Inlandets framtid, integration i 200km/h!

Av , , 21 kommentarer 7

..stavas bättre kommunikationer och infrastruktur i inlandet precis som övriga Sverige fått. Genom att utöka arbetsmarknaderna kan resurserna som finns på individnivå användas effektivare och man uppnår därmed en bättre matchning på arbetsmarknaderna.

Vi lever inte längre i ett agrart samhälle där alla sysslar med två näringar, det ser man bla. genom en ökad pendling, (dubblering de senaste 30 åren). Man pendlar längre och i högre utsträckning. När infrastrukturen blir bättre ökar de lokala arbetsmarknaderna man tar sig snabbare till jobbet vilket gör att man kan pendla längre för jobb. I inlandet anser jag att det borde gå att dagspendla upp till 20 mil enkel väg om man optimerar infrastrukturen. Antingen med en elektrifiering av existerande järnvägar som naturligtvis måste upprustas. Eller med en konvertering av E45 till "Norrlands autobahn" med fri hastighet sommartid och ökad hastighet vintertid. Detta i kombination med, viltstängsel, breddad (skiljd) vägbana där lastbilar ska ligga på väggrenen – alternativt ska mer lastbilstransporter ske via järnväg istället vilket är en annan fråga. I Stockholm pendlar man längre än i Storuman vilket inte stämmer överens med de föreställningar som finns, men det har en enkel förklaring. De har bättre "hård" infrastruktur.

Infrastrukturen i inlandet är högst bristfällig. Den är mestadels till för att utforsla råvaror till kusten vilket ligger i linje med Sveriges senaste 200 års inlandstänk, vilket är en exploaterande inställning. Det ser man genom att E12 är bättre än E45.

Vi vill ju bli en "bidragsfri" del av Sverige ge oss då verktygen att kunna utvecklas! Dessa stavas investeringar i infrastruktur, detta kan motiveras av att halva Sverige inte kan stå obrukat.

I 200km/h halveras pendlingstiderna. Antalet döda behöver inte dubbleras om man genomför "rätt" åtgärder. Skjut av mer vilt och anpassa vägarna för pendlare.

Hoppas på kommentarer på denna alternativa regionala utvecklingstanke. =) Eller ord från någon med Autobahn erfarenheter.

Äntligen hårdare tag mot båtfolket

Av , , Bli först att kommentera 5

Från och med den första juni blir promillegränserna på sjön desamma som för biltrafiken. Den obegripliga skillnaden som funnits och som särbehandlat båtfolket ska nu upphöra. Det är en stor glädje då jag inte tycker om att denna grupp människor gynnats på bekostnad av andra grupper. Jag som har ett stort intresse av att köra skoter retar ibland upp mig på den speciella särställning som båten har som fordon. Man får vara mer berusad på en båt än i en bil respektive en skoter och skatter och avgifter är låga trots att de släpper ut stora mängder avgaser. Jämställdhet mellan fordonslagen efterfrågas, vad beror båtens särställning på?

-Nej jag säger bara, på dem kustbevakningen! =)

Var tredje sosse vill ha Reinfeldt…

Av , , 8 kommentarer 11

som statsminster. Det säger kanske mer om det egna partiets partiordförande än om den klarast lysande stjärnan på den politiska himlen? Mona Sahlin är ett socialdemokratiskt snedsteg som kommer att kosta, min bedömning är att Alliansen kommer att vinna mycket på detta i det kommande valet. Jag tror också att miljöpartiet kommer göra sitt bästa val på många år, trots att de är ett enfrågeparti… Detta beror inte på att miljön är mer hotad nu än för fyra år sedan utan på grund av en politisk bränd kvinna. Sahlin inger inget förtroende.

Alliansen har genomfört dessa fyra år som snart är till ända på ett lysande sätt, de har hållit sig kalla i en tid av finanskris och recession. En vanlig kritik är att klyftorna ökar, detta känns som standardfrasen hos gemene socialist… Men faktum är att detta var ett vallöfte som svenska folket röstade igenom när de valde in Alliansen. Klyftorna ökar mellan de som arbetar och de som står "utanför" är ett sätt att se det. Men faktum är att det är vad som krävs för att bedriva en trovärdig arbetslinje, incitamenten för att arbeta måste stärkas. Det är inte arbetslöshetsersättningar utan arbete i sin renaste form, i sitt anletes svett som byggt detta land. Detta kommer bli allt tydligare i framtiden, när konkurrensen hårdnar. Förslaget "sex timmars arbetsdag" är att spotta alla som vet detta i ögat. Nu tror jag inte ens att västern är så dumma, detta är förmodligen framtvingat av "extremisterna" inom partiet, för själva tror inte ledningen på detta, de har ju gått ut sjunde klass de med…

Varför litar inte svenska folket på Mona Sahlin? Det sägs att en bild säger mer än tusen ord…

En person som inte kan sköta sin egen ekonomi ska inte sköta Sveriges!

Politiken när den är som fulast.

Av , , 10 kommentarer 7

Här hemma på Lilljansberg och Strombergs väg hängs folkvalda upp i svartmålningssyfte. Följ länken och läs hela artikeln.

http://www.vk.se/Article.jsp?article=351701

För att kort sammanfatta händelsen möttes kvinnan på bilden och även jag i förrgår av färgbilder av Henrik Agerhäll (Sd) när man skulle in i trappuppgången, även i hissen satt (preteritum) det uppsatt A4 ark av personen i fråga ackompanjerat av texten "lär känna din lokala rasist".

