Säg inte att vi inte varnade

Av , , Bli först att kommentera 6

Alldeles nyss valdes Andreas Norlén(m) till ny talman för Sveriges riksdag. Valet skedde med Sverigedemokraternas aktiva stöd.

Detta val frångår gällande praxis att största parti ska inneha talmansplatsen. Denna praxis har allianspartierna avfärdat.

Socialdemokraterna har sträckt ut handen till allianspartierna om att nå enighet kring talman för att undvika att Sverigedemokraterna får makten över vem som ska leda riksdagens arbete och regeringsbildning.

Allianspartierna har vägrat möta Socialdemokraterna i detta.

Därför står vi nu i en situation där ett främlingsfientligt parti med nazistiska rötter har getts makten att avgöra vem som ska leda riksdagens arbete och processen runt regeringsbildningen.

Allianspartierna kommer nu med Sverigedemokraternas stöd att ta makten över regeringen. Säg inte att vi inte varnade.

Bli först att kommentera

Vardag

Av , , Bli först att kommentera 4

Så är valet över och det blev vardag igen. Jag är trött efter valrörelsen och det är jag inte ensam om. Medlemmar ute i partierna har jobbat intensivt med valrörelsen i en månads tid. Samtidigt stannar inte socialtjänsten upp för det utan allt ska löpa på.

Vi har fått ett valresultat i Umeå som för vår del inte är särskilt bra. När det gäller val till riksdagen så håller vi ställningarna men i kommunen är nedgången betydande, runt 6%.

Det är ett valresultat som manar till ödmjukhet. Vi behöver helt enkelt bli bättre från socialdemokraternas sida. Nu vet jag hur hårt alla mina kollegor i kommunledningen arbetar för att förvalta ert förtroende, men vi måste också lära oss av sådant som blev mindre bra.

Vill bara säga ett stort tack för alla uppmuntrande ord i valrörelsen. Det har värmt hjärtat att få den där extra ryggdunken och värmande ord när man varit trött. Det betyder mer än ni tror.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

En tidig valreflektion

Av , , 1 kommentar 8

Sahlin föreslår tredje vägen

4 december 2010. Socialdemokraternas förtroenderåd sammanträder. Partiordförande Mona Sahlin har ställt sig i talarstolen efter valförlusten några månader tidigare. Detta är hennes avskedstal och hon tänker passa på att säga några väl valda ord till de församlade kommunalråden och riksdagsledamöterna.

Det tal Sahlin levererar är en programförklaring för tredje vägen. Det handlar om att strama åt arbetslöshetsförsäkringen. Den måste trappas av tidigare förklarar hon. Småföretagen ska omfamnas. Skattepolitiken får inte bara användas till omfördelning, tillväxten måste prioriteras. Jobbskatteavdragen är ganska hyggliga ändå och ska vara kvar, vinsterna i välfärden bekämpas med kvalitetskrav och valfrihet, inte förbud.

Sahlins tal väcker reaktioner i rörelsen. En del tycker att hon sagt det som behöver sägas, hos andra är kritiken stor. Att en partiordförande sågar sin egen politik hör onekligen inte till vanligheterna.

Nu 8 år senare kan vi se att Sahlin och partiets högerflygel hade fel. Det väljarna vill ha är inte en åtstramad välfärd utan mer. Socialdemokraterna läcker till Vänsterpartiet i fördelningsfrågorna, till Sverigedemokraterna i välfärdsfrågorna och till Centerpartiet i fördelningen mellan stad och land. Den gemensamma nämnaren är inte migration – utan fördelning.

Det börjar bli bråttom. Sverigedemokraternas inbrytning i LO-leden är särskilt alarmerande då detta är socialdemokratins bas. Medan vi talat om att det går bra för Sverige så har inte alla i LO-leden uppfattat det så. Människor har fortsatt åka ur sjukförsäkringen, undersköterskan på golvet har fått det tuffare trots 20 extra välfärdsmiljarder och fattigpensionären är arg när den ser pensionen varje månad. Inte konstigt att tålamodet till slut tryter även med socialdemokratin som man förlitat sig på.

Valanalyserna tar vid

Nu ska valanalyserna ta vid. Socialdemokratins kris i Europa kommer säkert diskuteras. Även partiers hantering av migrationsfrågan. Anti-globaliseringsvindarna och nyfascismens framväxt. Men jag törs säga redan nu att en faktor till Socialdemokratins nedgång har att göra med den bristande tilltron till välfärdsprojektet. För vi mötte dem alla i dörrknackningen, såväl undersköterskan, den som fallit igenom välfärdssystemen och pensionären som knappt kunna klara sig på sin pension. Fler än vanligt var osäkra.

