Hjältarnas hus

Av , , 1 kommentar 14

Västerbottens läns landsting ska öppna Hjältarnas hus. Där ska sjuka barn kunna bo tillsammans med sin familj. Det är landstinget tillsammans med barncancerföreningen som gjort detta möjligt.

Ronald McDonalds barnsjukhus fungerar på liknande sätt. Men här har vi lyckats göra det i en samverkan mellan landstinget och bbarncanserföreningen. För mig symboliserar det mycket av den politiska kultur som finns i Västerbotten.

Läs gärna pressmeddelandet från Västerbottens läns landsting:

Pressmeddelande

1 kommentar

Sjukvården toppar förtroende

Av , , Bli först att kommentera 10

I mätningen av svenskarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner ligger sjukvården i topp. Det är glädjande.

Norrlands universitetssjukhus fick nyligen pris som Sveriges bästa universitetssjukhus. Även Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett står sig bra.

Men det finns mer att göra. Vi behöver ge alla som jobbar i vården ytterligare förutsättningar att göra ett bra arbete. Bättre arbetsmiljö och fler anställda.

Framöver är det rekrytering och finansieringen som blir de stora frågorna. Mer utbildning för att fler ska kunna arbeta i hälso- och sjukvården och mer resurser så att landstingen har råd att anställa.

Bli först att kommentera

Nej till M-förslag om vård efter plånbok

Av , , Bli först att kommentera 13

Retoriken från moderaterna under senare år har varit att de värnar allas välfärd. Men idag under landstingets fullmäktige var det annat ljud i skällan. I en interpellation till landstinget vill de att den som har pengar ska kunna köpa sig en mer avancerad vård än den som ges till alla andra.

Vi socialdemokrater vill naturligtvis inte det. Principen som bär den generella välfärden och hälso- och sjukvården är att alla betalar den med skatten och att den fördelas efter behov. När vi inför nya behandlingar, vilket sker hela tiden, sker det efter en diskussion tillsammans med professionen om vad som är prioriterat utifrån de behov som finns. Och när något införs så erbjuds det alla medborgare. Detta är grundläggande.

Att istället bara erbjuda ett lägre grundutbud till alla, medan de med mycket pengar kan köpa sig mer trygghet, är ett helt annat system. Men ett system som är helt i linje med moderaternas politik – de som fått stora skattesänkningar ska kunna köpa vården privat, och den gemensamma välfärden vi alla betalar för och tar del av ska minskas.

Egentligen är jag inte förvånad av moderaternas utspel. De har alltid velat ha ett systemskifte i välfärden och införa ett privat system som styrs av plånboken. Men lärdomen de drog inför valet 2006 var att det inte gick att vinna val med den retoriken. Så de ändrade den.

Men nu är de alltså tillbaka i gamla mönster. Skillnaden mellan de nya och de gamla moderaterna tycks inte vara så stor.

Som socialdemokrat sitter det i ideologin att stå upp för en generell välfärd, en välfärd som fullt ut finansieras via skattsedeln, som fördelas efter behov och där alla får ta del av det bästa.

Bli först att kommentera

Mediaskugga i Norrland

Av , , Bli först att kommentera 90

Jag har undertecknat en debattartikel om TV 4 beslut om att stänga ner lokalredaktionerna, hoppas att debatten tar fart och att Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot kommer ut ur mediaskuggan och förklarar regeringens syn på frågan.

Mediaskuggan ritas med obetänkta beslut

Tack vare generösa politiska beslut är TV4 idag en vinstmaskin. Kraven har ända från början varit tydliga: lokala redaktioner med regional utsändning och en mångfald i programutbudet.
Trots det lägger TV4 ner sina lokala redaktioner och regional sändning med ett regionalt reklamutbud.

Hur är det möjligt var nog något vi alla ställde oss när beskedet kom. Dagen efter kan vi konstatera att beslutet är sanktionerat genom ett nyligen upprättat sändningstillstånd med en statlig myndighet, Myndigheten för radio och tv. I det nya tillståndet saknas kravet på lokala redaktioner och regional utsändning.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttalar att hon är överraskad. Men det förefaller osannolikt att en statlig myndighet kan göra en så drastisk förändring i ett avtal utan att ministern är vidtalad.

