Etikett: NUS

Barnonkologi

Av , , Bli först att kommentera 3

Tillsammans med Nicklas Sandström och Ewa-May Karlsson besökte jag idag barn 3. Det är på den onkologiska avdelningen där barn behandlas som har fått diagnosen cancer i alla dess former.

Här har man startat en intermediär vård avdelning BIMA med två platser. Vården har behov av ca 15 platser i landet och det är fantastiskt att vi har möjligheten på NUS. Som ni ser av bilderna nedan är rummet anpassat för sängliggande så man har ljus i taket så man kan se molnen. Sängarna är också speciella samt utrustningen. Här finns den mest moderna utrustningen av sprutpumpar och telemetri. Denna satsning är möjlig eftersom regeringen satsat just på barnonkoligi i sin stadsbudgeten.

Men eftersom det är barn vården handlar om vill man ha så mobil teknik som möjligt. Så Umebon Martin som gått här på Industridesign har utarbetat en ryggsäck där barnen kan bli ordentligt mobila trots intag av olika vätskor i dropp. Barnen får sina intag av dropp på bröstkorgen så med denna ryggsäck/tröja så kan man springa och leka istället för att vara sängliggande. Denna ryggsäck testas nu i Umeå för att sen förhoppningsvis tas i produktion för att säljas både i Sverige och utomlands. Tack Martin för ditt arbete för barnen.

Vi fick en genomgång av verksamheten och utmaningarna framåt av Frans (chefen på Barn 3) Det är ce 350 barn/ år som får cancerdiagnos i Sverige. Och i Norra sjukvårdegionen (nästan halva Sverige) har vi motsvarande del av befolkningen så det är mellan 20 – 45 barn årligen som behandlas via NUS. Här jobbar 7 specialister i barnonkologi samt ca 45 omvårdnadspersonalen. Glädjande är att man har bemanning så här är inga vårdplatser indragna.Ännu ett intressant besök i verksamheten.

Regionstyrelsens budgetkickoff.

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det regionstyrelsens budgetkickoff med bra information från alla verksamheter, ekonomi och personalförsörjningen. Att vi står inför utmaningar är ingen nyhet. Rent ekonomiskt måste vi komma ner i ram och minska det strukturerade underskottet som idag är ca 600 000 000 kr.

Vi har idag ett enormt investeringsbehov och ska vi ha råd att göra de nödvändigaste investeringarna så måste vi hålla budget. Den innevarande budgeten är dessutom underfinansierad med dryga 600 000 000 kr

Vi ser dock en liten ljusning inför 2025 eftersom pensionskostnaderna inte kommer öka i lika stor utsträckning.

Personalförsörjningen är verkligen också en utmaning. Idag jobbar ca 25% inom välfärdssektorn. Enligt SKR så ser man behov av att omfördela det om några år till att 55% av den arbetsföra befolkningen behöver jobba inom välfärdssektorn. Det intressanta är att det numera är i norra Sverige som jobben finns. Så vi behöver ca 100 000 personer ytterligare arbetskraft i norr. Inget litet behov och ligger samhällsutmaningar även i den siffran med nya bostäder och annan infrastruktur.

Vi behöver stärka universitetssjukhuset NUS och vi får mer högspecialiserad vård. Vi kommer framöver tvingas till utbudsbegränsningar säger vår sjukvårdsdirektör.

Vi står inför stora utmaningar för dig som Västerbottning fortsatt ska få god vård och tillsammans med kommunerna en god regional utveckling. Från KD deltar Betty-Ann Nilsson och jag som gruppledare och vi kommer göra vad vi kan för att minimera att kostnaderna överförs till kommande generationer.

Dagens arbetsutskott inför regionstyrelsen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Ejtt fullspäckat program på regionstyrelsens arbetsutskott idag. Både högt o lågt. Allt ifrån diskussion i cancerfrågor till att vi behöver bygga om på NUS samt om den förseening men framför allt det ekonomiskt fördyrande vi har i det nya verksamhetssystemet (FVIS) och allt däremellan. 42 ärenden och massa informationer. Som politiker får man information om mycket som lagras i minnesbanken. Det är en förmån.

Några axplock: Scandionkliniken med sin cancerbehandling med protoner skickade vi ett antal patienter förra året. Många tycker för få. Men glädjande är att strålbehandlingen här på NUS fungerar ypperligt och det är ingen kö som det är i princip överallt. Man behandlar årligen ca 1800 patienter. Och nu ska vi hjälpa andra regioner som har betydligt längre köer än vi har.

