Etikett: björklund

Vem räknas som bra lärare och vem ska pemieras egentligen…

Av , , 1 kommentar 14

Att gå på Adolf Fredriks Musikskola eller Äppelviksskolan är båda är skolor som finns i Stockholm, Adolf Fredriks Musikskola är en gammal anrik musikskola med enormt hög kvalite på musikutbildning och deras elever uppträder ofta i offentliga sammanhang. Äppelviksskolan ligger i ett av de äldsta och lummigaste områdena i Bromma. En fin gammal förort med en idyll likt den som fanns i min mammas skolböcker om Sörgården.

De ligger långt ifrån de skolor och den skolmiljö som tex finns i Botkyrka, Fittja, Tensta, Rinkeby med flera. Där finns en mängd strukturer som försvårar undervisningen som tex stor arbetslöshet, svag ekonomi, hög andel icke svensktalande elever, hög brottsligthet osv.

Skolor där det ändå finns lärare som sliter och försöker ge eleverna en undervisning som gör att de ska klara av att gå ur skolan med bra betyg. Jag tror inte att lärarna på Adolf Fredrik ens kommer i närheten av de problem som finns i Botkyrka eller Fittja.

Vad gör då  Stockholms Stad….jo man ger de lärare som jobbar på Adolf Fredriks musikskola, Äppelviksskolan och sex skolor till HÖGRE lön för att där har eleverna visat så goda studieresultat att nu ska lärarna premieras. I skolor där eleverna redan vid första dan i skolan är studimotiverade och kommer från välbärgade familjer…

Inte nog med det så SÄNKER man taket för löneökningen till lärare på sju "dåliga" skolor där studieresultaten är dåliga genom att ge dem 0,5 % UNDER  lägstanivån på lönerna.

Tror dom på fullt allvar att dessa lärare kommer att gå glada till jobbet något mer. Vilka parametrar annat än betyg har använts. Kan man verkligen säga att en lärare som sitter i ett klassrum med 20 studiemotiverade lärare är bättre än en lärare som tar hand om 20 elever med skiftande bakgrund och skiftande motivation är sämre lärare.

Jag begriper inte logiken , undrar om det finns nån som gör det…Jag tycker att det vore självklart att premiera de lärare som verkligen ser till att elever i utsatta områden lär sig något och ger dem studiemotivation, De är värda en löneökning i mina ögon.

Nej jag säger. ….lägg skolan under statens ansvar igen. Se till att förutsättningarna är lika för alla elever oavsett var de bor i Sverige ska de ha rätt till likvärdig utbildning, det ska inte vara enskilda kommuners ansvar.

När staten sen har tagit över ska dom höja alla lärarlöner med 10 000 kronor och visa att man VERKLIGEN vill satsa på skolan som Björklund som ofta säger men ingenting händer…

 

Björklund sanerar lärarkåren med 3 622 lärartjänster.

Av , , Bli först att kommentera 6

Nedmonteringen av gymnasieskolan genom den nya gymnasiereformen kostar en hel del. Trots att Björklund med sina utspel om skolans kvalitet så har det visats sig att istället för att säkra den så gör man tvärtom.

DN skriver
”Enligt regeringen leder förändringarna till att skolan blir billigare. Därför sänks statsbidragen till kommunerna successivt med nära fem miljarder kronor de närmaste fyra åren. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och oppositionen håller inte med. De menar att beräkningarna är undermåliga och att följderna i skolan blir allvarliga. DN har tagit del av en rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som Socialdemokraterna beställt. Enligt dem motsvarar besparingarna 3622 lärartjänster i Sverige”.
När man dessutom släppte på spärrarna så att alla skolor ska slåss om alla elever och där det numera går ut på att alla kommuner ska slåss för att sälja in sin skola och få eleverna att välja just deras skola så handlar det numera om att snarare ge bort gratis datorer för att få elever än att ha hög kvalitet på skolan. För små kommuner i Norrlands inland är detta en katastrof. Hur ska vi kunna behålla våra elever under sådana premisser?
Oskar Öholm (naturligtvis moderat) identifierar ett problem med att den dåliga kvaliteten på den skolundervisning som många barn får. Han ser bara en lösning på problemet och det är att tvinga alla att välja skola???
Han säger: Lösningen är inte att avskaffa valfriheten, i stället borde vi göra den obligatorisk. Det är naturligtvis inte ett problem att de som använder skolvalet får en utbildning med hög kvalitet. Däremot instämmer förmodligen alla i att det är oacceptabelt att de som avstår från att välja anvisas sämre och ibland undermåliga skolor. Det är med andra ord inte valfriheten som är problemet utan bristen på aktiva val
Att friskolorna betalar mindre i lön till sina lärare har han nog missat. Han har nog inte fattat att varför det gör det är därför att där har man yngre och obehöriga lärare i större utsträckning än i de kommunala. Så nu fattar man varför de vill tvinga folk att välja skola.
Sen undrar jag om dessa moderater som kläcker ur sig den ena dumheten efter den andra vet att det finns en värld utanför Stockholms tullar. Vilken valfrihet pratar de om? Regeringen babblar om valfrihet ständigt och samtidigt så försämrar man för kommunerna ute i Sverige som inte är spjutspetskommun med universitet, liten arbetslöshet osv.
Det borde istället vara så att varje barn ska vara garanterad en bra utbildning. Detta tafsande på skolan borde man sluta med. Att inte värdera det arbete lärare lägger ner på våra barn. Att ens ha mage och säga att lärarna har för höga löner.
De som har till sin livsuppgift att ”fostra” våra barn att bli människor som har god allmänutbildning, som kan klara sig i ett samhälle när det går ut skolan. Som lär barnen alltifrån det primära att räkna och skriva men också moral, etik och värderingar för att kunna fungera ute i samhället som vuxen.
 Och  de fem miljarder som man ska spara på skolan ska väl användas till det femte och sjätte och sjunde……..skattesänkningsreformerna…

Lärare gör inte skäl för sin lön ?