Regeringen Reinfeldts sänkta skatter på 140 miljarder har tagit ut sin rätt och sliter isär samhället. Människor har börjat söka egna lösningar, och man ger fingret åt den rådande ordningen.

Valresultatet hade kunnat vara betydligt sämre. Återigen räddas socialdemokratin av sin heroiska folkrörelse som kämpar som ett lejon. 1,7 miljoner samtal genomförs. Valspurten trycker troligtvis upp resultatet flera procent.

Men faktum är att i sak har inte mycket förändrats. Vi har fortfarande en allians och ett nyfascistiskt parti som tillsammans utgör 60% av mandaten i Sveriges riksdag. Arbetarrörelsen försöker hålla emot systemskiftet samtidigt som man måste vinna över runt 10% för att besegra högern. Hur är det tänkt att gå till? Partiet har inget bra svar på det.

Valet 2018 förändrade definitivt inte de styrkeförhållandena, snarare har arbetarrörelsen försvagats. Vänsterpartiet fångar inte upp hela Socialdemokratins tapp, LO-väljarna går hellre högerut.

Även tiden här är en aspekt. Den uppförsbacke vi sett de senaste 20 åren kommer att bara bli brantare för (s) i kommande val. Om du sitter och hoppas på att det blir lättare om fyra år, så glöm det. Socialdemokratins högsta stöd finns bland de äldre som inte blir yngre. Det kommer aldrig att bli som det var förr.

En tuffare fördelningspolitik

Inte bara har klyftorna växt i Sverige, nu står partiet inför att deras kärnväljare i LO-förbunden börjat ge sig av. Partiet kämpar men i motvind. Det tar helt enkelt för lång tid för partiet när man försöker återställa revorna i välfärden som borgerliga regeringar åstadkommer. Det måste gå betydligt snabbare så att kontrasten blir tydligare mot borgerligheten och Sverigedemokraternas linje.

Partiet kan inte bygga bas genom att bedriva popcornmaskin i valrörelsen. Stora förslag som att pensionerna ska ge 70% i slutlön får gärna diskuteras en hel mandatperiod så att vi återfår förtroende för välfärdspolitiken.

Socialdemokraterna kommer behöva lägga om kurs till en stenhård fördelningspolitik för att stoppa läckaget till de som överger socialdemokratins välfärdsprojekt. Även skillnaderna mellan stad och land måste närmas utifrån en fördelningspolitisk utgångspunkt. Det kommer säkert att bli mycket diskussion. Men vi kan konstatera några saker: Sahlins högersväng är stendöd, nuvarande reformtakt går för sakta. Vi måste öka tempot i utbyggnaden av välfärden.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Nedskräpning med Anders Ågren(m)

Av , , Bli först att kommentera 13

Ågren

Känner ni till Moderaterna, partiet som tycker nedskräpning och klotter ska beivras hårdare?

Detta är Moderaternas valaffischer vid flyget i Umeå. De står på plats de inte har tillstånd för.

Moderaterna har fått besked att detta inte är lagligt då skyltarna står på mark som inte är deras egen. Dels via kartor där det finns utmärkt vart partierna får ha sina valaffischer. Och sen via tillsägelse direkt till företrädare för Moderaterna i Umeå.

Kommunens gatukontor har dessutom varit där och plockat bort skyltarna.

Svaret från Moderaterna? Man har satt upp skyltarna igen. Och lagt till ännu fler.

Nu tror jag väl i och för sig att alla partier har skyltar som står fel, inklusive socialdemokraterna. Eller rättare sagt jag vet det, för det är skyltar åt alla håll just nu, som flyttas runt och dyker upp lite varstans.

Men det här handlar om regelöverträdelse på en helt annan nivå.

Är lag och ordning värt något i praktiken för det parti som talar om hårdare tag mot laglösheten. Anders Ågren(m), är det inte dags att börja kampen mot nedskräpningen med att plocka ned dina egna affischer först?

Jag tror umeborna ärligt talat är ganska trötta på hur partierna dränkt det offentliga rummet med valaffischer. Det ser ärligt talat rent förjävligt ut på sina håll och är helt ohållbart. Sen förväntas skattebetalarna städa upp skiten när gatukontoret får åka runt halva stan och plocka rätt på exempelvis dessa moderataffischer som står på fel ställe.

Nä låt oss använda skattekronorna till nåt vettigare.

 

Bli först att kommentera

Vi vill se över arbetsvillkoren

Av , , 1 kommentar 8

Under våren och sommaren har jag besökt ett stort antal verksamheter inom funktionshinderomsorgen för att lyssna på personalens berättelser. Både sådant som varit fantastiskt bra har jag fått höra men även om sådant som är mindre bra. Och nu är det dags för er i personalen att få lite återkoppling.

