Rensa upp i rövarbranschen

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår fick statsråd Åsa Regner på sitt bord en promemoria om fusket inom personlig assistans. Det är en minst sagt upprörande läsning som utredaren från socialdepartementet lämnat över runt en bransch där fuskare och den som vill sko sig täljer guld. Ända fram till tillståndsprövningen infördes 2011 är det inte heller felaktigt att jämföra detta med en rena rama vilda västern.

Här ser vi verkligen hur det borgerliga nyliberala värderingarna haft fullt genomslag genom en privatisering av välfärd som har kostat skattebetalarna enorma summor.

Man ska ha klart för sig att det inte längre är små aktörer som dominerar assistansmarknaden. Utan precis som när de borgerliga partierna införde det fria skolvalet så styrs marknaden idag av ett fåtal stora företag. Vinsterna inom assistansen visar utredningen görs på personalkostnaderna, där man kringgår kollektivavtal och lägger sig på anställningar med låga löner.

Promemorian konstaterar också att kommunerna saknar täckning för sina kostnader då man försöker ha en schysst personalpolitik och betala löner efter kollektivavtal och heltidsanställningar. Som jag skrivit tidigare blir slagen mot schablonersättningarna förvisso att rövarföretagen får minskade vinster, men kommunen och brukarkooperativen som försöker sköta sig får ta smällen.

Så alla nu förstår vad detta handlar om, lönedumpning och otrygga villkor för personalen är det som betalar vinsterna vi ser inom assistansen. Och det är en statlig promemoria som säger detta.

Skattebetalarna finansierar alltså helt öppet den värsta formen av lönedumpning samtidigt som den laglydige assistansberättiganden jagas för sekunder. Det är otroligt upprörande. Och samtidigt gör de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna allt man kan för att stoppa kollektivavtalsenliga löner i riksdagen.

Vid sidan av detta fortgår fuskandet inom personlig assistans där försäkringskassan saknar befogenheter att kontrollera visar utredaren. Det kan låta märkligt, men paradoxen är att samtidigt som den enskilde ska kontrolleras in på sekunden för att stoppa kostnadsutvecklingen så saknar försäkringskassan all möjlighet att stoppa själva fuskandet.

Här ser vi hur oseriös arbetskraftsinvandring för att kringå asylprocessen och människohandel genom anhöriginvandring av personer med assistansbehov är en viktig förklaring till att pengarna inte går till assistans utan till fusk. Vi talar om enorma summor.

Förtroendet för välfärdssystemen bygger på att vi vet att för den skatt vi betalar gemensamt så går också pengarna till välfärd. För att skatteviljan ska bestå så måste fusk av trygghetssystemen stävjas. Inte minst är det kännbart inom assistansmarknaden, där fusk kan få kännbara effekter på kommunernas ekonomi och leda till besparingar i andra delen av socialtjänsten.

Nu hoppas jag alla seriösa assistansanordnare och kommunerna gör gemensam sak mot fuskandet inom assistansen. Den här branschen behöver rensas upp så att resurserna till vinsterna och fusket istället går till personal och assistansberättigade.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Supa och skattebetalarna pröjsar

Av , , Bli först att kommentera 12

Att dricka alkohol på skattebetalarnas bekostnad kan vi vara utan i Umeå kommun. Socialdemokraterna styr nu upp regelverket för förtroendevalda och anställda så all representation ska vara alkoholfri, såväl den interna som vid besök från andra kommuner och landsting. Kommunen ska vara ett föredöme med hög moral i de här frågorna.

Jag vet att detta är en omstridd fråga i vissa politiska läger men nu fastslår vi en gräns. Vill man dricka alkohol så får man betala det själv och därmed punkt. I fortsättningen får alkohol enbart förekomma vid extern representation där kommunen är värd för internationella gäster eller särskilda nationella gäster. Men det är enda undantaget. Åker man iväg själv så gäller alkoholfri representation.

Man kan fråga sig om inte kommunen haft dessa regler tidigare och visst är det så att redan då rådde stor restriktivitet. Men det är väldigt bra att Hans Lindberg(s) är tydlig som kommunstyrelsens ordförande och skärper skrivningarna. Förutom lokaler med särskilt serveringstillstånd så får inte heller drickande förekomma i kommunens lokaler.

