Etikett: Centerpartiet

(c) som i cannabis

Av , , 7 kommentarer 12

Centerpartiets ungdomsförbund(CUF) har fått mycket uppmärksamhet för sitt beslut att bifalla en motion från CUF-Stureplan som legaliserar cannabis.

Detta kan tyckas som en fråga fri från Centerpartiet men faktum är att så inte är fallet. Hanna Wagenius, ordförande i CUF och en förespråkare av legalisering, är ordinarie ledamot i Centerpartiets partistyrelse. Sedan tidigare har också Fredrik Federley, gammal CUF-ordförande och numera ledamot i partistyrelsen offentligt beklagat att försök till legalisering av cannabisbruk misslyckats.

Det borde bekymra Annie Lööf att delar av partiets yttersta ledning så öppet propagerar för en annan politik än partiets officiella. Men Lööf tiger. För övriga partier som räknat med Centerpartiet i den restriktiva narkotikapolitiken är denna utveckling mycket oroande.

Nej Larsson jag har rätt

Av , , 2 kommentarer 9

Mattias Larsson(c) avfärdar mitt tidigare inlägg om Centerpartiets kris. Man kan naturligtvis utåt låtsas som att det är positivt med en livlig debatt men vad är det då man diskuterar? Jo förslag som slopad arvsrätt, slopad skolplikt och andra förslag utan någon som helst verklighetsförankring. Det är naturligtvis ett svaghetstecken att Centerpartiets förfall nått så långt att den interna idédebatten handlar om man ska driva rent vansinniga förslag eller ej.

Olof Johansson, fd partiledare talar nu ut om krisen i centerpartiet. Olof Johansson är öppen med att detta handlar om en infiltration från den Nyliberala tankesmedjan Timbro. Det är en fullständigt korrekt analys. Ett av Sveriges etablerade partier och ett av få folkrörelsepartier har tagits över av ett nyliberalt frälse som ser marknaden som lösningen på alla problem. Det är därför Federley och Lööf talar om minskad stat, det är därför Lööf vill avskaffa public service och det är därför lösningen på Caremaskandalen för Centerpartiets partiledare alltid blir fler vårdföretag som jagar vinst och mer av grundtrygghet än en omfördelande generell välfärdpolitik.

Jag har tidigare skrivit många gånger om partiets totala högervridning bland annat här, här och här. Allt fler inom Centerpartiet talar nu öppet om den nyliberalism som Annie Lööf, Fredrik Federley och CUF mfl är tydliga förespråkare för.

Det är bra att Centerpartiets folkrörelse äntligen har vaknat. Jag önskar Mattias Larsson och alla andra centerpartister lycka till att ta tillbaka sitt parti.

Centern i Umeå vaknar

Av , , 1 kommentar 9

I dagens Västerbottenskuriren går ett antal medlemmar i Umeå centerkrets till attack mot centerpartiets nya förslag till idéprogram. Man avfärdar de förslag som slopad skolplikt, federalistiskt Sverige och plattare skatt som frågor som inte har med Centerpartiet att göra. Även framträdande politiker som Helena Lindahl, riksdagsledamot och Åke Sandström uttrycker en stark kritik.

Det är bra att Centerpartiets gräsrötter slutligen tar upp kampen mot den nyliberalism som växt fram i rörelsens ungdomsförbund och fått makten i partiet via Annie Lööfs tillträdande. Jag har läst programmet flera gånger och det är tydligt att partiledningen vill lämna den socialliberala centerpolitiken och bli ett renodlat nyliberalt parti.

Maria Kristofersson, som varit med och utarbetat programmet, exemplifierar sprickan rätt bra när hon kommenterar förslaget om plattare skatt. Kristoffersson talar om "grundtrygghet" vilket är ett klassiskt nyliberalt argument för att argumentera mot den generella välfärdspolitiken. Det är naturligtvis ett ihåligt resonemang. Mindre bemedlade tjänar ingenting på att omfördelningen från rik till fattig minskar när det progressiva skattesystemet tas bort eller att samhällets resurser till välfärden minskar. Centerpartiets gräsrötter verkar inte heller ställa upp på det resonemanget.

Centerpartiet har en lång resa att göra. De nyliberala krafterna har tillåtits växa och underblåsta av Timbro har man tagit över partiet. Förslaget till idéprogram ger en tydlig fingervisning vart man vill gå härnäst. Nu gäller det för folkrörelsen i Centerpartiet att återta sitt parti.

 

 

RIP Centerpartiet 1913-2011

Av , , Bli först att kommentera 16

En enig valberedning föreslår Annie Lööf till ordförande för Centerpartiet. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Lööfs nyliberala agenda och folkrörelsecenterns undergång. Du kan läsa blogginläggen här, här , här och här.

