Jag vill … avskaffa betygen!

Av , , 3 kommentarer 6

Betyg är ett omtvistat ämne. Ett nödvändigt ont som inte fyller någon funktion. Det är bara vid övergångar från grundskola till gymnasie, och från gymnasie till Universitet som de fyller någon tveksam funktion.

För ingen vetenskaplig forskning har kunnat visa att dessa betyg är annat än mätare för vad eleven kan just den minut när betyget skrivs. Vad eleverna bär med sig av verklig kunskap till framtiden mäts inte med betyg.  Istället blir det den stämpel på framgång eller misslyckande.

Titta på dina egna kunskaper, och hur var dina egna betyg. Kommer du ihåg ens vad Viktorias farfar hette eller farfars far, och du har betyg i historia? Kommer du ihåg i vilken ordning tempusformerna kommer, och du har betyg i svenska? Kommer du ihåg vad 3X(4+2X)=y blev, och du har betyg i matematik?

Idag använder skolan den formativa individuella utvecklingsplanen och det är framtidens melodi. Där elevens utveckling kan styras så att styrkor utnyttjas och svagheter repareras. Där eleven sitter i mitten och är fokus för den egna utvecklingen.

Idag använder skolan skriftliga omdömen varje termin med tillhörande utvecklingsamtal. Ett trepartssamtal mellan elev-vårdnadshavare-lärare. Detta samtal säkerställer en plan för varje elevs fortsatta lärande i demokratisk form.

Jag kommer att fortsätta jobba för att vi i första steget motsätter oss mot eventuella nya betyg i lägre åldrar i framtiden och att de resterande betygen försvinner med tiden. Att tro att vi någonsin kommer att ha nytta av betygen som något annat än utslagningverktyg, är absurt och barockt….

Jag vill….. rädda F-9 skolan i Lycksele!

Av , , 12 kommentarer 2

 

JA! Jag är partisk för mina barn går på Forsdalaskolan, jag jobbade på Forsdalaskolan och jag var en av visionära politiker i början av 2000 var med och skapade F-9 i Lycksele.

Så det är med sorg i hjärtat som jag nu förstår att alla partier har bestämt sig för att avveckla F-9 konceptet. Men eftersom jag är partisk så ska jag inte skriva om Forsdala utan vad detta betyder för skolan i framtiden.

1
Det fria skolvalet som så många partier pratar om försvinner all världens väg. I Lycksele kommun kommer man att kunna välja skola men bara upp till år 6. När eleven börjar år 7 ska ALLA gå på samma skola. Passar man in eller inte så finns det inga alternativ.

2
Norrängsskolan blir INTE F-9 skola under de närmaste tio åren eller så. Den plan som fanns kommer nu att skrotas. För planen var i början 2000 att det skulle skapas tre F-9 skolor. X skulle vara den första och nr 2 skulle bli Norrängsskolan. Steg tre var en ytterligare F-9 men den skolan är nu nerlagd och så även hela visionen på en modern skolform som alla andra kommuner genomför.

3
Satellitskolformen kommer att inte heller starta i Lycksele. Vi kommer att fortsätta sätta skolor mot varandra när det passar politikerna. För med skrotningen av F-9 skolor så försvann den sista visionen för framtidens skola samma väg.

Jag kommer att fortsätta jobba för att vi ska ha två F-9 skolor i Lycksele. För det var en en fantastisk vision då och det ska inte otaliga fastighetsaffärer få stoppa….

Jag vill….. skapa en bättre skola!

Av , , 8 kommentarer 1

Som både pappa och lärare blir jag rädd när man hör vuxna säga att det var bättre förr i skolan. Det var inte alls så, och det vet de vuxna. Och jag ska visa hur jag vet det.

Idag möter jag föräldrar (vuxna) som med allvar i blicken att de kan inte hjälpa sina barn med läxorna. Vet ni varför? Jo, skolan var inte bättre förr. Min generation kunde gå ut i nian med en etta i betyg och få jobb. Idag kan inte en år nia gå ut med lägre än G (gamla betyg 3).

Nivån på arbetet eleverna gör idag är högre än deras föräldrar gjorde.

I engelska ska eleverna inte lära bara en massa glosor utan kunna prata, skriva, läsa och förstå engelska.

I svenska ska de inte bara kunna stava utan kunna skriva, samtala, diskutera, läsa, förstå, behärska skrivformer och reflektera.

Och sist matematik, det där ämnet som du inte ens fattade när du gick i skolan. Jag ids inte ens försöka förklara skillnaden utan det är ett helt nytt ämne. Visst lär vi multiplikationstabeller, addition, subtraktion, bråk, algébra och sånt som även du lärde dig.
 Att samhället idag kräver att de behärskar mer matematik för att de ska överleva i värld där alternativen är ofantliga. Att de måste behärska en uppsjö av tekniska hjälpmedel.

Men samtidigt måste jag lära dem att deras föräldrar kan inte hjälpa dem.

Jag kommer att arbeta för att mina ferieskoleelever kommer att förstå att betygen är en produkt av förståelse och kunskap, inte målet för sitt lärande. För betyget är ett papper som hamnar i ett skåp och behövs aldrig mer…

Söndag innebär eftertanke… 11

Av , , 6 kommentarer 1

Idag skickar jag min tanke till alla mina nior och åttor på Forsdalaskolan. Nu är det sommarlov, passa på och njuta av det och ladda batterierna. Ni nior, i augusti börjar ni er del av vuxenlivet på gymnasiet. Och ni åttor som kommer att få uppleva när Lyckseles politiker sviker er för ni inte har rösträtt…

Idag skickar jag min tanke till M och Z som tog student med en uppsjö av MVG och VG:n. Ni har nu hela era liv framför er. Och jag avundas den där känslan ni har just nu, att vara på toppen av världen. Behåll den, njut av den och väx av den! Så varje gång livet gör en tvärsväng så har ni styrkan i den känslan…

Idag skickar jag min tanke mot de som har börjat förstå att vara rädda. MP är tillbaka i leken och valet 2010 i Lycksele. Jag kan trösta er med att idag räcker Miljöpartiet de Gröna ut handen till alla som vill samarbeta med oss för ett nytt Lycksele…

Dessa tre tankar är min blogg idag. Låt oss alla tänka hårt på dessa saker så kanske vi kan förändra världen.

Jag är tillbaka!

Av , , 1 kommentar 2

OOOOOOOOOHHHHHH!!!!

Jag känner mig nykär, livsk_t och alla andra känslor som bara översvämmar en människa. Att bara vara helt lycklig och helt rätt. Att Time-outen är över och jag kan öppna munnen igen.

Jag är officiellt med i valracet!

Nu kan jag titlulera mig första namn på Miljöpartiet de Grönas Lycksele Kommuns valsedel. Det var verkligen en ära att partiet tror på mig.

Resten av listan kommer tidningarna att presentera ganska snart skulle jag tro!