Holmlund bör lära sig lita på föräldrarna!

Av , , 2 kommentarer 12

Holmlunds blogginlägg om Kristdemokraternas förslag angående föräldraförsäkringen lämnar mycket att önska! En del fördomar sipprar igenom och att gå på "tvångsjakt" gynnar ingen!

Att ge föräldrarna frihet över hur de vill dela sin föräldraförsäkring är inte att vara emot jämställdhet! Men att med Holmlunds tvångspolitik skapa jämställdhet är absolut fel!

Vi ska inte bestämma fördelningen och vad som är ”bäst” för föräldrarna och vi politiker kan omöjligt vara de som vet vad varje förälder anser vara bäst i just deras situation! I den ekvationen är det mer än en variabel som ska tas hänsyn till och som Kristdemokrat tycker jag det är viktigast att underlätta för familjen, inte skapa hinder och tvång!

Vi Kristdemokrater anser att vi i samhället måste fortsätta jobba med attitydförändringar för att långsiktigt skapa jämställdhet. Vi är en bit på väg, men det behövs mera! Men det är först när det är på frivillig basis som det gynnar alla och inte bara några statistik-tokiga politiker som vill se skillnader snabbt! Hela samhället måste bidra och andra faktorer det kan behöva jobbas med är arbetsgivare som uppmuntrar och inte skapar hinder för pappor att ta ledigt! Föräldraförsäkringen är till för föräldrarna och barnet, inte för staten och politiska partier!

Jag kan inte annat än tolka Holmlunds argument som att han tycker jämställdhet på ett kalkylblad är viktigare än att ge föräldrar legitimitet att ta de beslut som passar just dem bäst! Holmlund bör nog tänka på politikens gränser!

Jobbar Vi istället tillsammans för en långsiktig jämställdhetsmentalitet kommer den dag uttagskvoten stagnerat, vara den kvot som är den rätta! Då har föräldrarna fått bestämma vad de anser vara det bästa!

 

 

Kraftfullt agerande från skolcheferna!

Av , , 3 kommentarer 12

Efter mitt blogginlägg i söndags uppmärksammades händelserna på Östra av Skoldirektören Håkan Kemi och Johan Wallmark, verksamhetschef vid Östra gymnasium! 

Båda har nu hört av sig till mig och tydligt sagt att skolvärdens agerande var helt felaktigt och oförenligt med de regler som finns inom skolan! Det känns bra och betryggande att ha resoluta och handlingskraftiga ansvariga som ser det allvarliga i händelserna! 

Personal på skolor får inte, under några som helst omständigheter propagera för ett parti inom skolans område, vare sig det är på arbetstid eller under rast. Jag tycker det är bra att man nu tydligt markerar politikens gränser inom skolan! Som jag tidigare skrivit så har vi ungdomsförbund ett förtroende att förvalta på de skolor och i övriga miljöer där vi vistas! Det är inte en självklarhet att vi ungdomsförbund får möjligheten att vistas i skolmiljö och därför är det otroligt viktigt att alla partier tar sitt yttersta ansvar i att följa de regler som gäller! Jag hoppas att Ung Vänster också inser detta! 

Självklart bör detta belysas i större kontext också! Jag har fått indikationer från andra skolelever att enstaka lärare tydligt riktar politiska åsikter under undervisning och vi bör nog fundera på hur ledning, styrning och uppföljning ser ut inom detta område! Det kan säkert vara svårt att inte styras av ideologi, men det är en väldigt viktig komponent att särskilja politik från ämneskunskaplig undervisning! Jag hoppas detta är en självklarhet och något lärare ständigt tänker på!

Värdegrunden är otroligt viktig! 

 

 

 

 

 

Skolkampanj och På rätt köl! Men…

Av , , 2 kommentarer 11

 

Förra veckan var vi på Östra Gymnasium och höll en skolkampanj med vårt material Skaffa dig ett liv! Kampanjen syftar till att poängtera vikten av gränsdragningen mellan politik och individ och vilket ansvar respektive har i samhället och för sig själv! Vi Unga Kristdemokrater anser att individen vet bättre än politiker hur de ska leva sitt liv och därför ser Vi det som vår centrala roll i att skapa och stärka förutsättningarna för individen att välja själv! Att skapa valfrihet är centralt! 

Vi tycker det är viktigt att alla ska ha möjlighet att välja den skola som passar individen bäst! På så sätt skapas en bättre grund för att eleven ska trivas! När eleven sedan pluggat klart ska det ha förts en sådan politik att det ska finnas jobb på arbetsmarknaden för de utan tidigare erfarenhet! Därför är det viktigt att Vi skapar en fri arbetsmarknad med färre hinder och ett bättre företagsklimat! Ungdomar måste få en chans på arbetsmarknaden!

