Renbeteslagen?

Jag är inte insatt i detta, men här ett utdrag (den som blir klokare av det?).

Vi vet Norrland är stort och samen/renägaren har området ända ner till Dalarna skyddat för honom/henne för att bedriva renskötsel.

Samtidigt som vi klagar över liten utveckling, jag och även andra som här bor och är varken same eller renskötare. Samtidigt måste naturen värnas vilket inte skulle gå stick i stäv med vad samerna vill. Ur den synpunkten kan jag och andra vara något överense med samen/renskötaren.

Sedan kan man undra hur stora områden som ska tillskrivas samerna och deras renskötsel om vi betänker bara Lappland består till 1/4 av hela Sveriges yta. Vilka andra har dessa rättigheter och tillgång till så stora markområden?

Varför är Norrland, Norrlands inland, glesbygd och landskapet Lappland så glest befolkat? Vill vi ha någon utveckling här, förutom det vi nu sett. Främst är det vattenkraftens enorma uttag och så gruvan i Kiruna för att nämna några.

Har de Nordiska samerna en gräddfil i jämförelse om vi skulle ta de ryska torde det vara så. De svenska samerna och renägarna klagar de inte över och i allt möjligt och hindrar de utvecklingen som vi i annat fall skulle ha eller haft? Jag vill starkt betona att det är ingen lösning plåga renar som vi sett. Kan vara endera med lastbil eller snöskoter. Jaga djur överhuvud taget med snöskoter är förfärligt och borde vara hårda straff på. Inte heller tycker jag om hur samerna behandlades när de s k ”skallmätningarna” och andra kränkande företeelser förekom.

Det kan inte leva i evigheter och att de nu skulle ha otillbörliga rättigheter som direkt bromsar upp den utveckling jag och andra som så tycker skulle ha.

Visst kan det vara en känslig fråga ta upp, men i detta förhoppningsvis demokratiska land har vi rätt tycka än si än så. Har det inte blivit så också att vårt landskap bl a Lappland vi beräknas här upplåta naturresurser som övriga delar i landet inte minst drar nytta av. Vindkraften kan nu vara ett där det tillåts byggas, men inte i södra i södra Sverige.

Så till viss del kan samer/renskötare ha rätt, men å andra sidan inte heller helt rätt.

Det kan inte vara en avgörande väljargrupp vare sig samen eller den övriga befolkningen som här bor. Vi torde vara minoriteter båda, en minoritet i minoriteten.

3 kommentarer

 1. brorson

  Såvitt jag vet, är renbetesrätten den enda exklusiva rätt, som samerna numera har kvar, sedan den borgerliga regeringen 1991 – 94 stal den utan att den övriga befolkningen i Norrlands inland fick någon fördel framför exempelvis penningstinna tyska turister. Ändå var orättvisan i förhållande till den övriga lokalbefolkningen motivet för stölden. Samerna lär ha varit kompromissvilliga i förhållande till övrig lokalbefolkning. men inte i förhållande till smålänningar, tyskar, fransoser, spanjorer samt turkar, araber och kineser som blivit medborgare i något EU-land.

  Vad samernas kompromissförslag, som bryskt avvisades av de moderata ministrarna. gick ut på, känner jag inte till. Intressant att så många M-politiker agerar som kommunister i regeringsställning, genom att visa suveränt förakt för den privatas äganderätten. Det är precis som den socialdemokratiska ministern Ernst Wigforss kondtaterade redan under 1940-talet att äganderätten kan delas upp i olika funktioner, varav betesrätten är EN. Rätten att sälja marken är en annan del. som samerna inte har. Nu agerar industri- och energiminister Ebba Busch, som den värsta kommunist-diktator med sina vindkraftparker i renbetesområdet. Dessa monstruösa anläggningar försämrar ju utbytet av renbetena.

  Wigforss syfte var kanske inte att skydda den privata äganderätten, utan att göra hela svenska folket till ett slags delägare genom rätten att vistas i skog och mark. Men även allamansrätten har väl minskat i värde genom vindkraften, som – till skillnad mot vattenkraften – inte ger något nämnvärt positivt bidrag till landets elförsörjning. Allemansrätten har blivit ett slags helig ko, som inte får ifrågasättas, Vilka är den till för egentligen, när markägare inte får ta betalt av researrangörer som öser in busslaster med utländska turister, som faktiskt åsamkar markägaren stora utgifter genom slitage på naturen, trampar ner och skräpar ner.

