Maria Larsson i skottgluggen

Av , , Bli först att kommentera 5

Barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) har pressats hårt i både Debatt och Morgonsoffan på senaste tiden, igår handlade det om hemlösa i programmet Debatt och i morgonens tv-soffa kommenterades de drogliberala vindarna i Kalifornien. Jag tycker att hon har en sund inställning och att hon klarar sig bra under press, annars är hon en ganska tyst och anonym person. Det var kul att se att också hon har kvalitéer precis som en stor del av nuvarande regeringsalternativet.

Fast en sak reagerade jag på som jag höll med den socialdemokratiske motparten i morgonsoffan om, nämligen att man bör kunna tala kring alternativ utan att för den sakens skull bli klassifierad som drogliberal vilket jag anser att han blev. Det är samma sak som ex. invandringsfrågan. Man ska kunna säga vad man anser, det är problematiskt att inte politiken fungerar som ex. domstolar, där det finns både en åklagare och en skyddsadvokat.

Rödgröna ett minne blott?

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt Mona Sahlin, partiledare för socialdemokraterna, läggs samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet ner. Man ska ha fortsatt kontakt men såhär efter valet så har de tagit sig en funderare och insett att folket inte gillade vad de lanserade. Detta välkomnas av flera höga socaldemokrater samt SSU:s ledare Jytte Guteland. Hon valde att beskriva valet som att väljarna "gett oss en fet bakläxa" vilket är en bra beskrivning. Men ingen verkar veta vad som är nästa steg eftersom de inte vill avsluta samarbetet permanent utan håller det mesta öppet, men en sak är säker, någon gemensam valrörelse 2014 lär det inte bli. Personligen tror jag att dessa år i opposition inte nödvändigtvis behöver vara till ondo utan ser det som en chans att gallra ut bland topparna och ersätta med nytt folk. När ska man annars göra det än då man blivit underkända av folket?

Frågan är om detta är rätt beslut, när Göran styrde var det devisen "ensam är stark" som var gällande är det tillbaka till detta man nu strävar?

(S) eller Kniven

Av , , 12 kommentarer 3

"Välj mellan socialdemokratin eller smaka kniven", kanske var det så diskussionen gick på den Jämtländska bensinmacken?

Politiker drog kniv på bensinmack

Sverige 23 okt 17:10

En socialdemokratisk kommunpolitiker i Jämtland åtalas för olovligt innehav av kniv efter en uppmärksammad händelse den 18 september, natten innan valet.

Politikern hade varit på krogen och hamnade sent på kvällen i en diskussion med ett par män på en bensinmack. Då drog han upp en fällkniv ur fickan och visade den för männen.

Politikern greps av en stor polisstyrka och misstänktes från början även för olaga hot, skriver Länstidningen Östersund. Han har lämnat alla politiska uppdrag.
 

 
Så illa är det då inte hemma i alla fall.
 
Nu ska jag redneck’a vidare Rascal Flatts på stereon… och en hemtenta i Word.
Lev och må.

Kommunal fastighetsavgift

Av , , 4 kommentarer 3

För ett tag sedan skrev jag till Skatteverket och ställde lite frågor kring den "nya" kommunala fastighetsskatten/avgiften. Enligt mig är denna höjd i dunkel så jag tänkte att jag skulle få raka svar på mina raka frågor. Utdrag ur mitt mail.

"…Hur betalar den fastighetägare som har flera bostadshus/stugor i flera kommuner
avgiften? Betalas den där han/hon är skriven eller görs detta till
respektive kommun där huset står? Var kan man läsa hur stor denna
inkomstpost är för varje kommun? Jag är intresserad spec. av Storumans
kommun."
 

Jag skrev eftersom detta förändrats år 2008/2009.

Svaret:

"Den ska komma kommunerna till del.

I Finansdepartementets PM från 2007 om reformerad beskattning av bostäder
kan man läsa följande:

Bestämmelser  om  utbetalning av kommunalskattemedel (inkomstskatt) finns i
lagen  (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.
  En  kommun  har  rätt  att  under  visst  år  (beskattningsåret)  uppbära
preliminära  kommunalskattemedel av staten. Dessa beräknas enligt följande.
De  sammanlagda  beskattningsbara  förvärvsinkomsterna  i  kommunenTPF63FPT
multipliceras med den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och
de  uppräkningsfaktorer  som  regeringen  eller  den  myndighet  regeringen
bestämmer har fastställt senast i september året före beskattningsåret. Två
uppräkningsfaktorer  skall  fastställas som skall svara mot den uppskattade
procentuella  förändringen  av skatteunderlaget i riket. Den ena skall avse
förändringen  mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra
skall   avse   förändringen   mellan   året   före   beskattningsåret   och
beskattningsåret.
  En  slutavräkning  av  kommunalskattemedlen  skall  ske  när  den  årliga
taxeringen  under  året  efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av
skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats
för  beskattningsåret  utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av
dessa  överstiger  summan  av  de  preliminära  kommunalskattemedlen  skall
skillnaden  betalas  ut  till  kommunerna.  I motsatt fall skall skillnaden
återbetalas  av  kommunerna. Utbetalning eller återbetal-ning skall göras i
januari andra året efter beskattningsåret.

