Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Vindkraftsmatte

År 2020 så producerades 27’600 GWh vindkraftsel i Sverige.
Samtidigt så nettoexporterade Sverige 25’000 GWh el.
Det innebär att endast 2’600 GWh vindel stannade i Sverige (9.4%).
Vid slutet av år 2020 så fanns 4286 vindkraftverk i Sverige. Varje vindkraftverk producerade därmed i genomsnitt 6.44 GWh (27’600 GWh / 4286), vilket ger en genomsnittlig effekt på 0.735 MW per vindkraftverk (6’440 MWh / (365 * 24 h)). (Installerad effekt var 9’976 MW, eller 2.33 MW/vkv i snitt, vilket ger en utnyttjandegrad på 31.5%.)
Detta innebär att om vi endast hade tänkt använda vindkraften i Sverige så hade det räckt med så lite som 403 vindkraftverk (2’600 GWh / 6.44 GWh). Övriga 3’883 vindkraftverk (91%) var alltså inte till för oss svenskar, utan de var till för export av el till utlandet.
De 4286 vindkraftverken har tillsammans kostat 220 miljarder kr att bygga, vilket ger en kostnad på 51 miljoner kr per vindkraftverk (220’000 MSEK / 4286).
Ett vindkraftverks livslängd beräknas till runt 25 år. Det kommer då att ha producerat 161 GWh elenergi under sin livstid (25 * 6.44 GWh), vilket ger en genomsnittlig verklig kostnad på 0.32 kr/kWh (51 MSEK / 161 GWh).
Men eftersom vindkraften har uppburit subventioner på runt 50 miljarder kr, eller 11.7 miljoner kr per vindkraftverk (50’000 MSEK / 4286), eller 0.08 kr/kWh (11’700’000 SEK / 142’000’000 kWh), så blir vindindustrins kostnad endast 0.24 kr/kWh (0.32 – 0.08 kr/kWh).
Det du Märta Stenevi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.