Man ska slutligen komma ihåg att Umeå kommun har liksom andra arbetsgivare medarbetare med sårbarhet inför alkohol. Nog kan kommunen föregå med gott exempel och visa att vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Och handen på hjärtat, vill du dricka alkohol så kan du gott betala det själv och inte skicka notan till skattebetalarna.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Vad väljer ni bort?

Av , , Bli först att kommentera 11

En enkel fråga. Vad väljer ni bort?

Så enkelt, men ändå så svårt.

Ola Nordebo ställer i sin senaste krönika upp sina förhoppningar på valåret 2018. Det handlar om en önskan att väljarna ska rösta på den som vill något, bort från teknikaliteter och få diskutera de stora dragen. I tröttsamheten över de snabba kastens politik uppmanas partierna att ta ansvar för framtidsdebatten och exempel ges över viktiga politiska områden.

Och det är lätt att hålla med. Ja tänk om vi kunde ha en politisk debatt i samhället som handlade om prioriteringar och vägval, istället för överbudspolitik och kampanjtaktiserande. Problemet är bara att det politiska samtalet som det ser ut idag, gynnar den som ger snabba smarta svar och missgynnar den som erkänner att det är komplext.

Här någonstans krockar den idealiserade liberala synen på hur demokratin borde fungera med en verklighet som är rådande. I potten? Svåra vägval som aldrig får framträda och politiker som väljs för att man hade snabba snarare än rätta svar.

Vi vet av medieforskningen att media i de senaste valen konsekvent gynnat olika sidor. 2006 och 2010 gynnades alliansen kraftigt av positiv medierapportering. 2014 missgynnades Moderaterna och kom aldrig ur den bilden. Man kan tycka vad man vill om det, men i de senaste tre valen har den media gynnat varje gång vunnit valet. Jag tror inte det är en slump, den som har media på sin sida har en stor fördel.

Media och rättsstaten är två viktiga aktörer för att skapa den demokratiska arena där gladiatorer från olika intressen och idériktningar möts och gör upp. Media bevakar vad som händer och ska förmedla till medborgarna vad som händer. Frågan är dock om media någon gång reflekterar över sin egen roll att skapa en demokratisk arena? Jag skulle säga att jag tvivlar ibland starkt på detta, snarare är man oftast mer intresserad av att reflektera över hur man förmedlat nyheter.

Är det då sensationsjournalistiken som vi ska se upp för? Jag skulle vilja säga att det är inte där problemet ligger. Problemet är snarare att media som inte ser sin roll som skapare av den demokratiska arenan, och blir en bärare av sensationspolitik.

Denna trend är extremt tydlig på lokal nivå. I takt med att media minskat sin bevakning av lokalpolitiken har det skapats utrymme för de politiker som vill skapa rubriker i tidningarna genom pressmeddelanden och utspel. Det är egentligen inte så konstigt. Journalisterna hinner inte granska och det är enkelt att ta in utspel. Granskningen får utebli utan löses genom att någon annan politiker får kommentera nyss sagda pressmeddelande och så får det vara bra med det.

Ja bra med det, kan man ju tycka. Men effekten på det politiska samtalet är förödande. Dagordningen sätts av den som skriker högst och inte den som per automatik tänkt mest. Journalisten å sin sida kan alltid säga att man uppfyllde alla objektiva krav på artikeln, alla kom till tals. Att sedan agendan sattes av ett pressmeddelande är ju en annan sak och något läsaren aldrig får veta.

När vi nu går ut i detta valår så är min förhoppning något mer än att tänka på hyfs i samtalet och då tänker jag lokalt på vår egen kommun. Det är att media börjar tänka på sin roll och vilken arena man skapar. Valet är fritt, vill vi ha politikerna som kastar paj så vi får sitta där med popcorn och titta på, eller vill vi ha ett politiskt samtal som betyder något? Då behöver media förstå att man inte enbart är förmedlare av referaten från fotbollsmatchen i arenan utan den som genom sitt uppträdande också upprätthåller reglerna på planen.

