Etikett: Näringsliv

Västerbotten kan bättre!

Av , , Bli först att kommentera 6

Varje Region har en Regional Utvecklings Strategi. (RUS) Det är liksom lagstadgat och det dokument man sen hänvisar till när man t ex söker EU- bidrag och det är också ett dokument som kommunerna ska förhålla sig till. Det är således inget dokument som bara ska stå i en hylla utan ska vara ett levande dokument för länets utveckling.

RUSen är också överställd alla andra planer som t ex Länstransportplan, Skogsvårdsplaner, kommunernas utvecklingsplaner etc. Allt i länet ska ligga under RUSen och kan knytas ihop i länets regionala utvecklingsstrategi.

Det är dags att anta en ny RUS. Till hösten ska det beslutas om en ny som ska gälla 10 år framåt. Mot bakgrund av ovanstående skrivning hur viktig RUSen är finner jag det mycket märkligt hur Regionen kan komma fram med ett förslag som är så undermåligt. I princip alla remissinstanser har sågat förslaget. Kommunerna där den regionala utvecklingen sker har sågat förslaget, de 3 arbetsmarknadsregionerna vi har i vårt län likaså.

Eftersom jag anser att dokumentet är så viktigt och bör få dignitet satte jag igång ett arbete i vårt parti runt RUS remissen. Vi la ner att gediget arbete med representanter från hela länet och arbetade under ett antal möten (förstås digitala) för att jobba fram ett remissvar där också vi faktiskt sågade förslaget ganska rejält.

T ex så nämner man knappt det viktiga näringslivet. Likaså civilsamhället som vi kristdemokrater värnar om och den håller inte ihop med att ha med länets förtjänster och utmaningar.  Transporterna som är viktiga för vårt län samt vikten av vårt vägnät måste finnas med och upprustas. När det gäller stad och land finns det knappt en rad om länets utmaningar i den delen, fast vi är ett län med stora avstånd.

Nu hoppas vi på ett rejält omtag så vi kan besluta om en bra RUS till hösten som ska föra vårt läns utveckling in i framtiden. Vi har skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren och en i Västerbottens Folkblad utifrån det vi tycker saknas i det förslag till Regional Utvecklings Strategi vi remissat om.

Hör gärna av dej vad du tycker i saken!

Västerbotten kan bättre!

Kultursmycket borde bevaras!

Av , , Bli först att kommentera 4

I tisdags hade vi kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Vännäs kommun med ett antal viktiga ärenden på agendan. Som brukligt brukar vi inte alltid komma överens med majoriteten i alla lägen även om vi ofta också är överens för vi har lite politiskt tjabbel o vår kommun. Men detta möte var lite extra klurigt så just skrivit 4 reservationer mot besluten.

Bland annat så anser vi Kristdemokrater tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att när man bygger förskolor vill vi bygga för barn bästa. Vid årsskiftet blev som bekant barnkonventionen lag och den har vi att följa. Den talar tydligt om att vi ska tänka utifrån barnens perspektiv. Alltså inte hur vi tror barnen tänker liksom uppifrån utan vi tvingas böja oss och lyssna in barnen på rätt nivå och deras bästa ska få gälla.

Vi (Treklövern KD, C och L) har alltså lagt en motion där vi anser att man max ska bygga fyra avdelningar på samma ställe. Det är för att barnen inte ska behöva interagera med allt för många vilket ger en ansträngd situation för många barn. Den avslogs av majoriteten eftersom man anser det ineffektivt och fördyrande. Alltså säger man att barnen kan vi buntas ihop på samma ställe hur många som helt för att det ska bli så billigt som möjligt. Men det säger inte FN:s barnkonvention. Och det tycker inte vi heller. Tror jag inte heller många vuxna tycker är bra på sina arbetsplatser.

Ett annat ärende vi beslutade om var den fina bagarstugan på campingområdet. Ett riktigt kultursmycke som Hembygdsföreningen är villig att ta ansvar för och renovera med ideella krafter till ursprungligt skick efter vattenskada. Det sa majoriteten nej till. Man vill fortsatt bygga om det till campingstuga. Självklart reserverade KD och C sig mot ett sånt beslut. Vi värnar civilsamhället och det finns ingen möjlighet att vi inom kommunens regi kan göra detta till samma kostnad. Så nu tog den ”ansvarsfulla majoriteten” ett betydligt dyrare beslut. Det finns gott om plats att bygga campingstugor så varför rasera denna fina timmerbyggnad som bagarstuga?

Här nämner jag två ärenden där jag skrivit reservationer. Sen kan man t ex fundera över hur moderaterna i Vännäs kan rösta mot att vi ska upphandla tjänster från det privata näringslivet när alla andra moderater jag samarbetar med på alla nivåer värnar näringslivet. Man man förstår inte allting.