske Donald”. Men kom då ihåg följande: USA:s krig blev fler under Barack Obamas tid som president och Hillary Clinton var Obamas utrikesminister under åren 2009-2013. Hillary Clinton är en verklig hök – en som stött i princip alla krig som hon bara kunnat stödja för att USA:s etablissemang ska få igenom sina utrikespolitiska mål.

* Jag vill lägga till några saker – vissa står i boken och annat vet jag ändå
Obamas tid som president präglades av en påfallande aggressivitet mot illegala invandrare i USA som spårades upp och utvisades. Obama har alltså gjort det som alla liberaler förfasat sig över att Trump sade att han skulle göra under sin valkampanj. Detsamma gäller med muren mot Mexiko. Även muren mellan USA och Mexiko, som Trump blev mest känd för under sin valkampanj, hade redan byggts innan valet!  Åtminstone en tredjedel av sträckan. Detta främst under Obamas tid som president. Fast i tysthet – och med taggtråd.

Och en sak: Trump har inte startat något krig än – fast det snart har gått tre år sedan han segrade i presidentvalet. Detta trots alla hans fel och brister.

* Läs alltså boken och lär känna, inte främst Trump, även om det utgör den roliga delen. Läs boken och lär känna USA:s politiska etablissemang. Det är bokens mest skrämmande del. Det etablissemang som så totalt underskattade det arbetande amerikanska folkets motstånd-avsky-hat mot just detta etablissemang. En avsky som fick en väldigt stor andel av USA:s befolkning att rösta på två, politiska, outsiders: social(demokraten) Bernie Sanders och fastighetsmogulen Donald Trump.

Sanders hade enligt vissa opinionsmätningarna haft en större chans att besegra Trump än Hillary Clinton. Men även Sanders var, inte riktigt, en del av det politiska etablissemanget – inte alls en del av etablissemanget på det sätt som krigshöken Hillary Clinton. Så istället för att ställa en snäll (social)demokrat som Bernie Sanders mot Donald Trump ställde USA:s politiska etablissemang en pålitlig hök som Hillary Clinton mot Trump.

Och förlorade.

Därför att detta förbannade etablissemanget underskattade det arbetande amerikanska folkets motstånd-avsky-hat mot just detta politiska etablissemang – vars ansikte och person och politik var Hillary Clintons. Detta blev längre än jag tänkt. Alltså:

Jag får återkomma om all god mat i Ångermanland.

Bli först att kommentera

Donald Trump, maten vid Ångermanälven och konsten att vara mallig(are)

Av , , 4 kommentarer 35

Försvara yttrande- och tryckfriheten

__________________________

 

Sommarblogg no two.

 

The Donald

Boken om Donald Trumps presidentskap är verkligen fascinerande. Den har sålt i mång-miljonupplaga. ”Fire and Fury” är skriven av en Michael Wolff och publicerad 2018. I min upplaga finns ett nyskrivet efterord.

Det finns en passage i boken som gör mig mallig. Och det ska mina partikamrater få lida för – när semestrarna är över.

Alltså: Den ende som verkar ha haft någon koll på någonting i början av Trumps tid som president inom ”the administration”, som de säger i USA, heter Steve Bannon. (Jag vet inte om även han har fått sparken, idag, av Trump. Jag har glömt namnen på alla som han sparkat).

Trump övade sig att sparka folk i sitt TV-program The Apprentice.

Jag kommer inte längre ihåg namnen på alla höjdare som Trump har sparkat fram till idag. Visste ni att han har försökt ta patent på uttrycket ”you’re fired”. Men han fick inget patent. Nåväl, tillbaka till Steve Bannon. För att få de andra som erhållit centrala poster i Vita Huset att fatta någonting alls predikade han att de skulle läsa en bok från 1972 som heter ”The best and the brightest”. Den är skriven av en som heter David Halberstam. Boken fick Pulitzerpriset och alla andra utmärkelser som tänkas kan.

Budskapet i boken är detta: även om man sätter samman en ”administration” av landets toppkrafter (the best and the brightest) kan allt gå åt helvete. Med musik. Den handlar om USA under John F Kennedy och Lyndon B Johnson. Och hur alla de mest insiktsfulla, som Kennedy värvade från de akademiska, militära och industriell delarna av etablissemanget till hans ”administration”, kunde köra i fruktansvärt i diket. Skälet var deras totala missbedömning av Vietnam och Vietnamkriget. Alla USA:s resurser – som bland annat skulle ha kunnat användas till olika reformer, exempelvis för att tillgodose de svartas grundläggande materiella behov, ”went down the drain”. Allt gick fel.

Varför gör Steve Bannons råd mig mallig?

Därför att jag läste just denna bok, för första gången, sommaren 1974. Då för att träna min engelska efter att ha gått ut gymnasiet och gjort lumpen. Boken är full av svåra och översatta ord. Sedan dess har jag läst om boken två gånger. Den ÄR nämligen bra för den som vill förstå det politiska etablissemanget i USA på 1960-talet. Jag tror förbanne mig ska ringa Steve Bannon och berätta detta. Och söka jobb i Vita Huset. Jag menar, vilken skada skulle jag kunna göra, som inte redan är gjord? Och jag är säker på att Trump betalar bättre än Arbetarpartiet …

Men, men, gamle Steve har väl fått sparken. Han med.

 

Jag får nöja mig med att plåga min partikamrater med att de också måste läsa boken The best and the brightest. Som jag gjort. Tre gånger. Märker ni hur mina partikamrater redan har börjat få lida för detta. Men vänta till i höst. Glömde jag att säga att både ”Fire and Fury” samt ”The best …” är skriven på engelska. Självklart! Det ska jag också påpeka. Olidligt mallig som jag, numera, är.

Se bara hur jag skrev Sommarblogg no two. Jag hade kunnat skriva Sommarblogg nummer två. Men det är ju inget malligt i det. Jag börjar faktiskt känna mig lite påverkad av boken. Ju mer jag läser ju värre blir jag.

En bra bok det här.

 

Ångermanälven

Vi har kollat runt i omgivningarna runt omkring Sollefteå. Det är inte så förbannat platt här som i Västerbotten. Vid kusten runtomkring Umeå med omnejd finns de enda ställen som har några höjdskillnader att tala om runt Öreälven vid broarna i Tallberg. Och, naturligtvis, uppe på Lo-berget i Botsmark. Där har man fri sikt 360 grader. Speciellt om man klättrar upp i gamla brandtornet. Och det ska man. Annars är man en mes.

Annars är det platt, platt, platt. Men i Sollefteå-trakten finns det både höga berg och djupa dalar!

samhälle

Höga berg och djupa dalar – som Trumps karriär

Vi hittar bra. Marika har en smartphone med GPS, det har inte jag. Hon tittar dessutom på vägskyltarna, vilket inte jag gör. Hon vet var vi är. Det gör inte jag. Jag bara håller mig nära Ångermanälven, eftersom jag kör. Det är jag som har körkort. Och bil. Det har inte hon. Så jag ser till att vi rör oss medan Marika hittar matställen. Bra matställen. Det kan vi kosta på oss då resan var billig och hyran låg.

Nu ska vi ska iväg och äta. Och jag ska öva på att vara mallig. Är det någon som vet vad mallig heter på engelska. Svenska duger inte. Ska man vara dryyyg så ska man. Inget halvdant här inte…

 

Ha en fortsatt fin sommar. 

4 kommentarer