Etikett: elever

Vem räknas som bra lärare och vem ska pemieras egentligen…

Av , , 1 kommentar 14

Att gå på Adolf Fredriks Musikskola eller Äppelviksskolan är båda är skolor som finns i Stockholm, Adolf Fredriks Musikskola är en gammal anrik musikskola med enormt hög kvalite på musikutbildning och deras elever uppträder ofta i offentliga sammanhang. Äppelviksskolan ligger i ett av de äldsta och lummigaste områdena i Bromma. En fin gammal förort med en idyll likt den som fanns i min mammas skolböcker om Sörgården.

De ligger långt ifrån de skolor och den skolmiljö som tex finns i Botkyrka, Fittja, Tensta, Rinkeby med flera. Där finns en mängd strukturer som försvårar undervisningen som tex stor arbetslöshet, svag ekonomi, hög andel icke svensktalande elever, hög brottsligthet osv.

Skolor där det ändå finns lärare som sliter och försöker ge eleverna en undervisning som gör att de ska klara av att gå ur skolan med bra betyg. Jag tror inte att lärarna på Adolf Fredrik ens kommer i närheten av de problem som finns i Botkyrka eller Fittja.

Vad gör då  Stockholms Stad….jo man ger de lärare som jobbar på Adolf Fredriks musikskola, Äppelviksskolan och sex skolor till HÖGRE lön för att där har eleverna visat så goda studieresultat att nu ska lärarna premieras. I skolor där eleverna redan vid första dan i skolan är studimotiverade och kommer från välbärgade familjer…

Inte nog med det så SÄNKER man taket för löneökningen till lärare på sju "dåliga" skolor där studieresultaten är dåliga genom att ge dem 0,5 % UNDER  lägstanivån på lönerna.

Tror dom på fullt allvar att dessa lärare kommer att gå glada till jobbet något mer. Vilka parametrar annat än betyg har använts. Kan man verkligen säga att en lärare som sitter i ett klassrum med 20 studiemotiverade lärare är bättre än en lärare som tar hand om 20 elever med skiftande bakgrund och skiftande motivation är sämre lärare.

Jag begriper inte logiken , undrar om det finns nån som gör det…Jag tycker att det vore självklart att premiera de lärare som verkligen ser till att elever i utsatta områden lär sig något och ger dem studiemotivation, De är värda en löneökning i mina ögon.

Nej jag säger. ….lägg skolan under statens ansvar igen. Se till att förutsättningarna är lika för alla elever oavsett var de bor i Sverige ska de ha rätt till likvärdig utbildning, det ska inte vara enskilda kommuners ansvar.

När staten sen har tagit över ska dom höja alla lärarlöner med 10 000 kronor och visa att man VERKLIGEN vill satsa på skolan som Björklund som ofta säger men ingenting händer…

 

Först skyller de på sossarna och nu är det eleverna som är lata…

Av , , 3 kommentarer 13

allt för att slippa en självkritisk granskning av den egna skolpolitiken. Jan Björklund verkar inte ha förstått att som utbildningsminister är han ansvarig för landets skolor och hur de drivs.

Att man skyller på sossarnas skolpolitik är ju ingen nyhet men att skylla på att eleverna inte gör sitt bästa och är lata är skamligt. Någongång måste väl insikten om att skolan håller på att krackelera på grund av att lärarna inte klarar av att bedriva en undervisning som är acceptabel.

Observera att jag inte klandrar lärarna utan den situation lärarna befinner sig i med dålig arbetsmiljö både för dem själva och för eleverna. Låg lärartäthet gör att de inte hinner med att bedriva den utbildning de är utbildade att göra.

Jag tror inte att någon utbildar sig till lärare utan att verkligen älska att undervisa, att de går in i skolan med viljan att undervisa och få göra eleverna delaktig i kunskapsvärlden. Men som nu med urusel arbetsmiljö, Ständigt nya krav från skolväsendet, högre elevtäthet. Fler elever med behov och minskad anslag till undervisningsmaterial.

Självklart blir detta en outhärdlig situation för både lärare och elever. Elever som behöver mer hjälp kan inte få det därför att skolan inte har tillräckligt med resurser. Idag när utanförskapet drabbar fler och fler med utförsäkringar och hög arbetslöshet drabbar detta också barnen och då är det i skolan som problemen kommer.

Att då skylla på eleverna är verkligen ett slag under bältet. Då räcker det inte med att komma med floskler som betyg redan från första klass eller andra disciplinåtgärder. Det är inte problemet. För mig verkar det som att Björklund vill tillbaka till 50-talets skola då oroliga elever fick stå i skamvrån till allmänt åtlöje för klassen.

Numera finns knappt någon resurs för att hjälpa elever med särkskilda behov som t ex dysliexi, regeringen tog redan första mandatperioden bort stödet för dyxlesiundervisning för elever som gått ut skolan med dessa behov dåliga betyg.

Nej mer resurser till skolan så att lärarna får göra det deras utbildning är till för nämligen att undervisa. Mer resurser så att kommunerna har råd att anställa en kurator och skolpsykolog som kan hjälpa de elever som behöver hjälp..det är inte lärararens ansvar.

Och mer resurser till en bättre skolmiljö. Våra barn tillbringar en tredjedel av sitt liv i skolan drygt en tredjedel av sitt liv. Den tiden borde vara den bästa med bra skolmiljö, engagerade lärare och kunskapstörstande elever…

Den devisen borde herr Björnklund anta….