Rödgröna budgeten

Verkar bli dyrt att köra bil i fortsättningen, rödgröna som är emot ökade klyftor i samhället bidrar nu till att fördjupa dessa ytterligare genom att höja bensinskatten med 49öre/liter. Bilen som är det överlägset vanligaste transportmedlet fördyras nu och drabbar dem som tjänar minst. En bilist som kör 2000-3000mil/år får alltså räkna med att slanta upp en eller två extra tusenlappar till/år. Men du kan hindra detta!

Detta drabbar oss inlandsbor speciellt hårt, då vi saknar verkliga alternativ till bilen i dagsläget, men också under en oöverskådlig framtid. Det är en budget som flörtar med stadsbor som kan nyttja kollektivtrafiken, den skiter fullständigt i glesbygden.

Tyvärr väljer de att använda de skattemedlen på fel saker dessutom, 12 miljarder extra ska läggas på kommuner och landsting utöver de pengar alliansen föreslagit. Detta utan att ta hänsyn till vad bedömare säger ex. SKL (Sveriges kommuner och landsting), de gör nämligen bedömningen att Sveriges kommuner kommer göra ett plusresultat på 3 miljarder kronor nästa år. De extrapengar man lägger på kommunerna kommer inte få samma effekter som  stimulanser av andra områden. Det är alltid en avvägningsfråga, men att satsa "onödiga" pengar på en konsumerande näring när det behövs stimulanser för de områden som tjänar in skattemedel tycker åtminstonde jag inte låter sunt. Speciellt inte när SKL gör bedömningen att ytterligare pengar inte är nödvändigt.

Jag är vanligtvis av den åsikten att självklart finns det en alternativ regering, men nu vet jag inte om jag är beredd att stå upp för de orden. Starkaste alternativet har makten just nu, jag föreslår att de får fortsätta ytterligare en mandatperiod till. En mandatperiod med högkonjuktur skulle få även de mest "övertygade" att tänka till. "Borgare" kan visst styra detta land, visst det finns exempel på människor som farit illa men det beror inte enbart på regeringens förda politik utan på konjunkturen. Saknas det pengar måste man göra avvägningar man kan inte lova guld och gröna skogar och sen dra igång sedelpressen, då får vi "rödasjukan" – inflation.

Snart är det första maj, arbetarrörelsens dag. Ska du fira införandet av 8 timmars arbetsdag i år igen eller har du tröttnat på ett parti som lever på gamla meriter, ett parti som spelat ut sin roll och numera avger löften som inte går att hålla? De har lurat en hel generation… Inte min generation.

Etiketter: ,

56 kommentarer

 1. Gunnar Andersson

  Jimmy du glömde att dom rödgröna även tänker höja bilavdraget vilket kompenserar för dom som saknar alternativ till egen bil.”fölorarna”blir således dom som tex bor i umeå och tar bilen till arbetet/skolan för att det är bekvämare än bussen.

 2. Jimmy Lindberg

  ”Höjt reseavdrag med 50 öre. Vi väljer att i årets budget fram med ett förslag om höjd koldioxidsskatt om
  sex öre. För att fullt ut kompensera dem som måste använda bilen vid resor till och från jobbet höjer vi reseavdraget. Det höjda reseavdraget kostar cirka
  100 miljoner kronor.” Jämför det med de 1900 miljoner i extra skatteintäkter bara under 2010 från bensinskattehöjningen. Sen kommer halva höjningen under 2011 dessutom, så det kommer till mer intäkter. Din kompensation är en spottloska i havet. Vi studenter går till skolan för ”vi” bor 500 meter därifrån, på borgargatan Liljansberg.

 3. Sunt förnuft

  Om kommuner och landsting behöver mer pengar kan man alltid tvista om, en fråga är dock, jag hittar inte någonstans att SKL säger att de inte behöver mera pengar. Du kanske kan upplysa mig om den detaljen.
  Ett i övrigt rätt bra inlägg än om jag inte i allt kan hålla med dig men…
  Det sissta stycket var väl lite av ett lågvattenmärke. Börjar du bli desperat eller ”ler” brukar vara ett tecken på detta när man lämnar sakfrågorna och enbart rikta in sig på subjektiva saker.

 4. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Håller med dig Jimmy om bensinskatten, men om du ser på redovisningen av vår hemkommuns budget, så inser du att ALLa kommuner inte kommer att gå med plus!
  Och jag hävdar nog att med en rättvisare politik så har lågkonjunkturen slagit mindre hårt på de som redan ligger!