Vi beslutade renovera byggnad 10 på NUS. Vi har redan gjort etapp 1 och beslutade nu om etapp två. Vi bygger för en kostnad av 33 000 kr/kvm. Men om det är många kvadratmeter så blir det stor summa. Den totala investeringen är på drygt 304 miljoner kronor.
I och med renoveringen får byggnaden  en ny livscykel och kommer inte behöva åtgärdas på 20-30 år. Men framföra allt får vi flytta ihop verksamheter så vårdlinjerna hålls ihop. Vi kommer minska smittspridningen med upp till 20% och öka vårdflöden lika mycket alltså 20%. Intressant är att idag kan man från verksamheten få lägga 1 timme och 34 minuter på promenad i byggnaderna. Och när man vet att vårdpersonal är van att röra på påkarna snabbt så hinner man på den tiden gå en del km.
Så det beror mycket på hur byggnaden är utformad för effektiviteten.

Som sagt detta var bara två ärenden vi behandlade idag. Återkommer till de andra vad det lider.

Ytterligare stabsläge. Blir tufft i sommar!

Av , , Bli först att kommentera 2

hero image

 

Den särskilda sjukvårdsledningen i Skellefteå har beslutat att lasarettet går upp i stabsläge. Precis som stabsläget för Norrlands universitetssjukhus beror det på den ansträngda vårdplatssituationen. Alla planerade operationer ställs nu in.

Skellefteå lasarett är det andra sjukhuset i Region Västerbotten som går upp i stabsläge på grund av vårdplatssituationen. Norrlands universitetssjukhus gick upp i stabsläge under tisdagen.

Stabsläget gäller tills vidare. Intagning av patienter i Skellefteå som inte är allvarligt sjuka stoppas, men akut verksamhet fortsätter som vanligt.

– Vi är tyvärr i en situation där läget är ansträngt och vi har för få vårdplatser. Därför går vi nu upp i stabsläge för att kunna bevaka läget och sätta in de åtgärder som behövs, säger Magnus Hedström, sjukvårdsledare.

Om stabslägen
Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

 

Regiondirektörens besparingspaket på 565 miljoner.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är nog bekant att vår nya region Västerbotten har stora ekonomiska problem. Bokslutet för 2018 hamnade på ett verksamhetsunderskott på ca en halv miljard. Den högspecialiserade vården är kostnadsdrivande och det kommer hela tiden nya läkemedel och nya medicinsk utrustning vilket är bra, men det kostar att ligga på topp. Som exempel kan nämnas att man forskat fram ett nytt läkemedel för Skelleftesjukan. Men det kostar ca en miljon kronor / patient och år. Detta är bara ett exempel.

Prognosen för 2019 visar att vi går mot ca 800 miljoner i budgetunderskott om inte trenden bryts. Därför har regiondirektören idag presenterat ett sparpaket på 565 miljoner kronor fördelat på 3 år. Vi får se om den summan räcker men det kommer förstås att bli kännbart att spara så mycket och verkningsgraden av detta kommer vi se i höst när verksamhetsplanerna ska antas. Budgetramarna tar vi i juni.

Noterar nedan direktörens sparpaketet i punktform. Har du fundering runt någon av punkterna ställ frågan här nedan så ska jag svara efter bästa förmåga. Inom partierna håller vi nu på att gå igenom förslagen inför budgeten i juni.

Ett sjukhus på tre orter. Här ska 10 mkr sparas.

 • Akutsjukvården ska fortsatt bedrivas på tre orter.
 • Effektivare nyttjande av produktionsresurser bl a ytterligare samordna operationsplanering.
 • Flytta fler planerade operativa ingrepp till Skellefteå och Lycksele från Nus.

Omstrukturera vården behöver göras. Här ska 173 mkr sparas.

 • Flytta vården så nära patientens hem som möjligt, från sjukhus till öppenvård, primärvård och egenvård.
 • Anpassa vårdavdelningar till patienternas vårdtyngd.
 • Se över gränssnitt sjukhusvård och primärvård samt prehospital bedömning.
 • Stärka samverkan med kommuner.

Produktions och kapacitetsstyrning behöver stärkas. Här ska 108 mkr sparas.

 • Effektivisera vårdflöden genom produktions- och kapacitetsstyrning.
 • Omfattande utbildningsprogram inom PKS genomförs under våren.
 • Under hösten påbörjas implementering för slutenvården och därefter operationsverksamheten.

Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandvårdskliniker. Här ska sparas 10 mkr kr.

 • Uppdrag till HSN att se över struktur och samordning för enheter som ligger nära varandra.
 • Inriktningen inom tandvården gäller hela länet inklusive utveckling av tandvårdsbuss och mönsterklinik.
 • Inom primärvården gäller samordning inom tätorterna i Skellefteå och Umeå, inklusive utveckling av samhällsrum och hälsorum.

Utveckla digitala lösningar (nettoeffekt ca 80 miljoner)

 • Single sign on – en förutsättning för att man bara ska lägga in informationen en gång (F-VIS.)
 • Införa: utskrift och kopiering som tjänst, robot process automation, digitala utskick, e-frikort, nationella tjänster, digitala vårdmöten, resursplaneringsverktyg för PKS samt samla systemutveckling och konsolidera IT-funktioner.

 Nyttoeffekt i verksamheten beräknas till 130 mkr och kostnader inom VO Digitalisering 50 mkr = nettoeffekt 80 mkr

Utveckla och anpassa bemanningen på ett bättre sätt. Här beräknas sparas 192 mkr.

 • Anpassa bemanning till bemanningsmål.
 • Översyn avtal och tillämpning av regler i personalområdet.
 • Minska beroendet av hyrpersonal.
 • Förändra jourorganisationen.
 • Samordna medicinska sekreterare m m mellan verksamheterna.
 • Effektivisera vårdflöden.
 • Utveckla servicetjänster.

Närvarotiden och antal anställda kan inte öka utan nya arbetssätt måste bidra

Samordna i nya regionen. Här beräknas sparas 17 mkr.

 • Uppdrag att se över centrala anslag och samordna administrativa- och stödtjänsterna i regionen.
 • Undersöka möjligheten att samnyttja verksamhet tillsammans i norra regionen.
 • Minska kostnaderna för förtroendepersonsorganisationen.

Effektivisering inom produktionskostnaders område. Här ska 35 mkr sparas.

 • Följa inköpsrutiner.
 • Jämföra produktionskostnader i primärvården.
 • Översyn av lab- och röntgentjänster.

Effektiviseringar inom service. Här ska 20 mkr sparas.

 • Bättre nyttja egna lokaler och externa förhyrningar.
 • Energieffektivisering inom fastighetsmedia.
 • Öka samordningsgraden inom sjukresekostnaden.
 • Prissätta ALF-lokaler korrekt.
 • Ta hem fastighetsservice och minska fastighets underhållskostnader.

 

 

Allt mindre produktion med allt större kostnad. Hur länge ska det gå?

Av , , 2 kommentarer 6

Vi hade regionstyrelse igår och de allt mörkare molnen på den ekonomiska himmelen blir bara större och mörkare. Ni som är bevandrad i fd landstingets ekonomi vet att vi för några år sedan hade en besparingsplan som kom att kallas Projekt Balans. Av namnet antydde att man vill komma i balans med ekonomin.

Detta resulterade i en hel del protester och inte minst inom majoriteten som sprack och Vänstern valde att lämna styret. Som ni kanske också minns resulterade det i den första folkomröstningen i landet som skett på länsnivå. Den folkomröstningen som startade utifrån Doroteaupproret.

Vi kan inom ganska snar framtid stå inför en liknade situation som Projekt Balans men med ännu större ingripande. Det är allmänt känt att regionen gjorde ett underskott för 2018 på ca 500 miljoner. Regionen omsätter ca 10 miljarder och då är en halv miljard i underskott på ett  enskilt år alarmerande siffror. Lägg till att vi har en ständigt ökande nettokostnadsökning och att vårdköerna ökar. Den egentligt mest intressanta siffran i sammanhanget är den som visar hur länge vi befinner oss på sjukhus när vi får vård. Den blir allt kortare viket är positivt men också en nödvändigt för att vi ska kunna frigöra platser inom vården.

Till dessa orosmoln ska läggas att redan de två första månaderna detta året har vi ytterligare 117 miljoner i budgetunderskott. Hade vi inte den ca 10 000 personers fantastiska personalen som gör ett fantastiskt jobb hade läget sett ännu sämre ut.