Men allt börjar med trygga och psykiskt hälsosamma ungdomar! Här kommer en viktig skiljelinje mellan individ, familj och oss politiker! Den absolut viktigaste platsen för barnen är en familj, som ger och skapar trygghet och förtroendeingivande miljö. Vi vill därför stärka föräldrarnas roll och få bort politisk klåfingrighet i familjens bestämmanderätt! Därför vill vi inte se tvångsdelning av föräldraförsäkringen till exempel! Vi vill även se en förstärkning av det psykiska samhällsskyddet, som att stärka resurserna för ungdomsmottagningar och ta krafttag för att minska brottsligheten bland ungdomar!

Skaffa dig ett liv syftar således till att ge verktygen för att ungdomarna ska kunna, just skaffa sig ett bra liv! 

Besöket på Östra

Besöket av Ofelia Namazova var väldigt uppskattat och vi var denna dag sex stycken från KDU på plats! Det blev fyra nya medlemmar! 🙂 

Besöket gav dock en sur bismak…

Direkt när vi anländer till Östra möts vi av några skolvärdar, som är anställd skolpersonal och har till uppgift att finnas till för eleverna på rasterna m.m. En av dessa sätter provocerande upp affischer från Ung Vänster precis bredvid vårt kampanjbord.

 

När de sedan sätter sig 5-6 stycken skolvärdar en bit bort från oss hör vi hur de frågar varandra om vi är ”dom där jävla kristna?” Detta är alltså skolpersonal på en skola med väldigt många utlandsfödda där religion är långt mycket mer central än i Sverige och en viktig del i deras liv! Kan ni tänka er uttalanden från skolpersonal som ”Är det där dom där jävla muslimerna?”. Förstår ni vilka konsekvenser detta skulle få? Fördomarna mot oss som parti är också slående, eftersom vi absolut inte är ett kristet parti! Jag är själv inte troende men tycker det är bland det mest centrala att respektera den religionsfrihet vi har i Sverige och inte ha en nedlåtande ton mot dessa grupper!

Detta är totalt oacceptabelt och jag kommer ringa skolområdeschefen i veckan för att tala om detta!  För det andra så måste en av skolvärdarnas propagerande på arbetstid över ett visst parti också belysas! 

Skolans personal FÅR INTE öppet propagera för ett visst parti under skoltid! Allt detta är ytterst förbjudet och jag tycker det är än mer besynnerligt att en skolvärd gör detta, då de säkerligen har en mycket nära kontakt med eleverna och ofta är förebilder för dessa! Jag tror verkligen att skolvärdarnas jobb är viktigt, men det ställer även mycket stora krav på deras ageranden! 

Efter att ha pratat med rektorn om det vi såg lovade han att ta upp detta! Hur vida han gjorde det vet jag inte än.

Senare kommer Ung Vänster dit och har sitt eget kampanjbord. Den nämnde skolvärden står då där med dem och håller i en bunt med affischer som skall sättas upp! Efter att ha frågat honom om han tycker det är rätt att propagera för ett parti på arbetstid blir han och Ung Vänsters Distriktsordförande arga på mig och tycker att jag inte ska komma och bråka med dem! Deras agerande i denna situation är otroligt omoget! 

För mig spelar det ingen roll vilket parti skolpersonalen än propagerar för! De ska bara Absolut inte göra det under arbetstid och i skolans miljö som anställda! Punkt slut! Skulle jag varit Distriktsordförande för Ung Vänster skulle jag direkt tagit avstånd från detta! Men tydligen så vill man ju ”bara bråka” när man poängterar vilka regler som finns! 

Vi har som ungdomsförbund väldigt stort ansvar över att uppföra oss på skolbesöken och följa de regler som finns! Vi har redan idag svårt att få komma till skolor och jag tror inte att  detta stärker vår möjlighet att få möta eleverna i skolmiljö! 

 

Studiebesök på ”På rätt köl”! 

På rätt köl som leds av Nils Holm är ett helt fantastiskt projekt för ungdomar med ADHD! Det går att läsa mer om här: http://parattkol.se/mallmiss2.html och här http://www.playingforchange.se/sv/playmakers/se/5/ där det även finns en video! 

Jag tycker det är väldigt viktigt att ta lärdom om hur olika unika projekt som syftar till att hjälpa särskilda grupper, kan användas och utvecklas till andra områden! Här finns en tydlig förbättring hos dessa elever som annars inte vill vara i skolan. Nu har de fått upp närvaron till, om jag minns rätt, 80% från att ha varit helt frånvarande från skolan. Att få arbeta med kroppen, utföra ett projekt där de väldigt snabbt ser resultat och får bekräftelse  över utfört arbete är otroligt bra! Vi gav i uppdrag till vår partistyrelseledamot Ofelia Namazova att föra detta vidare till partiet högsta för att ta lärdom! 

Sådana här eldsjälar som Nils och hans projekt måste uppmärksammas oftare! För ungdomarnas bästa! För samhällets bästa! 

 

Vi är otroligt glada över att ha fått träffa Nils och höra om hans erfarenheter från detta projekt!