Snabba på El-eran!

Av , , Bli först att kommentera 4

När mobiltelefonen kom så var det få som kanske fullt förstod vidden av det paradigmskifte som stundade. Det är svårt att såhär i efterhand återblicka och fullt greppa de nya möjligheterna som gavs. Idag kan vi kliva uppför ytterliggare ett steg på utvecklingstrappan. Jag tänker på hybridtekniken som möjliggör energieffektiva transporter vilket är viktigt dels för privatekonomin och dels för ett lands konkurrenskraft, speciellt viktigt blir det i länder med långa avstånd, som vårt land.

I båda dessa fall handlar problematiken om en s.k. kritisk massa, det handlar om att uppnå en viss "mängd" användare eller massa som krävs för att i sin tur uppnå en snöbollseffekt. Att vara den förste som har en mobiltelefon är värdelöst, det kostar dels brukaren pengar att införskaffa tekniken samt för den som ordnar infrastrukturen. Vinsten kommer först när tillräckligt många använder sig av den. Att vara nummer 2, 3 är också illa. Jag vill kunna ringa till fler än en handfull personer (sedan är det inget som säger att jag känner dessa personer som det i hypotesen är frågan om). För att ordna denna transition på enklast möjliga sätt bör en central agent ordna utbyggnaden samt initialt stimulera utbyggnad och utvecklingen av bilparken, ett rimligt scenario är att staten genom ex. bolaget Vattenfall gör detta. Ett stöd för de som väljer att köpa elbil bör vara högt, samt måste avsevärt fler laddstolpar sättas upp. Vidare måste vi producera mer energi samt renare energi, att importera kolkraft är inte hållbart.

Det kan dock uppstå en mängd problem, teknologiska problem som härrör teknikutveckling. Nya drivmedel kan förändra köp och beteendemönster, samhällsstrukturen är inte intakt utan förändras över tid vilket kan göra en affär som denna osäker, man vill ju som investerare få tillbaka pengarna med vinst.

Att det tillslut blir vinst kan jag nog garantera, initialt kommer naturligtvis Sverige att (förlora) stora pengar på grund av "anslutningsavgifter" och de minskade skatteintäkterna från transportsektorn. Men ett utbyggt och hållbart transport- och vägnät ger oss stark konkurrenskraft på sikt, vilket är avgörande. Vi bryter redan idag sakta men säkert oss ur de fossila handbojorna som övriga EU är väl förankrade i. Det är min övertygelse att kloka, långsiktiga och strategiska drag åter igen kommer flytta Sverige uppåt i BNP hierarkin, precis som efter andra världskriget när Europas bombade fabriker låg i spillror och Sverige tog på ledartröjan.

Satsa på elbilen Sverige 😉

Sportens finrum

Av , , 8 kommentarer 5

Läste kommentarena på vk:s Storumandel och förutom diverse standard- antagonism, anklagelser och polarisering fanns där en del kloka kommentarer (2%). Jag fastnade för resonemanget kring en kanske trivial fråga som handlade om vem som skulle få stå som avbild vid välkommen till storuman tavlan aka. "Wall of fame". Nu står Björn Ferry där efter att som manlig skidskytt tagit det första OS guldet på länge för Svenskt vidkommande. Han är onekligen den största idrottaren i södra kommundelen men frågan är om han är störst i hushållet? Han är gift med armbrytaren Heidi Andersson som för en tid sedan bärgade sitt åttonde eller var det nionde VM Guld i sin sport. När Ferry står vid skjutvallen vet man att det smyger sig in en bom någon gång här och var och när han inte är iform så förlorar han, inget ont med det han är trots allt bara människa. Men inte Heidi, som den maskin hon är presterar hon igen och igen och detta i det tysta. För armbrytning är en ful sport utanför finrummet där skidskyttarna vallar skidor. Detta trots att båda sporterna genererar lika lite cash. En fotbollsspelare av högsta klass spenderar mer på fruntimmer och dricka en utekväll jämfört med vad dessa bryter och skjuter ihop på en MÅNAD. Det är förresten irrelevant, vad jag vill få fram är varför värderas sporterna olika högt? Sett till antalet utövare är det väl enormt många fler som provat på att bryta arm än som åkt sig svettig för att sedan skjuta på en tavla med en ärtsnärtare. Utan att ha siffror på det skulle jag tro att det går 10000 armbrytare på en skidskytt.

Är det då en könsfråga, är det p.g.a. att Heidi är kvinna som hon blir utan porträtt vid infotavlan? Jag tror inte det, eftersom jag har svårt att se en manlig armbrytare röna svenkt intresse. Heidi är större i sin sport än vad Ferry är i sin. Heidi är (nästan) som Björndalen en gigant med stort favorittryck.

Spika upp ett porträtt till i "Wall of fame"!

Betala mer skatt?

Av , , 2 kommentarer 6

Omkring 75% av svenskarna svarade "ja" på frågan om de var villiga att betala mer i skatt om pengarna gick till sjukvård och äldreomsorg enligt en umeåstudie. Det sägs ha varit en socialdemokratisk politik som segrade i valet men via ett borgerligt initiativ. Dessa två (sjukvård och äldreomsorg) har sedan länge varit två viktiga områden för svensken i motsats till familjestöd och socialbidrag, som var mindre omtyckta. Om det är Moderaterna som gått mer mot mitten eller socialdemokraterna som gått mer till vänster tänker jag inte sia om. Jag tror i och för sig att politiken spelar roll men för mig är det intressanta att årets riksdagsval visat hur mycket personattribut spelar in i det svenska politiska systemet. När man ställs inför två snarlika alternativ, (det måste man säga att det mer och mer blivit) så görs val enligt ett annat mönster. Reinfeldt är/har mycket som många andra kandidater saknar. För socialdemokraterna ser jag inte vem som kommer att ta över, jag gillar Jytte Guteland. Men sannolikheten för att hon skulle göra det är nog lika med noll. Dels kommer de aldrig att våga satsa på en kvinna igen förutsatt inte FN skulle göra nedskärningar så Margot blev utan jobb…  Och dels så tror jag att de kommer att gå tillbaka till en kandidat som är väl förankrad och gammal. Någon med facklig bakgrund, skulle vara kul med IF metalls ordförande Stefan Löwén kanske? Kan är lite käck sen så får jag intrycket att han har karisma och pondus. Ska onekligen bli spännande att följa socialdemokraternas utnämningsförfarande.

För att återgå till själva rubriken kan man kanske instifta ett frivilligt konto där alla svenskar kan göra inbetalningar som sedan "injiceras" direkt in i den regionala sjuk- och åldringsvenen. Kanske skulle det fungera på frivillig basis eller så skulle det bli ett fiasko större än tv-avgiften. Jag tror personligen att det dels är en chimär och dels en statistisk kortslutning som föranlett detta orimligt resultat. Visst skulle 75% säkert vilja betala mer i skatt men om de sedan kan eller kommer göra det är en annan femma! Man måste komma ihåg att det alltid i valsituationen finns flera hål att fylla.

Storumans kommun synade bluffen!

Av , , 1 kommentar 13

Bra att Storumans kommun backade ur folkets hus köpet när säljaren blev girig, det är helt rätt, stå på er. Likt pokerspel försökte säljaren krama ur lite mer ur kommunens blödande plånbok men då sa kommunen tack men nej tack! Visst bör det finnas ett folket hus även i Tärnaby men inte till ockerpriser. Is i magen.