Distriktssköterskemottgningar i Vilhelmina

Nyheten om eventuella förändringar för distriktssköterskemottgningarna nådde oss socialdemokrater i landstinget samtidigt som andra, via medierapporteringen. Det bygger på den ordning vi har inom primärvården med vårdval. En lagstiftning införd av alliansregeringen som bygger på att just minska det politiska inflytandet och tillse att det blir mer privata inslag.

Ärendet har varken beställts eller beretts av politiken.

Borgerliga politiker har gått ut och anklagat socialdemokraterna i landstinget för att ligga bakom detta förslag. Det är alltså inte sant, utan det handlar om verksamheten själv som försöker hitta nya lösningar.

Vad det gäller den aktuella frågan om distriktsköterskemottagningarna i Vilhelmina är vår politiska uppfattning inom socialdemokratin att vi måste fördjupa samverkan med kommunen för att klara att bibehålla verksamheten. Det är därför glädjande att man nu tar om frågan och startar fördjupade samtal med Vilhelmina kommun.

Det är viktigt att säga att landstingets verksamhet omfattas av vårdval och fri etableringsrätt. Det är den borgerliga majoriteten i riksdagen som bestämt detta. Innebörden är att privata aktörer får etablera sig där de tycker att det är lönsamt och ersättning betalas ut efter hur stort underlaget är. Tilldelningen av pengar till hälsocentralerna/sjukstugorna sker alltså utifrån hur många patienter som är listade. Modellen innebär en förskjutning från att verksamheten styrs av patienternas behov till att den styrs av marknad och patienternas efterfrågan. Detta har inte gynnat hälsocentraler/sjukstugor på mindre orter eller där befolkningsunderlaget är litet.

För att kompensera detta har Västerbottens läns landsting valt att ge tillägg i ersättningen utifrån avstånd, demografi och socioekonomi. Trots tillägget är det ändå svårt att kompensera fullt ut, inom ramen för hur systemet fungerar idag, och det ställer krav på verksamheten att hela tiden försöka se över hur de använder resurserna. S vill vid ett regeringsskifte förändra vårdvalet och ta bort den fria etableringsrätten.

Den fria etableringsrätten som är en del av vårdvalssystemet ska enligt alliansen öka antalet vårdgivare och därmed också ”kundernas” tillgänglighet. Det har dock visat sig missgynna ekonomiskt svaga grupper i städer och områden utanför städer.

Här finns ett pressmeddelande på Västerbottens läns landstings hemsida:
Pressmeddelande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>