20 miljoner till primärvården

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag presenterade vi socialdemokrater, tillsammans med miljöpartiet, vårt förslag till budget för 2015. Vi behåller en god ordning i ekonomin och kan också göra en del satsningar. Den främsta är att primärvården, hälsocentralerna och sjukstugorna, får 20 miljoner kronor i ökad budget. Men vi gör också satsningar på att förbättra rekryteringen. Idag är det svårt att få tag på utbildad personal, trots att vi vill anställa. Regeringen gör inte tillräckligt för att utbilda till de jobb som det finns en efterfrågan på, som exempelvis jobb inom hälso- och sjukvården, trots att arbetslösheten är rekordhög. Men vi ska göra det bästa vi kan för att klara utvecklingen i Västerbotten.

Finansieringen fortsätter också att vara en utmaning. Statsbidragen som regeringen ger till landstingen i Sverige för att finansiera hälso- och sjukvården fortsätter att urlakas. Moderatregeringen väljer i sin senaste budget att ytterligare minska stödet, vilket för Västerbottens del innebär 15 miljoner kronor mindre per år. Det påverkar våra förutsättningar.

2014 höjde vi därför skatten och planerar att göra det även 2017. Dels ska det kompensera för bortfallet från regeringen, dels ska det gå till att förstärka vården i länet. De båda höjningarna innebär 439 miljoner kronor mer att röra oss med. M och KD valde att rösta emot skattehöjningarna, vilket gör att de har ett underskott med 439 miljoner kronor. När vi gick ut med att vi skulle höja skatten var motståndet hårt från M och KD. Det återstår att se om de håller kvar samma retorik eller om de kommer att välja samma skattesats som oss, och därmed också acceptera högre skatt.

Här följer ett pressmeddelande om budgetförslaget från S och MP:

Mer pengar till vården när S och MP föreslår budget för landstinget

Mer pengar till hälsocentralerna och sjukstugorna och ökade medel till rekrytering av personal, det är huvuddragen när majoriteten i landstinget, S och MP, föreslår budget.

– Vi har fortsatt god ordning i ekonomin och kan även tillskjuta resurser till primärvården. Men vi delar utmaningarna med övriga landet att regeringen väljer skattesänkningar före vård och att det saknas en samordning kring rekryteringen, säger Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande

– Strukturarbetet med att gå ifrån sjukhusvård till mer vård på hälsocentralerna och sjukstugorna fortsätter, för att kunna göra fler insatser närmare medborgarna, säger Robert Winroth (MP), landstingsråd.

Majoriteten valde att höja skatten 2014 och har aviserat en till höjning 2017, vilket sammantaget innebär en höjning med en krona och motsvarar 439 miljoner kronor. Höjningen ska dels täcka för minskade statsbidrag dels gå till mer resurser i vården.

Resurstillskottet går huvudsakligen till primärvården, som får 20 miljoner kronor. Men majoriteten prioriterar också att avsätta pengar för att kunna rekrytera personal.

– Läget är stabilt i Västerbottens läns landsting, men påverkas självklart av att regeringen i sin senaste budget fortsätter att minska pengarna till vården. Vi får en ytterligare minskning med 15 miljoner per år i statsbidrag och väljer därför att förstärka på egen hand för att klara
utvecklingen, säger Peter Olofsson.

Landstinget fastställer budget under fullmäktige i juni.

Bli först att kommentera

Akutbil även i Umeå?

Av , , 2 kommentarer 16

Jag har fått synpunkter på att man skall införa Akutbilen i Umeå och inte i Åsele. På sätt och vis har vi redan gjort det genom försöket med bedömningsbil. Men skillnaden är att bedömningsbilen i Umeå är bemannad med bara en person och riktas enbart mot mindre akuta behov. Akutbilen i Åsele har däremot samma medicinska omhändertagande och klarar av alla akuta behov, som våra övriga ambulanser i länet. Skillnaden är också att ambulanserna i Umeå har en nyttjandegrad på över 50% medan Akutbilen i Åsele har betydligt mindre tid i utryckning. Den låga nyttjandegraden för Akutbilen medför att vi kan hitta samverkan om personal tillsammans med Åsele kommun under den tid Akutbilen inte är i utryckning. Samverkanslösningen kring Akutbilen gör att den blir 1.5 miljoner billigare i drift än en ambulans, men med samma medicinska omhändertagande. Endast blåljusen skiljer dem åt. Att införa samma variant i Umeå är inte möjligt att göra tillsammans med Umeå kommun. Det viktiga nu är att vi kan genomföra ambulansutredningen och utvärdera våra olika ambulanslösningar för att under hösten eventuellt fatta beslut om något bör förändras.

