Etikett: demokrati

Ännu en delstat i USA kränker kvinnans makt över sin egen kropp..

Av , , 2 kommentarer 3

Nu är det Wyoming som står på tur, den 15 delstaten som inför lagar som begränsar kvinnors möjlighet till abort. Nu blir det olagligt att sälja eller ta medicin om syftet är att framkalla en abort. Staterna begränsar nu tillgången på läkemedel som kan användas för aborter..Bryter du mot lagen kan det bli upp till 6 års fängelse och ca 94 000 kr i böter.

Det känns som att stora delar av USA (republikanska stater med Trump som frontfigur) går i rakt motsatt riktning mot andra demokratiska stater och länder.

Vad händer om dessa inskränkta republikaner får mer makt. Vad blir nästa steg. Kvinnan tillbaka till spisen, begränsa kvinnors rätt till utbildning, begränsa kvinnors rätt att rösta osv osv

För mig är det skrämmande att ett land som USA har så många politiker som vill tillbaka till ett århundrade som vi andra strävat så mycket för att komma vidare ifrån.

Men det finns orosmoln även hos oss och det enda sättet att motarbeta dem är att de demokratiska delarna av ett samhälle går samman och inte viker sig.

Tyvärr har vi en regering idag som vacklar betydligt när det gäller det.

Ondska kan visa sig på många sätt och det är lätt att manipuleras till att inte se vad som händer bakom kulisserna..

Därför är det så viktigt att vi lyfter fram våra mänskliga rättigheter och följer barnkonventionen och går samman mot de som vill tumma på detta.

Ensam kan inte göra allt men tillsammans är vi starka nog att stå emot.

Det handlar om vilka värderingar vi vi ha i ett samhälle.

Ge lokala föreningslivet bättre förutsättningar

Av , , 2 kommentarer 14

Civilsamhället. Kommunernas roll måste vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kulturföreningar att bedriva verksamhet. Lokalbrist är ett vanligt problem. Betydelsen av lokaler för föreningslivet behöver finnas med vid samhällsplanering. 

Två stora och viktiga statliga utredningar har nyligen tagits fram. Både demokrati- och civilsamhällsutredningen har tittat på det arbete som utförs dagligen av civilsamhällets aktörer, ett arbete som bidrar till demokrati, delaktighet och inflytande för människor runt om i Sverige. Och till glädje. 

Det civila samhällets insatser är avgörande för att skapa sammanhållning och tillit mellan människor. Till skillnad från den höga, kompromisslösa och oförsonliga ton som debatten förs i media i dag, ser vi i andra sammanhang både en stor vilja att förstå varandra och att lösa saker tillsammans.

Att utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” synliggör civilsamhället och beskriver hinder och utmaningar för föreningslivet är bra. Men det räcker inte, mer måste till.

Vi vill lyfta de ideella kulturföreningarnas roll i arbetet att vara en part för att lösa de utmaningar Sverige står inför i dag. I många kommuner är vi en resurs. Men vi vill och kan göra mycket mer.

I föreningslivet skapas möjligheter för människor att växa; människor ses för att dansa, sjunga, måla, organisera sig och mycket annat.

Här ges möjlighet för en bredare publik att möta professionell kultur. Ideella krafter har också stor betydelse för att göra kulturarvet levande och tillgängligt för den breda allmänheten. Kulturen är gränslös och genom kulturen förstår vi varandra.

Kommunernas roll måste vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kulturföreningar att bedriva verksamhet. Vi kulturaktörer inom ideell sektor vill rikta ett upprop till Sveriges kommuner med förslag till åtgärder:

• Stärk samråd och samverkan med kulturföreningarna 

Kommunerna måste se föreningslivet som en jämlik part. Det är viktigt att samråd sker med föreningslivet innan kommunerna beslutat om uppdrag och resursfördelning.

Se den kompetens och de möjligheter som ett starkt föreningsliv innebär. Värna vår roll som röstbärare och opinionsbildare. Gemensamma lösningar skapar större förankring och bättre utsikter att lyckas med det vi vill åstadkomma.

• Utnyttja möjligheterna till långsiktig finansiering

Skapa långsiktighet för kulturföreningarna. Bidragssystemen skiftar mellan olika kommuner och skapar därmed skilda villkor för att bedriva verksamhet med bra kvalitet.

Detta är både kortsiktigt och orättvist. Vi ser ett stort behov av system som skapar förutsättningar för långsiktig och strukturell uppbyggnad.

• Satsa på föreningsdrivna mötesplatser 

Brist på lokaler är det hinder som oftast nämns efter ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet. Betydelsen av lokaler för föreningslivet behöver finnas med vid samhällsplanering.

Avsaknaden av mötesplatser på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden leder till att det är svårt för kulturföreningar att verka där det finns stora behov.

Investera i kulturlivets föreningar. Bara Hembygdsrörelsens statistik visar att medlemmar varje år bidrar med ett värde motsvarande 1 miljard kronor i ideellt arbete, medlemsavgifter och andra intäkter medan stat, kommuner och landsting/region bidrar med omkring 30 miljoner kronor sammanlagt.

Att inte skapa bra förutsättningar för föreningslivet är enbart kortsiktigt och ett enormt slöseri med resurser.

Vi är en part att räkna med: vi har stor kompetens, erfarenhet, vilja och lokalförankring. Tillsammans med kommunerna kan vi skapa ett rikt kulturliv för alla i hela Sverige.

