Ungdomar behöver en drogfri tillvaro!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skrev igår denna insändare i VK med anledning av den granskning som VK gjort kring droganvändandet. Texten finns i sin helhet nedanför bilden!

 

VK:s artikelserie och granskning av drogbruket och missbruket i Umeå visar på hur en relativt dold marknad tornar upp där allt fler ungdomar regelbundet brukar cannabis och andra droger så som nätdrogen spice. Dessa droger är illegala för att de allvarligt kan skada och påverka brukaren, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den unga ålder många brukare är i när de vid första tillfällena använder nämnda droger. 


De synnerligen allvarliga effekter så som skador på hjärnan och ökad risk för psykoser är skäl nog för att förstå dessa drogers negativa påverkan. Men utifrån hur debatten ser ut på sociala medier och internetforum märks det tydligt att ett aktivt grepp måste tas kring frågan för att inte allt fler ungdomar ska hamna i droganvändning. Här har föräldrar och skolan en viktig uppgift i att sätta sig in i problematiken kring drogerna och aktivt motverka användande och den liberala kultur som riskerar att spridas tillföljd av att fler ungdomar använder dem.


Viktiga organisationer så som polisen och ungdomsgruppen hos kommunen vittnar om att drogerna säljs, nyttjas och byter ägare under skoltid, vilket visar att drogerna befinner sig nära stora grupper ungdomar. Detta är oroväckande och en utveckling som inte får gå obemärkt förbi. 


Vi unga kristdemokrater ser det som en självklarhet att drogerna skall vara olagliga med de effekter och påverkan drogerna ger, men vi är samtidigt medvetna om att alla människor är ofullkomliga. Därmed bör det också arbetas både med förebyggande insatser och ges möjligheter till vård för att ta sig ur ett missbruk. Vi välkomnar de insatser och medel som vår barnminister Maria Larsson (KD) avsatt för att minska användningen.  Att så som liberala förespråkare vilja legalisera är att göra främst de unga en stor björntjänst och riskerar att bruket och därmed skadorna än mer förvärras. Det vore otvetydigt fel väg att gå!


Våra ungdomar behöver en drogfri tillvaro. Thomas Nordvall 

Ordförande KDU Umeå


Humor i Riksdagen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Hittade denna interpellation om platt skatt som Peter Persson(S) ställt till finansminstern. Humor i mängder och klassiskt formulerad retorik!

 

 Interpellation

2012/13:207 Platt skatt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Så kallad platt skatt är något som på 1970-talet började förespråkas av olika nyliberala ekonomer med Milton Friedman i spetsen. Idén är också förknippad med den högerextrema filosofen Ayn Rand om vilken Wikipedia skriver: ”Hennes extrema fördelningspolitiska idéer, vilka byggde på avskaffande av all form av beskattning och bidrag, total privatisering av allt som traditionellt anses gemensamt inklusive staten som företeelse, ansågs även i USA som utopiska.” Vidare uppges hon ha inspirerat såväl Margaret Thatcher som Anton LaVey, grundare av Church of Satan.

Ett tidigare svenskt folkrörelsepartis idéprogram har kidnappats av anhängare till Rand, Friedman och platt skatt. Rand utgör partiledarens främsta ideologiska inspiratör.

Det är inte utan oro för idén om en generell och skattefinansierad välfärdsstat med trygghet för alla medborgare som man betraktar de nyliberala och randska idéerna om platt skatt. Statsrådet har nu möjligheten att lugna medborgarna på denna punkt eller öppna upp för att dylika tankar ligger i regeringens färdriktning.

Min fråga till finansministern är:

Är så kallad platt skatt, som har sin grund i bland andra den högerextrema filosofen Ayn Rands filosofi, något som statsrådet kommer att verka för i den framtida skattepolitiken?

Fattigdom och barn

Av , , 1 kommentar 6

Stormen har nu delvis lagt sig från den sista tidens många utspel efter det uppmärksammade reportaget av Uppdrag Granskning om beskrivningen av barnfattigdomen i Sverige.

I debatten har väldigt olika tolkningar av programmet gjorts och jag kan väl delvis hålla med ”båda sidor” av beskrivningen. Självklart är Janne en journalist som alla andra-  en som vrider och vänder på orden, formuleringarna och frågorna för att rikta det åt det håll han ämnar. Situationen för dessa barn måste självklart lyftas upp och belysas för vad de är och samhället ska stötta. 

