Fyra punkter för en bättre sjukvård

Av , , 5 kommentarer 21

Idag presenterar Socialdemokraterna fyra punkter för en bättre sjukvård i landet. Det handlar om mer resurser, tillgänglighet, kompetens och forskning.

Sjukvården är en grundbult i vårt välfärdssamhälle. Regeringen har lagt 130 miljarder kronor på skattesänkningar istället för satsningar på välfärden. Det är oroväckande och får konsekvenser. Skattesänkarpolitiken är verkningslös och behöver brytas.

Socialdemokraterna tillsatte 2013 en arbetsgrupp som skulle titta på vilka huvudprioriteringar som behövs inom hälso- och sjukvården. Jag har själv ingått i gruppen och idag överlämnade vi en rapport till Socialdemokraternas partistyrelse.

Huvudprioriteringar
– Mer resurser och tid för vård – låt proffsen vara proffs
– Jämlik och tillgänglig vård
– Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet
– Forskning och samverkan för medicinska framsteg i vården

Socialdemokraterna sätter jobb och välfärd framför skattesänkningar. Vi behöver en regering som ger hälso- och sjukvården möjligheter att utvecklas.

5 kommentarer

Distriktssköterskemottgningar i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 27

Nyheten om eventuella förändringar för distriktssköterskemottgningarna nådde oss socialdemokrater i landstinget samtidigt som andra, via medierapporteringen. Det bygger på den ordning vi har inom primärvården med vårdval. En lagstiftning införd av alliansregeringen som bygger på att just minska det politiska inflytandet och tillse att det blir mer privata inslag.

Ärendet har varken beställts eller beretts av politiken.

Borgerliga politiker har gått ut och anklagat socialdemokraterna i landstinget för att ligga bakom detta förslag. Det är alltså inte sant, utan det handlar om verksamheten själv som försöker hitta nya lösningar.

Vad det gäller den aktuella frågan om distriktsköterskemottagningarna i Vilhelmina är vår politiska uppfattning inom socialdemokratin att vi måste fördjupa samverkan med kommunen för att klara att bibehålla verksamheten. Det är därför glädjande att man nu tar om frågan och startar fördjupade samtal med Vilhelmina kommun.

Det är viktigt att säga att landstingets verksamhet omfattas av vårdval och fri etableringsrätt. Det är den borgerliga majoriteten i riksdagen som bestämt detta. Innebörden är att privata aktörer får etablera sig där de tycker att det är lönsamt och ersättning betalas ut efter hur stort underlaget är. Tilldelningen av pengar till hälsocentralerna/sjukstugorna sker alltså utifrån hur många patienter som är listade. Modellen innebär en förskjutning från att verksamheten styrs av patienternas behov till att den styrs av marknad och patienternas efterfrågan. Detta har inte gynnat hälsocentraler/sjukstugor på mindre orter eller där befolkningsunderlaget är litet.

För att kompensera detta har Västerbottens läns landsting valt att ge tillägg i ersättningen utifrån avstånd, demografi och socioekonomi. Trots tillägget är det ändå svårt att kompensera fullt ut, inom ramen för hur systemet fungerar idag, och det ställer krav på verksamheten att hela tiden försöka se över hur de använder resurserna. S vill vid ett regeringsskifte förändra vårdvalet och ta bort den fria etableringsrätten.

Den fria etableringsrätten som är en del av vårdvalssystemet ska enligt alliansen öka antalet vårdgivare och därmed också ”kundernas” tillgänglighet. Det har dock visat sig missgynna ekonomiskt svaga grupper i städer och områden utanför städer.

Här finns ett pressmeddelande på Västerbottens läns landstings hemsida:
Pressmeddelande

Bli först att kommentera

Alliansen avslöjar sig om välfärden

Av , , 2 kommentarer 20

Återigen kröp det fram. Alliansen vill inte ha en generell välfärd. Oftast säger de inte det så tydligt, eftersom det inte går hem hos väljarna. Men det händer ibland att de är öppnare än vanligt med vad de vill. Som i Aktuellts reportage om äldreomsorgen häromdagen.

Staffan Werme, som är folkpartist och ordförande i äldreberedningen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), alltså en högt uppsatt politiker, intervjuades om förhållandena för landets äldre.

Han sa att framöver kommer vi inte att ha råd med en generell och god äldreomsorg. Han menar att folk måste börja betala äldrevården ur egen ficka. Samhället kommer bara kunna erbjuda en basnivå i framtiden, det vill säga låg nivå.

Marta Szebehely, som är forskare i socialt arbete, svarade då att en sådan utveckling skulle offra jämlikheten. Det har hon helt rätt i. Dessutom är en sådan utveckling inget som händer av sig själv, utan handlar om vägval.

Det finns ingenting som säger att vi inte skulle ha råd med en god och generell äldreomsorg i framtiden. Samhället är rikare än någonsin tidigare. Välfärdens framtid är en politisk fråga och en fördelningsfråga. Däremot har alliansen inte prioriterat välfärden, utan valt att sänka skatten istället. De har heller inte lyckats skapa jobb. Då är det klart att det blir tuffare. Men det som blev tydligt med Wermes utspel är att alliansen inte vill ha en generell välfärd.