Nu har motkandidaten Anna-Karin Hatt accepterat att inordna sig som 2:e vice ordförande och därmed är valet avgjort redan innan stämman.

Därmed är det gamla Centerpartiet definitivt begravet. Under Lööf tar partiet ytterligare ett steg högerut och ingen kommer med någon som helst trovärdighet mena att detta parti ligger i mitten av svensk politik. Svenskt näringsliv har jobbat intensivt mot centerns ungdomsförbund(CUF) och skapat en marknadsliberal trojansk häst som nu tagit över världens rikaste parti att använda som knähund till Moderaterna.

Jag uppmanar alla besvikna centerpartister att nu ta steget över till Socialdemokraterna som är det enda trovärdiga alternativ som finns kvar för glesbygden. Du kan inte bygga en trovärdig politik för landsbygden på Lööfs nyliberala principer där marknaden ska sköta allt. Centerpartiet försökte det tidigare med Maud och det gick käpprätt åt helvete. Det är inte för inte som Maud Olofsson gick under beämningen "pratministern".

För socialdemokraterna innebär Centerns högerkantning att blockpolitiken cementeras än mer. Den politiska mitten är helt utraderad, möjligen kan de socialliberala krafterna inom Folkpartiet försöka ifrågasätta Björklunds batongpolitik men det är föga troligt.

Till de som vill bryta blockpolitiken och slå ut Sverigedemokraterna som politisk kraft återstår att rösta fram en stark socialdemokratisk kraft. Det är också bålverket mot den nyliberalism som nu svept bort Centerpartiet och gjort många goda centerpartister politiskt hemlösa.

Vila i frid folkrörelsecentern.

Mattias: Lööf är höger!

Av , , 2 kommentarer 12

Mattias Larsson bemöter mitt inlägg om centerpartiets framtid. Han förnekar att centerpartiet skulle gira åt höger med Annie Lööf som ordförande. Låt oss därför titta på vad Lööf drivit för frågor i riksdagen:

  • slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd(2010)
  • Införande av platt skatt dvs att skattesystemets omfördelande effekt tas bort(2009)
  • Införa marknadshyror(2006)
  • Gå med i NATO(2009)
  • Sälja SVT, UR och Sveriges radio(2009)
  • Vill avskaffa alkoholmonopolet(2010)
  • Enligt valpejl tyckte Lööf att det var ettganska bra förslag att bygga ut kärnkraften(2010)
  • Nej till ökad kvotering av föräldraförsäkringen(2010)

Ingen kan på fullt allvar hävda att Lööf ligger i svensk politiks mittfåra. Lööf och nyliberalerna inom CUF och Centerpartiet kommer att dra Maud Olofssons högergir ytterligare ett steg högerut.

Lööf kan möjligen försöka släta över sina åsikter men hur trovärdigt är det om man bara tittar på de sista två årens agerande. Nog för att det politiska minnet är kort ibland men inte så kort.

Centerpartiet väljer på stämman i september med största sannolikhet att sätta en av svensk politiks mest nylliberala riksdagsledamöter som partiordförande. Det må partimedlemmarna vilja, men det är definitivt inget som stärker trovärdigheten som mittenparti. Mattias ovilja att se detta talar än mer för att folkrörelsecentern slutligen dör vid stämman i september.

Centern dör i september

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt uppgifter står nu 23 av 27 av centerpartiets distrikt bakom Annie Lööf till ny partiordförande. Det är ett tecken på hur centerns folkrörelse är på väg att totalt utplånas av nyliberalismen som växt fram genom ungdomsförbundet CUF.

Nyliberala Lööf har sedan 2009 b la förespråkat NATO–medlemsskap, sälja ut SVT, UR och SR, samt avskaffa LAS(lagen om anställningsskydd). Lööfs åsikter ligger klart till höger om Moderaterna, i paritet med Moderata ungdomsförbundet(MUF).

Socialdemokraterna har anklagats för att bedriva kampanj mot Centerpartiet. Jag kan meddela att jag överhuvudtaget aldrig hört av något sådant inom (s) och ingen kampanj har bedrivits. Däremot har funnits berättigad kritik att Maud Olofsson drivit partiet till höger om Moderaterna. Detta har förnekats av centerpartisterna under hela föregående mandatperiod.

Nu väljer med största sannolikhet (c) att gå ännu mer högerut under Lööfs ledning. Annie Lööfs track record talar för sig själv. Med Lööf som ledare kan inte ens de mest lojala centerpartister hävda att man är ett mittenparti. Svenskt näringslivs arbete med att omvandla centerpartiet har varit framgångsrikt och nu har man skapat ett lydparti med stor kampanjkassa.