Egentligen behöver det inte vara så komplicerat.. En enkel fråga med uppföljning räcker bra för att påbörja saneringen nästa gång någon politiker hör av sig med sina fantastiska planer. En undran som ställs alldeles för sällan. Och den frågan är – Vad väljer ni bort?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

45 sover på gatan i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 7

Västerbottens kuriren skriver idag 2/1-2018 om socialstyrelsens stora kartläggning runt hemlöshet i landets kommuner. Man kan utifrån artikeln få bilden att 45 personer sover utomhus i Umeå, men riktigt så är det inte.

I kategori 1 som den kallas i socialstyrelsens undersökning, dvs personer som befinner sig i kategorin akut hemlöshet, finner vi inte bara de som sover i offentliga utrymmen utan även de som saknar bostad och bor på hotell, vandrarhem, korttidsboenden, olika typer av akutboenden, härbärgen. Här befinner sig alltså många som får akut stöd av socialtjänsten runt om i landet med tillfälliga boendelösningar. Notera att utsatta EU-medborgare och LVU-placerade ungdomar ingår inte i kartläggningen.

Socialstyrelsen räknar med att av dessa 5900 personer runt om i Sverige som befinner sig i ”kategori 1 akut hemlöshet”. Av dessa är det 11%(där männen är överrepresenterade) som sover på gatan eller utomhus. Det betyder att totalt i Sverige bor cirka 600 personer som ”uteliggare”, en term jag inte anser man bör använda men för att förklara vad vi talar om. Statistiken är inte överförbar till Umeå då vi inte säkert kan säga hur stor del av de med akut hemlöshet som sover utomhus men det är då inte 45 stycken då det är totalen och vi har många tillfälliga boenden vi betalar för via socialtjänsten som ingår i denna kategori.

Att den akuta hemlösheten ökat med 20 personer från 25 till 45 sedan 2011 är nog ingen förvånande siffra med tanke på den hårdnande bostadsmarknaden här. Det krävs många år i kö för att få del av AB Bostadens lägenheter och långt ifrån alla har råd att köpa en bostadsrätt. Precis som Västerbottens kurirens artikel belyser så ser vi hur fler grupper riskerar att hamna i akut hemlöshet. Kanske göra partnern slut eller man tvingas flytta från sin lägenhet. Det är inte ovanligt att socialtjänsten tvingas placera barnfamiljer i tillfälliga lösningar som vandrarhem i väntan på att man får in en fot på bostadsmarknaden.

För Umeås del om man räknar in all form av hemlöshet i kartläggningen såsom att man bor hos en familjemedlem, hos vänner på soffan, bor i sociala kontrakt via socialtjänsten dvs saknar ett eget boendekontrakt men inte per automatik akut hemlös så har vi 388 personer i Umeå kommun i den situationen. Det är en ökning med 18 personer från tidigare kartläggning 2011. Men samtidigt ökade befolkningen i Umeå med 7000 personer så utslaget i relation till befolkningsmängd så minskar faktiskt antalet hemlösa av totalen befolkning i Umeå kommun.

Det är i sig anmärkningsvärt men beror naturligtvis på att kommunen prioriterar bostadsbyggande och under lång tid har lyckats bygga mycket för grupper som står långt från bostadsmarknaden. Av dessa 388 personer befinner sig mer parten, över 200 personer i kategori 3 där sociala kontrakt ingår. Att vi har en hög siffra där är ett bevis på att Umeå varit duktiga på att se till att även utsatta människor i vår kommun ska ha någonstans att bo.

Men även om Umeå gör mycket bra så kan vi inte tolerera att vi har människor som inte har tak över huvudet. Det är oacceptabelt och måste prioriteras.

Inom Individ- och familjenämnden tar vi nu fram ett kommunövergripande program mot hemlöshet. Det här programmet kommer att ha mycket fokus på samverkan inom kommunens olika verksamheter samt skapa en tydlighet mot privata fastighetsägare så kommunen upplevs som en bra samarbetspartner. Samtidigt har vi börjat bygga upp fler tillfälliga lösningar för att fånga upp människor, som vårt samarbete med Öppen gemenskap runt ett akutboende med 8 platser. En av de mest positiva delarna under mandatperioden är också att vi från socialdemokraternas sida sett till att öka antalet lägenheter till socialtjänsten från AB Bostaden. Detta har inneburit att inte minst kvinnofridsmottagningen de senaste åren haft tillgång till fler lägenheter.