 5. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-28 17:06)
  Självklart är det ett genomsnitt. Varför Storuman inte kommer gå plus vet både du och jag, inte beror det på något askmoln inte. Den nationella politiken måste primärt fokusera på de som driver landet framåt inte på de som är i behov av hjälp. De blir naturligtvis de första som får det tufft om man inte väljer att skuldbelägga sig ytterligare. Så är det och så kommer det alltid att vara, det är hela tiden en kompromiss mellan olika grupper i samhället eftersom skattekistan har en botten. Om man hela tiden tar och inget tillför står tillslut vid ruinens brant, tillsammans med grekerna.

 6. Jimmy Lindberg

  Vill förresten avslöja en sanning, vet ni vad snittlönen är i Sverige? – Alltså månadslön (grundlön) samtliga yrken och sektorer heltid. 27100kr. Detta apropå jobbskatteavdrag etc… När politiker säger att det är bara de som tjänar mer än 19600kr som tjänar på någon skatt etc, så menar de i själva verket en hel hög med människor! Man får det att verka som negativt att arbetande människor tjänar pengar. Den privata konsumtionen driver också på utvecklingen och är effektivt med och sållar bort annars subventionerade verksamheter som staten håller vid liv. Detta är en modern ekonomi inget fult.

 7. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag kan tycka att det är oerhört syniskt att sparka på de som redan ligger, och naturligtvis ska man satsa på de som driver landet framåt! Men man ska väl inte satsa på dem så att de i själva verket inte satsar själva? Vi behöver balans i systemet! Landet tjänar inte på att ha stora grupper fattiga! Då minskar konsumtionen! Rika människor investerar sina pengar, arbetarna konsumerar!
  Och jag kan säga dig Jimmy, att snittlönen för undersköterskor i Sverige knappast ligger på 27,000 kr/månaden ens på en heltid!

 8. Jimmy Lindberg

  Det handlar inte om att sparka på dem, man ger dem en hand sen är det deras beslut att ta den eller ej. Det är en svår kompromiss där det antingen blir ett exkluderande eller ett överutnyttjat samhälle… Investeringar är jättebra för det här landet. Om vi ändå hade fler rika som ville och vågade investera. Angående snittlönen är siffrorna från SCB, kategorin ”övriga sköterskor” tjänar 24700kr/mån men det är naturligvis lägre i norra Sverige. Jag vet för min mor är undersköterska, ändå är jag (blå) =) Jag låter min människosyn och mina ideal fälla avgörandet inte vad mor och far arbetar med..

 9. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag är Vänster, just pga mina ideal och min människosyn! Jag anser att vi ska hjälpa varandra, i stället för att leva på girighet och anse att var och en får klara sig själv bäst de kan! Alla har inte samma förutsättningar, beroende på ursprung, yrke och faktiskt också var vi bor! Men vi har alla samma människovärde! Det ska inte vara ens bankkonto som gör hur värdefull man är som människa i samhället! Och jag tror att vi skulle få ett betydligt mera välmående samhälle för alla, om vi minskar klyftorna, och hjälps åt, i stället för att stjälpa de redan stjälpta!

 10. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  När det gäller SCB statistiken om undersköterskelöner, jag hittar inte de siffror du hittat. Har du möjligen tittat på sjuksköterskelöner? Då kan man komma upp i de löner du beskriver, när man jobbat några år!

 11. Lars Valler

  Du återkommer till gamla meriter, men är det inte dessa gamla meriter som gett dig möjligheten att gå i skolan etc men från de gamla meriterna kommer ansvar som du tar lätt på när du lyfter fram pension som att leva på gamla meriter trots att ALLA dessa människor avstod från en del av sin lön för att försäkra sig om en bra ålderdom. Nu lyftger du fram 8 timmarsdagen som en anledning att fira. Kul att du tycker det men jag tänker fira soliaritet, medmännsklighet och en annan syn på människan än du valt. Nej, åt oss hjälpas åt att ta hand om gamla sjuka etc

 12. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 10:47)
  Vi kan hjälpa varandra i den mån det är möjligt, där tycker jag att det är samma sak med u-landsbidrag. Man kan inte ge om det saknas pengar. Att vara generös utan pengar ger hål i ekonomin, cash is king. Någonstans måste ens idealism ge plats för realismen. Sen handlar det inte om att göra det sämre för de som har det absolut sämst. Den här regeringen vi har idag har större tilltro till människan än vad föregående regering hade. Ingen mår bättre av att utmålas till ett offer som man måste ta hand om.

