Viktig skattesänkning!

Av , , 2 kommentarer 6

Vi ha socialiserat sparandet och privatiserat skuldsättningen”- sa en gång Göran Persson(S).

Igår presenterade Alliansen sitt förslag om ett 5:e jobbskatteavdrag, i syfte att låta människor behålla mer av sina eget förvärvade pengar. Jag tänker inte vidare presentera förslaget utan snarare resonera kring varför det är viktigt.

Att sänka skatterna har mer än bara en nationalekonomisk betydelse. Det handlar således inte bara om att öka köpkraften, utan bör också poängteras ur perspektiv som rättvisa, civilsamhälle och privatekonomisk hållbarhet.

Att låta människor behålla mer av lönen är direkt mer rättvist då det är deras insats som byts mot en inkomst. Statens ekonomiska befogenheter ska stötta människor och inte stjälpa densamma, vilket blir konsekvensen när människor även med arbete har så lite kvar efter skatt att de blir beroende av bidragssystemet. Att ge människor det ekonomiska utrymmet för att få känna sig självständiga är en viktig grundbult. Det ökar marginalerna i vardagen och stärker bland annat familjers ekonomi.

Det är också rättvist utifrån aspekten att varje arbetstagares preferenser och värdering av varor och tjänster ges större utrymme- något som i förlängningen bidrar till en större mångfald i ekonomin. Det skapar således mer utrymme för investeringar och efterfrågan, jobb skapas och statens skatteintäkter kan öka.

Men utrymme ges också för något annat: Det civila samhället. Engagemanget i den ideella sektorn, den lokala idrottsföreningen och  kyrkan kan stärkas och ges mer utrymme i samhället. En stor stat står i kontrast till det civila samhället på ett sätt som riskerar att skapa ett beroendeförhållande mellan stat och individ. Människor ska inte vara beroende av staten- utan stöttas och skyddas av den.

När man känner större ekonomisk frihet kan man också värdera andra icke-ekonomiska delar av ens liv till det högre, vilket jag tror är mycket viktigt för att vi ska må bra.

Det handlar således inte bara om att vi ska jobba mer- utan också att stärka människors möjligheter till egna val utifrån vad som passar dem. Privatekonomiskt är sänkt skatt också mycket betydelsefullt. Det ger mer utrymme till att spara pengar, vilket stärker hushållen långsiktigt. I förlängningen ger detta vitaliserande investeringar i ekonomin.

Detta är bara några av de anledningar som jag som kristdemokrat tycker är viktiga att lyfta fram. Genom skattesänkningar stärker vi långsiktigt svensk ekonomi och vi stärker människorna- de som bygger detta land så bra.  Göran Perssons uttalande sätter fingret på problemet bakom för höga skatter. Vi kan inte fortsätta ha det så. Människor måste få möjlighet att stå på egna ben.

 

Ni har ingen plats här, Nazister!

Av , , 6 kommentarer 12

Att uppleva nazister i vår stad var sannerligen en obehaglig upplevelse. Deras marsch genom Umeå tog livet av den goda stämning som fanns på stan i lördags. Det kändes som all energi slukades. Vi var nog alla något chockade över dess närvaro.

Det var dock en energi om snabbt förbyttes till irritation, sammanhållning och motstånd.

Nazister i Umeå, betyder Umeå mot nazism! Här finns ingen plats för nazister.

Den direkta motdemonstration som bildades vid Nordfronts intåg i staden är något att vara mycket stolta över. Det var ett viktigt ställningstagande som var spontant och äkta. En tystnad, en böjt huvud eller en omväg för att slippa undan hade varit ett handlingsalternativ. Här var dock civilkurage och mod svaret. I vår stad, finns ingen plats för nazister!

Därför blev vi inte tysta. 

Ikväll är det en manifestation mot nazism. En manifestation för alla människors lika värde. En tydlig markering mot nazismen avskyvärda budskap där selektion av människor är en grundbult. Där invandrare beskylls för problem utifrån hudfärg och etnisk tillhörighet. Något som inte hör hemma i vår stad!

Därför blev vi inte tysta.

Här i Umeå är vi alla människor lika värda och de som försöker kränka vår ståndpunkt skall få det motstånd de förtjänar. Med ord och närvaro.

Vi måste alltid påminnas oss om nazismens fruktansvärda bidrag till historien och ej förglömmas i vår samtids förskonad av densamma. Det är viktigt att vi med ett historiskt perspektiv förenas mot att släppa in dessa främlingsfientliga krafter igen. Här i Umeå står vi upp för människan- oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religion. Vi står upp för det, eftersom vi anser det vara bland det viktigaste och mest grundläggande vi har.  Ett människovärde som är okränkbart.

Vi slåss för det med ord och handling. Inte med knutna nävar och våld. Vi söker inte våld- vi söker vänskap!

Därför är vi inte tysta.

Här har ni nazister ingen plats!