Vill vi få bort den akuta hemlösheten i Umeå är det egentligen två saker som behövs. Att fortsätta hålla upp bostadsbyggande av hyreslägenheter samt se till att en betydande del av såväl äldre bestånd som nyproduktion kommer sociala behov till del.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Hammaren föll på sexköparna

Av , , Bli först att kommentera 14

Under veckan har polisen slagit till mot sexhandeln i Umeå. 17 anmälningar upprättade på två dagar. Anmälningar om våldtäkt och koppleri. Samtidigt som Musikhjälpen på Rådhustorget samlar in pengar till barn i sexhandel runt om i världen så pågår den för fullt i vår egen stad.

Låt nu detta bli en väckarklocka för alla som ännu inte vaknat. Sexhandeln är högst påtaglig i Umeå och både kvinnor och barn tvingas till sexuellt slaveri. Den här människohandeln drivs av organiserad brottslighet. Här. I Umeå.

För egen del jobbar vi nu för att bygga upp en bra struktur runt arbetet mot prostitution och människohandel. Det räcker inte att storstäderna har särskilt stöd och fokus utan landets mellanstora städer behöver också bygga upp ett specialiserat stöd.

Följande händer nu:

* Polisen har i veckan mött vårt initiativ om att anta ett medborgarlöfte om att arbeta mot prostitution och människohandel. Det är otroligt glädjande. Vi är nu helt överens mellan kommun och polis att detta är ett prioriterat område och vi kommer tillsammans följa arbetet i Umeås brottsförebyggande råd. Sexhandeln ska bekämpas och tillslag kommer att göras mot sexköpare. Umeå kommer inte vara trygg mark för den här verksamheten.

* Vi är också överens om att ta fram bra rutiner mellan polis och socialtjänst när det gäller att nå brottsoffren i prostitutionen. Vid misstanke om prostitution och människohandel ska socialtjänsten arbeta än mer uppsökande för att erbjuda stöd och hjälp.

* Inom socialtjänsten har vi beslutat att inrätta en KAST-mottagning. KAST står för köpare av sexuell tjänst, och erbjuder hjälp till den som köper sexuella tjänster eller riskerar att hamna i detta. Detta är ett sätt att nå många i sexmissbruk och minska efterfrågan och förhindra de övergrepp som detta faktiskt är frågan om.

* Vi arbetar nu också fram ett specialiserat stöd för den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi tänker i budget för 2018 avsätta 1,0 årsarbetare till att bygga upp det här stödet.

* Under nästa år blir vår kommunövergripande handlingsplan mot våld klar. Där ingår prostitution och människohandel som ett särskilt fokus område. Där kommer att förtydligas ytterligare åtgärder i kommunorganisationen och mot ideella föreningar.

Det är nu oerhört viktigt att vi agerar resolut mot den här utvecklingen och stoppar såväl sexhandel på nätet som tecken på gatuprostitution. Vi kommer att göra vårt och agera kraftfullt mot den här utvecklingen. Jag är glad att vi har en polis i Umeå som förstår vikten av att agera trots att detta är i praktiken ett brott som enbart ger strafföreläggande och ska prioriteras mot ”tyngre brott”. Bra gjort!

Tidigare bloggar från mig om detta ämne:
om sexköp bland kommunal personal här, om bristerna i sexköpslagen här, vikten av ett medborgarlöfte från kommun och polis här och här, utveckla socialtjänstens stöd här, här och här, om polisen i Umeås tidigare tillslag här, utveckla centrum mot våld här.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Satsning på dopningsförebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott via Hans Lindberg(s) på slutet gjort flertalet ekonomiska satsningar som påverkar socialtjänsten positivt.

För ett par dagar sedan blev det klart att man från kommunledningshåll ingår ett partnerskap med brottsofferjouren för att ge ekonomiska förutsättningar till brottsoffer- och vittnesstöd. Nyligen fastslog man också extra resurser till arbetet med att förebygga social oro i de östra stadsdelarna. Det är utmärkt.

Och igår fick vi så äntligen klart med finansiering för det framtida dopningsförebyggande arbetet i länet. Kommunledningen går in och täcker dopingarbetet med sin pott för oförutsedda utgifter i ett samarbete med landstinget och Skellefteå kommun. Det innebär att vi även fortsättningsvis kan ha personella resurser som arbetar uppsökande med att förhindra användandet av dopningsprodukter. Detta är också av betydande vikt för att förebygga mäns våld mot kvinnor där doping är klart relaterad till ökad aggressivitet.

