Husby handlar om föräldraansvaret!

Av , , 7 kommentarer 11

Oroligheter i Husby har väckt starka känslor och reaktioner i vårt avlånga land. Vänstergrupper var snabbt ute och högg mot polisens insatser och omhuldade samtidigt den minoritet av våldsmakare som förstört andra människors egendom. Som vanligt skyller man individers handlingar på klyftor i samhället, klass och regeringen. Våldet legitimeras. 


Det är bekymmersamt när politiska grupper viker ner sig och inte vågar säga ifrån. För det är precis det, att säga ifrån, som dessa ungdomar behöver få höra från någon. Istället uppmuntras de till omoraliskt och felaktigt beteende, utan att ges en kompass för vad som är rätt och fel. 


Jag, liksom de flesta andra debattörer, spekulerar nog friskt i vad ”orsakerna” till upploppen i Husby beror på. De må vara den skjutne mannen med samurajsvärd, vilket vore sensationellt. De må vara motsättningar mellan polis och Husbys ungdomar. Det kan också vara ett gäng ungdomar som inte har någon vuxen som säger ifrån, som inte frågar ”var har du varit ikväll”, som inte bryr sig om ungdomen släntrar in 03.00 och direkt slänger igen sin dörr. Ingen vuxen som funderar på hur det går i skolan eller som undrar om personen trivs med sina klasskamrater. 


Dessa våldsamma ungdomar saknar något. Något fundamentalt som tyvärr gör att den moraliska kompassen får stå tillbaka. Jag är övertygad om att det inte handlar om klasstillhörighet, pengar eller ens nödvändigtvis avsaknad av jobb(de flesta är i skolålder). 


Jag är övertygad om att det handlar om gemenskap, om avsaknad av relationer med främst vuxna. Några som tydligt kan vägleda, säga till och bry sig. Således har upploppsmakarna mycket gemensamt mot vanlig gängkriminalitet. Det handlar om individer som inte kan se sig bekräftade och omtyckta på annat sätt än att vara med i ett ”gäng”. Ett gäng som ger just detta: bekräftelse, ett sammanhang, en gemenskap.


Oavsett vad orsakerna till upploppen har varit bör de ungas viktigaste relationer lyftas fram. Det handlar om närvarande föräldrar eller andra vuxna som bryr sig. 


Detta gör det än mer oroande när en organisation som Megafonen går ut och ställer sig på våldets sida. För denna organisation kan för den obekräftade ungdomen ha enormt stor betydelse. Det är en organisation som de ser upp till. Att även denna organisation sviker de unga, genom att inte vara vägvisare, riskerar att markant förvärra situationen. 


Som politiker kan vi skapa förutsättningar för ett gott liv. Vi kan, som i Sverige, bistå med fri sjukvård, skolgång och ett ekonomiskt system som ger människor möjlighet att försörja sig själva. Men vi bör också lyfta upp det personliga ansvaret, frihet under ansvar, starka familjer och ett vitalt civilsamhälle. Allt detta som en grundsten utanför statens ansvarsområde. 


Det kan aldrig vara legitimt att förstöra annans egendom, utöva våld eller att ta lagen i egna händer. Vi är ett rättssamhälle med demokratiska röster. Vi har all möjlighet att påverka när vi så vill. Det handlar om att ge dagens och morgondagens ungdomar verktygen, självförtroendet och den moraliska kompassen- för då finns alla förutsättningar för ett gott samhälle och en bra framtid. 


Läs också dessa nyanserade debattartiklar

 

http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/21/v-ldsverkarna-i-husby-sviker-sitt-lokalsamh-lle

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1687961-samhallet-kan-inte-ta-ansvar-for-allt

 

SSU & LO har inga svar på jobbfrågan!

Av , , 1 kommentar 8

Skriver tillsammans med vår avgående förbundsordförande, Aron Modig, en replik på SSU och LOs gemensamma debattartikel i VF där de presenterar sin "90-dagars garanti": 

 

I Sverige i dag skapas det för få nya jobb och för många ungdomar går arbetslösa. Så långt har den kvartett av företrädare från SSU och LO rätt, när de skriver en gemensam debattartikel i Folkbladet (30/4).

Det är riktigt att den höga svenska ungdomsarbetslösheten är en skamfläck på det borgerliga styret.

Problemet med de socialdemokratiska företrädarnas politik är att den inte erbjuder några lösningar på detta bortsett från vaga och tomma löften, denna gång om ”lägst arbetslöshet i EU år 2020” och om att arbetslösa ungdomar inom 90 dagar ska ”garanteras antingen jobb, utbildning eller praktik”.

I vanlig ordning ges varken trovärdiga svar på hur de nya jobben ska skapas eller på hur ungas ställning på arbetsmarknaden kan stärkas.

