Hedersvåld i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Dagens kommunfullmäktige har ägnat mycket tid till att diskutera förekomsten av hedersvåld och förtryck i Umeå. Det här är frågor som berör och där det gäller att kommunen har en god beredskap och ett gott arbetssätt.

Jag har under dagen redogjort för Umeå kommuns arbete. Vi har god kompetens i frågan i kommunen och har bra tydliga rutiner inom socialtjänsten hur vi ska arbeta. I skolan läggs fokus på att följa upp frånvaro vilket är viktigt för att förebygga att barn förs utomlands för barnäktenskap eller uppfostringsresor.

Men man måste samtidigt vara ödmjuk inför att det finns mörkertal i det här. Nationella kompetensteamet kan visa att ute i kommunerna finns ett stort mörkertal runt barn som förs utomlands.

Socialdemokraterna och Umeå kommun har dock inte varit naiva inför det hedersrelaterade våldet. Tvärtom så görs mycket bra och under lång tid. I samband med det stora flyktingmottagandet 2015-2016 så fanns ärenden som testade Umeå kommun i frågan om barnäktenskap och vi klarade den utmaningen. Vi var inte en kommun som skickade iväg vuxna och barn tillsammans till Migrationsverkets anläggningar eller andra kommuner om vi misstänkte barnäktenskap. Den vuxne separerades konsekvent från barnet och vi kunde gå rakryggat ur detta till skillnad från andra kommuner.

Det som både jag och Moa Brydsten(S), ordförande i för- och grundskolenämnden poängterat under hela dagen är vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete i hedersfrågor. Om man inte tar reda på hur det ser ut så kan man inte heller förbättra situationen. Här ser vi vissa saker som vi vill förstärka, inte minst är insamling av statistik ett problem för socialtjänsterna runt om i landet kopplat till bristfälliga verksamhetssystem.

Vår inställning är tydlig. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har ingen plats i Umeå kommun. Men de partier som vill göra det här till en arena för politiskt käbbel går bort. Eller de som vill ställa grupper mot varandra. De här frågorna löses bara genom ett handfast arbete i nära samverkan mellan skola och socialtjänst.

Andreas Lundgren(S)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Vidrig terrorattack

Av , , Bli först att kommentera 4

De nyheter som nu kommer från Nya Zeeland är fruktansvärda. En man med automatvapen har gått in i en moské och skjutit ihjäl upp mot 40 människor medan allt live-sändes på nätet. Offren verkar av allt att döma blivit mördade enbart för att de var muslimer.

Denna terrorhandling mot civila kommer naturligtvis polisen att utreda mycket noggrant för att förstå hur nätverket bakom sett ut. Men attacken kommer i en tid som präglats av mycket av hat och misstänkliggörande mot muslimer. Det har i samhällsklimatet blivit okej att ta IS eller terrorhandlingar som en intäkt att sprida en negativ bild av denna del av befolkningen.

Till alla er som i sociala medier ägnar er åt at sprida nidbilder och misstänkliggöra muslimer så är min fråga, känns det bra nu då?

Bli först att kommentera

VK bekräftar bilden över prostitutionen och människohandeln. Det är upp till oss i Umeå att göra något åt detta.

Av , , 4 kommentarer 7

Mycket glädjande att läsa dagens granskning i Västerbottens kuriren över prostitution och människohandel i Umeå. Vi behöver mer fördjupande reportage och inte minst konfrontationer med sexköparna, då de genom sin efterfrågan göder den organiserade brottsligheten.

Bilden som ges i VK överensstämmer väl med min bild av situationen i Umeå. Trycket är hårt på de annonsörer som finns samtidigt som det är helt uppenbart att polis och socialtjänst lyckats pressa tillbaka mängden av annonsering. Genom uppsökande arbete så är sexhandeln under bevakning i vår kommun. Att Umeå utmärker sig bekräftas också av sexköparna. En av de sexköpare som intervjuas, som åkt dit vid tidigare tillfälle, önskar att kvinnan ska göra hembesök då han är orolig för att polisen bevakar hotellen.

Kampen mot prostitution och människohandel kräver stor tydlighet från samhällets sida, för att alla ska få ett grepp om vad detta handlar om. Sluta se sexhandeln som ett offerlöst brott! Det är rent slaveri detta handlar om, unga kvinnor och barn som tvingas sälja sin kropp för att man är fattig, fast i missbruk, lider av psykisk ohälsa, har egna erfarenheter av övergrepp eller utövar ett självskadebeteende. Som polis Tomas Nyberg uttrycker det i artikeln, polisen träffar aldrig på någon som verkligen vill prostituera sig.

Och handen på hjärtat, om det nu vore så fantastiskt varför ser vi då aldrig annonser med rika medelålders män som prostituerar sig?