Svensk politik går in i fortsatt blockpolitik och det gamla folkrörelsepartiet centern begravs definitivt nu på stämman i september.

Ta tillbaka ert parti!

Av , , 1 kommentar 15

Mattias Larsson väljer på sin blogg att bemöta mitt inlägg om centerns sista strid. Jag kan öppet säga att Mattias är en politiskt motståndare som jag har stor respekt för med stark förankring i resterna av Centerpartiets folkrörelse. Och därför vet jag också att hans och Umeåcenterns val att stödja Hatt har sina skäl.

Men inte ens den gode Mattias kan förneka att det vägval centerpartiet står inför handlar om mer eller mindre marknadsliberalism. Att Anna-Karin Hatt enligt Larsson skulle vara bärare av Maud Olofssons arv förnekar inte utan förstärker bara bilden av hur långt Centerpartiet dragit iväg. Men valet står inte enbart mellan Mauds politik eller mer av det nyliberala tankegods som växt fram genom stureplanscentern ivrigt påhejade av Svenskt Näringsliv. Såvida inte Larsson lider av Stockholmssyndromet så går det inte att komma ifrån att Centerpartiet i viss mån kidnappats av en väldigt hätsk nyliberal invasion som fått partiet att lämna sin gamla politik. Börje Hörnlund med flera såg tidigt vad som var på väg att ske. Detta är därför de facto en kamp för folkrörelsecenterns överlevnad; ska partiets företrädare veta hur det ser ut i Norrlands glesbygd eller veta hur det är att hänga på Stockholms krogar och bjudas på sprit av företagsdirektörer.

Jag har ingen som helst avsikt att se Centerpartiet köra i högerdiket. Tvärtom, jag ser gärna mindre av att partierna låses i skruvstäd i en osund blockpolitik. Vår hemstad Umeå är ett utmärkt exempel på hur överskridande lösningar gjort att svåra frågor kunnat överbryggas.

Mattias skriver att han vill se mer "ett Centerparti som är Varmare, Grönare och mer Socialliberalt än det uppfattas idag". Det är utmärkt, jag önskar er lycka till att ta tillbaka ert parti från Stureplan.

Centerns sista strid

Av , , 2 kommentarer 9

Utåtsätt är partiledarvalet inom Centerpartiet en småmysig tillställning med öppna utfrågningar och glada tillrop. Men rapporterna talar om en hård intern strid. I själva verket kan det vi bevittnar vara Centerpartiets sista strid.

I skuggan av regeringens arbete med höstbudgeten så ser vi en helt avgörande batalj utveckla sig om hur den framtida politiska mitten ska se ut. Det är av intresse även för oss socialdemokrater att veta hur den slutar. Ska Centerpartiet ta Maud Olofssons idéarv ytterligare ett steg högerut eller ska folkrörelsen lyckas hålla partiet på plats i mittfåran.

De traditionella centerpartisterna är missnöjda med den marknadsliberala orienteringen och sätter sitt hopp till Anna-Karin Hatt. Hatt är minister i regeringen och ställer upp på de försämringar som slagit sönder Sverige,men hon skänker en strimma hopp till folkrörelsecentern.

I andra hörnan står Annie Lööf, ung och marknadsliberal som gjorde sig ett namn då hon ville stoppa FRA-lagen. Lööf stöds av det unga nyliberala garde som växt fram ur ungdomsförbundet när folkrörelsen inte var på sin vakt och lät det spåra ur. Ena dagen ropar man "fuck facket forever", nästa dag står Fredrik Federley och vill avskaffa sexköpslagen. Den tredje kandidaten, Anders W Jonsson är troligen chanslös.

Centerpartiet är Sveriges i särklass rikaste parti. Verksamheten går runt på de miljoner återbäringen av insatta pengar genererar varje år i bolaget Randello Invest. Partiet är inte opinionsmässigt en stor faktor i svensk politik, men för Moderaterna och Svenskt Näringsliv har ett lydigt centerparti med stor kampanjkassa varit en enorm tillgång.

Det är möjligt att Centerpartiet skulle öka opinionsmässigt ett par procent med Annie Lööf vid rodret. Men det innebär oundvikligen ett stort steg högerut och det traditonella Centerpartiet skulle en gång för alla vara dött och begravet. Ett sådant parti må ha ett värde för en moderatledare som vill utnyttja det för opinionssyften men i övrigt är det poänglöst.

Detta kan vara Centerpartiets sista strid. Annie Lööfs anhängare har segervittring men folkrörelsecenterpartisterna har tagit upp kampen om sitt parti. För oss på sidlinjen återstår att se vad som finns kvar av den politiska mitten när röken lagt sig.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se