Etikett: utförsäkringar

Tror du att du går säker från att bli utförsäkrad….

Av , , 4 kommentarer 7

Det är lätt att tro att det bara är lågutbildade människor som hamnar i utanförskapsfällan FAS3. Men trodde du det så har du alldeles fel. 22 % av alla som blir placerade i FAS3 har faktiskt högskoleutbildning.

Så här fungerar det för den som är långtidsarbetslös. Först ska personen in i jobb och utvecklingsgarantin som består av tre faser. Här hamnar alla som varit arbetslösa med arbetslöshetsersättning i 300 dagar eller som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 18 månader.

I FAS1 finns de numera jobbcoacherna som den arbetslöse ska infinna sig hos. Under max 150 dagar ska man coachas till ett jobb.

Misslyckas coacherna med att hjälpa den arbetslöse fram till ett jobb så hamnar han eller hon i FAS2 . Nu läggs focus på praktik och arbetsträning. i max 300 dagar. Har du otur och inte har någon a-kassa att få så blir det utvecklingsbidrag på ca 130 kr per dag för ditt "arbete". Det gäller i alla faser.

Om du fortfarande inte fått något jobb så hamnar den arbetslöse nu i det berömda FAS3.  Nu ska sysselsättning erbjudas hos en organisation, offentlig eller privat arbetsgivare med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande ???

Fortfarande får den arbetslöse ingen lön utan bidrag och ska alltså jobba oavlönad i en slags praktik men nu kammar arbetsgivaren hem 5000 kr i månaden för den arvbetslöse.Om man inte går med på att delta i alla dessa FASer ryker a-kasseersättningen och ingen ersättning beviljas.

Hur man än vrider på saken så hamar en mängd människor i en ofrivillig fattigdom på grund av systemet. Moderaterna pratar hela tiden å ena sidan om att minska utanförskapet samtidigt som man på den andra sidan med sina regler ställer en mängd människor utanför samhället som tvingas leva på socialbidrag trots att de utför ett arbete (oavlönat)’

Nu har det visat sig att bara en ynka procent av de som finns i FAS3 har lyckats komma ur den och fått ett reguljärt jobb.Det värsta med hela systemet är också att det inte bara ställer en massa männniskor utanför , det flesta blir också placerade i en meningslös praktik som inte leder till något jobb.

Otroligt nog är reglerna också funtade så att inte nog med utanförskapet du får inte heller vara expempelvis politiskt aktiv eftersom reglerna då tolkas så att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.När ska regeringen inse att deras metoder är katastrof. Hur många människor ska slås ut totalt innan man erkänner att hela arbetsmarknadspolitiken har misslyckats.

Om det löften som regeringen ger i sin arbetsmarknadspolitik infrias med under 5 % arbetslöshet år 2015 så skulle de vara tvugna att skaka fram 5000 nya jobb i månaden fram till dess . Idag går 400 000 människor utan jobb och arbetslösheten är 7,9 %, Om de inte ens klarar av att minska arbetslösheten idag med sin politik så lär de knappast klara av att minska den i framtiden.

Tyvärr är de politiker som styr Sverige alldeles för långt ifrån verkligheten, alla rapporter talar väl här sitt tydliga språk om att de totalt misslyckats med den här biten.

Arkelsten sitter i sin glasbubbla när det gäller barnfattigdom..

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaternas självuppfattning är otrolig…

Moderaterna Sofia Arkelsten, partisekreterare och Mats Gerdau som är gruppledare i socialutskottet båda moderater har skrivit en debattartikel om barnfattigdomen i Sverige.

Där skriver de bla :

"Väldigt måga barn lever i fattigdom i Sverige. Vi moderater ser allvarligt på detta problem och vill minska antalet barn som lever med socialbidrag."

Har hon inte alls förstått sambandet med utförsäkringar, FAS3 inkomster, att föräldrar jobbar deltid och inte har råd, att lönen inte räcker till för alla. Anders Borg säger ju dessutom att han vill sänka lägstalönerna för att de är för höga i hans ögon. Rätten till heltid finns inte alls på moderaternas karta.

Sen fortsätter de att skriva:

"För mitt i den värsta ekonomisk"a krisen har vi Alliansen lyckats skydda de mest utsatta. Rädda Barnens rapport visar att det är färre fattiga barn krisåret 2008 jämfört med rekordåret 2006."

Här kommer det berömda moderata förträffligheten in. Det är ju inte riktigt så Rädda Barnen säger i sin rapport. De säger att vi inte kan vara säkra på effekterna och siffrorna 2008 förrän om ett par år. MEN att det med största sannolikhet är så att barnfattigdomen ÖKAT.

Det är ju lite skillnad eller hur? Arkelsten pratar inte om hur det ser ut idag . Det måste kännas tungt att bara ha två saker att välja på …kan man inte skylla på sossarna eller finanskris så är det tufft för en moderat.