2 kommentarer

Debattartikel om Akutbilen

Av , , 1 kommentar 14

Peter Lindström (s) kommunstyrelse ordförande Åsele har tillsammans med mig skrivit en debattartikel om Akutbilen i Åsele.

Ambulans i Åsele förutsätter också samverkan

Debatten kring akutbilen i Åsele fortsätter. Det är ingen tvekan om att den tillsammans med de neddragningar vi socialdemokrater gjorde i landstinget 2011 rör upp känslor. Kritiken som finns är viktig att föra fram så att vi kan förändra och förbättra.

Av landstingets alla verksamheter finns det nog ingen som är så granskad och ständigt övervakad som landstingets akutbil i Åsele. Utvärderingarna av genomförda insatser visar att den är precis som en ambulans, med samma medicinska utrustning och omhändertagande. Fördelen med akutbilen är att organisationen runt den möjliggör personalsamverkan mellan landstinget och kommunen, vilket sänker kostnaden för båda parter. Men, akutbilens problem är att folk inte har förtroende för den.

Under våren och hösten kommer landstinget att utreda hela situationen för länets akuttransporter. Syftet är att resurserna ska användas så att vi får bättre inställelsetider med bibehållen säkerhet. I den utredningen ingår akutbilen och den oro vi har mött kommer att vägas in.

Som politiker har vi ansvar för att finna lösningar som bär sig över tid och inte äventyrar ekonomin. Vid det här laget är det allmänt känt att landstingen i Sverige har det tufft ekonomiskt. Samma gäller många kommuner. Regeringen väljer lägre skatt istället för att ge tillräckligt med medel till välfärden. Trots att vi socialdemokrater i landstinget höjer skatten för att kompensera behöver vi vända på varenda krona för att behålla en ekonomi i balans.

Ett sätt vi som socialdemokrater i Västerbotten har försökt hantera detta på har varit samarbete och samverkan mellan kommun och landsting, så som landstinget och Åsele kommun gör kring akutbilen. Ett annat exempel är ambulansen och sjukstugan i Malå. Där finns en samverkan och en personalrotation som löser helheten på ett mycket bra sätt. Vi utesluter inte att även Åsele skulle kunna få en sådan lösning kring en ambulans, istället för den nuvarande akutbilen. Men det förutsätter att utredningen visar fördelar med det, samt att det sker i samverkan med kommunen.

Vi står fast vid att det är behoven som ska styra fördelningen av skattemedlen i länet. Det bästa sättet att tillgodose så många behov som möjligt, inte minst när det är ont om pengar, är att vi hjälps åt. Idag gör vi det kring sjuksköterskor, fastigheter och andra verksamheter i Åsele. Det tror vi även är lösningen framöver för akuttransporterna, oavsett det är kring en akutbil eller en ambulans.

Peter Lindström (S), kommunstyrelsens ordförande Åsele
Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande

1 kommentar

M:s egna experter kritiserar skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 8

Finanspolitiska rådet, expertgruppen som moderatregeringen själv tillsatte för att granska hur regeringen sköter statens pengar, har lämnat en rapport om ekonomin i Sverige. Där får regeringen svidande kritik för den senaste skattesänkningen, det femte jobbskatteavdraget. Skattesänkningen kostar staten 12 miljarder kronor varje år i uteblivna intäkter. Effekten, sett till hur det påverkar jobb och ekonomi, är för dålig för att kunna försvara skattesänkningen. Rådet är också kritiskt till att regeringen väljer att sänka skatten och därmed undergräva statens finanser samtidigt som staten saknar 100 miljarder för att nå upp till överskottsmålet. Det är helt enkelt inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Samtidigt säger dock finanspolitiska rådet, som ett milt försvar av regeringens politik, att tidigare skattesänkningar nog har bidragit till att sysselsättningen ökade efter finanskrisen.

