Stark majoritet i landstinget

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har idag kommit överens om att bilda en gemensam majoritet i Västerbottens läns landsting. Det blir en stark majoritet med stort förtroende av drygt 58 % av väljarna i Västerbotten.

Överenskommelsen bygger på en gemensam styrning där partierna tillsammans utformar politiken under nästa mandatperiod.

Det valtekniska samarbetet innebär att Socialdemokraterna precis som tidigare tillsätter 1:a och 2:a landstingsråd, ordförande och 1:a vice ordförande i Landstingsfullmäktige samt nämndsordföranden.

Västerpartiet tillsätter landstingsråd med ansvar för jämställdhet. Därutöver även 2.a vice ordförande i styrelsen (LTS), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH) samt folkhälsa och primärvårdsnämnden (FoP) i Södra Lappland.

Miljöpartiet tillsätter landstingsråd med ansvar för miljö och innovation, dessutom 2.a vice ordförande i folkhälsa och primärvårdsnämnden (FoP) i Umeåområdet samt Skellefteå- och Norsjöområdet.

Politiska överenskommelser:
• Försök med arbetstidsförkortning inom landstingets verksamhet
• Vård till papperslösa ska jämställas med vård till övriga medborgare
• Cancervård inom fyra veckor
• Glasögon till barn
• Fördubblad studielön och akademisk specialisttjänstgöring
• Fortsatt arbete med samverkanslösningar enlig sjukstugemodellen
• Jämlik vård som ska fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad, slut på marknadsanpassning
• Under mandatperioden höjd skattesats med 50 öre
• Ökad ambition inom miljö och innovation

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.