 13. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 10:52)
  Det finns ingen kategori för undersköterskor där jag letade, kategorin jag nämnde var ”övriga sköterskor” vilket jag också skrev. Det måttet gör inte skillnad på antal år i arbete utan bakar ihop alla under benämningen till ett mått.

 14. Jimmy Lindberg

  Svar till Lars Valler (2010-04-29 12:07)
  Hur många uppskattar du kommer välja att rösta (s) för att skolplikt infördes 1882? Alltså för 128 år sedan… Sen är det fler länder i världen med avsaknad av socialdemokrati som har skolor, det är inget unikt för Sverige. Gamla hjälps bäst av en Allians vid makten, pensionärerna som byggt det här landet oavsett vem som satt vid rodret får nästa vår skattesänkningar i storleksordningen 5 Mdkr. Synen på människan handlar om ideal, vad man sedan gör för att effektivisera och tjäna in skattemedel är en annan sak. Folk förstår sig på ord och inga visor, konkret resultat går före ord.

 15. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Om du går in på lönedatabasen SCB och söker på undersköterska så kommer du mera rätt!
  Det finns ingen undersköterska på golvet som tjänar upp i 27000 kr/månaden! Inte ens 24000 kr/mån!
  Dessutom jobbar man ofta inte heltid inom detta yrke.

 16. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 13:33)
  27100 är genomsnittlönen för alla arbetande, jag har aldrig sagt att undersköterskor tjänar i närheten av det. Eller? 21000kr verkar en undersköterska tjäna på en heltid. Där, nu har jag sagt det.

 17. Sunt förnuft

  Hmm är det tillfällig förvirring eller?
  Hela det sista stycket innehåller inga fakta alls. Bara en fråga och ett par påståenden hur du kan säga annat är märkligt.
  SKL då, ja även här drar du dina egna slutsattser, det enda ”hårda” fakta du kommer med är de bedömningar som SKL gör ang kommande resultat. Dessa bedömningar görs dessutom utifrån de politiska åtaganden och förutsättningar som kommuner och landsting har i dag, märk väl i dag och inget annat. Vi kan sedan diskutera om de förutsättningarna skall ändras eller ej och om det i så fall kan behövas en översyn av tillförda skattemedlen

 18. Sunt förnuft

  En sista kommentar!
  Skolplikt 1882, ”skratt” nu är du ju barnslig. Vi kanske ska ta upp vad ditt parti brann för kring år 1900. Hur många röstar blått i dag av den orsaken?
  Vill du verkligen ha en sån debatt?
  Du har många tyckanden men väldigt lite att backa upp det med, inget fel i det, man behöver inte ha fakta kring allt man har åsikter om men, lär dig att skilja på åsikter och fakta.
  Om gamla hjälps bäst med aliansen vet varken du eller jag, jag tror det motsatta men, skillnaden mellan oss är att jag öppet talar om att det är en åsikt och inget fakta.

 19. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Och jag sa att undersköterskor INTE kommer upp i den genomsnittslönen.Och det är nog fler yrkesgrupper än undersköterskor som ligger under den genomsnittslönen.

 20. Jimmy Lindberg

  Svar till Sunt förnuft (2010-04-29 16:41)
  Skillnaden är att jag inte hänvisar till saker som inträffade för 150 år sedan, jag är mer aktuell än så. Märk väl att det inte var jag som började med den typen av argument. Ge ett exempel på något jag inte backat upp. Sen vill jag gärna ha din definition av ”fakta”. Fakta innebär ofta intressekonflikter, vad som är fakta för en person kan vara en lögn enligt en annan. Men nu ska vi inte bli filosofiska. Men för ordmärkare som du borda jag istället kommenterat det som ett påstående och inte dragit det så långt som fakta eftersom jag ju då måste kunna motbevisa motsatsen. Tack för kommentaren.

 21. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 16:54)
  Nej men det har vi inte tvistat om heller. Och ja nog är det så. Faktum kvarstår att genomsnittslönen är ganska hög idag, vilket förvånat både dig och mig. Trodde själv den var lägre.

 22. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 16:54)
  Nej men det har vi inte tvistat om heller. Och ja nog är det så. Faktum kvarstår att genomsnittslönen är ganska hög idag, vilket förvånat både dig och mig. Trodde själv den var lägre.