Norra Sverige med de fyra nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland förlorar fem lokala redaktioner: Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Redaktioner som är och under många år varit en del i medielandskapet och bevakningen av regionens händelser. TV4s lokala redaktioner är en nödvändig konkurrent till SVT och annan nationell och regional media.

Redaktionernas närvaro har betydelse för den nationella rapporteringen från norra Sverige, men också i ett demokratiperspektiv som en granskare av skeenden inom inte minst den politiska sfären.

Man kan beskriva det likt en medieskugga som breder ut sig över norra Sverige när först TT lägger ner sina redaktioner i Sundsvall, Umeå och Luleå, SVT meddelar att man koncentrerar nyhetssändningen till Umeå och TV4 som tar bort sina lokala redaktioner och ersätta med 25 fasta inrikesreportrar på nio utvalda orter. Sundsvall är inte någon av de orterna

TV4s första sändningstillstånd tillkom efter politiska beslut, att öppna för kommersiellt finansierad Public Service-TV som ett alternativ i konkurrens med SVT. Kravet var tydligt om att upprätta lokala TV-stationer och regional utsändning.

Villkoren för innehåll och tid för reklam var från början skarpa, men har vartefter luckrats upp från 8 till 12 minuter och friare placering under programinslagen.

Våren 2012 ställde Miljöpartiet med Peter Eriksson en motion till riksdagen om att åter begränsa reklamtiden till 8 minuter.

Jan Scherman och TV4s vd Casten Almqvist uppvaktade KU den 8 maj med anledning av Miljöpartiets motion om vikten av att behålla den längre reklamtiden. Den ekonomiska betydelsen av längre reklamtid, var motiv för att behålla mångfalden i programinnehållet och bemanningen vid de lokala stationerna. Uppfattningen från parter som deltog vid informationen är att den hade betydelse för att motionen senare avslogs.

Fram till det nya sändningsavtalet upprättades har det funnits skrivningar som förhindrat TV4 att ta bort lokalredaktionerna. Nu är de borttagna och TV4 lägger ner alla sina lokala redaktioner.

Att en förändring i ett avtal som får så drastiska konsekvenser kan genomföras utan politisk debatt är obegripligt. Det borde helt enkelt inte kunna ske.

Intresset för lokala och regionala nyheter ökar i takt med internationalisering och globalisering. Människor blir allt mer intresserade av det som händer i sin hembygd. Därmed borde också den lokala och regionala mediebevakningen och tillhörande reklamintäkter ha utrymme att växa.

TV4 gör vinst på reklamintäkter genom sina lokala stationer, ändå väljer man att ta bort de lokala redaktionerna och den regionala sändningen.

I ett långsiktigt perspektiv är det svårt att förstå logiken, men kortsiktigt är det uppenbart att TV4 kan maximera vinsten genom att säga upp många medarbetare och avsluta kontrakt för sändning, lokaler och utrustning.

Den stora frågan är ändå, hur har regeringen och kulturdepartementet kunnat låta detta ske? Hur kan en statlig myndighet upprätta ett avtal som orsakar att 16 lokalredaktioner kan läggas ned i ett penndrag, helt utan politisk debatt?

TV4s enorma miljardvinster har tillkommit genom generösa politiska beslut. Nu tillåter regeringen att TV4 ytterligare kortsiktigt kan maximera vinsten utan att bidra till hela Sveriges utveckling.

För utveckling och tillväxt i Norra Sverige är det nödvändigt med nationell mediabevakning som är väl förankrad en lokal och regional kontext. Genom TV4 fanns ett fungerande avtal som i ömsesidighet gynnade såväl marknadskrafter som en bevakning av hela Sverige. Kan vi stoppa TV4s nedläggning av de lokala stationerna eller kan vi bygga upp något nytt?

Bli först att kommentera

Kontrakt upprättat för sjukstugemodellen

Av , , 5 kommentarer 56

Västerbotten behöver investeringar i välfärd och jobb – inte skattesänkningar och nedskärningar. Det var beskedet från Socialdemokraterna i Västerbottens kongress idag.