Men reportaget lyfte problematiken med det faktum att stora, välrenommerade organisationer använt sig att felaktiga beskrivningar för att nå få större genomslag, vilket alltid måste anses felaktigt. Trovärdigheten naggas tyvärr i kanten, vilket inte gynnar de barn som behöver dem så väl. Det gäller att framhålla de faktiska förhållanden som barnen lever i och använda begrepp som ger en rättvis bild av situationen. 

De barn vars föräldrar lever under mycket knapra ekonomiska förhållanden får absolut inte glömmas bort. De väljer inte sin situation och är de som ytterst ska stöttas. Och självklart blir det via föräldrarna förutsättningarna ska ges för att människor ska komma sig ur det vi i Sverige benämner som fattigdom. 

Vägen ur detta är ge förutsättningar för jobbskapande och att minska det höga skattetrycket som råder. Det kräver inget tungt tänkande för att inse att marginalerna för barnfamiljer är små efter att alla skatter är betalda, via både direkta och indirekta sådana. Det andra alternativet är förstås att höja skatterna och öka på bidragen och minska den ekonomiska utväxlingen för staten och därmed välfärden.  

Här skriker främst vänstern högljutt, men med vars politik ännu fler skulle vara fattiga. Paradoxalt kan tyckas.

Människor vill, så som framkom i reportaget, få ett jobb, få en egen inkomst, få möjligheten att stå på egna ben och få en tillvaro som är stimulerande. Genom ekonomisk tillväxt kan vi få människor ur fattigdom och jag vill mer än gärna att alla ska få slippa sig ur denna situation. 

LO gräver i gamla hjulspår igen!

Av , , 5 kommentarer 8

http://www.dn.se/debatt/lo-vill-ha-ny-bolagsform-for-foretagen-i-valfarden

LO går idag ut och proklamerar att de har lösningarna på en förbättrad välfärd som ni kan läsa här ovan. Vi kan väl i alla fall säga att det arbetar vidare i sina snart meterdjupa gamla hjulspår. De har bland annat, i sina fem punkter, arbetat fram en ny typ av bolagsform som ska strypa marknaden lite, men bara lite. För viss vinst skall få förekomma. 

De vill också ta bort människors möjlighet att välja utförare genom Lagen om valfrihet, eftersom de anser att marknadsmekanismerna inte fungerar i välfärden då ”riskkapitalbolag köper upp mindre företag, vilket därmed endast skapar oligopol”. Det är rätt paradoxalt, för här svingar dom vitt och brett och vill begränsa vinstmöjligheterna(framtida investeringsmedel), vilket i sig egentligen bara innebär att riskerna att strypa mindre företag ökar och därmed snarare skapar förutsättningar för oligopol.  Och fortsättningsvis är frågan som företrädarna måste kunna besvara:

Hur förbättras kvalitén i vården med ett vinsttak? 

Någon kan ju fundera hur andra vardagliga typer av företag så som ICA, Microsoft, Apple eller IKEA hade gynnat oss som konsumenter om staten gått in och sagt att ni endast får göra 1% vinst på balansomslutningen(LOs förslag). Ja, troligtvis hade inte ens företagen funnits, eftersom risken jämfört med vinstmöjligheten hade varit för höga. Och om nu vinsterna är så höga så kanske det är dags för kommunerna och fundera på var deras resurser tar vägen? 

Jag har i många bloggar tidigare skrivit om varför det viktigaste målet alltid måste vara kvaliteten och utförandet av vården. Inte vilken driftsform eller vilket vinstuttag vissa företag får ut. Du kan som välfärdsentreprenör inte konkurrera med annat än bättre kvalitet. Det är brukarperspektivet som måste råda! Ställ höga kvalitetskrav i upphandling och i uppföljningen. Konstruktiva och framåtsträvande krav som ger en vital och kvalitetssäkrad vård för alla brukare.

Släpp agitationen mot privat sektor och se vinsterna med att låta alla delta i att bygga vår gemensamma välfärd!

För mig är den upplevda kvaliteten bland brukarna det centrala! Jag hoppas även LO kan inse det.