Etikett: mat

Maten kommer i matlådor till Lycksele lasarett!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har vi haft regionstyrelse. Hela 55 ärenden på agendan. Med allt i från formalifrågor till sjukvårdsfrågor och till matfrågor. Vi behandlade också ett antal remisser för SOU och ett antal motioner. Vi har en ordning att vi inte debatterar motioner så mycket i RS utan varje parti yrkar bifall till sin motion och sedan tar vi debatten i fulllmäktige.

🔹️Införandet av framtidens vårdsystem Cosmic är ett stort problem att de inte kan leverera som vi avtalat i tid och vi tvingas till stora kostnader för att upprätthålla de tidigare systemets licenser tills vi kan få en övergång.

🔹️Ekonomin är förstås på agendan. Både årsredovisningen för regionstyrelsen specifikt men också årsredovisningen för hela regionen med ett underskott på en miljard (nästan 10 % av omsättningen) och vi lånade till driften i december och kommer behöver göra det även detta år. Alltså låna för att betala löner. Det är ingen god utveckling. En debatt som också kommer på april månads fullmäktige om nån vecka.

🔹️Men den fråga som kanske mest engagerade denna gång var beslutet gällande matproduktionen. Man har velat ha en likformig matproduktion i hela länet. Vi Kristdemokrater har motsatt oss det och tycker att man i Lycksele bör fortsätta med lagad mat även till patienterna på avdelningarna.

Men så blev inte fallet. Nu ska det skickas matlådor till Lycksele från Umeå vilket vi tycker är ett mycket dåligt förslag. Vi yrkade på fortsatt lagad mat i Lycksele men blev nerröstad. Nedan ser ni hur partierna röstade. Vi begärde votering så varje ledamot i styrelsen inte ska kunna gömma sig bakom nåt parti eller så och röstutfallet blev 12 röster för matlådor och 3 röster emot. Lycksbaren kommer bli kvar. Men vi befarar att det framöver kommer bli för få portioner som ska lagas att man även inför matlådor där vilket vore förödande. Nu kommer vi bevaka om detta kommer bli så bra som det hävdas.

🔹️Vad tycker du som patient och boende i södra Lappland om beslutet?

Maten i Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi kristdemokrater är rätt frustrerade över förslaget att all matproduktion till våra 3 sjukhus ska vara ”likvärdig” och komma i matlådor från Umeå. Att tillaga mat i Lycksele, i det kök som finns, skall alltså inte få göras. Maten skall lagas i Umeå och sen transporteras med lastbil till Lycksele och där värmas/tillagas i mikrougnar på varje avdelning. Man motiverar det med att patienterna ska få ett större antal rätter att välja på.

Den utredning som finns är undermålig i många delar. Dels har man i utredningen i hela länet enbart frågat 20 personer i hela länet. Tio personer i Umeå, 5 i Skellefteå och 5 i Södra Lappland och på det antalet bygger man sina förslag. Men kan omöjligt vara en representativ grupp för vad våra inneliggande patienter egentligen vill.

Ombyggnationer nämns men inte hur stor kostnad det verkligen är för att bygga om alla avdelningar. Idag är det viktigt med krisberedskap på alla plan. Finns ingen kontinuitetsplan utifrån redundans om vägtransporterna ligger nere så mat ej kan levereras.

Patienter som finns i Lycksele prisar ofta maten och gläds åt att slippa mat i plastlådor.

Idag pratas det mycket om miljö, man pratar om närproducerad mat. Beredskap är också något som regeringar har tryckt på under senaste decenniet. Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.

Soporna kommer att öka p.g.a. plastlådorna och matsvinnet kommer också öka då överblivna/utgångna matlådor måste kasseras. Avdelningspersonalen kommer att behöva lägga mer tid på mattillagning även om det är att värma varje enskild i mikro. Investering kommer att behöva göras på varje avdelning med särskilda programmeringsbara mikrougnar, strömförsörjningen till avdelningsköken kommer att behöva ses över.

Kökspersonalen i Lycksbaren känner sig överkörda och man kan fundera hur det går ihop med att man från den politiska ledningen säger sig vilja ha en tillitsbaserat sätt att leda.

Jo vi Kristdemokrater är smärtsamt medvetna om att regionen har ett strukturerat underskott på ca 600 miljoner och förra året 1 miljard i budgetunderskott, (nästan 10 % av omsättningen) som den rödgröna ledningen åsamkat skattebetalarna. Så finns behov att spara och vi är beredda att ta vårt ansvar och räta upp de fel som majoriteten åsamkat. Men i detta förslag blir det inga besparingar och det uttrycks också att det inte är ambitionen.