Johan Groth, ordförande AX-Amatörkulturens Samrådsgrupp

(Denna artikel kommer från Dagens Samhälle den 8 mars 2016)

Folkomröstningen

Av , , 1 kommentar 10

Varför blir det alltid så att de ska kastas skit på motsatta sidan så for det är frågan om att människor ska ta ställning. Jag tycker det är sorgligt att istället för att strida med argument så blir det pajkastning. Det viktigaste för mig är att när det nu är en folkomröstning så ska ALLA gå ut och rösta. Det här är första gången i historien som vi genom ett direktval kan påverka hur sjukvården i vår region ska vara. Sen kommer naturligtvis människor att rösta på både ja och nej utifrån hur man ser på saken.

Men det viktigaste är ändå att man tar del av sin demokratiska rättighet och går och röstar. Ju högre deltagande i valet desto tyngre väger majoritetens sida och då blir det svårt för politikerna att inte följa medborgarnas vilja. Det är det valet handlar om för min del. Att vi tar ställning och sen ska politikerna ta hänsyn till det när beslut ska tas.

Egentligen borde det vara fler folkomröstningar i stora frågor. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara en stor ekonomisk åtgärd som denna utan man skulle mycket väl i ex kommunen kunna inhämta medborgarnas syn genom webb röstningar på kommunsidan.

Ett problem som vi har idag är att Alliansregeringen envisas med nya jobbskatteavdrag som valfläsk istället för att satsa på vård skola och omsorg. Jag undrar hur många Moderaterna kan genomföra innan hela välfärdssamhället rasar samman som ett korthus. Inte ens i städerna fungerar de längre. Jag tror egentligen att vi har det bättre i glesbygden, vi stressar mindre och har större sociala kontaktnät som hjälper till när det behövs.

När det gäller folkomröstningen handlar det egentligen om att vi ska bestämma om Landstinget har förtroende att sköta om sjukvårdsfrågorna i vårt län. Bestämmer sig väljarna för att man inte har det vore det intressant om de som går i bräschen också då kunde tala om var pengarna ska tas för att förbättra.

Vi ska inte vara naiva och tro att det bara är inlandet som fått sparkrav. För min del finns bara ett svar. Höj skatten för att klara av sjukvården. Vi behöver veta att den fungerar oavsett om vi bor i Vilhelmina eller Umeå.

Jag såg debatten i Västerbottensnytt men när diskussionerna blir onyanserade blir jag less. Men jag har tagit ställning och röstat och jag tycker att du ska göra din demokratiska plikt och göra detsamma.

Nu har de olika partierna börjat presentera sina lokala handlingsprogram..

Av , , Bli först att kommentera 11

 Nu har den lokala valspurten påbörjats i Vilhelmina.De olika partierna bygger för fullt sina valstugaor i skolparken.Jag har inte sett dem "live" men följer med på Vilhelminabloggen och ser hur de byggs upp.

Ett annat riktmärke för valstarten är att de olika partierna presenterar sina valprogram.

Folkpartiet har presenterat sitt kommunala hanlingsprogram som jag dessvärre inte riktigt förstår andemeningen med.

De säger så här enligt VB:

Folkpartiet liberalerna i Vilhelmina vill ha ett människovärdigt samhälle, byggt på grundtanken om alla människors lika värde,med rätt och möjlighet till att fritt forma sina liv. Vi vill att alla skall ha frihet att växa som människa och förverkliga sina idéer och ambitioner.

De vill också:

..ha öppna nämndsammanträden

..införa 2 kvällar per år då allmänheten får information om aktuella frågor

..att en lättläst sammanfattning av Kommunfullmäktiges sammanträden ska finnas på Vilhelmina Kommuns hemsida

..att beredning av ärenden ska vara grundligare

..motverka nepotism och korruption

Jag trodde att ett handlingsprogram skulle innehålla punkter om hur man vill forma Vilhelminas framtid inom olika områden,mer konkreta punkter för vad man tänker sig arbeta med efter valet för att föra Vilhelmina framåt.

Ovanstående punkter ärtill stor del en ideologisk förklaring och säger ingenting om hur man vill arbeta lokalt med ex näringslivsfrångor, vård, skola,omsorg osv….men det kanske kommer…

men jag ställer mig bakom den konkreta punkten att införa en lättläst sammanfattning av Kfm sammanträden på kommunens hemsida. Det borde finnas för alla nämndsprotokoll också för försöker man söka en fråga som man vet behandlats blir man lätt frustrerad av att försöka hitta den i protokollen. Det borde finnas lättlästa protokoll som enkelt beskriver de beslut som faktiskt är tagna på varje sammanträde.

Att ha öppna nämdssammanträden vet jag inte om jag tycker är en bra ide. Hur tänker dom då, ska allmänheten kunna bevista dem  och hur gör du om det kommer 50 personer som vill lyssna. Jag skulle nog ha svårt för att föra en diskussion under ett sammanträde om det gick till så. Det kommer nog att hämma en hel del av de som sitter i nämnder, trots allt är många fritidspolitiker vilket jag tror glöms bort i många diskussioner. Däremot är öppenhet bra och det kan man ge genom lättlästa protokoll.

De övriga punkterna är det väl ingen som sätter sig emot, de är ju på något sätt en grundläggande ide men talar inte om hur kommunen ska utvecklas efter den 19 september….

Så jag återkommer med övriga partiers lokala handlingsprogram allteftersom ….

men för mig är det i alla fall det rödgröna alternativet som ligger mig idelogiskt närmast hjärtat…