Från Socialdemokraternas sida så kommer vi att kämpa mot det här slaveriet tillsammans med alla goda krafter. Ifjol slog vi all time high i Umeå i anmälningar av köp av sexuell tjänst, 44 anmälningar och 4 anmälningar för koppleri. Det är ett gott tecken på att socialtjänstens och polisens samarbete ger resultat. Och mer ska det bli.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

4 kommentarer

Motkrafter!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det 8 mars och den internationella kvinnodagen. Jag tänkte därför ge en kort beskrivning av vad Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden arbetar med just nu i jämställdhetsarbetet:

 • Kommunövergripande handlingsplan mot våld
  Socialdemokraterna har tagit initiativ till den här planen och den är under färdigställande. Den kommer att innehålla långsiktig planer för arbetet med hedersvåld, förebyggande arbete mot våld och prostitution och människohandel med mera. Under 2019 ska den vara klar.
 • Trycka tillbaka prostitutionen
  Vi har föreslagit en förlängning av medborgarlöftet med polisen avseende prostitution och människohandel. Det har lyckats och den är nu på plats för 2019. Vi ser att Umeå och Luleå(som också är aktiva) försvårat människohandel rejält längs norrlandskusten.
  Samtidigt med det har vi tagit initiativ till utarbetandet av rutiner mellan polis och socialtjänst som ska leva vidare in i framtiden. Stödet till den som är fast i prostitution och till den som köper sex är nu på plats inom centrum mot våld(CMV).
 • Ökad kompetens i  handläggning av våldsärenden
  På socialdemokraternas initiativ följer vi särskilt hanteringen av våldsärenden. Vi kräver att brister åtgärdas och har fått nämnden med på skärpningar av rutiner och arbetssätt när det gäller riskbedömningar. Vi kommer att fortsätta bevaka detta årligen, även när riskbedömningen är låg då vi vet att kompetensen måste underhållas.
 • Skyddat boende
  Socialdemokraterna har tagit initiativ till ett skyddat boende och det finns nu inlagt i kommunens investeringsplan! Detta kommer genomföras under perioden och kommunen väljer då väg. Istället för att göra som kommunerna runt Södertörn och upphandla skyddade boenden, så värnar vi samarbetet med de frivilliga krafterna i kvinnojourerna och skärper upp våran egen verksamhets kapacitet. Kvinnofrid ska inte vara marknad.

Så bygger vi motkrafter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Sista striden i Baghouz

Av , , 4 kommentarer 7

Just nu pågår slutstriden i Baghouz kring Islamiska statens sista fäste i sydöstra Syrien. Ett antal IS-terrorister, många utländska medborgare, står för det sista motståndet.

Historien går sannerligen igen. Situationen påminner mycket om slutstriden i Berlin 1945 och nationalsocialismens fall. Även där var det framförallt utländska franska SS-soldater i Karl den store-divisionen som höll ut till slutet för Hitler. Men tredje riket föll och det kommer även kalifatet göra.

Det som däremot är högst besvärande är vad som ska hända när stridigheterna tagit slut. Inställningen i USA och bland EU:s medlemsstater tycks vara att IS-anhängarna får stanna på plats i Syrien. Även om det rör sig om medborgare från Europa och USA så ska det försvåras för dem att bete sig hem.

Problemet åläggs således de kurdiska trupper som besegrat IS att hantera detta. Förutom den högst omoraliska hållningen att kurderna ska lösa västvärldens problem så innebär det ju att problemen fortsätter. Vi kommer att ha radikaliserade grupperingar som rör sig utan någonstans att ta vägen på gränsen mellan Irak och Syrien.

Om vi återvänder den historiska erfarenheten så vet vi från nationalsocialismens fall 1945 vikten av att krigsförbrytelser prövas i domstol. Nurnbergrättegångarna innebar att världen för första gången gick samman för att pröva krigsförbrytelser i domstolsförhandlingar. Det var inte självklart, inte minst för Sovjetunionen som ville straffa nazisterna, men de västliga segrarmakterna stod på sig om objektiv domstolsprövning.

Det intressanta med Nurnberg var att upplägget säkerställde att inte enbart krigsförbrytelser prövades, utan också att dokumentationen över nazismens brott hamnade på pränt. Vi kan idag gå tillbaka och läsa om vad som hände vid Wanseekonferensen 1942. Och vi vet vad kommendant Höss berättade vid rättegången om Auschwitz.

Problemet var bara att detta gjordes i alldeles för liten skala. De flesta av lägervakterna i förintelselägren prövades aldrig. Och det är därför vi idag läser om 98-åringar som dras inför rätta, där tiden gått och vittnesmålen blivit färre. Det skulle naturligtvis ha gjorts direkt efter kriget.

Om vi ska lära oss något av historien är det alltså att ställa dessa IS-anhängare inför rätta. Det bör göras i en internationell tribunal så att dokumentationen över brotten mot mänskligheten görs samlat.

Det är bästa vaccinet för framtiden.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

4 kommentarer

Unikt samarbete inleds med Hjälteföreningen!

Av , , Bli först att kommentera 7

Individ- och familjenämnden går nu in i en överenskommelse med Hjälteföreningen för att utöka den fysiska aktiviteten för personer med funktionsnedsättning. Det här är ett unikt samarbete där vi skapar ett mervärde ingen part hade kunnat skapa på egen hand.

