1 maj på Ålidhem!

Av , , 1 kommentar 3

Kom med och demonstrera på första maj! Tiderna får firandet på Ålidhem ser ut som följande:

10.15 Fika

10.45 Torgmöte vid Ålidhems centrum med appeller av bla Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU

11.30 Demonstrationståget avgår mot Döbelns park och samling med huvudtåget

13.00 Demonstrationsmöte inleds på Rådhustorget

 

1 kommentar

Befriande mediakritik

Av , , 1 kommentar 6

I gårdagens Agenda deltog professor Kent Asp från Göteborg som forskat kring mediabevakning av de politiska partierna. Hans slutsats utifrån undersökning av ett stort antal politiska journalisters partitillhörighet är att sympatierna för Miljöpartiet är överrepresenterade. Asp menar att detta gynnat Miljöpartiet och att mediabevakningen och granskningen av detta parti varit "snällare" än av andra partier. Detta är resultatet av flera undersökningar varav den som nu diskuteras är den senaste och enligt Asp mest tillförlitliga.

Jag kan inte bedöma om professor Asp har rätt om Miljöpartiet. Men den debatt som väckts är oerhört viktig. Många är vi som ställer oss frågande till hur mediabevakningen skötts de senaste två valen och den drevjournalistisk som förts mot olika partier. Och många har länge kritiserat hur ägandet av media påverkat nyhetsbevakningen.

Asp har tidigare konstaterat att alliansen gynnades kraftigt i såväl valet 2006 som i valet 2010. Det är månne inget problem för en mediakår som vill blunda för detta och tala om rätt till det fria ordet, men det är ett stort problem för den svenska demokratin. Val avgörs över vilket politiskt alternativ som väljarna anser ha lösningar på samhällets problem och som uppfattas som trovärdiga. Men hur ska medborgarna kunna göra det valet om man inte får rätt information?

Mot detta kan man då argumentera att möjligtvis förtjänade det rödgröna alternativet då så mycket fler negativa artiklar i valet 2010. Det kan vara ett svårbemött argument men det räcker faktiskt att gå till bevakningen av partiordförande inom socialdemokraterna för att se skillnaden. Ena dagen sågar man brutalt Håkan Juholt för att nästa dag hylla och strös rosor över Löfvén. Nyhetsbevakningen kompletteras med retorikexperter, kommentatorer som talar om "smarta" eller "korkade" förslag och strategier. Det hela fungerar för att förstärka nyhetsbudskap och gör allting svart eller vitt.

Detta är ett stort problem som försvåras av att ingen vill ta i frågan.

Problemet med media är ointresset att diskutera detta, man slår gärna i från sig och menar att journalister ska stå oberoende osv. Det politiska problemet är att den sida som gynnas av media för tillfället inte gärna vill diskutera det. Jag har inte hört en moderat som talat om att man gynnats av media i valet 2006 och 2010 fastän de omöjligen kan ha undgått att se detta. Däremot kan man på moderata bloggar se hur svårt man upplevt det att värja sig från att utpekas som "idélösa och trötta" under den senaste tiden.

Det som är bra med Asps utspel är således att det sätter fingret på hur journalistiken påverkar de politiska förutsättningarna. Min förhoppning är att denna diskussion nu fortsätter.

 

1 kommentar

Bilkrasch på Tavleliden

Av , , 1 kommentar 14

Just nu finns en stor oro bland boende på Tavleliden i Umeå efter helgens incident kring det särskilda boendet på Kometgatan. Boende funderar över vad som hänt och ställer frågor till kommunen.

Jag har förståelse för att boende har funderingar om vad som hänt och undrar om det finns en risk för deras barn att råka illa ut. Men det finns också en underton i anonyma kommentarer på internet och i vissa uttalanden som är obehagliga. Det talas om att psykiskt funktionshindrade ska bo någon annanstans, inte där folk finns och framförallt inte runt barnfamiljer.

Jag tar starkt avstånd från dessa undertoner. I Umeås övriga stadsdelar finns idag ett 30-tal verksamheter från socialpsykiatrin utspridda över staden. Det fungerar väl och ger psykiskt funktionshindrade rätt att tillhöra samhället på samma villkor som alla andra. Det finns många människor som är trasiga av sin ångest, självskadebeteende, depression etc och som är det sista de behöver är att stigmatiseras ytterligare. Är det i skogen eller tillbaka till institutionerna som ska erbjudas människor som råkat illa ut i livet? Människor mår dåligt av många olika skäl, inte minst övergrepp och en traumatiserad barndom trasar sönder för lång tid.

