Alla ska få jobb! Hurra

Av , , 12 kommentarer 12

Enligt Håkan Juholts sommartal idag utlovades en satsning på att alla ungdomar i landet ska ha rätt till minst tre veckors sommarjobb till avtalsmässig lön. Det låter väl jättebra?

Det är viss skillnad mellan att vilja att alla arbetslösa ungdomar ska ha ett jobb och att lova att de också ska få ett. Om det var möjligt att erbjuda alla ungdomar ett arbete skulle de också redan nu ha ett arbete under sommaren. Vad partiledaren säger är att det offentliga ska ordna jobben genom konstgjord andning och genom ökad statsskuld. Det är endast genom att ytterligare öronmärkta medel tilldelas kommunerna som Juholt kan fullfölja ett sådant löfte och de pengarna finns inte i dagsläget för då skulle de användas. Att ungdomar är arbetslösa är inget önskvärt scenario det har en rad negativa implikationer på vårt samhälle både på kort och lång sikt, jag tror alla vill att arbetslösheten ska vara 0% men det fungerar inte så i verkligheten. Att samhället ordnar jobben är ingen lösning det är inte ens önskvärt. Marknaden ska ordna jobben och det offentliga ska stå för samhällsservice, utbildning och omsorg. Inte agera arbetsgivare med lånade pengar. Man behöver inte fundera länge innan man drar sig till minnes och förstår vad sådan ansvarslös politik leder till, se bara på medelhavsländerna Grekland, Spanien och Italien. En stor statsskuld innebär ökad känslighet vid höga räntor vilket skulle vara förödande för en liten öppen ekonomi som Sverige.

Åtgärder för att lösa ungdomsarbetslösheten blir istället effektivare om man stärker svenska företags konkurrensmöjligheter på den globala marknaden. Att spruta pengar (med penningabrandslangen) där det brinner kommer endast leda till att de brinner upp fort som tusan. Det är förvånande ansvarslöst av Juholt att säga något dylikt, jag tror nog att det var valfläsk som gled ur munnen i en utandning igår. Uppeldad av de röda fanorna och tomheten i blicken av de sina gick han över gränsen som vi sett så många gånger förut. Jag trodde i ett ögonblick att det skulle bli match men Håkan är ingen Göran, inte ens med hans välvuxna snorbroms.

 

Afrikas eviga dilemma

Av , , 8 kommentarer 10

"Svenskt bistånd sänks när Afrika svälter". Ja så låter det nu när en del av Sveriges bistånd allokeras om från att uteslutande vara majs, ris och försnillbara Euros till att även handla om avskrivning av skulder. Men de fyra socialdemokraterna som hävde ur sig detta resonerade förmodligen som gamla VPK-räven Gudrun som gärna tyckte att Sverige skulle ha en stor statsskuld. Jag måste citera en sosse som jag faktiskt gillade "Den som är i skuld är inte fri", det var det ingen mindre än Göran som sa… Men det är så sant, kortsiktighet kanske kan vara angeläget i en krisartad situation som det är just nu på afrikas horn men det ska inte klagas på Sverige när vi hjälper till, tycker allvarligt det är osmakligt. För att återgå till det inledande citatet om afrika som svälter, för att vara krass och måhända också cynisk: Så har det varit i hundratals år och oavsett hur mycket bistånden än ökar kommer det att vara människor som svälter. Det handlar om en överbefolkning i förhållande till jordens förutsättningar och det är ett globalt fenomen men naturligtvis drabbas de svagaste först och vi sist. Vad ska man då göra? Om man vågade tänka långsiktigt och betala av ländernas skulder så skulle de kunna få börja om på nytt utan att vara låsta till att betala räntor i evig tid, men å andra sidan kommer några tiotals miljoner barn, kvinnor och män att dö svältdöden. Det kallar jag ett dilemma och en rävsax som kanske EU inte har något emot att Afrika befinner sig i ur ett globalt handelsperspektiv. De är låsta, vi får billig mat och billiga resurser i utbyte mot lite bistånd nu och då.