Etikett: administration

Region Västerbotten ska äntligen se över kostymen.

Av , , 2 kommentarer 6

Äntligen börjar vi ta i arbetet att minska kostymen. Regionfullmäktige har gett de tre nämnderna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden, ett antal uppdrag med olika inriktning i syfte att minska regionens kostnader. Ett av dessa inkluderar att minska regionens administration.

Ett underskott på minus 350 miljoner kronor beräknas kunna hanteras av uppdragen från regionfullmäktige genom att minska fasta kostnader, effektivisera administrationen och frigöra tid för verksamheten.

Minskad administration

100 miljoner ska hanteras genom att minska administrationen i Region Västerbotten. Detta gäller samtliga av regionens tre nämnder. Omställningen ska i första hand hanteras genom så kallad naturlig personalrörlighet. Det innebär att pröva tillsättning av vakanser, visstidsanställningar och se över konsultkostnader samt pensionsavgångar.

– Varje nämnd fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras och de får inte påverka den direkta vården eller tillgängligheten negativt, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Fördelningen mellan respektive nämnd är:

  • Regionala utvecklingsnämnden cirka 8 miljoner kronor.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden cirka 58 miljoner kronor.
  • Regionstyrelsen cirka 32 miljoner kronor.

Påbörjas omgående

Arbetet sker under 2023 och bidrar till att minska den negativa kostnadsutvecklingen under året. Resultatet av neddragningarna anpassas till budget 2024.

– I ett första steg kommer respektive nämnd fatta beslut om fördelning och ge uppdrag till respektive förvaltningschef att genomföra uppdraget. I samband med de besluten kommer vi även föra in ett anställningsstopp för administrativa tjänster med start den 27 april 2023, säger Tommy Svensson.

Satsning på Äldreomsorgen?

Av , , 3 kommentarer 15

Att nuvarande regering säger sig satsa 1.000 miljoner till äldreomsorgen låter ju bra men hur ser det verkligen ut kan man undra?

Verkligheten visar svart på vitt i deras egen proposition, att det bara egentligen blir 60 miljoner. Men ingen blir väl förvånad att de fortsätter lura svenska folket. Det påstås satsas på utökad bemanning i äldrevården. Istället försämrar man äldreomsorgen med att plocka bort satsning för maten till äldre, plockar bort satsning på dementa och plockar bort kompetenshöjning inom äldreomsorgen. De gör man genom att följande nuvarande reformer tas bort för att finansiera bemanningen:

– stärka kommunernas egenkontroll (220 Mkr).

– bättre samverkan mellan vård och omsorg (50 Mkr),

– en nationell demensplan (50 Mkr),

– förlängt investeringsstöd till äldreboende (50 Mkr),

– stärkt kompetens inom äldreomsorgen (140 Mkr),

– nationellt måltidslyft (75 Mkr).

Så matematiken jag lärde mig i skolan säger att det inte blir 1 000 000 000 utan istället satsar man 60 000 000. Men kanske vi inte gick samma mattekurs Magdalena Andersson och jag. Så av en höna bidde det en fjäder. Sen kan man läsa att regeringen ger 93 000 000 mer till regeringskansliet, alltså till administration. Administration är mer värd att prioritera än äldreomsorg måste man tolka det utifrån storleken på satsningarna.

Ja säger du kanske, det är som vanligt att jag bara vill smutskasta regeringen med att förminska deras satsning. Men det behöver jag inte göra för det gör dom så bra själv, och du kan läsa detta på sidan 86 i regeringens egen skrivning i vårproppen.