Jag har själv tillsammans med personal från brottsförebyggande rådet träffat involverade i det tidigare projektet och det står helt klart att vi behöver detta i länet och alternativen är sämre. Att det bedrivs skilt från kommunens ordinarie verksamhet i nära anslutning till idrottsrörelsen är en framgångsfaktor. Kommunerna är inte alltid bäst avsändare, särskilt i den här typen av frågor där det istället riskerar att bli dyrt och dåligt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Utveckla centrum mot våld

Av , , 3 kommentarer 6

Socialdemokraterna i Umeå vill förstärka spetskompetensen i våldsärenden. I vårt kommunala handlingsprogram har vi pekat ut Centrum mot våld som ett exempel på myndighetssamverkan som vi vill utveckla.

Centrum mot våld innehåller idag kvinnofridsmottagningen, barnahus, trappan-verksamheten för barn som bevittnad våld samt mansmottagningen. När verksamheten startade 2005 var detta en pionjärverksamhet med myndighetssamverkan som riktade sig mot primärt utsatta barn och kvinnor. Men det räcker inte längre.

Idag ser vi behov av att kunna erbjuda mer specialiserat stöd till betydligt fler målgrupper. Våldsutsatta män, samkönade par, nå personer i prostitution och har sex mot ersättning, sexköpare och hedersrelaterat våld kräver att samhället specialiserar sig och kan erbjuda fler vägar in vid sidan av socialtjänsten och vårdens ordinarie kanaler. Inte minst ur förebyggande verksamhet är detta oerhört viktigt.

Såväl landstinget som Umeå kommun ser idag över sitt arbete med våld då kraven ökar. Vart det landar kommer att utmejslas under 2018 men för egen del är jag klar över att vi går mot en ökad specialisering. Vi har som samhälle helt enkelt inte råd med att inte möta våldsutsatta tidigt med hög kompetens.

I Individ- och familjenämndens budgetförslag för 2018 utökas bemanningen vid Centrum mot våld med 1 årsarbetare. Vi vill kunna möta upp stödet till personer i prostitution och sex mot ersättning med riktad kompetens samt öka stödet vid mansmottagningen. Vi skickar med det signalen att Centrum mot våld ska utvecklas.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer

Lucka nummer 9!

Av , , Bli först att kommentera 4

På Socialdemokraterna i Umeås facebooksida så kan du följa vår adventskalender. Idag under lucka nummer 9 hade jag möjlighet att berätta att vi fått loss fler lägenheter till sociala behov den här mandatperioden. Det är oerhört viktigt för våldsutsatta:

 

Bli först att kommentera

Årets eldsjäl 2017!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår kväll mottog Vän i Umeå priset för årets eldsjäl 2017. Priset går till en förening, organisation eller nätverk som gjort betydande insatser för Umeås befolkning, och delas ut av Individ- och familjenämnden varje år på den internationella frivilligdagen.

Vän i Umeå har tagit vid där ingen karta fanns, och inte bara hittar väg framåt utan formar den i integrationsarbetet. Det man gjort är inget mindre än att skapa en folkrörelse som via en fikapaus i taget bygger framtidens Umeå. Inte som hjälpare till alla de människor som nått vår stad, utan som jämlikar där vi formar framtiden tillsammans.

 

115B49F8-3DC1-4369-9232-21130630943D

Bli först att kommentera

Umeå-meme passerar gränsen

Av , , Bli först att kommentera 11

Satir är en fantastiskt form för att kommunicera politik. I Umeå kommun har Facebooksidan Umeå, meme-huvudstad 2018 blivit populär. Förutom sin uppmärksammade satir så har man faktiskt bidragit till intresset för kommunpolitik ökat. Det är bra. Sen att sidan har som uppenbart syfte i mina ögon att kritisera och ondgöra sig över kommunens politiska ledning i tid och otid är en annan sak.