Våra tre sjukhus har olika förutsättningar och vi Kristdemokrater kan inte förstå att allt måste göras likadant. Vi är alla olika så låt oss jobba effektivt utifrån förutsättningarna som finns. Låt våra patienter i Lycksele slippa äta uppvärmd mat, i fasta portionstorlekar, ur plastlådor.

Betty-Ann Nilsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare KD Region Västerbotten

Satsning på Äldreomsorgen?

Av , , 3 kommentarer 15

Att nuvarande regering säger sig satsa 1.000 miljoner till äldreomsorgen låter ju bra men hur ser det verkligen ut kan man undra?

Verkligheten visar svart på vitt i deras egen proposition, att det bara egentligen blir 60 miljoner. Men ingen blir väl förvånad att de fortsätter lura svenska folket. Det påstås satsas på utökad bemanning i äldrevården. Istället försämrar man äldreomsorgen med att plocka bort satsning för maten till äldre, plockar bort satsning på dementa och plockar bort kompetenshöjning inom äldreomsorgen. De gör man genom att följande nuvarande reformer tas bort för att finansiera bemanningen:

– stärka kommunernas egenkontroll (220 Mkr).

– bättre samverkan mellan vård och omsorg (50 Mkr),

– en nationell demensplan (50 Mkr),

– förlängt investeringsstöd till äldreboende (50 Mkr),

– stärkt kompetens inom äldreomsorgen (140 Mkr),

– nationellt måltidslyft (75 Mkr).

Så matematiken jag lärde mig i skolan säger att det inte blir 1 000 000 000 utan istället satsar man 60 000 000. Men kanske vi inte gick samma mattekurs Magdalena Andersson och jag. Så av en höna bidde det en fjäder. Sen kan man läsa att regeringen ger 93 000 000 mer till regeringskansliet, alltså till administration. Administration är mer värd att prioritera än äldreomsorg måste man tolka det utifrån storleken på satsningarna.

Ja säger du kanske, det är som vanligt att jag bara vill smutskasta regeringen med att förminska deras satsning. Men det behöver jag inte göra för det gör dom så bra själv, och du kan läsa detta på sidan 86 i regeringens egen skrivning i vårproppen.

Pinsamt!

Av , , 6 kommentarer 3

Det känns absolut inte bra att vi låter de äldre i vår kommun gå från bordet hungriga. Jag skäms!

Vi fick en bra genomgång på nämnden senast av vår duktiga dietist. Och det arbetas med att berika maten som de äter som inte får i sig så mycket. Och det är bra.

Men detta handlar ju om att man inte får tillräckligt med mat. Och så får det inte vara. Jag är glad att jag yrkade på att vi vid nämnden i februari-mars ska få en rapport från verksamheten och inte från köken utan från våra boenden som serverar maten till de gamla. Det händer ju att de får koka gröt för att de äldre ska bli mätta.
 
En skiva blodpudding………….
 
Nu måste det till en annan tingens ordning. Och det snabbt. Följer upp detta i nämndens arbete. Vi fick försäkran om att felen var åtgärdade. men det förtsätter tydligen fortfarande. Så här får det inte vara!!

Reda ut begreppen

Av , , 2 kommentarer 3

Så är en spännande väcka i antågande igen. Förstår inte men jag har visst bara sådana. Måndag Lycksele, tisdag-onsdag Åsele o Vilhelmina och sedan två dagar i Stockholm och så  avslutas veckan på lördagen med nordiskt toppmöte i Tromsö över helgen.

Så det kommer alltså att bli några mil på mätaren denna vecka. Passar på att besikta bilen i Vilhelmina då jag ändå är där. Var enklare att få tid där än i Umeå o Lycksele.

I morgon bitti innan jag åker till Lycksele träffas vi på vård o omsorg till budgetutskott och då kommer jag med frågor reda ut matbegreppet. Är det så att de äldre inom vår verksamhet enbart får en och en halv köttbulle eller möjligen två är det för bedrövligt.
 
Som jag sa till media när de ringde. Maten är mer än kalorier och näringsintag. Det ska vara lustfyllt för våra äldre att äta. Annars har vi misslyckats. Vi ska komma ihåg att det var denna upphandling som kommunen vann mot hotell Vännäs. Och jag kan inte i min vildaste fantasi tro att hotellet enbart serverat 2 köttbullar/portion.