 23. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-04-29 16:54)
  Nej men det har vi inte tvistat om heller. Och ja nog är det så. Faktum kvarstår att genomsnittslönen är ganska hög idag, vilket förvånat både dig och mig. Trodde själv den var lägre.

 24. Sunt förnuft

  Politik bygger inte på fakta, den bygger helt och hållet på subjektiva bedömningar och tolkanden av utvalda fakta utifrån en idiologisk plattform. Ex ”Den här regeringen vi har idag har större tilltro till människan än vad föregående regering hade” inget fakta alls utan helt och hållet din egna privata bedömning.
  Ordmärkare, nja ”ler” vet inte det men, tycker att det är en stor skillnad mellan att säga ”jag anser” ”eller ”enligt min mening” mot ”det är” eller ”sanningen är”
  Tycker politik är roligt, framförallt att se och diskutera de olika slutsattser vi alla gör utifrån samma faktabas.

 25. Jimmy Lindberg

  Svar till Arbetare (2010-04-29 23:26)
  Kontroversiellt kanske, är inte beredd att hålla med honom. Arbetare tycker jag bra om, men kan nog själv tycka att det ska svida mer att vara arbetslös.

 26. Arbetare

  Jasså, du tycker bra om arbetare, vad glada vi blir, vi som jobbar ihop till din fria skolgång och studiebidraget.
  Vi skulle nog gråta om du inte gillade oss.

  Kontroversiellt KANSKE? Japp, nu känner vi Jimmy lite bättre under ytan!

 27. Sunt förnuft

  Skulle gärna se en fortsättning på detta med höjd bensinskatt. Jag har har inga problem med att se vart man siktar med förslaget men, är personligen tveksam, inte till målet men om man med detta verkligen når fram.
  Ett problem är att stadsborna kör väldigt mycket bil och detta utan att egentligen behöva det.
  Vi glesbygdsbor kanske också kör i onödan men, vi har ju inte så mycket att välja på.
  Skulle vara kul att få lite ideer och tankar kring detta.

 28. Sunt förnuft

  Tycker det är kul med nya friska åsiketer som kommer av att man ser saker och ting från håll som man kanske inte själv vill, aldrig prövat eller har möjlighet till. Så långt ett pluss till dig Jimmy.
  Av naturliga orsaker så har du ej hunnit med att skaffa så mycket livserfarenhet och, jag hoppas att din kommentar om att ”vill man arbeta så finns det arbete” kommer av det.
  Man måste nämligen vara rätt lös i tanken och otroligt dålig på mattematik för att inte tankemässigt förstå att det inte finns arbete till alla. Däremot kan man diskutera den tröghet som faktiskt finns på arbetsmarknade

 29. Jimmy Lindberg

  Svar till Sunt förnuft (2010-05-01 11:44)
  Det ligger rätt mycket i orden ”vill man arbeta så finns det arbete”. Det handlar om inställning, en inställning som blivit förvanskad av anställningsfenomenet. Det borde vara lika naturligt för folk att driva företag, det måste bli enklare att driva företag det är ju bara att lyssna vad företagarna säger… Arbeten till ”alla” (vilket jag inte skrev) är däremot en sanning med modifikation. Oavsett stimulanser så finns det vissa som inte uppfyller kriterierna eller medvetet ”håller sig undan”. Detta pga arbetsmarknadens ineffektivitet och tröghet.

 30. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Förstår av ditt resonemang att du inte har särskild stor erfarenhet av arbetslöshet, men tror du att arbetslösa frivilligt håller sig undan arbete för att leva av 9600 kr/mån? Jag tror att de är väldigt få som väljer att leva så.

 31. Sunt förnuft

  Jämför man antalet arbetslösa med registrerade lediga jobb så finns det ett stort glapp, glapp bör det finnas men inte så stort som i dag. Detta stora glapp kvarstår än om man skulle försöka ta hänsyn till icke registrerade lediga tjänster.
  Vi är nog överens om att det finns en alltför stor tröghet på arbetsmarknaden och den bör åtgärdas men. Vi kommer aldrig att få uppleva den dag då gemene man tycker att det är lika naturligt att vara arbetsgivare som arbetstagare, och det är nog tur det.
  Håller däremot med dig om att det bör bli enklare att driva företag.