Av , , 13 kommentarer 9

tycker tydligen centerpartistiske kommunalrådet Lennart Ohlsson i Hylte i Halland. När han fick sitt arvode höjt med 16 % och skulle kommentera det så sa han

 "Jag tycker att om jag jämför med mitt tidigare yrke som lärare och den lön jag hade då tycker jag att jag för skäl för min lön nu"

Hur tänkte han då…gör inte lärare skäl för sin lön? Jag tror att lärare sliter ännu mer för sin lön än vad ett kommunalråd i Hylte gör.

Tilläggas kan ju att som motsats till hans 16% höjning så har det tagit femton år för att öka lärarnas ingångslöner med 15 %.

Nu visar ju alla undersökningar dessutom att Björklunds segreation av skolan ger ökade klyftor som gör att resultaten sänks rejält. Den svenska skolan har enligt alla undersökningar gått bakåt sedan Alliansen tog över.

 Därmed faller Björklunds alla argument för privatisering, tidiga betyg osv …..slutsatsen blir att man inte kan skylla dåliga skolresultat på en socialdemokratisk flumskola under 70-90 talet …så det räcker inte att bara komma med disciplin och betyg i mellanstadiet…..som herr Börklund föreslår.

Istället visar undersökningar att kvalitetsskillnader är kopplade och knutna till den skola man går på och inte var man bor…alltså kan man inte skylla på boende segreation. Fram till 2000 så låg svensk skola bra till kunskapsmässigt enligt TIMSS studien. Svenska elever låg på topp i matematik och naturvetenskap alltså med elever som började skolan i slutet av 80-talet och inte fick några betyg i mellanstadiet.

Svenska skolor är likvärdiga och har den lägsta "Between school variance"  alltså kvalitetsskillnader mellan skolor och inte nån "illusion" som Andreas Berg påstår.

Så det är kanske dags att återgå till en skola där lärare har resurser, arbetsro och normala klassstorlekar för att göra det de är bäst på och utbildade till ….nämligen att ge våra barn och ungdomar lusten till lärandet och  kunskap för att klara sig i livet.

Först skyller de på sossarna och nu är det eleverna som är lata…

Av , , 3 kommentarer 13

allt för att slippa en självkritisk granskning av den egna skolpolitiken. Jan Björklund verkar inte ha förstått att som utbildningsminister är han ansvarig för landets skolor och hur de drivs.

Att man skyller på sossarnas skolpolitik är ju ingen nyhet men att skylla på att eleverna inte gör sitt bästa och är lata är skamligt. Någongång måste väl insikten om att skolan håller på att krackelera på grund av att lärarna inte klarar av att bedriva en undervisning som är acceptabel.

Observera att jag inte klandrar lärarna utan den situation lärarna befinner sig i med dålig arbetsmiljö både för dem själva och för eleverna. Låg lärartäthet gör att de inte hinner med att bedriva den utbildning de är utbildade att göra.

Jag tror inte att någon utbildar sig till lärare utan att verkligen älska att undervisa, att de går in i skolan med viljan att undervisa och få göra eleverna delaktig i kunskapsvärlden. Men som nu med urusel arbetsmiljö, Ständigt nya krav från skolväsendet, högre elevtäthet. Fler elever med behov och minskad anslag till undervisningsmaterial.

Självklart blir detta en outhärdlig situation för både lärare och elever. Elever som behöver mer hjälp kan inte få det därför att skolan inte har tillräckligt med resurser. Idag när utanförskapet drabbar fler och fler med utförsäkringar och hög arbetslöshet drabbar detta också barnen och då är det i skolan som problemen kommer.

Att då skylla på eleverna är verkligen ett slag under bältet. Då räcker det inte med att komma med floskler som betyg redan från första klass eller andra disciplinåtgärder. Det är inte problemet. För mig verkar det som att Björklund vill tillbaka till 50-talets skola då oroliga elever fick stå i skamvrån till allmänt åtlöje för klassen.

Numera finns knappt någon resurs för att hjälpa elever med särkskilda behov som t ex dysliexi, regeringen tog redan första mandatperioden bort stödet för dyxlesiundervisning för elever som gått ut skolan med dessa behov dåliga betyg.

Nej mer resurser till skolan så att lärarna får göra det deras utbildning är till för nämligen att undervisa. Mer resurser så att kommunerna har råd att anställa en kurator och skolpsykolog som kan hjälpa de elever som behöver hjälp..det är inte lärararens ansvar.

Och mer resurser till en bättre skolmiljö. Våra barn tillbringar en tredjedel av sitt liv i skolan drygt en tredjedel av sitt liv. Den tiden borde vara den bästa med bra skolmiljö, engagerade lärare och kunskapstörstande elever…

Den devisen borde herr Björnklund anta….