Sosseföreträdarnas förslag om att på konstgjord och tvingande väg putsa till arbetslöshetssiffrorna genom att skapa olika typer av ”låtsasjobb” är ingenting annat än slöseri med våra gemensamma resurser.

Vad som behövs är ju en politik för ett starkare näringsliv och mer företagande, så att fler riktiga jobb kan skapas. Behövs gör också en politik för en arbetsmarknad som inte missgynnar unga och reformer som gör det ännu mer lönsamt att arbeta visavi att inte göra det.

Men kanske är det inte så förvånande. LO, socialdemokrater och allehanda socialister har ju till stor del byggt upp den mur runt arbetsmarknaden som våra unga möter när de efter skola och högre studier vill ut i arbetslivet.

Det handlar om höga ingångslöner, höga kostnader för att anställa, missgynnande turordningsregler och skadliga skattesatser som minskar såväl utrymmet för investeringar som incitamenten att gå från bidrag till arbete.

De bakomliggande anledningarna till detta känner vi till. Dessa företrädare har alltid lagt vikten på att stärka ställningen för de som har ett jobb snarare än att bry sig om de negativa konsekvenser detta medfört för de utan jobb.

Vi unga kristdemokrater ser ytterst allvarligt på den höga arbetslösheten bland unga och vi ser det som centralt att våra ungdomar så tidigt som möjligt får in en fot på arbetsmarknaden.

Men för att detta ska kunna ske måste trösklarna till arbetsmarknaden sjunka ordentligt, så att fler jobb med lägre krav kan komma till stånd.

Lösningen på detta samhällsproblem har aldrig varit – och kommer aldrig att vara – att med konstgjorda medel försök trycka ut unga i sysselsättning, med stora pengapåsar från skattebetalarna som medel.

I stället behövs en större lönespridning, låga arbetsgivaravgifter för unga och lägre skatter på arbete som ger förutsättningar för fler jobb i Sverige.

Thomas Nordvall

Ordförande KDU Umeå

Aron Modig

Förbundsordförande KDU

Invald i Förbundsstyrelsen!

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen har Kristdemokratiska ungdomsförbundet hållit sitt 48:e Riksmöte på Öckerö i Bohuslän där ny ordförande, presidium och förbundsstyrelse valdes. Avgående Aron Modig lämnade efter två år på posten plats till en enhälligt vald Sara Skyttedal till ny förbundsordförande. 

 

Jag var nominerad av valberedningen till en plats i förbundsstyrelsen och fick efter sluten omröstning en av de åtta platserna, med stöd från 65 av 70 röstberrättigade! 

 

Jag känner mig oerhört glad och stolt över att få denna plats och vill tacka alla som röstade på mig! 

 

Med anledning av kandidaturen höll jag ett anförande om varför jag ville sitta i förbundsstyrelsen. Detta kan ni läsa här nedan: 

 

 

Jag Vill börja med att tacka för nomineringen och säga att jag är väldigt stolt över att vara med i valberedningens förslag.

När jag efter valet 2010 bestämde mig för att engagera mig politiskt valde jag parti på grundval av vad jag personligen värderar högt. Jag ville engagera mig i ett parti som gav djup i den politiska diskussionen, med en tydlig ideologisk grund att vila sig mot.

Jag ville engagera mig i ett parti med…
– en familjepolitik som vågar tala om familjens betydelse, om föräldrarnas ansvar för

barnen och sammanhållningens betydelse för välmående barn och en god uppväxt.

– en politik som ser individen, men förstår att det är tillsammans med andra som vi bygger oss och samhället starka

Jag ville engagera mig i ett parti med
– en ekonomisk politik som balanserar frihet med ansvaret för våra medmänniskor, och

som förstår att vårt välstånd och vår välfärd kommer från ekonomisk tillväxt genom människors förverkligande av idéer och arbete

För mig fanns det bara ett parti som hade det jag sökte och Sedan 2011 när jag blev ordförande i Umeå har mitt engagemang och min förankring i KDUs politik växt sig allt starkare.

Jag har för KDUs räkning försökt vara en jobbig jäkel för kommunens alla politiker. Och det har helt klart gett mig mersmak och det är av denna anledning som jag idag ställer upp till förbundsstyrelsen. För att få fortsätta att arbeta, utveckla och påverka politiken för detta fantastiska förbund.

Vi i KDU behövs som en stark motvikt till de nyliberala och socialistiska förbunden. Vi ska fortsätta stå upp för våra kärnvärden, som det personliga ansvaret, personalismen och subsidaritet.

Jag vill vara med i detta arbete… och jag vill bidra med mitt absoluta engagemang för ett mer Kristdemokratiskt Sverige! Jag hoppas mycket på ert förtroende, och lovar er att fortsätta vara en jobbig jäkel på politiker runt om i landet

Tack