 32. Gunnar Andersson

  – ”det måste bli enklare att driva företag det är ju bara att lyssna vad företagarna säger”- jamen då måste vi väl ge löntagarna högre lön, för det är ju vad dom säger, och dom arbetslösa högre ersättningar för det är ju vad dom säger,dom sjuka längre sjukskrivningar osv . Eller anser du att det är bara företagare man skall lyssna på?

 33. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-05-01 16:05)
  Ersättningsnivåerna för arbetslösa är för höga, incitamenten för att få dem i arbete måste öka. Studenter har mindre än så och då utgörs större delen av en låndel. Frågar är om man som arbetslös ska ha mer efter att skatten är dragen än en pensionär som arbetat hela sitt liv? Det är en rättvisefråga.

 34. Jimmy Lindberg

  Svar till Gunnar Andersson (2010-05-02 01:56)
  Jag är av den uppfattningen att arbetarlobbyn under en lång tid varit för stark vilket fått obalans mellan företagare och arbetare idag. Därför fungerar inte din slutledning med att man kan lyssna på vem man vill. Man måste förstå att kärnan i resonemanget är att den del som driver in pengar i statskassan måste stärkas snarare än den del som vill tömma den med bidrag etc. Inlandsföretagare har det alldeles för tufft idag, få når ens upp till vanliga arbetarlöner. Skulle vara roligt att räkna ut vad de har i timlön… Ska inte samhällets drivande människor tjäna lika bra som vanliga arbetare?

 35. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag tycker att ersättningsnivåer för studerande kan höjas, liksom pensionerna!
  Arbetslöshetsersättningen är en försäkring som man betalar till när man arbetar.
  Många arbetslösa har inte 9600 kr/ mån, då arbetslöshetsersättningen sätts efter den lön och sysselsättningsgrad man hade före arbetslösheten.
  Väldigt få har råd att ”välja” att leva på dessa ersättningar, och du tycker att de är för höga!

 36. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Men snälla Jimmy!
  Vad tror du att ”samhällets drivande människor” vore utan folk som arbetar åt dem??
  Tror du inte att arbetarna driver in pengar till stadskassan??
  Obalansen mellan arbetare och företagare beror väl på skyhöga bonusar och löner till direktörer och låga löner till arbetare! Klyftorna har ju inte precis minskat!
  Det är ju märkligt att det ens finns några företag i inlandet, om det är så olönsamt att driva dem som du påstår!

 37. Hanna från Arlöv

  ”Lägg av du fattar ingenting !”Tror du att det är arbetarlobbyn som sett till att klyftan mellen rika och fattiga i det här landet ökar,är det facket som sålt ut dom statliga företagen,tror du att arbetarna vill att deras pensionspengar skall disponeras av storfinansen,är det arbetarrörelsen som drivit fram finanskrisen,tror du att det är det är arbetskamraterna som kräver att deras cancerdrabbade kollegor skall tvingas arbeta ända in i graven, tror du det,Tycker jag att när du får sommarlov från det skattefinasierade universitet skall du passa på och titta in i verkligheten. Ta ett sommarjobb

 38. Hanna från Arlöv

  Forts. Det behöver inte nödvändigtvis vara på ett tvätteri det går lika bra med ett bygge,vårdhem eller volvoverken.Då när du har chansen,Sätt dig och förklara för dina arbetskamrater att det är deras fel att direktörerna svälter. ps om du är för ung för att veta vem jag är kan du ju alltid googla eller pröva youtube ds

 39. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-05-02 18:38)
  Arbetarna är ett produktionsmedel, självklart är de del i att driva in medel i stadskassan. Men vi har för få företagarna och för många arbetare. Facket är en marknadsimperfektion som förvärrar en situation där företag väljer att producera där det finns billigare arbetskraft. Löner är rättvisa, en VD är värd mer än en arbetare så är det. Likna det vid hockey. Peter Forsberg tjänar mer än Pär Svartvadet. Det går inte att jämföra. De inlandsföretag som ”går bra” kan man räkna på ena handen. Speciellt här i Storuman, men det förstår väl inte offentliganställda. Bara att kvittera ut lönen.

 40. Jimmy Lindberg

  Svar till Hanna från Arlöv (2010-05-03 00:03)
  Du förmår inte hålla dig till ämnet, försök att vara mindre rabiat. Vad du gör är att kritisera en socialdemokratisk styrelsestruktur som borgarna justerat det senaste åren.. Det du beskriver är naturligt, det är en del av det kapitalistiska samhället. Klyftor är nödvändigt för att kunna styra arbetskraften till de områden där lönerna är högre. De arbeten som inte är ”heta” ska inte locka till sig ytterligare arbetare, det ger bara mer arbetslöshet. Om du är Mattias eller Nikke spelar ingen roll du drar fel slutsatser av det jag skrivit, har du ens läst inlägget?