  Nog kan man tycka att renskötarna borde ha bättre koll på sina renhjordar och hålla dem borta från bl.a. nyplanterad skog, järnvägar och större vägar. Detta kunde ske med drönare och värmekameror, Men vem ska bekosta det? Staten, som har byggt vägarna och järnvägarna, säger jag. Men var skall renarna då hållas, när de plågas av infraljudet från vindkraften? Politikerna verkar se renskötsel mest som ett kulturjippo, medan jag tycker att den ska ses som en del av Sveriges livsmedelsförsörjning. Den s.k. klimatförsämringen har ju givit ökad tillväxt, varför betena borde räcka till fler djur. Och dessutom ge bättre förutsättningar för trädgårdsskötsel och småskaligt jordbruk, som enligt min mening borde kunna drivas som binäringar till renskötseln.

  Dagens problem började redan med Gustav Vasas jordreform, som innebar att bönderna fick lagfarter på den mark som de och deras anfäder hade brukat sedan urminnes tider. Enligt gammal sedvanerätt var det okllart om en enskild bonde hade rätt att sälja sin mark. Med lagfarterna fick de den rätten, alltså fullständig äganderätt till marken, de brukade. Samerna blev utan lagfarter, eftersom Sapmi fortfarande4 inte var uppdelat mellan Danmark-Norge. Och var alltså ett statslöst territorium. som beboddes nästan enbart av samer.

  Är det inte på tiden att de lagstiftning, som borde ha gjorts för 500 år sedan. görs nu och reglerar samernas rättigheter bättre än de närmast nyckfulla snuttelagar, som har tillkommit under årens lopp – och även tar hänsyn till den övriga befolkning som numera bor i Sapmi. Renskötarna är idag en minoritet av den samiska befolkningen, och har kanske alltid varit det. Idag bor de flesta samerna i städer och är inte renskötare. Det bor fler samer i Stockholm än i någon annan svensk kommun. Med politiken under 1800-talet och framåt ”lapp ska vara lapp”, som möjligen tillkom i bästa välmening (att bevara den samiska kulturen, som anses beroende av renskötsejn) splttrade den samiska befolkningen i renskötare och icke r

  • brorson

   Med politiken under 1800-talet och framåt ”lapp ska vara lapp”, som möjligen tillkom i bästa välmening (att bevara den samiska kulturen, som anses beroende av renskötsejn) splttrade den samiska befolkningen i renskötare och icke renskötare.

   De i sig ondskefulla skallmätningarna visar att en stor del av bondebefolkningen i södra Norrland haft samiskt ursprung. Det har alltså skett ett omfattande befolkningsutbyte mellan Sapmi och övriga Sverige. Utan detta befolkningsutbyte hade landskapet Lappland troligen haft fler invånare än idag. Både de små tätorterna och landsbygden hade haft fler invånare. Det behövs en politik för återbefolkning av Norrlands inland.

   Alla politiker – och inte minst de borgerliga partiernas politiker – måste lära sig att man kan äga rättigheter, och inte bara fysiska föremål. Det måste bli ett slut på den borgerliga kommunismen. Vi har ministrar, som – när det gäller Norrland, och särskilt inlandet – pratar om ”återindustrialisering” som om de vore direktörer i den sovjetiska planhushållningsmyndigheten under Stalin-tiden.

  • brorson

   Det var alltså småviltjakten, som den borgerliga regeringen, stal från samerna. Det hade varit missnöje bland övrig lokalbefolkning över att samer skulle bestämma över deras jakträtt, Men varför likställa tyska turister med övrig lokalbefolkning? Regeringen hade chansen att mildra konflikterna mellan samer och övrig lokalbefolkning, men gjorde tvärtom.

   Regeringen borde också ha löst konflikterna mellan renskötare och markägare, som inte bor i Norrrlands inland. Det handlar ju faktiskt om mark, som svenska staten under tidigare sekler har stulit från samerna och delat ut till nybyggare från södra Sverige, vars ättlingar ser samerna som inkräktare.

   Jag tycker dock att man måste skilja mellan markägare, som bor på den ägda marken och är aktiva jord- och skogsbrukare, och utflyttade personer. Varför ska de äga skog i Norrlands inland, när de i stället kunde äga skog närmare deras faktiska bostadsorter? Markägare. som trakasserar samer och plågar deras djur. borde inte äga mark inom renskötselområdet. Staten borde lösa in dessa skogsfastigheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.