Vi har formulerat två uppdrag vi vill titta på:

  • Översyn av personalens möjligheter ta ledighet för semester i tid, fackliga uppdrag och facklig utbildning.
  • Förstärka stödet för arbetsplatser där hot och våld förekommer.

En viktig aspekt av korttidsfrånvaro och möjlighet att få ledighet handlar om fackliga uppdrag och utbildning. Socialdemokraterna går till val på att öka den fackliga tiden och vill att fler ska engagera sig fackligt på sin arbetsplats. Då krävs möjlighet att få ledigt för fackliga uppdrag och utbildning.

När det gäller hot och våld har jag redan meddelat tjänstemännen sedan tidigare att vi vill se åtgärder kring detta. Men vi lägger nu också ett formellt uppdrag.

Socialdemokraterna kommer inom kort att lyfta dessa punkter i Individ- och familjenämnden. Översynerna ska ske i nära samverkan mellan kommun och facklig part.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Se mitt filmklipp!

Av , , Bli först att kommentera 3

I fyra år har jag nu suttit som ordförande i Individ- och familjenämnden. Vill du veta mer om vem jag är och varför jag blev socialdemokrat så titta här nedan.

 

Bli först att kommentera

Dagens insändare

Av , , Bli först att kommentera 1

Skriver i dagens Folkbladet tillsammans med Carin Nilsson(s) om prioriteringarna nästa mandatperiod:

Socialdemokraterna i Umeå sätter välfärden framför andra investeringar och förstärker under nästa år Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden med 83,7 respektive 82,2 miljoner kronor för det arbetet.

Vi har de kommande tio åren en stor befolkningstillväxt och i det också en ökning av de som är 80 år och äldre att öka med 65 % jämfört med i dag. Det ställer fler krav på välfärden. Välfärden ska finnas tillgänglig i hela kommunen, det är en jämlikhetsfråga för oss socialdemokrater.

Det handlar om en politik för äldre som både kan stärka upp när man behöver samhällets hjälp och som bejakar den pigghet och livsglädje som finns. För många är boendet en sådan central del. Socialdemokraterna vill därför öka byggande riktat till äldre, och utifrån olika behov.

Det behövs fler trygghetsboenden för dem som vill bo tillsammans med andra äldre, samt fler vård- och omsorgsboenden för dem som behöver mycket stöd och hjälp.

Därför vill vi även fortsätta utveckla den kommunala hemtjänsten. För att underlätta för de äldre som är i stort behov av resurser från det gemensamma så vill vi förstärka samverkan med landstinget.

Socialdemokraterna i Umeå tänker under nästa mandatperiod se över möjligheterna till akutsjukvårdsteam och närsjukvårdsteam som kan ge en mer personcentrerad och sammanhållen vård.

När kommunen växer så är det viktigt att den gör det jämlikt, hållbart och jämställt. En viktig del är det förebyggande arbetet. Vi vill utveckla samarbetet med privata fastighetsägare för att se till så att vi får fler sociala kontrakt och tillgång till bostäder för personer i behov.

Det handlar om att trygga hela ledet i det sociala arbetet, och där är bostaden central. Från socialdemokraterna vill vi även den kommande mandatperioden fortsätta arbetet med att halvera barnfattigdomen.

Under de senaste fyra åren har vi genomfört flera insatser för att bekämpa barnfattigdomen, som tidiga insatser och grundförutsättningar för arbete, bostad och egen försörjning för föräldrarna.

En stor och viktig fråga är även att sätta fokus på våldsarbetet. Socialdemokraterna i Umeå vill fortsätta stärka och utveckla Centrum mot våld, öka stödet till tjej- och kvinnojourerna och starta ett kommunalt skyddat boende.

För de kvinnor som utsätts för våld ska kommunen vara en garant för ett bra mottagande. Där har vi ett gemensamt ansvar. Den 9 september avgör du. Välfärden måste gå före skattesänkningar. Rösta på Socialdemokraterna.

Andreas Lundgren (S)
ordförande Individ och familjenämnden
Carin Nilsson (S)
ordförandekandidat Äldrenämnden

Bli först att kommentera

GW tar ställning!

Av , , Bli först att kommentera 2

veckans brott

Leif GW Persson berättade igår i Expressen om varför han tänker rösta på socialdemokraterna:

”…Jag tänker rösta på Socialdemokraterna till dess att jag dör – även om jag ska släpa mig till valurnan med hjälp av färdtjänst och rullator – och skälen till detta är två.

För det första att sett till den politik som verkligen avgör människors liv, allt det där som handlar om utbildning, arbete och därmed möjlighet till ett anständigt ekonomiskt liv, om sjukvård, åldringsvård, våra pensioner och grundläggande fri- och rättigheter…för det andra har de gjort just mitt liv bättre”

Läs hela krönikan här.

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se