Ågren och fältgruppen

Av , , Bli först att kommentera 14

Anders Ågren(m) bemöter min blogg och säger att man inte har någon intention att dra ned på socialtjänstens fältgrupp. Bra besked, men faktum kvarstår att Moderaterna inte röstar på det viset.

I de kommunala protokollen hittar vi underlag för hur partierna i kommunfullmäktige agerat under den senaste mandatperioden.

De visar att Moderaterna under den gångna mandatperioden inte en gång utan två gånger aktivt röstat för att nedrusta fältgruppen i Individ- och familjenämnden:

 • 2015-12-16 var man emot förslaget att fältgruppen skulle utökas från 4 till 6 personer.
 • 2016-10-22 föreslog Moderaterna att fältgruppen skulle reduceras från 6 till 4 personer.

I båda fallen blev man nedröstade.

Det är fakta. De kommunala protokollen går att hitta på kommunens hemsida.

Konfronterade av dessa omständigheter så börjar moderaterna i sociala medier tala om att ”ja men detta var ju ett och ett halvt år sedan” och ”vi vill ju inte dra ned något på fältgruppen nu”.

Problemet för Anders Ågrens valkampanj är att inte heller detta har stöd i praktiken.

I budgeten för verksamhetsåret 2017 så föreslog Moderaterna -20 miljoner kronor i budget för individ- och familjenämnden jämfört med (s) och (Mp):s huvudförslag. Dessa nedskärningar kan vi läsa om i Moderaternas eget budgetförslag. Samtidigt som man ville skära i socialtjänsten så ville man sänka kommunalskatten med 20 öre, totalt 52 miljoner kronor mindre resurser att fördela till välfärden.

Besparingar av storleksordningen 20 miljoner kronor på Individ- och familjenämnden hade inneburit en nedrustning av nämndens förebyggande arbete, då lagstadgad verksamhet inte kan röras. Vi talar om nedrustning av fältgrupp, ingången, öppen förskola, alkohol- och drogmottagning, centrum mot våld samt stöd till sociala föreningar för att kunna parera en sådan nedskärning.

2017 är inte något ”ett och ett halvt år bort”. Det är inte ens tre månader. Betänk detta när (m) talar om att ”vi vill ju inte dra ned något på fältgruppen nu”

Moderaterna kommer och vända och vrida sig under den här valrörelsen och tala om hur mycket de vill satsa på social trygghet, fältgrupp med mera. I själva verket är det man föreslår något annat, skattesänkningar som gynnar de med störst plånbok.

Fakta om hur det förhåller sig hittar vi i kommunala protokoll och Moderaternas egna budgetförslag.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Fältarna ska vara kvar

Av , , 1 kommentar 9

Socialtjänstens förebyggande verksamheter skapar grunden för att möta social problematik och stoppa brottslighet. Vi har drivit igenom att fältgruppen utökats i personalstyrka under mandatperioden och det är vi stolta över. Därmed säger vi också nej till Moderaternas återkommande förslag att skära ned på fältgruppens bemanning. Vi behöver fler socialarbetare i ungdomsmiljöer, inte färre.

 

Fältgruppen

1 kommentar

Rörsch berättar

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens Folkbladet får så till sist den kommunale tjänstepersonen själv, Kerstin Rörsch, kommentera Moderaternas uthängning av henne:

Tjänstepersonen Kerstin Rörsch berättar nu hur hon upplevde moderaternas ifrågasättande av hennes uttalanden som oberoende:

Hur upplevde du helgens hätska debatt?

– Moderaterna menar att jag inte är uthängd, men då undrar jag hur de gör när de hänger ut någon. De väljer en högst privat bild av mig, i pyjamas, och jag kan inte se det som något annat än att jag som kvinna ska framställas som oprofessionell. Det var naturligtvis jobbigt att bli uthängd, jag var på weekend med min man och skulle gå ut och fick istället sitta och svara i den där tråden, svarar Kerstin Rörsch som trodde att hennes Facebook-konto var privat, när hon ställt in att bilderna bara är tillgängliga för hennes närmaste vänner.

– Jag känner mig som en bricka i ett politiskt spel, med tråkiga Trumpvibbar, fast jag inte har en tung roll i partiet. Jag har fått stort stöd och uppbackning av vänner och kollegor, men det går inte att fortsätta om man blandar ihop ideella engagemang och yrkesutövning. Det här skapar en otrygghet hos anställda inom Umeå kommun, jag hoppas jag är den sista att drabbas.

– Som tjänsteperson är jag alltid opolitisk i mina uttalanden. Att man försöker misskreditera mig, det är ett sätt att säga att jag har begått tjänstefel. Min partibeteckning har inte med saken att göra och ingen har ifrågasatt statistiken jag uttalade mig om, fortsätter Kerstin Rörsch.

Bli först att kommentera

Tjänstepersonen lämnar politiken

Av , , Bli först att kommentera 24

Nu har alltså en oerhört kompetent kommunanställd och förtroendevald lämnat sina politiska uppdrag. Hennes brott? Hon jobbade åt Brottsförebyggande rådet och hennes oberoende ifrågasattes en dag av Moderaterna.

Det går inte att skylla på från Moderaternas sida att udden var riktad mot media. Att man bara kände sig illa hanterade av media och att man inte fått komma till tals. Man vet mycket väl vad man gjorde. För att krishantera debaclet med valfilmen sprider man detta med tjänstepersonen för att lindra kritiken.

Att den enskilde tjänstepersonen råkar vara socialdemokrat kommer lägligt till pass. Man går in på tjänstepersonen facebookkonto, hittar en privatbild på denne i pyjamas och så kör man igång. MUF:aren som lägger ut bilden får snart understödjande av riksdagsledamoten som ifrågasätter tjänstepersonens oberoende i uttalanden som gjorts. Och som dessutom sprider bilden vilket paradoxalt i denna diskussion om hårdare tag mot brottslighet, gjorts olovligen mot den enskildes vilja.

Att vederbörande tjänsteperson inte kommenterat moderaternas valfilm i sig spelar mindre roll. Här handlar det om att slå mot media och då får enskilda tjänstepersoner ta en liten smäll.

Nu har man lyckats med två saker. Man har förstört trovärdigheten hos en enskild medarbetare i sitt arbete. Kanske för alltid. Och man har saboterat Umeå brottsförebyggande råds möjligheter att agera som en objektiv aktör och avsändare av korrekt information.

Och varför? Jo man ville göra en poäng mot media. Då fick andra överväganden om etik och moral stå tillbaka.

Ingen tänkte ett steg längre.

Media i sin tur genomgår ett eget haveri. Under lång tid har Moderaterna genom riksdagsledamoten argumenterat för att man känner sig orättvist behandlade. Media har hamrats med det budskapet. När så Moderaterna slänger fram nyheten att en av tjänstemännen är fritidspolitiker för huvudmotståndaren så viker man ned sig. Man går ut en efter en och gör avbön. Jo vi borde haft med detta säger de unisont i kör.

Att man därigenom sätter en oerhört farlig standard och gör fritidspolitiker till villebråd går upp först en stund senare. Då försöker man hitta vägar ur detta och hitta nya sätt att motivera varför just i detta fall det var relevant med att partibestämma tjänstepersonen.

Men återigen här är skadan redan skedd. Rädslan att göra fel och uppfattas som orättvis har gjort att man tog beslutet. Det är svårt att skaka av sig känslan att den som skramlade mest och var mest högljudd blev också mest lyssnad på.

En som dock vi vet säkert inte blev lyssnad på är den enskilde tjänstepersonen. Vi vet inte hur den mår efter att dennes privata bilder spridits på facebook och dennes oberoende tjänstemannautövning ifrågasatts. Vi vet inte om vederbörande någonsin vågar ta på sig ett politiskt uppdrag igen av rädsla att det ska påverka jobbet.

Det enda vi vet säkert är att tjänstepersonen har lämnat sina politiska uppdrag.

Ska enskilda partier verkligen ägna sig åt att hänga ut partifärg på fritidspoliker? Notera att vi inte talar om deltids- eller heltidspolitiker här utan personer som ägnar sig åt politiken ett par gånger i månaden. Och ska kommunanställda verkligen behöva räkna med att deras privata bilder ska användas av politiker?

Alla som värnar demokratin borde allvarligt reflektera över skeendena i detta och sin roll i de händelser vi bevittnat.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Därför höjer vi

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens Folkbladet redogör jag i en debattartikel mer ingående varför habiliteringsersättningen bör höjas. Den går att läsa här nedan eller klicka här; https://www.folkbladet.nu/2061765/darfor-hojer-vi-habiliteringspengen

habers

 

Bli först att kommentera

Endast handling räknas

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver idagens folkbladet om vad (s) gör åt prostitution och människohandel. Endast handling räknas.

 

BC194855-D83A-4B5C-9485-EF2FBB8EF34C

Bli först att kommentera

Se filmen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu kan du se filmklippet med mig där jag berättar om socialdemokraternas förslag att höja habiliteringsersättningen till 46 kronor per dag:

 

Bli först att kommentera

FLASH! Från 30 till 46

Av , , Bli först att kommentera 6

Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag till höjning av ersättningen till funktionsnedsatta inom daglig verksamhet. Vi vill höja habiliteringsersättningen från 30 kronor till 46 kronor per dag.

Habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för kommunerna och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom LSS. I dagsläget har cirka 87% av kommunerna infört habiliteringsersättning och den är tänkt att fungera som en uppmuntran för den som deltar i daglig verksamhet.

I Umeå kommun har ersättningen om 30 kronor legat still väldigt länge och det vill vi nu förändra. Det här är ytterst en fråga om alla människors lika värde och att alla ska få plats i samhället. Habiliteringsersättningen är viktig för självkänslan och ses för många som en lön för den insats man utför.

Även om nu daglig verksamhet inte är att betrakta som ett arbete på arbetsmarknaden så ger det chansen att få delta som andra i samhället, och stöd till den som vill nå vidare till arbetsmarknaden. Det vill vi förstärka.

En viktig del i förslaget är att ersättningen årligen ska räknas upp, vilket också länge varit ett krav från funktionshinderrörelsen. Vi föreslår att dagsersättningen ska motsvara 0,1% av prisbasbeloppet så att ersättningsnivån i framtiden inte längre blir liggande år efter år. Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kronor, och 0,1% av det avrundat uppåt blir 46 kronor.

Den här höjningen är en markering att leva upp till intentionerna i LSS-lagstiftningen. Nu är det dags att gå från 30 till 46.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

30till46

Bli först att kommentera

För 1 år sedan

Av , , 1 kommentar 7

För ett år sedan på dagen, den 8 mars 2017, så bloggade jag om att socialdemokraterna vill ta initiativ till insatser mot sexhandeln i Umeå.

Jag kan nu berätta att vi är i full gång med stödet till våldsutsatta. Inom kort kommer vi gå ut mer öppet med marknadsföring om att stöd finns att få via socialtjänsten. Vi har igång en så kallad KAST-mottagning som ger stöd till köpare av sexuell tjänst, och vi erbjuder även stöd till de som befinner i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi har avsatt 1,0 extra årsarbetare till Centrum mot våld för att möta upp och motverka prostitution och människohandel i Umeå.

Vi har också gjort ett handslag med polisen om att prioritera den här brottsligheten i Umeå. Rutinerna med polisen ska också skärpas för att arbeta mer uppsökande, något vi drivit fram såväl i nämndens uppdragsplan som i Umeås brottsförebygganderåd.

Politik gör skillnad. Vi ska slå tillbaka sexhandeln i Umeå.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

(m) och brottsligheten

Av , , 1 kommentar 9

Moderaterna går in i Umeås valrörelse med en film med referenser till bilbränder och diskussion om att brottsligheten ökar i Umeå. Tanken är att utmåla den socialdemokratiska ledningen som handfallna inför en laglöshet som sprider sig.

Det kan dock vara värt att notera i sammanhanget att polisen inom Umeå brottsförebygganderåd uppmanar politiken att INTE sprida alarmistiska bilder. Snarare ser man vägen framåt att arbeta systematiskt inom ramen för Umeå brottsförebygganderåd mot brottsligheten.

Sedan kan man ju alltid fråga sig vad Moderaterna då själva gjort i kommunen för att minska brottsligheten förutom att kräva kameror i varje gathörn?

Låt oss ta en titt på några av de brottsförebyggande förslag som Moderaterna drivit under mandatperioden 2014-2018:

 • Dra ned fältgruppen
  Socialdemokraterna har under mandatperioden drivit igenom att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå ungdomar och stoppa drogerna i staden. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt. Särskilt intressant när man i valfilmen utlovar ökat förebyggande arbete.
 • Slakt av socialtjänsten
  Anders Ågren och Moderaterna har i kommunfullmäktige under mandatperioden velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar. För 2017 föreslog man att Individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner(!) mindre än Socialdemokraternas huvudförslag. Hade Moderaternas linje gått igenom hade all förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och centrum mot våld omedelbart tvingats stänga. Något som direkt leder till ökad brottslighet.
 • Krympa välfärden
  Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt att kräva att Umeås skatt ska sänkas. Målet är att sänka med över 220 miljoner. När de borgerliga partierna under mandatperioden lagt separata budgetförslag har Moderaterna stått ensamma om skattesänkning med 10 öre som en start. Medan SKL varnar att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att ens klara dagens grundläggande välfärd, så struntar Ågrens moderater i detta. Skattesänkningar för de som tjänar bäst går först. Stöd till eleverna i skolan – väljs bort.

Ett brottsförebyggande arbete måste bedrivas genom kunskapen om att allt hänger ihop. Det krävs en stark polis som bekämpar brott, ideella krafter som förebygger sociala problem och en stark välfärd som ger människor trygghet. Förstår man inte detta, vilket moderaterna ger uttryck för, så kommer samhället dras isär och brottsligheten öka. Vi måste klara att göra flera saker samtidigt om vi vill att Umeå ska vara en trygg stad.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se