Innan  Skatteverket  betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna skall
avräkning  och  tillägg  för  bidrag  göras enligt 19 § lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk  utjämning. Vidare skall avräkning göras enligt 6 § lagen
(2003:886)  om  utjämningsavgift  för  kommuner  för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 16 kap. 8 §
skattebetalningslagen  (1997:483)  samt tillägg göras för bidrag enligt 6 §
lagen  (2003:887)  om  utjämningsbidrag  till kommuner för kostnader enligt
lagen  (1993:387)  om  stöd  och service till vissa funk-tionshindrade. Det
belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad.

 I  4  §  lagen  (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
 menighets   utdebitering   av  skatt,  m.m.,  införs  en  bestämmelse  med
 innebörden  att  det belopp som månadsvis utbetalas till varje kommun även
 skall innefatta kommunal fastighetsavgift (fastighetsavgiftsmedel)."

Är det någon som önskar kommentera och reda ut frågetecknen, kanske är det någon som betalar fastighetsavgift till andra kommuner eller kan förklara förfarandet.

Skatteverket ska ha tack som svarade på frågan men om de vill uppnå någon form av kundnöjdhet bör de tala ur skägget, jag ville inte ha referenser att leta vidare i utan konkreta exempel från ex. Storumans in och utbetalningar.

Lagen hittar du här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19650269.htm

Afghanistankriget

Av , , 7 kommentarer 2

Nu när Sverige varit duktiga och nått under Kyotoprotokollets kriterier kan vi väl avvara några tusental kubik olja så vi kan grilla talibanerna i Afghanistan med napalm? I lördags dog en svensk (Stockholm) av en vägbomb och idag skadades två svenskar efter att ha blivit beskjutna i benen, den ene hemmahörande i Västernorrland och den andre i Göteborgsregionen. Det sägs att "utan offer ingen seger" men det är nödvändigtvis inte sant. Det kanske kan handla vilka resurser man offrar eller hur de används. Krig borde väl rimligtvis vara som produktion i allmänhet, vissa står för kapitalintesiva insatsfaktorer och andra arbetsintensiva insatsfaktorer. De utländska insatserna i landet verkar vara meningslösa i den tappning de nu genomförs. Tror att det måste till förändring, om befolkningen är rädda för Talibanerna kan vi väl rusta dem så att de på allvar förmår att försvara sig? Vad ger det att vi åker runt i enstaka patriavagnar under vit flagg? Skulle själv vara vagnschef på en patriavagn om jag skulle valt att göra utlandstjänst. Det vore kanonmat för grott-ynkryggarna!

Det känns oansvarligt att öka utgifterna till dessa insatser när vi i Sverige har otillräckliga medel för vård av sjuka och en haltande utbildningsnivå. Men nu när vi väl är på plats måste resurserna och personalen användas effektivt. Varför kan inte Sverige stå för luftunderstöd? vi behöver flygtimmar… Vi har JAS39 Supergripen och Bofors weapon systems, resten är produktutveckling. /Höken

RIP, Stöd trupperna våra!

Inför skrotpremie och höjd avställningsavgift

Av , , 5 kommentarer 3

Det är inte rimligt att var femte bil i Sverige är en avställd skrotbil.

Att avregistrera ett fordon innebär att fordonet permanent tas bort från vägtrafikregistret. Den vanligaste orsaken till en avregistrering är att fordonet skrotas.

En av de saker jag saknar i regeringens höstbudget är en skrotningspremie, detta för att få bort allt "skrot" som rullar på landets vägar. En skrotningspremie skulle vara en del i ett led av åtgärder exempelvis ökade avgifter för avställda fordon, nu kostar "registerhållningsavgiften" 65 kr (80kr*) som är mig veterligen enda kostnaden att ha bilen avställd, det borde kosta i alla fall en tusenlapp. (Med undantag för enstaka veteraner, som kan vara värda att bevaras). Med en sådan kostnad skulle fler välja skrotning. Man måste ha både piska och morot, den ena nyss nämnda kan exempelvis bekosta skrotningspremierna tillsammans med nybilsförsäljningen. Man borde kunna tilldelas upp till 5000kr för bilen, med avdrag för hämtningsavgift. Anser inte att bilbesiktningen bör bli hårdare för att slå mot gamla bilar för problemet är alla avställda bilar och alltså endast till viss del de skrotbillar som rullar på vägarna.

