Etikett: Budget i balans

Regionstyrelsens budgetkickoff.

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det regionstyrelsens budgetkickoff med bra information från alla verksamheter, ekonomi och personalförsörjningen. Att vi står inför utmaningar är ingen nyhet. Rent ekonomiskt måste vi komma ner i ram och minska det strukturerade underskottet som idag är ca 600 000 000 kr.

Vi har idag ett enormt investeringsbehov och ska vi ha råd att göra de nödvändigaste investeringarna så måste vi hålla budget. Den innevarande budgeten är dessutom underfinansierad med dryga 600 000 000 kr

Vi ser dock en liten ljusning inför 2025 eftersom pensionskostnaderna inte kommer öka i lika stor utsträckning.

Personalförsörjningen är verkligen också en utmaning. Idag jobbar ca 25% inom välfärdssektorn. Enligt SKR så ser man behov av att omfördela det om några år till att 55% av den arbetsföra befolkningen behöver jobba inom välfärdssektorn. Det intressanta är att det numera är i norra Sverige som jobben finns. Så vi behöver ca 100 000 personer ytterligare arbetskraft i norr. Inget litet behov och ligger samhällsutmaningar även i den siffran med nya bostäder och annan infrastruktur.

Vi behöver stärka universitetssjukhuset NUS och vi får mer högspecialiserad vård. Vi kommer framöver tvingas till utbudsbegränsningar säger vår sjukvårdsdirektör.

Vi står inför stora utmaningar för dig som Västerbottning fortsatt ska få god vård och tillsammans med kommunerna en god regional utveckling. Från KD deltar Betty-Ann Nilsson och jag som gruppledare och vi kommer göra vad vi kan för att minimera att kostnaderna överförs till kommande generationer.

Maktskifte behövs

Av , , 2 kommentarer 4

Regionens över 40-åriga socialdemokratiska maktinnehav måste brytas. Vi kan konstatera att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning som sätter patienten först. Vi har mycket att vara stolta över när det gäller vården i länet men det är mycket som kan bli betydligt bättre. Exempel på sådana områden är regionens personalpolitik, åratal av långa vårdköer samt en oansvarig hantering av regionens ekonomi.

Regionen har under årtionden haft stora ekonomiska problem, bedömningen är att det nu saknas runt 250 miljoner kronor årligen. Vi fyra borgerliga partierna har under flera år kritiserat den styrande socialdemokratins allt större oförmåga att på allvar ta tag i de stora ekonomiska utmaningarna som nu skjuts framåt till kommande generationer. Vår vilja är att du som medborgare ska kunna känna dig trygg i att du inte ska behöva vänta i långa vårdköer och att vården ska vara välfungerande i hela länet. Därför krävs en förändring om vi ska åstadkomma en bättre utveckling av vårt län och en ansvarsfull politik som ständigt gör att sjukvården utvecklas, blir bättre och kommer fler till del.

Nicklas Sandström (M)

regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)

gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

gruppledare

Rödgrönas budget är som kejsarens nya kläder

Av , , 2 kommentarer 2

Skriver i länets debattsidor apropå den nya budget som de rödgröna röstat igenom.

* * * * *

Under rödgrönt styre har Region Västerbottens ekonomi varit i djup kris, sedan långt innan någon visste vad Covid-19 var. Kristdemokraterna anser det orimligt att år efter år lämna efter sig underskott på hundratals miljoner till kommande generationer. Den omställningsplan som beslutades för några år sedan, i syftet att komma till bukt med underskotten, uppfylls som bäst till ungefär hälften.

De rödgröna fortsätter ändå budgetera som att omställningen ska lyckas till 100 procent. Det liknar kejsarens nya kläder, när de nu har röstat fram en budget där alla kan se att kalkylerna brister. Vad lägger man pengarna på, när inte ens länets BB-mottagningar kan hålla öppet?

Vår hälso- och sjukvårdspersonal förtjänar ett stort omnämnande för det fantastiska arbete de utför, inte minst under det senaste året. Men sedan många år stiger kostnaderna för hyrpersonal, i motsats till i andra län. Vi vill därför stärka Region Västerbotten som arbetsgivare och värna den befintliga personalen.

Genom bland annat mer självbestämmande, trohetsbonus till dem som är trogna arbetsplatsen under lång tid, samt en 5-miljonerssatsning för att uppmuntra fler sköterskor att utbilda sig till barnmorskor. BB-krisen kan inte få fortsätta.

För att hantera vårdskulden satsar vi i vårt budgetalternativ på primärvården. En god och nära vård med fler distriktsläkare och fast läkarkontakt för att minska såväl den enskildes lidande som belastningen på sjukhusen. Vi inför serviceteam som avlastar vårdpersonalen. Andra prioriterade områden är en ambulansvård som täcker hela länet, den växande psykiska ohälsan särskilt bland unga, samt införande av geriatriska vårdcentraler.

Vi lägger även betydligt mer än de rödgröna på en jämställd vård med bland annat mer medel till vård för våldsutsatta kvinnor, samt stärkt forskning runt kvinnosjukdomar. Vi möjliggör våra satsningar genom besparingar, exempelvis på administration och hyrpersonal.

Den regionala utvecklingen är avgörande för att kunna finansiera en vård i världsklass, tillgänglig i hela länet. Här spelar ett levande civilsamhälle en stor roll och vi tillsätter därför en civilsamhällesstrateg för stärkt stöttning från regionen.

Vi anser även att regionen bör överlåta sina två folkhögskolor till rörelsedrivna aktörer, som står redo att ta över verksamheterna men driva dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

Kristdemokraterna har genomskådat den rödgröna kejsaren – det är dags för ett maktskifte!

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot regionfullmäktige

Karl-Gustav Lilja (KD), ledamot regionfullmäktige

Anna-Karin Lundberg (KD), ledamot regionfullmäktige

Statsbidragen döljer verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionens bokslut är färdigt och visar på ett stort positivt ekonomiskt resultat för år 2020, likt resten av landets regioner. Bakgrunden är de enormt stora extra coronarelaterade statsbidrag som betalades ut under förra året. Totalt handlar det om 751 miljoner.

Idag under pågående pandemi är det dessutom mycket svårt att veta hur länet och regionens sjukvård kommer att påverkas på lång sikt menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

– Det är självklart mycket positivt att regionen fått extra statsbidrag, det är något våra partier i riksdagen varit överens om. Däremot är förvaltningens bedömning av det strukturella underskottet på runt 220-280 miljoner kronor det som riktigt bekymrar oss. Därför krävs en fortsatt stram politik som prioriterar vård framför annat. Som gör en nödvändig omställning till mer kostnadseffektiv nära vård samt minskar regionens långa vårdköer.

Vidare menar alliansens gruppledare att det inte är rimligt att få så höga statsbidrag i framtiden. De pengar som vi nu får är det som staten har lånat och som på sikt behöver betalas tillbaka. Därför är det av största vikt att på allvar göra en omställning till en ekonomi i balans. I den omställningsplan som alla partier ställt sig bakom är hittills bara nått cirka 50 procent. Det kommer inte att räcka för att nå målet om en ekonomi i balans.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Läs regionens pressmeddelande här: