Mer kokobello!

Av , , Bli först att kommentera 17

Jag citeras i dagens VK. SD i Umeå lyckas inte göra en budget till kommunfullmäktige i juni trots att de fått pengar till detta. Nu vill de ta upp allas tid genom att lägga en separat motion med sina budgetprioriteringar.

Denna kommer naturligtvis inte ha någon utsikt att bifallas då budgeten för 2019 redan är antagen. Men det kommer kosta massa pengar i form av arbetstid för tjänstemän och mer arvoden för fullmäktigeledamöter.

Mer kokobello, helt enkelt.

vk

Bli först att kommentera

Stor seger för (s) på Carlshem!

Av , , Bli först att kommentera 15

folkbladet

Under måndagen nåddes vi av beskedet att i november drar byggandet av trygghetsboendet igång på Carlshem i Umeå. Det är Heimstaden som nu i anslutning till sitt förvärvande bestånd bygger ett trygghetsboende med 153 lägenheter.

Att Heimstaden väljer att göra denna investering är ingen slump. Utan under lång tid har det funnits en lokal opinion som drivit på denna utveckling.

De som drivit frågan från första början är Gimonäs-Carlshems socialdemokratiska förening. Med eldsjälen Jan Westling i spetsen har man under mängder med år oförtrutet kämpat via möten med både AB Bostaden och senare Heimstaden för att detta skulle bli verklighet. Man har krävt att boende på Gimonäs och Carlshem ska kunna bo kvar i sitt närområde när man blir äldre.

Nu är vi där. Detta är naturligtvis en stor seger för den socialdemokratiska föreningen och till glädje för alla boende på Gimonäs och Carlshem. Det visar också på kraften i lokalt folkrörelsearbete.

Bli först att kommentera

Moderaterna i Umeå omöjliggör för- och grundskolenämndens myndighetsutövning

Av , , Bli först att kommentera 44

Under torsdagen gick Lena Riedl(m), vice ordförande i för- och grundskolenämnden ut och föregick myndighetsutövning med sina egna subjektiva bedömningar. Jag väntade tills nu med att skriva denna blogg för att se om det skulle komma en rättelse från Moderaterna i Umeå, men den kom aldrig.

Det rör sig om den omtalade förskolan Bilaal i Umeå som är föremål för ägar- och ledningsprövning av för- och grundskolenämnden. Bakgrunden är att förskolan bytt styrelse och då ska kommunerna enligt lag göra en prövning för att se om tillstånd kan beviljas att driva förskolan.

Den här lagstiftningen är ny från 2019 och drevs igenom av Socialdemokraterna för att få kontroll över vilka som styr verksamhet av våra barn och säkerställa att allt går rätt till. Beslut om tillståndsgivning är myndighetsutövning och ska således skötas objektivt enligt svensk förvaltningslag.

Då väljer vice ordförande i för- och grundskolenämnden, innan ens prövning och beslut om tillstånd är på dagordningen, att uttala sig i om vilket utslag hon vill se kring Bilaal. Och inte nog med det, Riedl förklarar att Moderaterna som parti står bakom hennes åsikt att Bilaal inte ska få tillstånd.

Så kan man absolut tycka men det är ändå ett häpnadsväckande agerande. Nämndens vice ordförande SABOTERAR medvetet den myndighetsutövning som ska utföras av nämnden genom uttalande i ett enskilt fall.

Jag vet inte hur ordförande Moa Brydsten(s) och för- och grundskolenämnden tänkt hantera denna situation. Jag har valt att uppdatera denna text då jag inte ska föregå vad som är jäv eller inte i detta ärende eller att någon ska anses jävig, inte heller Riedl. Men det väcker en hel del frågor om lämplighet i detta agerande då det faktiskt handlar av prövning av enskild.

För ponera att man nu skulle hitta oegentligheter hos Bilaals styrelse och ledning och därmed ska dra in tillståndet. Är det verkligen lämpligt att vi har enskilda ledamöter som ska ta beslutet samtidigt i fullmäktige samtidigt lämnat in interpellation om att diskutera hur man kan få hjälp att stänga ned en enskild verksamhet?!

Vi kan självfallet inte ha en ordning enligt mitt tycke där partier försvårar kommunens skyldighet att följa lagar. Ordning och reda ska gälla.

Sen är det något annat vad man principiellt tycker om religiösa förskolor. Socialdemokraterna har gång på gång försökt förbjuda religiösa förskolor men Moderaterna har blockerat varje försök. Om Moderaterna i Umeå nu ansluter sig till vår linje så är man välkommen. Men ring då inte VK nästa gång utan er partiledare Ulf Kristersson så vi kan få till en förändring.

 

Inlägget uppdaterat.

Bli först att kommentera

Otillräckligt stöd till kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 22

Då har vi således facit av budgetförhandlingarna. Nyper mig i armen. Vi är alltså på väg in i en avmattning i ekonomin som då ska kryddas med massuppsägningar i kommunerna. För det är ju faktiskt vad den här budgeten riskerar leda till då inte kommunernas ekonomi stärks mer än tidigare utlovade 5 miljarder.

Och som lök på laxen fortsätter duttandet och de riktade statsbidragen. Den delen borde man enkelt ha kunnat åtgärda utan kostnad för att åtminstone ge handlingsfrihet åt kommunerna. Men icke.

Till skillnad från C och L bör S som byggt upp välfärden förstå vilken dramatisk effekt detta har. Att arbetsmarknadspolitiken gör comeback hjälper föga mot hotande massuppsägningar i kommunerna.

Sen har vi då skattesänkarpartierna i högern med M, KD och SD som nu ska försöka triumfa detta med ännu värre servettskissar, skattesänkningar och privatiseringar. Och till vänster ett parti som ska ge allt åt alla.

De politiska partierna i Sverige har inte kunnat samla sig i denna kris i kommuner och regioner och vidta rätt åtgärder. Det är ett gigantiskt underbetyg till det demokratiska systemet och helt oacceptabelt för mig som aktiv på kommunnivå och som möter medborgare varje dag som ser sin välfärd försämras.

Nu talar vi inte ens om ökade klyftor som är illa nog i sig. Utan om basala välfärdsfunktioner som inte håller ihop. Bara för att politiska kommentatorer som Mats Knutsson och andra bedömare inte vaknat ännu från sin studio i Stockholm betyder inte att verkligheten försvunnit.

Det finns en verklighet här att hantera. Någon måste i ledande ställning i detta land kunna ge svar på hur ska det göras? Kan man samlas över partigränser till förhandlingar om gängvåld och energi så måste man banne mig kunna samlas till att diskutera välfärdens finansiering.

Januariavtalet slöts för att hålla främlingsfientliga krafter borta från den politiska makten. Men hur är det tänkt att det resultatet ska uppnås om man samtidigt låter välfärden slås sönder? Det är klart att då riktas fokus mot asylinvandringen och utsatta människor som börjar ses som en belastning. På vilket sätt leder det till mindre främlingsfientlighet? Redan idag har ju staten lastat kostnaden för asylinvandringen på kommunerna.

Och vår tids största fråga, klimatkrisen, hur är den tänkt att lösas och förankras, om människor är oroliga här och nu för att den vård och omsorg man erbjuds inte håller ihop?

Signalen är tydlig. Staten har kapitulerat och lämnar kommuner och regioner till sitt öde. Man har fullt upp med att leka jultomte. Kommunerna med pressade skolor och blödande socialtjänster får lösa sina egna problem.

Bli först att kommentera

Billig socialtjänst i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Ja billig och billig men snarare kostnadseffektiv.

Västerbottens kuriren berättar idag hur placeringar av barn och unga påverkar ekonomin för kommuner runt om i landet. Nordmalings kommun har de senaste åren sett kostnadsökningar på 100% inom den sociala barn- och ungdomsvården. Och den bilden delar man med många kommuner. I skymundan av den politiska debatten, där sällan eller i princip ALDRIG satsningar på socialtjänsten aviseras, sker därför just nu ett stort omställningsarbete i kommunerna.

Umeå kommun har mycket låga kostnader för vårt försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. Anledningen till det är att Individ- och familjenämnden under flera år arbetat med att ställa om den sociala barn- och ungdomsvården från externa placeringar till mer placeringar i egen öppenvård. Det gör att Umeå kommun trots befolkningsökningen kunnat hålla ner kostnadsökningen.

I VK presenteras följande kostnader med källa SCB:

IFO

 

Nu behöver man veta mer vad som räknas in i dessa siffror då mina egna siffror för försörjningsstöd och IFO-verksamhet visar att vi 2018 hade en kostnad på 441 miljoner mot 460,7 miljoner för 2015. Men den visar ändå överskådligt trenden de senaste åren att kostnadsökningarna hanterats.

Man behöver vidare förstå att när media rapporterar om underskott i socialtjänstens verksamhet i Umeå att utgångsläget är en kostnadseffektiv verksamhet. Det politiska systemet behöver förstå den ekonomiska press som socialtjänsterna i landet hanterar löpande. Vilken annan kärnverksamhet förväntas hantera kostnadsökningar på 100% utan att det blir ramaskri?

Här i Umeå har det dessutom gått ännu längre. Moderaterna har med sin gruppledare Anders Ågren(m) upprepade gånger velat dra ned på stödet som socialtjänsten ger. I budgeten ville man slakta nämndens budgetram med 20 miljoner då man menat att nämnden har för höga kostnader. Den kritiken är obefogad.

Tvärtemot vad Moderaterna hävdar så har Umeå kommun en kostnadseffektiv socialtjänst, där särskilt försörjningsstödet under lång tid haft låga kostnader i jämförelse till övriga kommuner. Det som legat över i kostnader är den sociala barn- och ungdomsvården, men inte driften utan det har varit komplexiteten att få tag i egna familjehem vilket tvingat kommunen att köpa tjänster av företag. En sådan utveckling tar tid att bryta.

Med det inte sagt att vi inte har kostnader att hantera. Då Umeås socialtjänst liksom andra socialtjänster har att parera statliga systemfel så behöver vi ständigt ha koll på ekonomin.

Inom kort släpper SKL sina jämförelsetal för nettokostnadsavvikelser för 2018. Det kommer bli en MYCKET intressant läsning för många politiker.

Bli först att kommentera

Parallellt universum

Av , , Bli först att kommentera 10

Ibland undrar jag om jag lever i ett parallellt universum, då jag inte begriper den politiska debatten i Sverige just nu.

Jag ser regeringsförklaringen och ser oppositionens kommentarer. Konstaterar att stöd till kommunerna lyser helt med sin frånvaro i den politiska debatten. Det talas tamefan om tåg, gängkrig och allt annat än mer pengar till kommunerna. Däremot talas det mycket om vilket utökat ansvar som ska läggas på den lokala nivån.

Samtidigt läser jag nu på morgonen kommentarer från Vindelns kommunalråd. Han skriver att det fattas 10%, av kommunens totala budget, för 2020. Det är många miljoner det som ska skäras ned på hårt arbetande personal och stöd till medborgare.

Det är uppenbart att den nationella nivån antingen saknar insikt eller är oförmögen att ta tag i denna allvarliga situation. Eller så är det bara jag som inte förstår någonting. Höstbudgeten ger facit.

En sak vet jag dock. Och det är om att försöka få en socialnämnd i balans i rådande situation. När ni testat på det så kan alla ni politiska ledare på nationell nivå komma tillbaka och berätta för mig om allt det andra.

Bli först att kommentera

Baudin mullrar

Av , , Bli först att kommentera 12

Det mullrar nu bland de kommunanställda om statens finansiering av kommunerna. Kommunals ordförande Tobias Baudin uttrycker på Aftonbladet debatt det som jag skrivit om femtioelva gånger och som LO, SKL, kommunalråd av olika partifärg över hela landet, ledarsidor från liberala Expressen till rödare sidor, till gamla statsministrar ja i princip alla seriösa politiska bedömare är överens om:

Ni måste lägga kraften på att prioritera välfärden. Resten måste vänta. Det gäller även i högsta grad tokskattesänkarpartier och arbetsförmedlingsslaktare i oppositionen och andra högt drömmande aktörer som hjälpt till att skapa situationen. Lägg av med denna sandlåda – nu.

Anna Dahlberg på Expressen skriver:
”Kommuner runtom i landet blöder, och det är bara början på välfärdens kris när andelen äldre ökar snabbt och allt färre ska försörja allt fler. Det är där pengarna kommer att behövas.
Synd att rikspolitikerna inte verkar vara mogna sin viktiga uppgift.”