Snarare än att kräva att psykiskt funktionshindrade ska bort så ska vi visa varandra större omtanke och erbjuda varandra gemenskap. Det är inte bara i enlighet med vår ambition i samhället om allas lika värde, det är också en oerhört effektiv åtgärd mot psykisk ohälsa.

1 kommentar

Därför ler Brevik

Av , , 2 kommentarer 6

"Just nu famlar Skandinavien i mörker, vi försöker förstå Breiviks beteende. Förgäves, ser det ut som. Men om vi tar forskningen till hjälp och tolkar Breivik som fascist – utifrån den massiva kunskap som vunnits inom vetenskapen internationellt de senaste 20 åren – så blir Breivik plötsligt begriplig. Dessutom förklaras hans beteende, både morden på Utøya och leendet i rättssalen i Oslo."

 

På DN-debatts kultursida 20 april skriver journalisten Henrik Arnstad intressant om Anders Behring Brevik. För att förstå varför Brevik ler i rättsalen måste vi förstå handlingarna utifrån dennes tankevärld och inte patologi.

Jag rekommenderar att alla att läsa Arnstads inlägg i debatten. Läs artikeln här.

2 kommentarer

Innovativ offentlig miljö

Av , , 2 kommentarer 8

Umeås offentliga rum utvecklas i positiv riktning. Vi arbetar på bra med kvaliteter som får människor att må bra. Antalet svårt skadade i trafiken minskar, vi bygger ut cykelvägarna och skapar bättre kvalitet i parkerna. Ett tydligt barnperspektiv skapar mervärde för barnen och deras föräldrar i form av snöborgar, äventyrsparker och medskapande i exempelvis höstljusfestivalen.

Vi har också tagit steg för att bli bättre på att ta tillvara folkliga konstuttryck. Uppdraget till våra tjänstemän är att ta tillvara gatukonst för att skapa mer känsla att vi äger det offentliga rummet tillsammans.

Allt detta skapar en innovativ miljö och tydlig signal till omvärlden att Umeå satsar. Men ytterligare en aspekt av detta måste dock anläggas. I det offentliga rummet ska det finnas tekniska lösningar som visar att Umeå är en framåtsyftande stad. Detta är en av de kraftfullaste marknadsföringsmetoderna; när exempelvis besökare kommer till Umeå och märker att man kan surfa gratis på bussen, återvänder hem och berättar om detta så stärks Umeå som center för utveckling och innovation. Men det är också centralt för att klara kompetensförsörjning inom IT-sektorn.

Umeå måste vara en modern stad. Byggnationer ska vara utmanande(gärna glas!) och det offentliga rummet använda tekniska lösningar. Vi driver därför att medborgarnas medskapande ska ske inte bara via medborgardialog utan även via utnyttjande av teknik i vardagen. Varför inte applikationer i telefonen som man kan skicka MMS direkt till felanmälan med bild på vad som är fel? Eller möjlighet att ha en karta där du kan lägga förslag på vad som behövs i det offentliga rummet? Lösningarna kan variera men inriktningen är klar.

2 kommentarer

(c) anser att handels gör fel

Av , , Bli först att kommentera 9

Mitt i efterdyningarna av påskledighet och sm-final i ishockey så pågår en mycket viktig kamp på svensk arbetsmarknad. Handelsanställdas förbund som organiserar medlemmar med låga löner(varav merparten är kvinnor) tvingas varsla om strejk. Mottparten svensk handel vägrar förhandla överhuvudtaget  och har strategin att vänta in medlingsbud. Handels kräver bland annat en jämställdhetspott på 100 kronor för att börja beta bort diskrimineringen av kvinnor och undvika att halka efter ännu mer.

Till detta har nu flera LO-förbund uttryckt sitt stöd då man förstår vikten detta har för andra kvinnodominerade yrken. Byggnads, Pappers, Fastighetsanställdas och Svenska Målarförbundet varslar om sympatiåtgärder.

Om Sveriges näringsminister Annie Lööf och Centerpartiet får bestämma så gör Handels och LO-förbunden fel. Snarare bör de lägga sig platt, kräva nollavtal för att därigenom börja sänka ingångslönerna( för att nå -25%) och ställa sig på rad, buga och bocka och gratulera arbetsgivaren att den nu kan anställa fler. Ja helst borde de ju förstås föreslå en lönesänkning.