Detta tycker inte jag ska ses som bidragande till konsumtionssamhället eftersom bilar hela tiden förbättras ur miljö. och säkerhetsperspektivet. De bilar som lämnas in tas omhand och blir till reservdelar och produktionsfaktorer för nya bilar.

Skrotpremier i Europa exempelvis Tyskland har lett till att nybilsförsäljningen ökat och att bilparkerna blivit miljövänligare. Man hade kunnat ge skrotpremien i form av köpechecker som endast kan användas till nybilsköp av valfri bil. Men det får man överväga. Den skrotpremie som alliansen tillsatte 2006 var otillräcklig då premien var slut på några timmar.

 

I diagrammet ses att det finns nästan en miljon avställda bilar i Sverige, med en kraftig höjning av avställningskostnaden kan man dra in upp emot en miljard årligen som kan användas till skrotningspremier. Det är inte rimligt att var femte bil i Sverige är en avställd skrotbil!

Hem till byn

Av , , 2 kommentarer 4

Gick upp på Storberget hemma i byn idag tillsammans med flickvännen för att grilla korv och se ut över vackra Långsjöby, till byaföreningen vill jag hälsa att det skulle vara fint med en ny gångbro. Den gamla klarar inte mycket annat än att sätta en rostig spik i intet anande… Frågan är om detta hör till intresseförningens, priolista tio i topp, men det är fint där uppe och fler borde grilla där. Obs. undvik det lodräta stupet intill.

För att ta sig till platsen kan man parkera vid sion i Långsjöby och sedan följa traktorvägen upp cirka en kilometer tills du ser blåa snitselband på vänster sida.

På bilden ser man den ungefärliga sträckningen.

 

Djurplågare dödade 17,000

Av , , 2 kommentarer 6

17,000 minkar har i Skillingaryd, Småland släppts ut. Det är djurplågeri och skadegörelse utan dess like, dessa djur kommer gå en garanterad död till mötes. Flertalet blir överkörda andra dör av undernäring, dessutom kommer de skada andra djur exempelvis blir fågellivet hårt drabbat när dessa krabater gör allt för att överleva. Oavsett vad man anser om pälsindustrin är detta fel tillvägagångssätt. Om man vill skada ägaren ekonomiskt tror man fel för denne drabbas oftast inte eftersom han har försäkring. Tror heller inte att folk reagerar positivt över en sådan här nyhet. Jag har själv varit med om att se resultatet av dessa "välgärningar", fick tvätta mink av bilen. Det enda man kan göra är att avstå från att köpa päls och påverka lagstiftning och kulturer i samhället. Exempelvis säger en djurrättsgruppering i USA (om en liknande incident) såhär:

"the anti-fur group Respect for Animals, formerly Lynx, has branded the incident a public relations disaster in a war it was winning.

This is a disaster, I can’t believe anyone seriously involved in the campaign against the fur trade would be involved in this.

It’s a disaster for the campaign, and it’s a disaster for the mink, which will be shot or run over in huge numbers."  Källa http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/148420.stm

Dessa naiva människor har nu kostat samhället en massa pengar helt i onödan, har de inte släppt ut en massa mink förut och sett att den sortens aktioner inte har någon effekt. Tycker att minkfarmare borde vidta skyddsåtgärder. Förslagsvis 1) Stora elaka hundar. 2) Höga elstängsel utan varningstext. Hur vore det om dessa människor gjorde någon nytta istället för att dagdriva och förstöra?

En plågsam död eller frihet?

Fri men platt…

Westerberg fortsätter som talman i riksdagen

Av , , 4 kommentarer 4

Per Westerberg fortsätter som talman i riksdagen. Trots att det sket sig för vänsterpartiet så gick det bra tillslut.

Mandatfördelningen efter valet 2010:
Alliansen 173 mandat
Rödgröna 156 mandat
Sd 20 mandat.

Röstresultat "vem ska bli riksdagens talman 2010?" 194 Westerberg, 153 Härstedt alltså, hade Sd röstat tvärtom hade det ändå inte blivit Härstedt. Detta till följd av att socialdemokraten Thomas Bodström var i USA och att en vänsterpartist satt på toaletten under talmansomröstningen, så blev Sverigedemokraternas röster betydelselösa åtminstonde denna gång.