Etikett: pensionsålder

Kvinnor..de nya fattigpensionärerna

Av , , 7 kommentarer 9

Nu har det visat sig att kvinnors pensioner har minskat i förhållande till slutlönen för det flesta och enlig Folksam så blir det inte bättre i framtiden. Folksam har karlagt hur mycket kvinnorna som är födda mellan 1938 till 1943 egentligen får ut i pension i år.

Undersökningen har omfattat de kvinnor som tog ut hel allmän pension från det år de fyllde 65 år.Det visade sig att den sammanlagda pensionsnivån för dessa kvinnor har sjunkit med hela 5 procentenheter från 86,1 till 80,8 % av slutlönen utom för de som är födda 1943 där har pensionen ökat med knappt en procentenhet.

Men de kvinnorna protesterar och menar på att de inte alls får ut så mycket och det är sant för många ligger faktiskt under den nivån.

Sammantaget så ser pensionsprognosen i framtiden dyster ut för kvinnorna. Att den allmänna pensionen forsätter att sjunka beror på att medellivslängden stiger snabbare än den faktiska pensionsåldern.

Om man kopplar detta till mitt tidigare inlägg om sänkta löner så kommer vi att ha en stor del fattigpensionärer i framtiden och de flesta kommer att vara kvinnor…

 

 

När ska Alliansen ge sig och erkänna ….

Av , , 6 kommentarer 8

att satsningarna på jobbcoacher är en flopp. Efter att media har granskat och hittat både Shamaner, Healing, Star Treak, Sektledare, Lurendrejaren så har det kommit till en nu variant nämligen falska jobbannonser.

Det sista påhittet är att coacher lägger ut falska jobbannonser och sen när någon arbetslös ringer så erbjuder man coaching istället för jobb. Systemet är tydligen uppbyggt så att det räcker med att en person kommer till ett möte så höstar coachen in 9000 kronor, Sen spelar det tydligen ingen roll om den arbetssökande får jobb eller inte , är kvar eller hoppar av. Pengarna får jobbcoachen i alla fall.

Ponera att de får 2000 personer på det viset så blir det enorma summor pengar som slängs i sjön.

Hur länge ska detta fortgå med att man formligen slänger pengar i sjön istället för att genom olika former av utbildning , arbetspraktiker osv hjälpa arbetslösa til jobb. Det händer ju inte ett smack.

Tittar man dessutom på de granskande reportage som bl a SVT gjort så blir man förskräckt över hur ungdomar hanteras. Hur ska de gå ut i arbetslivet och se någon framtid när de blir fruktansvärt dåligt behandlade som i reportaget om Phone House där ungdomarna terroriserades av cheferna med sms hela dagarna med osmakliga och otrevliga meddelanden.

Sen försöker regeringen mörka siffror om hur många som fått jobb. Drygt 110 000 har gått jobbcoachprogram och av dessa har 18400 fått jobb eller nystartsjobb. Det blir 17 % som fått försörjning allt enligt en granskning av TV4.  Men värre blir det för när "jobb" ska definieras så blir det helt andra saker som räknas.

Då räknas de som söker jobb in, de som fått ett springvik, de som fått en timanställning några timmar i veckan osv….

Detta sker trots att " kraven" på jobbcoacher säger i deras avtal att coachingen ska leda till ett heltidsjobb minst en månad och det ska ske inom två veckor från att jobbcoachingen avslutats annars ska det inte betalas ut någon bonus till coacherna.

Ja man kan använda statistik på många sätt som här för att dölja ett utanförskap. Snacka om att sila mygg bland kameler….skamligt tycker jag och dags för regeringen att stå för en misslyckad arbetspolitik.

Istället för att jaga sjuka människor och prata om att pensionsåldern ska höjas så se för fan til att ungdomar kommer ut i jobb istället det måste väl ändå vara den mest samhällekonomiska åtgärden i alla fall.

Pension vid 71 eller jobb vid 23…

Av , , 7 kommentarer 10

En sak som jag absolut inte begriper är när det pratas om att vi måste höja pensionsåldern. Det har till och med nämnts av någon politiker att 71 är en lämplig ålder för pension. Jag kan förstå resonemanget om man ser den ur aspekten att då har väl dom flesta låglönearbetare slitit ihjäl sig så då kostar dom ingenting.

Men jag begriper det inte när man pratar om att det är samhällsekonomiskt vettigt. Ur vilken aspekt då? Då måste det vara att arbetsgivaren tjänar på att ha pensionärer anställda för att de få lägre avgifter.

Annars måste det vara samhällekonomiskt en katastrof när äldre tar jobben från de yngre. När det nu visar sig att det finns en medelålder på 28 år innan ungdomar får ett jobb. Alltså kostar det massor av pengar att utbilda ungdomar för att sen kastas i sjön när de inte får jobb direkt efter sin utbildning. Utbildning är en färskvara och därför borde det satsas allt för att få ut ungdomar i jobb direkt efter avslutad utbildning.

Däremot kan man ta tillvara på pigga pensionärers kunnande genom mentorskap. Att kanske ta några unga under sina vingar och lotsa dem fram i karriären. Där skulle de verkligen kunna göra nytta utan att de berövar de unga jobben.

Det är enormt viktigt att unga får jobb, det finns ingenting värre för en ung människa att inte komma ut i arbetslivet och få ett värde och en yrkesidentitet. Jag tror att det är där vi verkligen måste satsa i framtiden. Både på yrkespraktiska såväl som teoretiska utbildningar, mentorskap och lärlingsplatser med fokus på att minska medelåldern för inträdet i arbetslivet.

Idag är det vansinne när unga inte ens får sommarvikariat när de går i gymnasiet och än mindre ett jobb när de är klara med sin utbildning oavsett om det är gymnasie eller högskoleutbildning.