Detta är den arbetsmarknadspolitik och jämställdhetsambition ett av regeringspartierna i landet erbjuder 2012.

Bli först att kommentera

Den svenska modellen

Av , , Bli först att kommentera 8

I senaste united minds landar Socialdemokraterna på 35.6%. Det är glädjande nyheter och det är uppenbart att många nu vill att Sverige ska resa sig ur nuvarande kräftgång. Den svenska modell för arbetsmarknad och välfärd som byggdes upp under stora delar av 1900-talet har visat sig överlägsen andra samhällsmodeller.Receptet är att säkerställa att alla har ett jobb där vi bejakar utveckling. Arbete åt alla. Att arbetsmarknadens parter tar ansvar för lönebildningen har lett till ökad reallöneutveckling. Samtidigt har en omfattande välfärd garanterat att alla har tillgång till utbildning, vård och omsorg. Det har gjort att ett litet land som Sverige effektivt tagit vara på de resurser vi har och samtidigt minskat fattigdom och misär.

Det regeringen försökt göra under sina sex år är att minska välfärdens omfång. Intentionen har varit att genom sänkta skatter öka den enskildes ansvar för sitt eget liv. Mer i plånboken ökade tillfälligt köpkraften(innan prisökningarna åt upp detta). Man har talat om att enbart värna "välfärdens kärna" och genom att inte räkna upp statsbidragen i den takt som behövs effektivt skurit bort tiotusentals arbeten i välfärden.

Samtidigt har man i enlighet med sitt nyliberala tänkande försökt lägga mer av ansvaret för arbetslösheten på den enskilde. Man rivstartade 2006 genom att lägga komvux på stupstocken och nedrusta arbetsmarknadsåtgärderna. Det fungerade inte av den anledningen att problemet aldrig varit att folk inte kan skriva CV.

Resultatet av regeringens politik har varit kraftigt ökad fattigdom, en arbetslöshet som inte går ner och större klyftor. Det beror på tre saker:

För det första fungerar inte nyliberalism. Att verkställa en politik utan att fundera på utfallet i form av utslagning leder till större problem längre fram. Vi ser det på område efter område. Marknadens princip kan möjligtvis låta rationell på kartan men i verkligheten fungerar det dåligt.

För det andra är kärnan i den svenska modellen ett samhälle där alla behövs och vi hänger ihop med varandra. Börjar man rucka i delar så tar vi inte tillvara de resurser vi har och samhället blir fattigare.

För det tredje har man missat det viktigaste; nämligen massiva satsningar på att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver mer utbildning och forskning, inte främst billigare krogmoms eller avdrag för att gå ut med hunden.

Bli först att kommentera

Vem ska man lita på?

Av , , 2 kommentarer 6

Vice-statsminister Jan Björklund och näringsminister Annie Lööf har var för sig öppet propagerat för sänkta ingångslöner. Statsminister Fredrik Reinfelt däremot förklarar att han inte stödjer detta förslag. Frågan är vem man ska lita på och vilken minister som företräder regeringens uppfattning? När en minister uttalar sig så är det viktigt att allmänhet, företag och arbetsmarknadens parter vet vad som är regeringens politik. Eller ska man, som det verkar, utgå från att allt som de mindre partierna säger är oväsentligt att lyssna till?

2 kommentarer

Scharinska villans framtid

Av , , Bli först att kommentera 6

Det står nu formellt klart att Scharinska villan blir kvar i kommunens regi efter dagens beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Medel ska dessutom lösgöras för de reinvesteringar som krävs.

Det har cirkulerat en mängd uppgifter i media kring vad som gäller och vem som gjort och sagt vad. Som politiker i tekniska nämnden har jag fått många frågor och jag har förklarat att såväl tillskjutande av extra medel eller frågan om en fastighet ska säljas eller ej inte hanteras i nämnden. Däremot är tekniska nämnden ansvarig för lokalförsörjningen i övrigt och ansvarar för underhåll. Vid fredagens träff mellan presidierna i tekniska nämnden och kulturnämnden var beskedet till politiken att med tillskjutande av medel så bör både kraven från musiklivet som bevarande av byggnadsminne kunna lösas.

Jag skrev tidigare att politiken skulle göra vad man kunde för att reda ut den här situationen. Så blev det också. Det har alltid funnits en vilja att bevara Umeås viktiga musikscen och dagens besked från kommunstyrelsens arbetsutskott är ett bekräftande av detta.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se