2 kommentarer

”C och FP svajar om ekonomin

Av , , 1 kommentar 17

Jag har ett svar på en insändare från det borgerliga blocket med (fp) och (c) i dagens VK.

”C och FP svajar om ekonomin

Olle Edblom C och Marianne Normark FP berättar i sin artikel, VK 9/1, att skatten i landstinget prövas varje år. Det är såklart riktigt, men för att skapa tydlighet och trygghet har vi socialdemokrater redovisat behov och planer för fem år framöver. C och FP kommer antingen att gå med underskott eller behöva höja skatten för att få ihop sin budget kommande år. Vilket de väljer återstår att se.

De begår också ett vanligt misstag när tänker sig att spara pengar genom ”kvalitetsarbete”. Förstås är kvalitet viktigt, men sådana pengarna kan inte räknas hem förrän arbetet är gjort. Det går inte att sälja skinnet innan björnen är skjuten, vilket C och FP gör i sin budget.

Att de vill satsa mer på primärvården är bra och helt i linje med vår inriktning. Men C och FP skickar dubbla budskap när de samtidigt väljer att ta bort de riktade pengarna till förebyggande folkhälsoarbete.

Avslutningsvis i sin artikel blandar de ihop vad som är en ekonomi i balans och vad som är tillfälliga pengar. Enligt balanslagstiftningen är landstingets ekonomi i balans. Det är tack vare ett medvetet budgetarbete.

Hur C och FP tänker sig ekonomin i framtiden är fortfarande oklart, både vad gäller finansiering och var i vården de ska skära bort 183 miljoner kronor.”

1 kommentar

Hägglund gömmer sig bakom staten

Av , , 2 kommentarer 26

Socialminister Göran Hägglund (KD) vill se ett ”ökat statligt ansvar” för hälso- och sjukvården. KD har som parti kravet att hälso- och sjukvården ska förstatligas, och det är det Hägglund menar med ”ökat statligt ansvar”.

Men det är ingen lösning, utan handlar mest om att byta fokus i debatten. Hägglund har det hett om öronen efter rapporter om hur hälso- och sjukvården går på knäna här och var i landet. Så när Socialdemokraterna utmanar regeringen med krav på mer resurser och fler anställda, börjar Hägglund istället prata om förstatligande.

Men vad staten är och hur den agerar beror helt på vilken regering som styr. Den nuvarande alliansregeringen har inte valt att prioritera hälso- och sjukvården, så varför skulle den göra det om den fick all makt över hälso- och sjukvården? Se hur det gick med underhållet av järnvägen. Det fiaskot är alliansregeringen skyldig till – eftersom den bestämmer över staten och tycker att privatisering är bra.

Om hälso- och sjukvården skulle bli statlig under nuvarande regering skulle det innebära att sjukhus privatiserades i hela landet, inte bara i det alliansstyrda Stockholms läns landsting.

Att förstatliga innebär att lägga saker i händer på en regering. Jag undviker helst att lägga Västerbottens hälso- och sjukvård i Alliansens makt. Bättre då att byta till en S-regering som ser till att landstingen får mer personal och resurser.

2 kommentarer

Grattis NUS – Bäst i Sverige

Av , , 3 kommentarer 27

Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå har utsetts till landets bästa universitetssjukhus! Det tillkännagavs idag av Tidningen Dagens Medicin, som står bakom utnämningen.

Det är ett väldigt gott betyg åt personalen och verksamheten, och är mycket glädjande. NUS visar sig inte bara att hänga med i utvecklingen i hälso- och sjukvården, utan befinner sig dessutom längst fram. Särskilt lyfts den medicinska kvaliteten fram. NUS är bäst i fem av tolv medicinska specialiteter och får även högst betyg av patienterna i patientenkäterna.

Allt utvecklingsarbete med att hitta bra strukturer och arbetsformer, och hålla en hög vetenskaplig nivå och kompetens lönar sig.

Grattis NUS, Västerbotten och Norrland!

3 kommentarer

Ett år i riktning mot val

Av , , Bli först att kommentera 16

Det tog inte mer än några dagar innan kalendern återigen fylldes. Stunderna i fåtöljen med en kopp glögg i handen är plötsligen som bortblåsta. Men det som ligger framåt känns spännande.

2014 kommer bli ett händelserikt, roligt och viktigt år. I maj är det val till EU-parlamentet, där vi kan se till att få ett Europa med större socialt ansvar och mindre klyftor.

I september kommer sedan valen till kommun, landsting och riksdag. Ska vi ha ett blått eller rött samhälle?

Allvaret närmar sig. Dörrknackningar, kampanjer, debatter. För mig står hälso- och sjukvården i fokus. Socialdemokraterna vill se en god och jämlik vård i hela länet – efter behov, inte efter plånbok. Vi väljer bättre hälso- och sjukvård framför sänkta skatter.

Bli först att kommentera