Företagsfientligheten i kommunhuset!

Av , , Bli först att kommentera 12

Senaste veckan har två tydliga tecken på hur den vänsterorienterade styrningen i kommunhuset agerat som hinder för både jobbskapande och valfrihet för människor i Umeå kommun. 


Beslutet av Eva Andersson(S) med bifall från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att överta det privatdrivna Marielund är en följd av en bekymmersam utveckling i Umeå där vänstervridna krafter får allt mer utrymme att påverka i kommunhuset. 


Att på de, till synes, mycket lösa grunderna fatta ett så radikalt beslut som att överta boendet Marielund visar på att beslutet tagits på ideologiska grunder och med en godtycklig argumentation. Det här är nu andra boendet som på ytterst lösa grunder förlorat sin entreprenad . Att vänstersidan skiter i kvalitetskrav och siktar med rödpunktsikte på ägarform, ägarstruktur och vinst är allvarligt för våra äldres rätt till kvalitet och valfrihet. Det sätter fokus på helt fel saker där kraven på kommunen som upphandlare döljs, där kvalitetskraven förminskas och där ideologi står framför fakta och granskning. Debatten om ökad kvalitet får stå åt sidan för annan ytterst meningslös debatt. 


Jag är rädd för att dessa lösa beslutsgrunder kommer att leda till att valfriheten kommer att kvävas rätt omgående framöver. För vilken människa kommer överhuvudtaget våga ta risken att starta upp ett äldreboende om styrande politiker vind för våg övertar äldreboendet? Vilka välfärdsföretag kommer att våga ens tänka på att etablera sig i Umeå? Ingen. Eller jo, om du inte går med vinst… som om något magisk händer direkt ett företag inte går med vinst… 


I VK fick vi också ett reportage om hur kommunen uppfattas motarbeta och snedvrida konkurrensen för privata företag jämtemot kommunens egen verksamhet. Umeå kommun kommer år efter år på dålig placering gällande företagsklimat, vilket självklart leder till sämre utvecklingsmöjligheter, färre arbetstillfällen och en större ekonomisk börda på kommunens innevånare. 

Bara att företagare upplever detta är ett stort problem! Alla företag behövs i Umeå för att vi ska få ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen! Kommunen ska stötta, inte stjälpa! 


Uppenbart finns en företagsfientlig och ideologiskt styrd agenda i Umeå. Men med de socialistiska och kommunistiska beslutsfattarna nedmonteras människors valfrihet och företagens betydelse för vår gemensamma välfärd, stycke för stycke. 

KD delar ut pris till På rätt köl!

Av , , Bli först att kommentera 7

                                       Ett pris som inte är pengar eller guld,                                              men en uppmuntran och uppmärksamhet – 

             som människor som jobbar i det dolda för ett bättre                                                              samhälle – förtjänar!

 

 

             

 

Idag delade Vi Kristdemokrater i Umeå ut vårt Vitsippepris. Priset delas ut till någon vi anser gör en god och viktig insats i samhället och vem och vilket det inte bättre kan passa än Nils Holm och Projektet: På rätt köl! 

 

Vi från KDU Västerbotten gjorde studiebesök på detta ställe, vilket jag bloggat om tidigare, där vår ledamot från partistyrelsen Ofelia Namazova också deltog. Vi blev alla otroligt inspirerade av Nils engagemang för dessa unga elever med ADHD som tillsammans bygger en båt som ett långsiktigt projekt och mål. Ett mål som skapar struktur, ordning och motiverar. 

 

När samhällets olika resurser går ihop och samverkar för att tillsammans nå ett gemensamt mål, blir styrkan och engagemanget som bäst! 

 

Jag kan inte annat än glädjas åt detta projekt och när man träffat Nils Holm så glömmer du honom aldrig, med den energi och kämparglöd som han utstrålar! 

Det behövs mer sådant här i samhället! 

 

Grattis På rätt köl!