De senaste dagarna har dock sidan Umeå meme-huvudstad passerat en gräns. I ett försök att göra sig rolig, så har man klippt ut delar av en statusuppdatering jag gjort om märkliga händelser på min facebook. Jag förklarade i en statusuppdatering att det inte är särskilt roligt att upptäcka att jag gillat en sida på facebook jag vanligtvis inte gör(och nej det var inte Umeå meme). Jag förklarade också att de tidigare intrången i Facebook är polisanmälda och att man måste titta på vad detta fall beror på. Underförstått en felklickning från min sida eller intrång och medvetet sabotage.

Bakgrunden är att sedan april så har jag och min familj utsatts för trakasserier och skadegörelse. Personer ringer upp och förklarar att man har koll på oss, man ringer mängder av obehagliga samtal till min flickvän och min facebook-användare har varit utsatt för intrång. En favorit har varit att läsa ur Facebook-konversationer till min flickvän för att påvisa vilket svin jag är. Att skicka brev med innehåll från messenger har förekommit. Att göra hembesök hos oss i vårt hem en annan, särskilt effektivt naturligtvis när det är barn inblandade.

Att intrång i facebook-användaren är polisanmält och utredning pågår, skriver jag i den aktuella statusuppdateringen. Umeå meme-huvudstad väljer dock att klippa bort den delen ur mitt facebook-inlägg, uppenbarligen blev det inte lika festligt när man fick en bakgrund av att det pågått intrång som är polisanmälda.

Så läggs då grunden för att man kan lägga upp ett inlägg och skratta åt den lokala politikern. Notera att det man väljer ut handlar inte om politik och satir över politiska beslut, det man egentligen skrattar åt är att en lokalt förtroendevald uppmärksammar sin omvärld för att intrång pågått och att detta kan vara ett i raden.

Här menar jag att satiren passerat gränsen. Lika lite som vi skrattar åt andra brott så borde trakasserier mot förtroendevalda vara något att skratta åt. Särskilt inte då trakasserierna mot mig och min familj inte kunnat vara okänd för någon som följer med i Umeås lokalpolitik.

Det är också intressant att reflektera över vilka som skrattar åt detta. Vilka är det som finner detta roligt då?

Ja där finns lokaljournalisten, som på dagarna ägnar sig åt noggrann källkritik för att på kvällen uppenbarligen sätta sig framför datorn och skratta gott åt hur en socialdemokratisk politiker uttrycker sig. En person som brukar be mig om att hitta tid, tycker i nästa stund att det är okej att skratta åt potentiella trakasserier vi är utsatta för.

Där finns också diverse lokala aktivister och partipolitiskt aktiva personer som ofta påtalar vikten av källkritik i det politiska samtalet men sen skrattar gott när det passar. Utan en tanke på bakgrunden till varför inlägget skrevs, utan ingången är att den lokala politikern är dum i huvudet. Klumpig. Värd att hånas.

Skulle man fråga dessa personer om de tar lätt på trakasserier så skulle de nog samtliga hävda att man inte förstått sammanhanget och gjort den kopplingen till trakasserierna vi polisanmält.

Och så är det naturligtvis. Jag tror ärligt talat gott om de flesta människor.

Men när träder självkritiken in och när granskar man egentligen vad man skrattar åt? Vi kan konstatera att i det här fallet så ansåg 224 personer till ikväll att detta är okej. Där finns tummen upp, skrattande smileys och även de som hjärtemärkt inlägget. Vad är det för hjärtligt med detta frågar jag mig själv.

Och vilken förklaring har Umeå meme-huvudstad för att ha spätt på dessa trakasserier med sin medvetna vinkling. Ska man säga att man inte visste? att man ändå såg detta som okej? Visst kan man det, man har ju ingen skyldighet mot någon. Och vem skadade detta egentligen?

Ja vem skadar sånt här egentligen. En av de vanligaste argumenten jag hör när det gäller påhopp mot förtroendevalda är just detta att de får skylla sig själva. Ja det kan man ju försvara sig med när det passar. Satiren är i detta ett mycket mäktigt vapen även när det går över gränsen. Den som reagerar över osmakligheter kan man ju förlöjliga och skratta bort. Haha fattar inte sossen humor!

Men då ska man komma ihåg att det inte är jag som drabbas värst av detta. En 9-åring och anhöriga som aldrig valt att bli förtroendevalda i stadens kommunledning är de som drabbas mest. De har inte bett om att bli utsatta för trakasserier. Ändå är det dem som drabbas. Men hey, det var väl bara på skoj, eller hur?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se