Ölprovning

Av , , Bli först att kommentera 3

Det här inlägget blir ett nonsensinlägg, tänkte bara förvarna… Igårkväll var det ölprovning i brist på annat att göra. Är ingen riktig öldrickare därför hamnade de lättdruckna sorterna högt upp i placering. Det var svårt att poängsätta enligt någon skala så vi rangordnade dem, bäst från vänster till höger (sämst). Alltså tvärt emot ex. politik.

 

Innis & Gunn blev kvällens vinnare. Det är ett skotskt öl med inslag av honung, vanilj och choklad (dock enligt en oenig jury). Kostar 19,90 på systembolaget och typ 1 kr i Tyskland. Länge leve fria rörligheten inom EU. Som upplagt för arbitragehandel. Pokern gick för övrigt åt skogen.

 

Transportstödet vara eller inte vara.

Av , , Bli först att kommentera 1

"Vi kan vara hur effektiva som helst i produktionen, men det blir alldeles för dyrt för oss att köra långt utan stöd." säger en Doroteaföretagare. Det är den verklighet som inlandsföretag ställs inför. Det är självklart så för att uppnå absolut effektivit bör man ligga nära marknaden och minimera transportkostnader. Jag har nyss läst om Alfred Weber och hans lokaliseringteori som kom 1909, den säger att man bör verka för så låga transportkostnader och arbetskostnader som möjligt därför bör fabriken ligga antingen vid råvarorna eller vid marknaden. Ska man hårddra resonemanget ska alla producerande företag som inte är beroende av naturresurser på platsen finnas i närheten av marknaden. Det är i så fall förödande för inlandskommuner som ligger för långt ifrån denna "marknad", och vi utgör själva en alldeles för liten marknad. Men det drabbar alla i vårt avlånga land där stockholmsregionen står för mestadelen av köpkraften. Vi ska istället ägna oss åt den typ av produktion vi är duktiga på i förhållande till andra. Råvaruutvinning och råvarbearbetning. Den typen av företag bör finnas i inlandet. Eller serviceföretag som ej är begränsade av avstånd.

Sedan finns transportstödet, det syftar till att hjälpa företag som slåss med stora avstånd för att få till lönsamhet i produktionen. En statlig subvention som "lurar företag att tro att de är konkurrenskraftiga" enligt vissa. Men verkligheten är den att de blir beroende av stödet för att klara effektivt tillhandahållande av varor på en marknad.

Vad som rimmar illa i kråksången är att större delen av stödet utbetalas till stadsregionerna i Norrland (Umeå och Skellefteå), som själva har en marknad och som dessutom har tillgängliga transporter i form av järnvägar och fartyg, att sänka transportkostnaderna med när storskalighet ger stordriftsfördelar.

Jag argumenterar som så att staten vackert kan betala ut stödet så länge de inte satser ordentligt på billigare kommunikationssätt som ex. järnvägen kan bistå med. Kunde vi transportera de varor vi producerat på elektrifierad järnväg kunde staten istället subventionera denna. Det är bättre ur ett långsiktigt perspektiv. För min kommuns bästa: Elektrifiera inlandsbanan och Storuman-Hällnäs tvärbana! Subventionera sedan kraftigt person och godstransporten det är samhällsekonomiskt och rättvist. Det gynnar både företag och privata.

Ingenting emot stödet så länge det är rättvist men inlandskommunerna ska inte komma i andra hand i förhållande till umeå/volvo!

Vindkraftsmotstånd

Av , , 6 kommentarer 10

Hemma i byn planeras det att byggas flertalet vindkraftverk, vi har fått en chans att etablera något som skulle kunna innebära en ljusglimt för byn. Det rör sig om 40 vinkraftverk om 90 meter så de kommer synas av alla i byn. Jag personligen blir glad när jag ser ett vindkraftverk för det innebär att mitt land inte behöver importera lika mycket kolkraft. Vindkraft tränger undan kolkraften vilket är bra. Ett vindkraftverk kan inte producera närmelsevis lika mycket energi som ett kärnkraftverk det behövs typ 10,000 stycken för att motsvara en reaktor, men det visar på en vilja till förändring vilket jag tycker Sverige är sinnebilden för. Vi vill inte sitta i Rysslands gas och oljebojjor utan vi producerar vår egen energi! Ett medvetet val som inte minst förra vintern bevisade vara klokt när ex. Bulgarien höll på att frysa ihäl.

Om man går tillbaka från global nivå till det lokala så finns det krafter som arbetar emot vindkraftsutbyggnaden i min hemby. Där väljer man ett vindkraftsfritt synfält före att markägare ska gynnas. Vad de inte tänker på är att de på så sätt aktivt väljer kolkraften före vindkraft.

Synd att missunsamhet och avundsjuka ska verka begränsande för miljövänligare el, endast eftersom markägare kan tjäna sig en krona genom att dessa verk placeras på deras marker. Det är en liten uppoffring det rör sig om. Är det någon läsare som varit med om vindkraftens effekter på sin hembygd kan du gärna kommentera. Eller om du har erfarenhet av missunsamma individer i liknande sammanhang… Hindra något positivt eftersom det finns andra som tjänar mer på den. Så kommer det alltid att vara, och det ger inte ett produktivt klimat lämpligt för utveckling.