Men de facto är att vi strikt ekonomiskt har allt mindre produktion med allt dyrare kostnader. Detta måste få ett stopp. För bokslut 2018 har vi finanserna som räddar oss vilket är positivt så vi slipper leverera röda siffror på nedersta raden. Men alla reserver är nu förbrukade och finanserna är inget vi kan hoppas rädda lika stora underskott fler år. Därför är det extra bekymmersamt att se att vi fortsatt månad efter månad levererar budgetunderskott.

Så vi kommer få tuffa besparingar att hantera och om någon månad kommer vi arbeta med regionplanen för kommande år. Då kan summorna som fanns i Projekt Balans uppfattas som ordentlig modesta och vi kan komma tvingas fatta riktigt obekväma beslut. I första skedet ligger ett sparbeting på 150 miljoner per år i tre år. Då ska vi komma ihåg att vi inte ens har återställt resultatet för 2018. Fortsätter vi dessutom att blöda mer detta år kommer nog inte ens tryckförband att räcka.

Hur kan det bli så här frågar du dig kanske. Är det inte bara enkelt att höja skatten?

Jag menar att majoriteten under lång tid släppt ekonomin fritt. Därav det underskott vi har. Vi i oppositionen har hela tiden fått höra att vi ska komma med förslag. Men när vi kommer med förslag förkastas dom på oklara grunder och man fortsätter anklaga oppositionen för brist på förslag. Tänk om majoriteten istället lade energi på komma med egna förslag till förändring. Det enda jag hör från majoriteten är att det man gömmer sig bakom att det är fler regioner som har problem att få ihop ekonomin. Men det hjälper inte Region Västerbotten att även andra regioner har utmaningar.

När det gäller skattehöjning så är det som att släppa pengar i ett stort svart hål. I och med att man har så stor nettokostnadsökning kommer enbart en skattehöjning återställa litet kapital en kort stund men underskotten kommer fortsatt bli större över tid. Först när man får bukt med nettokostnadsökningen kan tillförande av ytterligare medel stärka den långsiktiga ekonomin. Har till Landstingsrådet Peter Olofsson ställt frågan vad han tänker göra. Har också sagt att vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier är beredda att hjälpa till och ta vårt ansvar. Men inte under vilka premisser som helst. Vi får se vad som sker inom de tre närmsta månaderna. Och jag kommer att göra allt vad jag kan för att vår ekonomi ska bli bättre samt att vårdköerna ska minska och du som medborgare ska få vård i tid när du behöver det.

Läs också vad VK:s Monica Engström skriver efter gårdagens pressträff.

 

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Hjältarnas hus.

Av , , Bli först att kommentera 9

För en tid sedan besökte vår landstingsgrupp Hjältarnas hus i Umeå. Den ligger bakom ankdammen på lasarettsområdet.  

En fantastisk anläggning för de barn med familjer som måste tillbringa tid på sjukhus längre o kortare tid. En förening bildar en ekonomisk förening och tillsammans med landstinget bygger en anläggning som nu kan nyttjas av behövande familjer. Det kan som jag ser det inte bli bättre när civilsamhället och landstinget hjälps åt med uppgifterna.

Anläggningen var fin och man hade tänkt till i alla delar för att kunna få så bra som möjligt. Förstås fanns där också en väldigt engagerad personal som tar hand om familjerna på bästa sätt. Och bra har det verkligen blivit. Ljusa o ändamålsenliga lokaler som kan skänka lite frid o ro till de som har sjuka barn. En behövlig oas skulle jag säga. Fattar inte hur nån kan vara så hjärtlös och vandalisera på stället.

För att denna förening ska kunna arbeta vidare krävs förstås intäkter för att få verksamheten att gå runt och lite vinst så man kan investera vidare. Men då kommer man in på ett känsligt område. Som vi vet så driver S på regeringnivå att man inte ska få göra vinst i välfärden. Repalu har som vi vet utrett saken och som jag tycker kommit till helt fel slutsats. Får han som han vill så kommer alla gemensamma projekt minskas och jag förstår inte hur vi ska klara vårduppgiften när många kommer sluta sin verksamhet.

Vi har ju nog problem med köer idag. Naturligtvis ska man inte kunna skicka skattepengar från välfärden till skatteparadis. Men det har redan den förra Alliansregeringen satt stopp för. Självklart ska vinsten återinvesteras i verksamheten. Men nu vill alltså S stoppa verksamheter som brukare och patienter är väldigt nöjda med. Utredningen gör sig bäst på sophögen enligt mitt sätt att se det.