Även om man motsätter sig deras politik måste man respektera yttrandefriheten och undvika denna typ av svartmålning, jag tycker det luktar ungdomsförbund?

Hur bör man bemöta (Sd) på ett värdigare sätt? Kommentera gärna så svarar jag och säkerligen andra.

Storuman har (fått sig) vatten över huvudet

Av , , 3 kommentarer 9

Det är väl knappast någon hemlighet att Storuman kommun drabbats av en massa översvämningar vilket resulterat i både förstörd infrastruktur och fuktskador för miljöntals kronor. Trafikverket (nuvarande Vägverket) står kanske för kostnaderna på exempelvis E12 men hur täcks övriga kostnader? Tänker exempelvis på:

Röbroskolan som blivit vattenskadad, sjukstugans parkering som blivit förstörd, rasmassor och förstörda hus och vägar i Tärnaby. Finns försäkring på allt eller innebär detta en oförutsedd budgetfördyring?

Bör infrastrukturen förbättras inför nästa extremvår eller är det acceptabelt att vägarna i kommunen återigen ska bli översvämmade på grund av igensatta brunn och vägtrummor? Vilket ansvar har egentligen kommunen för denna typ av händelse. Såg i alla fall ut som om beredskapen fungerade bra med arbetet uppe på Sjukstugan.

När E6 vid Småred (Uddevalla) rasade ihop pga ett jordskred 2006 blev Vägverket av regeringen tillsagda att betala ut pengar till de som drabbades av ekonomiska förluster i samband med raset. Lägg därtill den omfattande undersökningen som följde av raset, allt skulle utredas. Här tippas väl bara hålen igen för det inträffade ju trots allt i Storuman, så långt ifrån E6 som man kan komma. Ingen skada skedd allt fortsätter som vanligt.

Sverige jobbar

Av , , 5 kommentarer 3

Lördagen bjöd på en givande workshop på Skandic plaza här i stan, talare som Oskar Bengtzboe och Ida Drougge förgyllde vekligen dagen. Jag brukar inte bli imponerad men då blev jag det, universitetslärarna för all del men här fanns en glöd och en framtidstro av sällan skådat slag. I en konversation med Oskar önskade jag att "han sov lite och talade mycket" så att fler skulle kunna få chansen att lyssna till honom. Något som han sade stämde, inte mycket sömn utan reser från stad till stad, 8000 mil per år brukade det visst bli. Ida var visst 19 år, något som inte märktes, hon hade huvudet på skaft! Hon höll en två timmars presentation i kampanjstrategi med övningar och feedback inför 45 stycken MUF:are från främst Västerbotten men även Norrbotten. Tilläggas kan att det var 23,5 grader ute, vilket ger siffran 45 ett perspektiv.

Hur effektiv är Alkoholskatten egentligen?

Av , , 19 kommentarer 6

”Idag köps cirka 57 procent av alkoholen vi dricker på Systembolaget, runt 10 procent köps på restaurang och krog. Men den återstående tredjedelen köps på annat håll, antingen bränns den hemma eller så importeras den.” Detta inbegriper något förenklat var tredje öl eller cider som dricks i vårt avlånga land. På den konsumtionen finns ingen kontroll.

Med lägre skatter minskar incitamentet till arbitragehandel dvs. att åka utomlands och storhandla, för att sedan sälja eller konsumera här hemma. Lönsamheten fasas ut, detta redan vid små sänkningar. Och på så sätt minskar den ickekontrollerbara försäljningen; det blir inte lika lätt för minderåriga att få tag på alkohol om tillgången på den enbart finns på Systembolaget. Det hävdar lobbygruppen som är för, bland andra Sveriges bryggerier.

Alkoholen för med sig en mängd olika samhällskostnader som inte betalas genom den nuvarande alkoholskatten. Enligt nationalekonom Anders Jonsson kostar alkoholen vårt samhälle 150 miljarder kronor per år, alternativt: som Svenska dagbladet skriver, kostar alkoholkonsumtionen oss cirka 50 Miljarder per år: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/supen-kostar-50-miljarder_4705483.svd

Enbart 10-11 miljarder kommer in varje år i alkoholskatt. Varför ska alkoholbrukare vältra över kostnaden för alkoholens skadeverkningar på samhället? Ska det finnas någon rättvisa måste alkoholskatten höjas. Så säger motståndarna. Välfärdssamhället får ”solidariskt” stå för kostnader, du och jag betalar notan när effekterna av alkoholen skördar liv och egendom. Bakom hur många olyckor är inte alkoholen den gemensamma nämnaren?

Men fetma kostar också stora summor pengar liksom rökning och andra laster. Ska man som medborgare tvingas ingå avtal för sin egen förtäring? Den liberala delen av mig ryser vid blotta tanken på ett sådant samhälle, är vi inte förståndiga nog att ta våra beslut själv och ta konsekvenserna av dem. Är inte det vad det innebär att leva, ska detta inskränka gemene mans rättigheter?

Enligt min mening kommer folk alltid att dricka oavsett priser, alkoholen kommer hitta alternativa vägar från produktion till förtäring. Visst kostar alkoholen pengar för staten men finns det inte alternativa lösningar än enbart högre priser, kan inte individen ta ett större ansvar för sitt handlande? Är det fylla som gäller till varje pris? För studenter är alkoholen ofta subventionerad på studentuteställen, detta leder mig veterligen inte till att farhågorna med ökad konsumtion och ytterligare kostnader besannas.