Problemet är dock att arbetslösheten har stigit sedan moderaterna fick regeringsmakten. Skatten har sänkts med över 130 miljarder, men det har inte lett till att arbetslösheten har gått ner. Däremot till att välfärden får det allt mer ansträngt, vilket vi märker av i hälso- och sjukvården. Att sysselsättningen nog har ökat som effekt av regeringens politik är inte så konstigt. Människor har kastats ut ur socialförsäkringarna. Det har lett till att de desperat måste jobba, även om de fortfarande är sjuka. Samtidigt kvarstår faktum, det är en mindre andel som har jobb nu än innan regeringen sänkte skatten och skar i försäkringarna.

Nu äventyras alltså även statens ekonomi av skattesänkningarna. Det behövs en politik som satsar på fler jobb, trygga villkor och en bättre välfärd. Människor som är trygga, välutbildade, fria och tror på framtiden är den viktigaste resursen vi har, och den utgör basen för en god ekonomi.

Bli först att kommentera

Ny folkhögskolefilial i Åsele

Av , , Bli först att kommentera 10

Under morgondagens arbetsutskott i landstinget lägger vi socialdemokrater fram ett förslag på att det ska öppnas en filial av Vindelns folkhögskola i Åsele. Det här är ett viktigt steg för utvecklingen i regionen.

Det handlar om 20 utbildningsplatser varje år, där människor ska kunna läsa in sin grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns ett stort behov i hela länet av att kunna rekrytera kompetent personal, och då är utbildning en nyckel för att klara av det.

Filialen kommer att kunna öppnas i september.

Här följer ett pressmeddelande från mig och Peter Lindström (S), kommunstyrelsens ordförande i Åsele

Pressmeddelande 2014-05-12

Från och med september 2014 kommer en filial av Vindelns folkhögskola att öppna i Åsele.

– Det här kan ge ett lyft till södra lappland. Vi har många som behöver läsa in sin grundskole- och gymnasieutbildning, inte minst finns ensamkommande flyktingar som är i behov av utbildning och socialt sammanhang, säger Peter Lindström (S), kommunstyrelsens ordförande i Åsele.

Förslaget kommer från socialdemokraterna och kommer att beredas av landstingsstyrelsens arbetsutskott under tisdagen. Förslaget beräknas innebära 20 studieplatser till en kostnad av 1.5 miljoner kronor per år.

– Vi är glada, eftersom vi behöver kunna rekrytera personal i hela länet. Det här innebär bättre möjligheter för människor att dels kunna få arbete, dels få grundläggande behörighet till högre utbildning, säger Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Bli först att kommentera

Rösta redan idag!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag börjar förtidsröstningen i EU-valet. Det går alltså att rösta från idag och fram till den 25:e maj. Jag har vänner som av olika anledningar sagt att de får svårt att rösta på själva valdagen den 25:e maj. Men ingen ska vara förhindrad att rösta.

Varje röst spelar roll. Europa har varit högerstyrt i 15 år. Men nu står det och väger. Enskilda röster kommer att avgöra om vi ska fortsätta ha ett blått Europa eller om vi får ett rött Europa efter den 25:e. Ett rött Europa innebär satsningar på trygga jobb och på klimatomställning.

De enda som tjänar på att vi inte röstar är främlingsfientliga partier. De får då enklare att komma in parlamentet. Deras väljare är mobiliserade.

Alla vi andra måste göra skillnaden.

Använd din röst – redan idag!

Bli först att kommentera

Märklig prioritering av gruppledarna för (c) och (kd)

Av , , Bli först att kommentera 15

Framför arbetsutskottets budgetberedning prioriterar Olle Edblom (c) och Birgitta Nordvall (kd) att åka på semesterresa. En märklig prioritering då de är gruppledare för deras partier i landstinget. Dessutom har de tillsammans med övriga borgerliga partierna drivit stark kritik om bristande information och insyn i budgetberedningen.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade idag budgetberedning inför landstingsfullmäktige i juni. Budgetförutsättningar redovisades och partiernas företrädare hade insyn samt möjlighet till fördjupande frågor.

Om partiernas företrädare prioriterar semesterresor före denna budgetberedning har jag svårt att ta till mig deras kritik om bristande information och insyn.

Bli först att kommentera