Hjälteföreningen är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda aktiviteter för friskvård. Man ordnar hjälteträningen för personer med funktionsnedsättning och under sommaren ordnades hjälteloppet.

Det vi nu gör är att lägga grunden för bättre hälsa för hundratals personer som bor och har stöd inom kommunens funktionshinderomsorg. Överenskommelsen innebär bland annat följande:

 •  Nämnden går in med 50 000 i verksamhetsmedel till föreningen för att säkerställa att satsningen görs på bredden för så många som möjligt.
 •  Kommunens dagliga verksamhet ska införa friskvård för att skapa varaktiga former för hälsa och aktivitet
 •  Kommunen ska sprida information om hjälteföreningen och uppmuntra till delaktighet.
 • Hjälteföreningen ska välkomna alla intresserade och vara med och utbilda personer med funktionsnedsättning till att själva bli instruktörer för hjälteträningen

Just den sista punkten är en av de mest inspirerande i hela samarbetet. Inte nog med att vi ska säkerställa ökad fysisk aktivitet, utan den enskilde ska också kunna växa och själv utbilda andra. Det är att bryta normer och riva hinder runt funktionsnedsättningar.

Jag och Cecilia Brönemyr från Hjälteföreningen har tidigare haft diskussioner om vikten av att former på samarbete kommer på plats. För egen del har det varit viktigt att organisationen ska vara möjliggörande för olika typer av nytänkande initiativ. Det är lätt att säga men svårare att åstadkomma. Då behöver man tydliggöra hur samspelet ska gå till.

Umeå kommuns funktionshinderomsorg har nu former på plats för att stimulera till ökad fysisk aktivitet för alla enskilda. Det är grymt häftigt för att vara ärlig.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Sexköp? Då kommer soc utreda

Av , , Bli först att kommentera 14

I dag har vi i (s) lagt ett intressant förslag på bordet hos Individ- och familjenämnden. Begår du sexköp i Umeå så blir det omedelbart en orosanmälan hos socialtjänsten som får utreda situationen hos barnen i din familj.

Detta ska gälla från första sexköpet. Detta görs ingenstans i landet idag mig veterligen, utan runt om i Sverige kan du begå sexköp på sexköp utan någon annan konsekvens än ett strafföreläggande. Detta ska dock inte ses som en ”bestraffning” utan handlar om oro för barnen.

Nu ska vi utreda om detta är möjligt juridiskt och nämnden biföll förslaget. Som sagt: tänker du möjliggöra sexhandeln och därmed legitimera människohandel och organiserad brottslighet med vapen och droger i Umeå så kommer det få konsekvenser.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Du kommer åka dit

Av , , Bli först att kommentera 9

Trevlig gårdag. Fick föreläsa hos s-kvinnor om nuläget när det gäller prostitution och människohandel i Umeå.

Vår kommun anses idag vara en mycket dålig plats att sälja sex på. Det är inte jag som säger det utan den åsikt polis och socialtjänst stöter på i de här miljöerna.

Socialdemokraterna kommer fortsätta bekämpa sexhandeln. Om du försöker begå övergrepp här ska du veta att du kommer åka dit.

Bli först att kommentera

Skamlig hemlöshet

Av , , 8 kommentarer 11

I morgon lördag 9/2 skriver Västerbottens kuriren om situationen för 70-talet potentiellt hemlösa ungdomar i Umeå från 1 juli 2018.

Det handlar om ensamkommande ungdomar som inte har en chans att komma ut på bostadsmarknaden då de saknar tillräcklig kötid. De har inte heller rätt till sociala kontrakt som andra grupper då de inte faller under särskilda svårigheter att hitta bostad.

Det som kvarstår är att kvarta hos någon kompis ett tag, annars rakt ut i hemlöshet som blir svår att bryta.

Tacka den statliga nivån för detta som mitt i hanteringen av flyktingströmmen från 2015 dels halverat ersättningarna till kommunerna och därefter sagt att ersättningen klipps vid 19,5 år istället för 21 år.

Så nu sitter jag här som ordförande i en socialnämnd och försöker lösa problem som ingen egentligen har ett ansvar för.

Väljer vi att strunta i detta så lägger vi grunden till social misär i Umeå och försöker vi göra något så är det en hårfin gräns att inte särskilt gynna vissa grupper.

Notera även att detta är långt ifrån den enda gruppen som hotas av hemlöshet i mottagningssystemet. Du har alla 18-åringar som skrivs upp i ålder, men även alla som går på nya gymnasielagen vilket ger rätt till inkomst men inte bostad.

Man kan bli aningen less på att utan ekonomiska förutsättningar eller minsta rådighet städa upp allvarliga sociala problem. Det är skamligt.

Andreas Lundgren(s)

8 kommentarer

Framtidens äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu går det bra att se ett av mina inlägg från debatten den 28 januari om framtidens äldreomsorg. Det som står på spel är betydligt mer än frågan om LOV eller LOU.

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se