Högt pris för fackets makt

Av , , 4 kommentarer 4

Skriver i Corren angående fackets agerande i fallet Ingeborgs bageri. 


Efter en vecka av blockad tvingades Ingeborgs bageri i Linköping till förhandling. Men företaget ansåg sig inte ha råd. Nu har facket tvingat butiksägarna Ahmed och Sema Mehdi att säga upp sin enda anställda. Vill facket ha fler i arbetslöshet och färre företagare?

I tisdags kom nyheten att facket försatt en anställd på Ingeborg bageri i arbetslöshet. Det blev konsekvensen av fackets hårda krav på företaget. Att facket tvingar företag till kollektivavtal är bekymmersamt. Vi har sett konsekvenserna av samma agerande förut där företag fått ekonomiska problem och i värsta fall gått i konkurs. Sanktionerna bygger på en syn där endast kollektivavtal är gott nog för att garantera anställdas villkor. Att konsekvenserna blir arbetslöshet verkar vara irrelevant.

Fackets stora makt är en del i bred problematik på svensk arbetsmarknad. Den starka arbetsrättsliga lagstiftningen gynnar i alltför stor utsträckning endast facket. Det gör att fackets stridsåtgärder riskerar att få oproportionerligt stora konsekvenser för företaget och de anställda. För att fler människor ska få jobb måste de små- och medelstora företagen få bättre förutsättningar. Inte sämre.

Jobben inom tjänstesektorn är ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. I synnerhet för alla de nyanlända och unga som vill jobba i Sverige. Mot den bakgrunden är det mycket märkligt av facket ända ner på lokal nivå gör allt i sin makt för att driva igenom ohållbara villkor. Ingeborg är bara ett av alla fall. Samtidigt motverkas företagen av en bred majoritet i regeringen. Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik går enbart dem själva och facket till mötes. Det är direkt skadlig med kraftfullt höjda avgifter och skatter på företagare. Är det någon som tror att Ingeborgs bageri skulle få lättare att anställa när kostnaden blir högre?

Fallet Ingeborg spänner över den politik som varit och är förhärskande i Sverige. Ett fack med för stor makt och en socialdemokratisk politik som ser sig bäst lämpade att skapa jobb. För att fler ska jobb ska bli till måste fler vilja bli företagare. Då är fackets agerande direkt skadligt.

Vi unga kristdemokrater anser istället att det krävs sänkta avgifter för att anställa, lägre ingångslöner, minskade regelbördor och en mindre stel arbetsrätt. Det är – tvärt emot vad facket anser – bättre för människor, som får det enklare att gå från arbetslöshet till ett arbete. Det hade tjänat Ingeborgs bageri väl.

Thomas Nordvall
Carl Olehäll