Bo Brydsten, Sorsele

Svensk Bilprovning

Enligt senaste numret av "Vi Bilägare" har Svensk Bilprovningen många nöjda kunder. Ändå vill regeringen av ideologiska skäl privatisera besiktningsanläggningarna. På nittiotalet privatiserade Finland sin motsvarighet. Det innebar visserligen fler anläggningar men priserna steg till upp mot 70 %.

9 kommentarer

 1. Rune T

  Hej Bo!
  Ibland förstår jag inte Ditt sätt att argumentera och dra slutsatser. Att AB Svensk Bilprovning har nöjda kunder är mycket bra. NKI- värden på 4,27 (p) och 4,09 (f) är sällsynta bra utfall! Men har begreppet ”nöjd kund” verkligen något att göra med regeringens ställningstagande avseende försäljning av statens 52% aktieinnehav och i så fall hur?
  Din jämförelse med nabon i öst, borde kompletteras med en redovisning av Bilprovningens prishöjning inom svensk hank och stör under 90-talet, då en, i Dina ögon, en sällan anad kompetens fanns i Rosenbad.
  Att leda eller vilseleda är frågan…

 2. Jimmy Lindberg

  Hej Bo,
  Spelar det någon roll om vi betalar direkt hos bilprovningen eller via skattesedeln? Steg priset i Finland berodde det snarast på en justering till det faktiska priset, inte pga försämrad konkurrens vilket jag starkt betvivlar skulle vara fallet. Undersökning från vi bilägares nöjdhetsmått handlade väl inte om prisnivån utan endast om tjänsterna som utfördes? Jag tror folk har förståelse för en ev. prishöjning om den är motiverad och om det finns alternativ som bibehåller konkurrensen. Jag tror inte att privatisering är fel, idealet kan omöjligt vara att staten ska detaljstyra allt.

 3. Lisbet Olofsson

  Det är j uinte allför lätt att starta en egen bilbesiktnings eftersom den inte få ha något samröre med en verkstad som i så fall skulle ligga nära till hands. PÅ vissa platser t ex Holmön så reser bilbesiktare ut för at besikta¨- häftigt.

 4. Saaben

  Bilprovningen skattesubventioneras
  inte.Privatisering av bilprovningen är en ideologiskt åtgärd som inte tar hänsyn till kostnaden för bilägaren.Bilprovningen har till uppdrag att besikta bilar till en vinst som ska dra företaget runt ej generera utdelning till aktieägare. Vid privatisering kommer vinstintressen in, kakan blir mindre priset blir högre. I Finland kostar det 600-900 kr att besikta. Glesbygds stationerna bär inte sina kostnader. Dessa kostnader fördelas på övriga stationer. Vad händer med glesbygdsbilägarna.Ska alla åka till stan ? Vem får betala ? Subventioner ?

 5. Arbetare

  Jimmy L, som studerar vid Umu, borde veta att bilbesiktning skattesubventioneras INTE. Inga skattepengar går till bilprovningen, inget vinstintresse driver heller upp priserna. Ngn enstaka utdelning har skett genom åren med ett par miljoner.
  Jag tror INTE att folk har förståelse för nästan fördubblade priser, i glesbygd ännu mer. Vem vill subventionera olönsamma besiktningar i inlandet?

 6. Saaben

  Kriterier för att starta bilbesiktning.
  ¤ ingen som helst koppling till bilverkstad.(opartiskhet)
  ¤ ackreditering, swedac kontrollorgan (initialkostnader + årliga kostnader)
  ¤ utbildad o certifierad personal.(inte billigt)
  ¤ kalibrerad utrustning (dyrt).
  Så vem ska starta en besiktning i glesb ? Som komplement till annan bilverksamhet är omöjligt. Att köra en egen besiktning bär inte sina kostnader. Hur blir det? Bilägaren får ta smällen att åka till större samhällen, eller staten får subventionera m skattepengar

 7. Mr Cool

  Det känns rörande att Brydsten bekymrar sig över bilisternas plånböcker men han torde då i stället inrikta sig på fordonsskatten samt drivmedelsskatten som gräver betydligt djupare hål. Men räkna med ytterligare skattehöjningar om Brydstens favoritparti kommer till makten. Denna Stalinistiska organisation har plågat Svensken i årtionden och inte heller varit fritt från korruption. Att märkesverkstäder kan upptäcka trasiga glödlampor eller defekta bromsar för åtgärd tror jag är fullt möjligt. Men som en konsekvens så har Sverige en av Europas äldsta bilparker men det känns väl bra för en del.

 8. Don`t

  Hur klåen ska någon privat aktör kunna göra detta på ett bättre sätt, spec i glesbygd, och dessutom försöka göra det med nån sorts vinst både för företaget, samhället och oss privata bilister? Är det någon som grejar det så finns det all anledning att privatisera. Men som Stefan Sauk brukade säga i nåt tv program som sändes i den Stalinistiska Televisionen för några år sedan:”Jag e ssskeptisk”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.