Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Att täta med strån .. fungerar inte nu heller ..

Av , , Bli först att kommentera 3

I sorg och elände ..

I pandemins början fanns ej pandemin.

Den skulle garanterat inte nå Sverige.

Skulle den nå Sverige så var vi beredda.

Även om vi ej var beredda så var vi säkra.

Var vi osäkra kunde vi lita FHM och MSB.

Saknade vi tillit, så fanns ju regeringen.

Missade vi den så fanns flockimmunitet.

Tillhörde vi inte i flocken så var vi 70+.

Var vi 70+ så är vi inte längre ..

”It is hole in the bucket .. dear Stefan ..

a hole in the bucket ..”

Bli först att kommentera

En budgetanpassad verklighet slår en verklighetsanpassad budget .. eller ?

Av , , 2 kommentarer 3

 

När budgeten och verkligheten avviker så år det verkligheten som gäller .. vartill budgeten skall anpassas.

En kommunal budget (som alla andra budgetar) skall spegla anpassning till ett scenario som med fakta analyserats fram .. inte visionerats fram.

En budget som är anpassad till en vision istället för en realitet kraschar redan den andra januari. Fel av mig .. är redan kraschad i sin tillkomst.

All verksamhetsutveckling börjar med att skaffa verktyg till att infånga full och otvetydig dagsfärsk information för att kunna analysera hur, vem, vad och vilka beslut som måste tas löpande.

Detta förfaringssätt är sålunda verklighetsanpassat och inte visionsanpassat.

En varaktig förändring består inte i att anpassa önskvärda siffror och argument om förhoppningar på papper eller i en dator. En varaktig förändring grundar sig på kontinuitet, utvecklade kunskaper och förändrade attityder till och inför den verklighet som hela tiden försöker springa ifrån oss. Ständigt.

SD Nordmalings föreslagna kommunbudget bygger inte på större kunskap om verkligheten än vad något annat partis budget gör.

Men SD:s budget har iallafall anständigheten att ta höjd för ofrivillig bristande insyn i kommunens räkenskaper och föreslår därför att fördela medel för kommande verksamheter i kommunen, grundat på bl.a. medeltillskott till ekonomi- tjänstemännens kompetensutveckling och deras därmed kloka införskaffande av nya bättre rutiner, och verktyg för ekonomins styrning, rapporter och åtgärder i realtid. Grunden för organisationens byggande, bevarande och fortlevnad och att alla kan få medverka.

Samtliga partier i Nordmalings kommunfullmäktige, utom ett parti, har moderpartier att äska medel ifrån. SD Nordmaling anser att kommunens partistöd till de politiska partierna skall vara ”behovsanpassat”. Lokala partier utan anknytningar till region eller riksplan skall erhålla extra medel efter ansökan till kommunen. Detta är en djup och grundläggande demokratisk aspekt, om och för lika villkor.

Kommuner skall utvecklas inifrån, och därför skall också möjligheter finnas för lokala partier att existera. Detta som motvikt till de etablerade partierna. Detta är den främsta åtgärden för att få till en rättvisare fördelning, av kommuninnevånarnas medel inom kommunen. Detta sker genom att fler grupperingars argument, synpunkter och erfarenheter får ta plats i den kommunala politiken.  Och det är egentligen detta som skall speglas i en kommunbudget och skall tas till hänsyn och ge uttryck för den mångfald av aspekter och särdrag som utgör en kommuns sanna identitet.

Läs mer på Länk: http://umea.sd.se/wp-content/uploads/sites/318/2020/05/Budget-Nordmaling-2021-2-200519-1105.pdf

2 kommentarer

Flockimmunitet .. ett ord som skulle kunna ha myntats av det tredje riket .. .

Av , , 1 kommentar 10

 

En fantastisk tanke som aldrig tänkts färdigt. Genom att smitta så många som möjligt så kan de som genomlider sjukdomen levande inte längre smitta andra. De som inte genomlider sjukdomen levande kan inte heller smitta andra under förutsättning de kremeras eller grävs ner snabbt.

Tankeverksamheten hos rådgivarna till att skapa flockimmunitet är en grotesk ide som avsiktligen? riktar sig till att slå ut de i den absoluta riskgruppen därför. Gamla, multisjuka och extra exponerade vårdgivare.

Men det är ju klart att därefter så kan vi minimera smittospridningen om alla som är immuna ständigt tvättar sina händer, och håller avstånd.

Att idag inte ständigt tvätta sina händer, bidar till smittospridning vare sig du är immun eller ej.

Att vara immun och sprida sjukdomen vidare genom att bära smittan på händer och ansikte drabbar de som ej är immuna i lika hög grad som före ”flockimmuniteten”. Men klart är att det inte dör många då, eftersom de som dog , i största utsträckning redan har dött.

Jag tänker här på en monolog av Tage Danielsson: Harrisburg. .. parafras ..

” I varje fall inte i Harrisburg. Och säkert inte samtidigt som förra gången. Risken för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det manas att den finns inte, fast bara lite. Så att dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.”

Så slutsatsen är att är ni som tillhör nästa pandemis riskgrupper i alla fall inte är samma människor, som de som redan dött i denna pandemi ..

Jag saknar Tage.

1 kommentar