Det brinner och det talas om allt annat än själva eldsvådan. Är det dolda kameran eller?

Sluta med att låtsas som det regnar. Folk tror ju det politiska systemet har en skruv lös när det prioriteras på detta sätt. Är det inte stora skattesänkningar, så är det högflygande reformer, avdrag, märkliga geografiska skattesatser och skattesänkningar för de rikaste. Och så detta eviga duttande.

Det ska till någon väldigt bra satsning i höstbudgeten för att väga upp allt det vi sett hittills. Ett kommunuppror står för dörren. Och då har jag inte ens kommenterat alla statliga kostnadsövervältringar som också tillkommer.

Jag är socialdemokrat och jag står bakom mitt partis politik och partiprogram som partikongresserna beslutat om. Ingenstans kan jag läsa att socialdemokratin anser att de sämst ställda ska få ta smällen för samhällsproblemen. Men det är exakt nu vad som händer runt om i kommuner och landsting där socialtjänsterna befinner sig i stålbad. De som betalar priset för nedskärningarna är de som behöver välfärden mest.

Socialdemokratin måste ta sig en allvarlig funderare hur mycket dumheter man kan svälja i samarbetet för att få regera. För när kommun efter kommun kraschar så hjälper det inte att förklara sig med att ”det var ett komplicerat parlamentariskt läge”.

Bli först att kommentera

Krasch! Boom! Bang!

Av , , Bli först att kommentera 10

Krasch, boom, bang! Boris Johnson bränner sina broar fort. Han har nu tappat makten över att utlysa nyval och fått se sin plan för en ”hard brexit” omintetgöras. Samtidigt har Johnson spelat bort majoriteten över underhuset och rensat ut 20-talet trotjänare ur partiet. Onekligen en svårslagen meritlista.

Men vad är att förvänta av en demagog. Det är så här det blir med enkla budskap och spridandet av falska bilder av verkligheten. Någon plan att nå fram i förhandlingarna med EU finns naturligtvis inte, det här var ju själva planen.

Men var så säker, innan Boris får skörda vad han sått så har han försvunnit ut bakvägen. Sen kommer han stå där som en pundit i tv-sändningarna och beklaga sig över att man inte lyssnade ”på hans väg”.

Bli först att kommentera

En kommentar på omsorgsbloggens inlägg

Av , , Bli först att kommentera 11

Ser att Vänsterpartiet replikerar på mitt senaste inlägg om Individ- och familjenämndens ekonomi. Låt mig därför göra en kort kommentar.

Vänsterpartiet skriver att hellre än att effektivisera i omsorgen så vill man se en skattehöjning.

Alla nämnder kommer dock, oavsett en skattehöjning eller ej, behöva effektivisera i sina verksamheter. Det är inget tyckande utan kalla fakta utifrån hur verkligheten ser ut med allt fler äldre. En majoritet i Sveriges riksdag, liberala och konservativa krafter är vidare emot att höja skatterna på statlig nivå i den omfattning som kommunerna är i behov av. Samtidigt är vi på väg in i en lågkonjunktur.

Frågan är vad vi då gör för att möta denna situation. Partierna i kommunen har då enats om att verksamheterna ska arbete med att minska nettokostnadsavvikelser mot andra kommuner fram till 2023.

Även Vänsterpartiet har röstat för detta. Så varför deltar man då inte i effektiviseringsarbetet? Det blir knepigt då man ena dagen röstar för något för att nästa dag inte bidra när beslut ska fattas.

Det (V) också inte berättar i sitt inlägg är att man redan 2018 låste fast en stor del av sitt skattehöjningsutrymme på att bygga fler lokaler. I valet lovade man umeborna 50 öre i skattehöjning riktade till minskade barngrupper. Det är det vallöfte man gett – inte en skattehöjning till omsorgen.

Ska kommunen klara den demografiska utmaningen i kombination med begynnande lågkonjunktur så gäller det att skatteintäkter, även när en skattehöjning är aktuell, i första hand nu används för att undvika stora nedskärningar och minska låneskulden.

Uppdaterad.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.