 41. Jimmy Lindberg

  Svar till Hanna från Arlöv (2010-05-03 00:03)
  PS. När jag arbetar tillför jag till statskassan, snarare än tär ur den. Du har förirrat dig, när man går åt vänster hela tiden börjar man tillslut cirkla, du har gått vilse. Får jag fråga vad du arbetat med? =) Tack för kommentaren!

 42. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Lönerna är absolut inte rättvisa! Att det finns och alltid kommer att finnas en löneskillnad tror jag nog, men att direktörerna höjer sina löner och bonusar (oavsett om företaget går bra eller dåligt) på arbetarnas bekostnad, är inte rättvist! VD är mer värd än arbetaren! Vad är det för människosyn?! VD klarar sig inte utan sina arbetare!
  Vad har du gjort här i livet, förutom att gå i skolan, som kan rättfärdiga dig att göra uttalanden om vad vi offentliganställda förstår och inte förstår?!
  Ett förstår jag i alla fall,att ett företag som inte bär sig, drivs inte heller vidare!

 43. Arbetare

  Och, när du tagit del av fri skolgång, fria böcker, fri skolmat, fri skolskjuts och sen studiebidrag, skoltandvård, skolhälsovård.
  Är du då beredd, när du sen jobbar, att betala skatt så att en annan unge kan ta del av samma förmåner som du?
  Eller går du med i skattesänkarpartiet, och menar att ungarna får väl klara sig bäst de vill.
  Juste???

 44. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-05-03 17:39)
  När jag säger värd mer menar jag reellt i termer av pengar, det kan knappast komma som en överraskning. Ju fler personer det finns inom en viss arbetskategori desto lägre lön innebär arbetet, så brukar det vara. Likandant gäller; Ju mer unik du är som person desto mer värdefull bli du för företaget. Inget företag skulle betala överlöner om det fanns ett annat sätt. Anställda kvitterar ut sina löner oavsett hur det går. En VD och egen företagare (som själv är ägare) ska självklart kunna ta ut hur stor lön han/hon vill, det funkar omvänt med. Går det dåligt = ingen lön. Det är inte klurigt…

 45. Jimmy Lindberg

  Svar till Arbetare (2010-05-03 18:04)
  Tänk dig det omvända du tjänar mycket bättre och kan betala allt själv, mindre solidariskt ansvar och effektivare service. Mindre offentlig sektor = Mindre svinn och spill. Men det är inte frågan i det här fallet, Alliansen tänker ju inte dramatiskt nedmontera välfärden. När jag läser ditt inlägg tänker jag ”Reality check”, det är inte den framtiden något parti vill ha.

 46. Andreas Georgsson

  Jimmy, det är inte svårt att starta ett företag, men det krävs kapital för att starta och driva ett företag.

  http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag

  Säg en person som krockar med sin bil och skadar sig så pass illa att han fortfarande efter ett år är delvis beroende av kryckor, han har fått nervskador i rygg och nacke. Han har en ständig smärta. Han har även fått en depression. Med dagens system blir han utförsäkrad och får leva på 3 000 kr efter skatt, utan stöd.

  Skulle du kunna göra en plan för att starta eget företag med de förutsättningarna?

 47. Jimmy Lindberg

  Svar till Andreas Georgsson (2010-05-05 04:04)
  Det är lätt att starta eget, det är ju efter det som prövningarna börjar.
  Nu är du med ditt exempel inne på undantagen som inte gäller övriga 95% av befolkningen. ”Om en person faller ner från en höghus och kan endast dra sig fram med ena handen…” Det är självklart att dessa personer inte kan arbeta. Det är synd, men det bör finnas skydd för dessa antingen via en försäkring som man arbetat in själv, eller ett statligt skydd. Att folk hamnar mellan stolarna är olyckligt, men samhället måste bli bättre på att erbjuda jobb som även handikappade kan utföra.

 48. Jimmy Lindberg

  Det går att utforma arbetsuppgifter för de flesta, det beror naturligtvis på hur skadad man blivit. Dock, nu går jag in på en annan fråga, finns det sådana inrättningar även om de nu i högre grad börjar tas över av fullt kapabla arbetare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.