Idag undertecknades därför ett kontrakt för sjukstugemodellen i länets hälso- och sjukvård. Kontraktet skrevs under av

Lilly Bäcklund, Kommunalråd (S) Lycksele, Ordf. S Västerbotten​
Peter Olofsson, Landstingsstyrelsens ordf. (S)
Karin Malmfjord, Oppositionsråd (S) Storuman
Greger Lindquist, Kommunalråd (S) Dorotea​
Åke Nilsson, Kommunalråd (S) Vilhelmina​
Caisa Abrahamsson, Kommunalråd (S) Sorsele
Peter Lindström, Kommunalråd (S) Åsele​
Mikael Lindfors, Kommunalråd (S) Norsjö​
Martin Noréhn, Kommunalråd (S) Malå

Vi vet att västerbottningar till största del är nöjda med hälso- och sjukvården. Det ska vi vara stolta över. Men neddragningarna vi gjorde i landstinget under 2012 har fått fler att tvivla.

Idag finns en tvekan inför om välfärden håller vad den lovar och om alla får del av utvecklingen. Regeringens skattesänkningar forsätter att sätta spår i hela länets välfärd.

Socialdemokraterna i Västerbotten vill se en annan riktning. Nu behövs investeringar i välfärd och jobb.

image

5 kommentarer

Välkommen Wallström!

Av , , Bli först att kommentera 13

Margot Wallström har ett svårslaget cv och är samtidigt en politiker som kan möta alla sorters människor. Det är en kombination som är lika eftertraktad som svårfunnen.

Att hon nu, efter att bland annat ha varit EU- kommissionär och därefter lett FN:s arbete mot våldsutsatta kvinnor, flaggar för att vilja tillbaka till inrikespolitiken, forma framtidens socialdemokrati och Sverige, är en mycket glad nyhet.

Jag säger bara, Välkommen Wallström!

Bli först att kommentera

Element Six och behovet av näringspolitik

Av , , 3 kommentarer 19

Listan på nedläggningar i länet kan nu kompletteras med ytterligare en viktig verksamhet. Att Element Six lägger ner i Robertsfors och flyttar till Sydafrika är ett mycket tungt besked. Samtliga 175 anställda riskerar att få gå. Det kommer att märkas, för familjerna, kommunen, regionen.

Det här sätter återigen fingret på behovet av näringspolitik. Vad gör Annie Lööf nu?
Var finns politiken, eller åtminstone ambitionen, att satsa på vår region, och helst insikten om att skattesänkningar och enskilda subventioner av privata tjänster knappast kommer att lyfta länet och ta vara på den potential som finns?

Sågen i Vilhelmina, Volvo, Element Six – tillsammans visar de på att vi behöver en strategi för att framöver kunna utvinna, tillverka, vidareförädla, forska och innovera. Att det behövs kompetent arbetskraft för detta och att det behövs moderna transporter.

Nu är stämningen förstås på botten. Men vi måste jobba gemensamt för framtidstro och utveckling i Västerbotten. Hans Lindbergs (S) lansering av ett innovations- och omställningsråd pekar åt helt rätt håll. Mer av den varan är det bästa plåstret på såren.

3 kommentarer

Huvudentreprenörsansvar – till slut

Av , , Bli först att kommentera 12

Strejken mellan byggnad och arbetsgivarna är avblåst sedan parterna enats om att att införa ett så kallat huvudentreprenörsansvar. Byggnads har kämpat för detta i ett helt år.

Bakgrunden är att det ofta finns flera företag som är igång samtidigt byggena. Det kan handla om att ett stort byggföretag köper in tjänster från mindre företag för att utföra vissa delar, alltså underentreprenörer. Problemet har varit att dessa mindre företag inte alltid följer de regler och avtal som parterna kommit överens om. Frågan har gällt vem som då ska ha det slutgiltiga ansvaret för att löner och arbetsvillkor i kollektivavtalet följs, även hos underleverantörerna. Det har tyvärr blivit vanligare att de företagen inte alltid är seriösa och att villkoren är sämre för de arbetarna.

Igår enades alltså parterna om att huvudentreprenören ska ha ansvaret även för de andra leden i byggprocessen. Det här gör att inte arbetare kan utnyttjas genom att ”någon annan” i ett annat led kan sänka priset genom att inte leva upp till avtalet.

Förstås är det en framgång för Byggnads. Men det är bra för ordningen och redan på hela arbetsmarknaden.

Bli först att kommentera